GL33-tiengiay.v n-0933356665-MU A-TRANH-ĐỒ XƯA- SÀNH-TỬ BÀNG GHẾ-TEM TIỀN XU-BÁN TEM VIỆT NA

Thông tin mô tả
shop Ngọc Ngân
LƯU Ý-vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

toppic này chuyên bán tem việt nam các loại

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

  2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
  3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
  4. KÍNH MỜI

Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.LaiMS-1
1 BỘ 7 TEM 
TEN TEM-DI CƯ
XUẤT BẢN-1955
GIÁ BÁN-1750K CẢ BÔ
MS-2
1 BỘ 12 TEM 
TEN TEM-ÔNG DIỆM
XUẤT BẢN-1956
GIÁ BÁN-1700K CẢ BÔ
MS-3
1 BỘ -4 TEM -1-LOC 
TEN TEM-ÔNG THIỆU
XUẤT BẢN-1973
GIÁ BÁN-5700K /1 LÓC


MS-4
1 BỘ -ĐẦY ĐŨ
TEN TEM-
XUẤT BẢN-1951-75
GIÁ BÁN-9500K CẢ BÔ

MS-5
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-750K/-1-CON
MS-6
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-1750K/-2-CON
MS-7
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-900K/-1-CON

MS-8
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-700K/-1-CON


MS-9
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-800K/-1-CON


MS-10
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-800K/-1-CON
MS-11
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-800K/-1-CON

MS-12
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-800K/-1-CON


MS-13
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-800K/-1-CON

MS-14
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-500K/-1-CON


MS-15
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-45
GIÁ BÁN-500K/-1-CON


MS-16
TEN TEM-INDO-CHINE IN ĐÈ
VIET NAM DAN CHỦ CONG HOÀ
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-XUẤT BẢN-1942-47
GIÁ BÁN-6500K/-51-CONMS-17
TEN TEM-INDO-CHINE
TEN BẢO ĐẠI QUỶ BỎ-1942-45
GIÁ BÁN-300K/-1-CON

MS-18
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-1942-45
GIÁ BÁN-600K/-1-CONMS-19
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG-6 SENTS
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-1942-45
GIÁ BÁN-600K/-1-CON

MS-20
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG-
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-1942-45
GIÁ BÁN-400K/-1-CON


MS-21
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG-5 SENTS
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-1942-45
GIÁ BÁN-1400K/-1-CON

MS-22
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG-5 SENTS
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-1942-45
GIÁ BÁN-1400K/-1-CON

MS-23
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG-5 SENTS
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-1942-45
GIÁ BÁN-200K/-1-CON

MS-24
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG-6-SENTS
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-1942-45
GIÁ BÁN-200K/-1-CON
MS-25
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-2-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-300K/-1-CON
MS-26
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-10/4-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-600K/-1-CON


MS-27
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-4-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-300K/-1-CON

MS-28
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-4-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-400K/-1-CON


MS-29
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-10-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-400K/-1-CON


MS-30
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-10-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-400K/-1-CON
MS-31
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-5-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-300K/-1-CON
MS-32
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-5-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-300K/-1-CON
MS-33
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-5-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-200K/-1-CON

MS-34
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-5-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-200K/-1-CON

MS-35
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-5-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-200K/-1-CON


MS-36
TEM-INDO-CHINE
TEM ĐÃ SÀI KHÔNG RANG
TEN KHÔNG RĂNG CƯA-6-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-250K/-1-CON


MS-36
TEM-INDO-CHINE
TEM 
TEN CHƯA SÀI-75-SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-900K/-1-CON

MS-37
TEM-INDO-CHINE
5--TEM COININS
TEN CHƯA SÀI--SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-2900K/-5-CON

MS-38
TEM-INDO-CHINE
4--TEM IN ĐÈ
TEN ĐÃ SÀI--SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-900K/-4-CON

MS-39
TEM-INDO-CHINE
12--TEM 
TEN ĐÃ SÀI--SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-3900K/-12-CON

MS-40
TEM-INDO-CHINE
10--TEM 
TEN ĐÃ SÀI--SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-3900K/-10-CON
MS-41
TEM-INDO-CHINE
1 LÁ THƯ
TEN ĐÃ SÀI--SENTS 1942-45
GIÁ BÁN-1000K/-1-CÁI

MS-42
TEM-CAMBODIA
CUMLE -CABODIA
1942-ĐẾN-1999
GIÁ BÁN-PM NHÁ 0933356665/-1-CUMLE
MS-43
TEM-LAOS
CUMLE -LAOS
1942-ĐẾN-1999
GIÁ BÁN-PM NHÁ 0933356665/-1-CUMLE

MS-44
TEM-INDO-CHINA
CUMLE -INDO-CHINA
1847-ĐẾN-1953 RÂT HIẾM
GIÁ BÁN-PM NHÁ 0933356665/-1-CUMLE


MS-44
TEM-INDO-CHINA
CUMLE -INDO-CHINA
1847-ĐẾN-1953 RÂT HIẾM
MS-45
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1962
GIÁ BÁN-100/-1 BLOCKS
MS-46
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1962
GIÁ BÁN-100/-1 BLOCKS

MS-47
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1963
GIÁ BÁN-120/-1 BLOCKS
MS-48
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1962
GIÁ BÁN-150/-1 BLOCKS


MS-49
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1963
GIÁ BÁN-120/-1 BLOCKS


MS-50
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1971
GIÁ BÁN-120/-2 BLOCKS
MS-51
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1962
GIÁ BÁN-150/-3 BLOCKS

MS-52
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1972
GIÁ BÁN-100/-2 BLOCKS
MS-53
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1961
GIÁ BÁN-200/-1 BLOCKS

MS-54
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1962
GIÁ BÁN-200/-3 BLOCKS

MS-55
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1959
GIÁ BÁN-80/-1 BLOCKS

MS-56
TEM-VIỆT NAM
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1964
GIÁ BÁN-180/-2 BLOCKS

MS-57
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-350/-5 BLOCKS

MS-58
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-200/-1 BLOCKS
MS-59
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-200/-2 BLOCKS

MS-60
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-100/-1 BLOCKS
MS-61
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-300/-4 BLOCKS

MS-62
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-120/-1 BLOCKS
MS-63
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-320/-3 BLOCKS
MS-64
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-220/-1 BLOCKS

MS-65
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-220/-1 BLOCKS
MS-66
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-120/-1 BLOCKS
MS-67
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-250/-2 BLOCKS
MS-68
TEM-INDO-CHINA INDE VNDCCH
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1945-46
GIÁ BÁN-280/-2 BLOCKS
MS-69
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-230/-3 BLOCKS

MS-70
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-230/-2 BLOCKS
MS-71
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-250/-3 BLOCKS
MS-72
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-170/-3 BLOCKS
MS-73
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-270/-3 BLOCKS

MS-74
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-190/-2 BLOCKS
MS-75
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-230/-3 BLOCKS
MS-76
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-190/-2 BLOCKS
MS-77
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-110/-1 BLOCKS

MS-78
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-110/-1 BLOCKS

MS-79
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-210/-3 BLOCKS
MS-80
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-190/-2 BLOCKS

MS-81
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-220/-1 BLOCKS
MS-82
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-420/-5 BLOCKS

MS-83
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-400/-1 BLOCKS

MS-84
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-100/-1 BLOCKS


MS-85
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-200/-3 BLOCKS

MS-86
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-150/-1 BLOCKS
MS-87
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-150/-1 BLOCKS

MS-88
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-220/-1 BLOCKS
MS-89
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-220/-1 BLOCKS


MS-90
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-220/-2 BLOCKS
MS-91
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-220/-2 BLOCKS


MS-92
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-220/-2 BLOCKS
MS-93
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-120/-1 BLOCKS

MS-94
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-130/-1 BLOCKS
MS-95
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-130/-1 BLOCKS

MS-96
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-110/-1 BLOCKS
MS-97
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-210/-2 BLOCKS

MS-98
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-180/-2 BLOCKS

MS-99
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-250/-2 BLOCKS

MS-100
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-250/-2 BLOCKS

MS-101
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-250/-2 BLOCKS
MS-102
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-210/-2 BLOCKS

MS-103
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-300/-2 BLOCKS

MS-104
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-200/-2 BLOCKS
MS-105
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-180/-2 BLOCKS

MS-106
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-180/-2 BLOCKS
MS-107
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-200/-2 BLOCKS
MS-108
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-200/-2 BLOCKS

MS-109
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-200/-2 BLOCKS

MS-110
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-110/-1 BLOCKS
MS-111
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-110/-1 BLOCKS
MS-112
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-210/-2 BLOCKS

MS-113
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-310/-4 BLOCKS

MS-114
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-250/-3 BLOCKS

MS-115
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-350/-3 BLOCKS


MS-116
TEM-INDO-CHINA 
TEM-BLOCKS-CHƯA SÀI
NĂM-1941-46
GIÁ BÁN-650/-8 BLOCKS

MS-117
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-850/-3 BLOCKS
MS-118
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-150/-4 BLOCKS


MS-119
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-250/-1 BLOCKS

MS-120
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-90/-2 BLOCKS
MS-121
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-2 BLOCKS
MS-122
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-70/-2 BLOCKS
MS-123
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-40/-1 BLOCKS
MS-124
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-40/-1 BLOCKS

MS-125
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-120/-1 BLOCKS

MS-126
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS
MS-127
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS
MS-128
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-120/-1 BLOCKS
MS-129
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS
MS-130
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-40/-2 BLOCKS

MS-131
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-40/-1 BLOCKS

MS-132
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-40/-1 BLOCKS
MS-133
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-40/-1 BLOCKS

MS-134
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-4 BLOCKS
MS-135
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-40/-1 BLOCKS
MS-136
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-60/-3 BLOCKS

MS-137
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS

MS-138
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-50/-1 BLOCKS

MS-139
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-1 BLOCKS

MS-140
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS
MS-141
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-110/-1 BLOCKS

MS-142
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS
MS-143
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-4 BLOCKS
MS-144
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS

MS-145
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-4 BLOCKS

MS-146
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-4 BLOCKS

MS-147
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-60/-3 BLOCKS

MS-148
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-90/-4 BLOCKS
MS-149
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-90/-2 BLOCKS
MS-150
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-90/-2 BLOCKS

MS-151
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-90/-2 BLOCKS
MS-152
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-2 BLOCKS

MS-153
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-4 BLOCKS

MS-154
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-30/-1 BLOCKS

MS-155
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-60/-3 BLOCKS
MS-156
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-160/-4 BLOCKS
MS-157
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-90/-4 BLOCKS
MS-158
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-120/-3 BLOCKS

MS-159
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-80/-3 BLOCKS

MS-160
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-60/-3 BLOCKS
MS-161
TEM-VIET NAM CONG HOA
TEM-BLOCKS-ĐÃ SÀI
NĂM-1953-75
GIÁ BÁN-60/-3 BLOCKS

tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Góp ý
Đăng bởi: Ngạn-Nhiều
Địa chỉ: 57 Nguyễn Du, HCM
Ngày đăng tin: 10:08 08/07/2021
Ngày cập nhật: 18:23 03/02/2023
Báo cáo