Thích ○○○ 

Tiền Xu Mỹ (TX)

Đăng lúc 13:24 22/11/2018 ○ Cập nhật lúc 18:45 23/04/2019 ○ Đăng tại Sóc Trăng
angie 39
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại: 070.290. 
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
Ghi chú
ĐOÀN THỊ HUỆ
VCB chi nhánh Sóc Trăng TK : 0321 000 623 383
BIDV chi nhánh Sóc Trăng TK : 3101 0000 477 816
đt : 070.290.7298
Cập nhật lúc 19:31 21/02/2019  ○○○
TX01 - Xu Mỹ xưa 1909  25 cents xu bạc - giá k  (đã bán)

TX02 - Mỹ 1942D Half Dollar xu bạc - giá 380k


TX03 - Mỹ 1940s Half Dollar xu bạc - giá 460k


TX04 - Mỹ 1958D 50c xu đẹp - giá 480k 


TX05 - Mỹ 1999 1oz xu bạc - giá 780k 


TX06 - Mỹ 1899 Mogan 1 dollar - giá 980k 


TX07 - Mỹ 1890 Mogan 1 dollar - giá 2200k 


TX08 - Mỹ Trade dollar 1876S bạc xu đẹp năm hiếm - giá 3400k 


TX09 - Mỹ $1 xu kỷ niệm - giák (nhận gạch)

TX10 - Mỹ $1 xu kỷ niệm - giá 60k 

Cập nhật lúc 18:41 23/04/2019  ○○○
TX11 - Mỹ 1971  50c - giá 180k 


TX12 - Mỹ 1971  50c - giá 150k 


TX13 - Mỹ 1971  50c - giá 100k 


TX14 - Mỹ 1971  50c - giá k  (nhận gạch)

TX15 - Mỹ 1972  50c - giá 180k 


TX16 - Mỹ 1972  50c - giá 120k 


TX17 - Mỹ 1974  50c - giá 100k 


TX18 - Mỹ 1976  50c - giá 180k 


TX19 - Mỹ 1980  50c - giá 120k 


TX20 - Mỹ 1982  50c - giá 80k 

Cập nhật lúc 20:09 26/11/2018  ○○○
TX21 - Mỹ 1984  50c - giá 70k 


TX22 - Mỹ 1986  50c - giá 60k 


TX23 - Mỹ 1971,72  25c - giá 25k1xu


TX24 - Mỹ 1977,78  25c - giá 25k1xu


TX25 - Mỹ 1991  25c - giá 20k


TX26 - Mỹ 1991  25c - giá 25k


TX27 - Mỹ 1993  25c - giá 10k


TX28 - Mỹ 1994  25c - giá 15k


TX29 - Mỹ 1965  25c - giá 80k


TX30 - Mỹ 1992  25c - giá 15k

Cập nhật lúc 20:28 23/04/2019  ○○○
TX31 - Mỹ 25c 2000D - giá 15k/1xu 


TX32 - Mỹ 25c 2012 - giá k/1xu (nhận gạch)

TX33 - Mỹ 25c 2001 - giá 15k 


TX34 - Mỹ 25c 2005 - giá 15k


TX35 - Mỹ 25c 2006 - giá 15k 


TX36 - Mỹ 25c 2017D - giá 15k  (đã bán)


TX37 - Mỹ 25c 2016D - giá 15k


TX38 - Mỹ 25c 2016D - giá 15k  (đã bán)


TX39 - Mỹ 25c 2009F - giá 15k  (đã bán)


TX40 - Mỹ 25c 2006 - giá 15k

Cập nhật lúc 13:12 15/04/2019  ○○○
TX41 - Mỹ 10c  1976 - 1991 ( 16 xu) - giá 210k


TX42 - Mỹ 10c  1965,66,67,68,69,70 (6 xu) - giá 90k 


TX43 - Mỹ 10c 1967,70,74,77 - giá 12k/1xu 


TX44 - Mỹ 10c  1984,85,86 - giá 12k/1xu


TX45 - Mỹ 10c  1965,66,67 - giá 12k/1xu


TX46 - Mỹ 10c  1997,98,99 - giá 12k/1xu


TX47 - Mỹ 10c  1988,89,90 - giá 12k/1xu


TX48 - Mỹ 10c  1981,90,95 - giá 12k/1xu


TX49 - Mỹ 5c 1956,58 - giá k/1xu  (nhận gạch)

TX50 - Mỹ 5c 1963,64 - giá 20k/1xu  

Cập nhật lúc 20:27 23/04/2019  ○○○
TX51 - Mỹ 1923  One dollar , xu bạc - giá 780k 


TX52  - Mỹ Trade dollar 1877S bạc xu đẹp hiếm - giá k (nhận gạch)


TX53   - Mỹ 1940  1c - giá 25k 


TX54   - Mỹ 1940D  1c - giá 25k 


TX55   - Mỹ 1941  1c - giá 25k  (đã bán)


TX56   - Mỹ 1941  1c - giá 25k 


TX57   - Mỹ 1941S  1c - giá 25k 


TX58  - Mỹ 1941S  1c - giá 25k   


TX59  - Mỹ 1944 1c - giá 25k 


TX60  - Mỹ 1944 1c - giá 25k 


TX61  - Mỹ 1944D 1c - giá 25k 


TX62  - Mỹ 1946S 1c - giá 25k 


TX63  - Mỹ 1944S 1c - giá 25k 


TX64 - Mỹ 1944D 1c - giá 25k 


Cập nhật lúc 13:12 15/04/2019  ○○○
TX65 - giá k (đã bán)
TX66 - giá k  (đã bán)

TX67  - Mỹ 1979 $1 - giá 55k


TX68 - Mỹ 1980 $1 - giá k  (nhận gạch)


TX69  - Mỹ 1c  1981 - 2000, 20xu - giá 120k/18xu 140k/20xu 


TX70 - Mỹ 1c 2000 - 2017, 18xu - giá 120k/18xu 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo