Thích ○○○ 

Tiền Xu VN và Thế Giới (K)

Đăng lúc 15:19 04/01/2019 ○ Cập nhật lúc 19:40 15/03/2019 ○ Đăng tại Sóc Trăng
angie 38
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại: 070.290. 
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k 
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
Ghi chú
ĐOÀN THỊ HUỆ
VCB chi nhánh Sóc Trăng TK : 0321 000 623 383
BIDV chi nhánh Sóc Trăng TK : 3101 0000 477 816
đt : 070.290.7298
Cập nhật lúc 14:28 05/01/2019  ○○○
K01  - VN 1953 10su, xu 3 cô - giá 135k


K02 - VN 1953 20su, xu 3 cô - giá 140k


K03  - VN 1960 Ngô Đình Diệm 50xu - giá 150k


K04 - VN 1963 Ngô Đình Diệm 50xu - giá 130k


K05  - VN 1946 5hào - giá 150k


K06 - VN 1946 5hào - giá 80k


K07  - VN 1946 2đ HCM - giá 220k


K08  - VN 1946 2đ HCM - giá 220k


K09 - VN 1946 2đ HCM - giá 320k


K10 - VN bộ 4 xu nhôm đẹp 1hào,2 hào,5hào,1đ - giá 150k 


K11 - VN 1975 bộ 2 xu nhôm - giá 105k


K12 - VN 1975  bộ 2 xu nhôm đẹp - giá 170k


K13 - VN 1971  1đ, xu nhôm - giá 110k 

Cập nhật lúc 14:40 05/01/2019  ○○○
K14  - 1đ 1971 - giá 80k


K15  - 5đ 1971 - giá 80k


K16  - 1đ,5đ 1971 - giá 120k/2xu


K17  - 10đ 1974 - giá 20k


K18  - 10đ 1974 - giá 120k


K19  - 10đ 1968 - giá 80k


K20  - 10đ 1970 - giá 45k


K21 - 20đ 1968 - giá 70k


K22 - 10đ 1964,68,70 - giá 70k/3xu


K23  - Indochine 20c 1939, xu có rảnh hiếm - giá 550k


K24  - Indochine 10c 1939,40 xu nikel - giá 110k/2xu 


K25  - Indochine 1/2c 1935,36,37,38 - giá 140k/4xu 


K26 - Indochine 5c 1924,25,30,37,38,39 - giá 220k/6xu 

Cập nhật lúc 09:33 20/03/2019  ○○○
K27 - Indochine 1945  10c, 20c xu nhôm - giá 110k/2xu


K28 - Indochine 1945  10c, 20c xu nhôm - giá k/2xu (đã bán)

K29 - Indochine 1945  10c , xu nhôm - giá 80k


K30 - Indochine 1945  20c xu nhôm - giá 70k


K31 - Indochine 1939  10c - giá 55k


K32 - Indochine 1941  20c - giá 70k


K33  - Indochine 1941  20c - giá 60k


K34 - Indochine 1942,43  1/4c - giá 80k/2xu 


K35 - Indochine 1942,43  1/4c - giá 70k/2xu 


K36 - VN 1953 10su , xu 3 cô - giá 60k 


K37  - Indochine 1946  50c xu đẹp - giá 120k 


K38  - Indochine 1946  50c - giá 90k 


K39 - Indochine 1946  50c - giá 60k 


K40 - VN 1968  10đ - giá 70k 
Đăng lúc 15:12 08/01/2019  ○○○
K41 - VN 1971  1đ  - giá 40k


K42 - VN 1971  1đ  - giá 70k


K43 - VN 1964  1đ  - giá 80k


K44 - VN 1960  1đ Ngô Đình Diệm - giá 90k


K45 - VN 1971  5đ  - giá 30k


K46 - VN 1971  5đ  - giá 80k


K47 - VN 1970  10đ  - giá 80k 


K48 - VN 1974  10đ  - giá 75k 


K49 - VN 1974  10đ xu đẹp - giá 105k 


K50 - Nhật 5sen - giá 70k 


K51 - Liberia 1960  10c xu bạc 16mm - giá 120k 


K52 - Ả Rập xu bạc 14mm - giá 180k


K53 - Ả Rập xu bạc 20mm - giá 155k 


K54 - Hongkong 1899  5c xu bạc - giá 180k 

Đăng lúc 15:35 08/01/2019  ○○○
K55 - Hongkong 1902  1c xu lớn - giá 105k 


K56  - Hongkong 1903  1c xu lớn - giá 105k 


K57  - Hongkong 1904H  1c  xu lớn  - giá 115k 


K58  - Hongkong 1949  5c - giá 25k 


K59  - Hongkong 1963  5c - giá 25k 


K60  - Hongkong 1955  10c - giá 25k 


K61 - Hongkong 1959  10c - giá 25k 


K62 - Hongkong 1961  10c - giá 25k 


K63 - Hongkong 1963  10c - giá 25k 


K64 - Hongkong 1971  10c - giá 25k 


K65 - Hongkong 1974  10c - giá 25k 


K66 - Hongkong 1980  50c - giá 25k 


K67 - Hongkong 1960  $1 - giá 40k 


K68 - Hongkong 1994  $10 - giá 55k 


Cập nhật lúc 09:34 20/03/2019  ○○○
K69  - Indochine 1897  BPCN 1c - giá 95k


K70  - Indochine 1899  BPCN 1c - giá 85k


K71  - Indochine 1899  BPCN 1c - giá 120k


K72  - Indochine 1899  BPCN 1c, xu đẹp - giá 145k 


K73  - Indochine 1900 BPCN 1c - giá 75k 


K74  - Indochine 1910 BPCN 1c - giá 95k 


K75  - Indochine 1914 BPCN 1c - giá 105k 


K76  - Indochine 1914 BPCN 1c - giá 80k 


K77  - Indochine 1917 BPCN 1c - giá 110k 


K78  - Indochine 1919 BPCN 1c - giá 150k 


K79 - Indochine 1920A BPCN 1c xu đỏ đẹp - giá k (đã bán)

K80  - Indochine 1921 BPCN 1c, không ký hiệu San Francisco Mint, hiếm - giá 1450k 
Đăng lúc 14:42 13/01/2019  ○○○
K81  - Indochine 1922A  BPCN 1c - giá 195k


K82  - Indochine 1922  BPCN 1c - giá 140k


K83  - Indochine 1922  BPCN 1c  - giá 145k


K84  - Indochine 1923   BPCN 1c - giá 25k


K85  - Indochine 1926  BPCN 1c - giá 80k 


K86  - Indochine 1927  BPCN 1c, năm hiếm - giá 295k


K87  - Indochine 1931  BPCN 1c, ký hiệu đuốc  - giá 235k


K88  - Indochine 1938  BPCN 1c - giá 25k


K89  - Indochine 1899  Sapeqe  - giá 230k


K90  - Indochine 1879   Sapeque  - giá 165k


K91  - Indochine 1885  Thẻ bài 1c - giá 210k


K92 - Indochine 1886  Thẻ bài 1c - giá 95k


K93 - Indochine 1887  Thẻ bài 1c - giá 235k


K94 - Indochine 1888  Thẻ bài 1c - giá 120k


K95 - Indochine 1889  Thẻ bài 1c - giá 90k
Cập nhật lúc 19:26 15/03/2019  ○○○
K96  - Strains Settlements (Eo Biển) 1935  20c , xu bạc - giá 160k 


K97 - Strains Settlements (Eo Biển) 1927  20c , xu bạc - giá 165k 


K98 - Malaya 1950  20c - giá 40k


K99  - HK 1935  5c - giá 50k 


K100  - HK 1937  10c - giá 30k 


K101 - HK 1937  10c - giá 35k 


K102 - Malaya 1948  20c - giá 80k 


K103 - TQ 1965  10yuan xu đẹp - giá 150k 


K104 - Đức 1900  10 penning - giá 70k 


K105 - Thụy Sỹ 20c - giá 30k/1xu


K106 - Anh 20 pence - giá 25k/1xu


K107 - HK 1956,57  10c - giá 40k/2xu


K108 - HK 1957  10c - giá 35k 


K109 - Canada 1c - giá 8k/1xu 


K110 - Malaysia 1992 $1 - giá 20k 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo