Thích ○○○ 

Xu Bạc Indochine (Y)

Đăng lúc 15:56 18/11/2018 ○ Cập nhật lúc 07:09 15/03/2019 ○ Đăng tại Sóc Trăng
angie 38
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại: 070.290. 


Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k .
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước .
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng .
Ghi chú
ĐOÀN THỊ HUỆ
VCB chi nhánh Sóc Trăng TK : 0321 000 623 383
BIDV chi nhánh Sóc Trăng TK : 3101 0000 477 816
đt : 070.290.7298
Cập nhật lúc 19:54 29/12/2018  ○○○
Y101 - Indochine 1896  1 Piastre xu bạc - giá 1200k 


Y102 - Indochine 1898  1 Piastre xu bạc - giá k (đã bán)


Y103 - Indochine 1900  1 Piastre xu bạc - giá 1050k 


Y104 - Indochine 1906  1 Piastre xu bạc - giá 1150k 


Y105 - Indochine 1907  1 Piastre xu bạc - giá k (đã bán)


Y106 - Indochine 1907  1 Piastre xu bạc - giá 1150k 


Y107 - Indochine 1908  1 Piastre xu bạc - giá 1250k 


Y108 - Indochine 1908  1 Piastre xu bạc - giá 1050k 


Y109 - Indochine 1913  1 Piastre xu bạc - giá 1350k 

Cập nhật lúc 15:45 03/01/2019  ○○○
Y110 - Indochine 1913  20c xu bạc, năm hiếm  - giá 880k


Y111 - Indochine 1916  20c xu bạc - giá 660k 


Y112 - Indochine 1902  20c xu bạc - giá 450k 


Y113 - Indochine 1899  20c xu bạc - giá 450k 


Y114 - Indochine 1937  20c xu bạc - giá 250k 


Y115 - Indochine 1928  20c xu bạc, năm hiếm - giá 450k 


Y116 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 350k 


Y117 - Indochine 1927  20c xu bạc - giá 340k 

Đăng lúc 15:41 28/12/2018  ○○○
Y118  - Indochine 1899  20c xu bạc - giá 380k 


Y119  - Indochine 1900  20c xu bạc - giá 680k 


Y120  - Indochine 1900  20c xu bạc - giá 430k 


Y121  - Indochine 1914  20c xu bạc - giá 340k 


Y122  - Indochine 1922  20c xu bạc - giá 240k 


Y123  - Indochine 1923  20c xu bạc - giá 220k 


Y124  - Indochine 1924  20c xu bạc - giá 340k 


Y125  - Indochine 1925  20c xu bạc - giá 260k 


Y126  - Indochine 1927  20c xu bạc - giá 290k 


Y127  - Indochine 1927  20c xu bạc - giá 280k 


Y128  - Indochine 1928  20c xu bạc, năm hiếm - giá 440k 


Y129  - Indochine 1928  20c xu bạc, năm hiếm - giá 480k 


Y130  - Indochine 1929  20c xu bạc, năm hiếm - giá 520k 

Cập nhật lúc 14:41 16/01/2019  ○○○
Y131 - Indochine 1899  10 cent, xu bạc - giá 220k 


Y132 - Indochine 1899  10 cent, xu bạc - giá 150k 


Y133 - Indochine 1899  10 cent, xu bạc - giá 260k 


Y134  - Indochine 1901  10 cent, xu bạc - giá 270k 


Y135 - Indochine 1902  10 cent, xu bạc - giá 290k 


Y136 - Indochine 1902  10 cent, xu bạc - giá 250k 


Y137 - Indochine 1902  10 cent, xu bạc - giá 270k 


Y138 - Indochine 1903  10 cent, xu bạc năm hiếm - giá 550k 


Y139 - Indochine 1914  10 cent, xu bạc đẹp năm hiếm - giá 780k 


Y140 - Indochine 1914  10 cent, xu bạc năm hiếm - giá 480k 


Y141 - Indochine 1917  10 cent, xu bạc năm hiếm - giá 380k 


Y142 - Indochine 1919  10 cent, xu bạc năm hiếm - giá 380k 


Y143 - Indochine 1922  10 cent, xu bạc - giá 80k 


Y144 - Indochine 1928  10 cent, xu bạc năm hiếm - giá 270k 


Y145 - Indochine 1928  10 cent, xu bạc năm hiếm - giá 250k 
Cập nhật lúc 13:52 16/01/2019  ○○○
Y146  - Indochine 1895  50c, xu bac, năm cực hiếm - giá k (đã bán)

Y147  - Indochine 1888  1 Piastre, xu bac - giá 3200k 


Y148 - Indochine 1889  1 Piastre, xu bac - giá 2700k 


Y149 - Indochine 1895  1 Piastre, xu bạc - giá 1550k 


Y150 - Indochine 1895  1 Piastre, xu bạc - giá 1850k 


Y151 - Indochine 1896  1 Piastre, xu bạc - giá 1450k 


Y152 - Indochine 1903  1 Piastre , xu bạc - giá 1450k 


Cập nhật lúc 14:42 16/01/2019  ○○○
Y153 - Indochine 1917  10c xu bạc - giá  220k 


Y154 - Indochine 1922  10c xu bạc - giá 170k 


Y155 - Indochine 1923  10c xu bạc - giá 140k 


Y156 - Indochine 1925  10c xu bạc - giá 150k 


Y157 - Indochine 1928  10c xu bạc - giá 240k 


Y158 - Indochine 1929  10c xu bạc đẹp - giá 440k 


Y159 - Indochine 1895  20c xu bạc - giá 400k 


Y160 - Indochine 1900  20c xu bạc - giá 420k 


Y161 - Indochine 1901  20c xu bạc - giá 820k 


Y162 - Indochine 1911  20c xu bạc - giá 320k 


Y163 - Indochine 1912  20c xu bạc năm hiếm - giá 650k 


Y164 - Indochine 1913  20c xu bạc năm hiếm - giá 680k 


Y165 - Indochine 1916  20c xu bạc - giá 420k 


Y166 - Indochine 1922  20c xu bạc - giá 250k 


Y167 - Indochine 1923  20c xu bạc - giá 200k 
Cập nhật lúc 14:45 16/01/2019  ○○○
Y168 - Indochine 1923  20c xu bạc - giá 260k 


Y169 - Indochine 1927  20c xu bạc - giá 270k 


Y170 - Indochine 1927  20c xu bạc - giá 270k 


Y171 - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 580k 


Y172 - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 650k 


Y173 - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 340k 


Y174 - Indochine 1929  20c xu bạc - giá 380k 


Y175 - Indochine 1929  20c xu bạc - giá 480k 


Y176 - Indochine 1929  20c xu bạc - giá 580k 


Y177 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 240k 


Y178 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 280k 


Y179 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 350k 


Y180 - Indochine 1937  20c xu bạc - giá 170k 


Y181 - Indochine 1937  20c xu bạc - giá 220k 


Y182 - Indochine 1937  20c xu bạc - giá 220k 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo