HÁN VIỆT TÂN TỰ ĐIỂN

Thông tin mô tả

□ Quyển Hán Việt tân tự điển

- Kích thước: 16cm × 23,8cm

- sách có 871 trang đủ

- xuất bản : 25 - 4 - 1975

- tình trạng: cứng cáp đẹp như hình.

@ " Bần Cư Tại Thị Vô Nhân Vấn - Phú Ngọa Thâm Sơn Hữu Khách Tầm "
Góp ý
Đăng bởi: Ngoc Sang
Địa chỉ: Q1, HCM
Ngày đăng tin: 22:53 04/11/2022
Ngày cập nhật: 16:32 30/03/2023
Báo cáo