Thích ○○○ 

Tiền Xu VN và Thế Giới (K)

Thông tin shop:
angie 39
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại shop:
070.290. 
Đăng 09:00 29/03/2019 ○ Cập nhật 21:26 21/05/2019
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k 
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 

Thông tin shop

angie 39
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại shop:
070.290.
ĐOÀN THỊ HUỆ
VCB chi nhánh Sóc Trăng TK : 0321 000 623 383
BIDV chi nhánh Sóc Trăng TK : 3101 0000 477 816
đt : 070.290.7298
Đăng lúc 09:17 29/03/2019  ○○○
K01  - VN 1953 10su, xu 3 cô - giá 135k


K02  - VN 1953 20su, xu 3 cô - giá 140k


K03  - VN 1960 Ngô Đình Diệm 50xu - giá 150k


K04 - VN 1963 Ngô Đình Diệm 50xu - giá 130k


K05  - VN 1946 5hào - giá 150k


K06  - VN 1946 5hào - giá 80k


K07   - VN 1946 2đ HCM - giá 220k


K08   - VN 1946 2đ HCM - giá 220k


K09  - VN 1946 2đ HCM - giá 320k


K10  - VN bộ 4 xu nhôm đẹp, 1 hào,2 hào,5 hào,1đ - giá 150k 


K11  - VN 1975 bộ 2 xu nhôm - giá 105k


K12  - VN 1975  bộ 2 xu nhôm đẹp - giá 170k


K13  - VN 1971  1đ, xu nhôm - giá 110k 


K14  - 1đ 1971 - giá 80k


K15  - 5đ 1971 - giá 80k


K16  - 1đ,5đ 1971 - giá 120k/2xu


K17  - 10đ 1974 - giá 20k


K18   - 10đ 1974 - giá 120k


K19   - 10đ 1968 - giá 80k


K20  - 10đ 1970 - giá 45k
Cập nhật lúc 18:57 14/04/2019  ○○○
K21  - 20đ 1968 - giá 70k


K22  - 10đ 1964,68,70 - giá 70k/3xu


K23  - Indochine 20c 1939, xu có rảnh hiếm - giá 550k


K24  - Indochine 10c 1939,40 xu nikel - giá 110k/2xu 


K25   - Indochine 1/2c 1935,36,37,38 - giá 140k/4xu 


K26  - Indochine 5c 1924,25,30,37,38,39 - giá k/6xu (đặt gạch)

K27  - Indochine 1945  10c, 20c xu nhôm - giá 110k/2xu


K29  - Indochine 1945  10c , xu nhôm - giá 75k


K30  - Indochine 1945  20c xu nhôm - giá 70k


K31  - Indochine 1939  10c - giá 50k


K32  - Indochine 1941  20c - giá 65k


K33   - Indochine 1941  20c - giá 50k


K34  - Indochine 1942,43  1/4c - giá 80k/2xu 


K35  - Indochine 1942,43  1/4c - giá 70k/2xu 


K36  - VN 1953 10su , xu 3 cô - giá 60k 


K37   - Indochine 1946  50c xu đẹp - giá 120k 


K38   - Indochine 1946  50c - giá 90k 


K39  - Indochine 1946  50c - giá 50k 


K40  - VN 1968  10đ - giá 70k 
Đăng lúc 15:17 29/03/2019  ○○○
K41  - VN 1971  1đ  - giá 40k


K42  - VN 1971  1đ  - giá 70k


K43  - VN 1964  1đ  - giá 80k


K44  - VN 1960  1đ Ngô Đình Diệm - giá 70k


K45 - VN 1971  5đ  - giá 25k


K46  - VN 1971  5đ  - giá 80k


K47  - VN 1970  10đ  - giá 80k 


K48  - VN 1974  10đ  - giá 75k 


K49  - VN 1974  10đ xu đẹp - giá 105k 


K50  - Nhật 5sen - giá 70k 


K51  - Liberia 1960  10c xu bạc 16mm - giá 120k 


K52  - Ả Rập xu bạc 14mm - giá 180k


K53  - Ả Rập xu bạc 20mm - giá 155k 


K54  - Hongkong 1899  5c xu bạc - giá 180k 


K55  - Hongkong 1902  1c xu lớn - giá 105k 


K56   - Hongkong 1903  1c xu lớn - giá 105k 


K57   - Hongkong 1904H  1c  xu lớn  - giá 115k 


K58  - Hongkong 1949  5c - giá 25k 


K59   - Hongkong 1963  5c - giá 25k 


K60  - Hongkong 1955  10c - giá 25k 

Cập nhật lúc 19:38 06/04/2019  ○○○
K61  - Hongkong 1959  10c - giá 25k 


K62  - Hongkong 1961  10c - giá 25k 


K63  - Hongkong 1963  10c - giá 25k 


K64  - Hongkong 1971  10c - giá 25k 


K65  - Hongkong 1974  10c - giá 25k 


K66  - Hongkong 1980  50c - giá 25k 


K67  - Hongkong 1960  $1 , xu lớn - giá 60k 


K68 

K69  - Indochine 1897  BPCN 1c - giá 95k


K70  - Indochine 1899  BPCN 1c - giá 85k


K71   - Indochine 1899  BPCN 1c - giá 120k


K72  - Indochine 1899  BPCN 1c, xu đẹp - giá 145k 


K73   - Indochine 1900 BPCN 1c - giá 75k 
 


K74  - Indochine 1910 BPCN 1c - giá 95k 


K75   - Indochine 1914 BPCN 1c - giá 105k 


K76  - Indochine 1914 BPCN 1c - giá 80k 


K77  - Indochine 1917 BPCN 1c - giá 110k 


K78   - Indochine 1919 BPCN 1c - giá 150k 


K79 

K80  - Indochine 1921 BPCN 1c, không ký hiệu San Francisco Mint, hiếm - giá 1450k 

Cập nhật lúc 16:53 10/05/2019  ○○○
K81  - Indochine 1922A  BPCN 1c - giá 195k


K82  - Indochine 1922  BPCN 1c - giá 140k


K83  - Indochine 1922  BPCN 1c  - giá 145k


K84  - Indochine 1923   BPCN 1c - giá 25k


K85  - Indochine 1926  BPCN 1c - giá 80k 


K86  - Indochine 1927  BPCN 1c, năm hiếm - giá 295k


K87   - Indochine 1931  BPCN 1c, ký hiệu đuốc  - giá 235k


K88  - Indochine 1938  BPCN 1c - giá 25k


K89   - Indochine 1899  Sapeqe  - giá 230k


K90  - Indochine 1879   Sapeque  - giá 120k


K91  - Indochine 1885  Thẻ bài 1c - giá 210k


K92 - Indochine 1886  Thẻ bài 1c - giá 95k


K93  - Indochine 1887  Thẻ bài 1c - giá 235k


K94  - Indochine 1888  Thẻ bài 1c - giá 120k


K95  - Indochine 1889  Thẻ bài 1c - giá 90k


K96  - Strains Settlements (Eo Biển) 1935  20c , xu bạc - giá 160k 


K97  - Strains Settlements (Eo Biển) 1927  20c , xu bạc - giá 165k 


K98  - Malaya 1950  20c - giá 40k


K99   - HK 1935  5c - giá 50k 


K100  - HK 1937  10c - giá 30k 
Cập nhật lúc 20:26 23/04/2019  ○○○
K101  - HK 1937  10c - giá 35k 


K102  - Malaya 1948  20c - giá 80k 


K103  - TQ 1965  10yuan xu đẹp - giá 150k 


K104 
K105  - Thụy Sỹ 20c - giák/1xu (đã bán)


K106  - Anh 20 pence - giá 25k/1xu


K107  - HK 1956,57  10c - giá 40k/2xu


K108  - HK 1957  10c - giá 35k 


K109 - Canada 1c - giák/1xu  (đã bán)

K110  - Malaysia 1992 $1 - giá 20k  (đã bán)


K111   - Indochine Sapeque 1879  - giá 150k 


K112   - Indochine Sapeque 1888  - giá 135k 


K113  - Indochine Sapeque 1892  - giá 180k 


K114  - Indochine Sapeque 1879  - giá 120k 


K115    - Indochine 1941  1c , xu chì đẹp - giá 50k


K116  - Indochine 1943  1/4c , xu chì - giá 100k


K117 - Indochine 1943  1/4c , xu chì - giá 80k


K118 - Indochine 1943  1c , xu đẹp - giá 55k


K119  - Indochine 1943  1c và 5c  - giá 90k


K120  - VN 1971 , 1đ xu nhôm - giá 95k 
Cập nhật lúc 13:26 08/05/2019  ○○○
K121  - 1960 1đ , xu đẹp - giá 100k 


K122  - 1963 , 50xu  - giá 140k 


K123  - Indochine 1939  1/2c , xu  đỏ đẹp - giá 40k


K124  - Indochine 1936  1/2c , xu  đẹp - giá 40k


K125 - Indochine 1935  1/2c , xu  đẹp - giá 60k


K126  - Indochine 1902  10c xu bạc - giá k (đã bán)
K127 - Indochine 1916  10c xu bạc, năm hiếm - giá k (đã bán)

K128 - Indochine 1929  10c xu bạc - giá 200k 


K129  - Indochine 1929  10c xu bạc - giá 140k 


K130  - Indochine 1937  10c xu bạc - giá 130k 


K131  - Indochine 1937  10c xu bạc - giá 120k 


K132  - Indochine 1899  20c xu bạc - giá 280k 


K133  - Indochine 1899  20c xu bạc - giá k (đã bán)


K134  - Indochine 1899  20c xu bạc - giá 340k 


K135  - Indochine 1899  20c xu bạc - giá 300k 


K136 - Indochine 1914  20c xu bạc - giá 220k 


K137  - Indochine 1922  20c xu bạc - giá 230k 


K138  - Indochine 1924  20c xu bạc - giá 220k 


K139  - Indochine 1925  20c xu bạc - giá k (đã bán)

K140  - Indochine 1925  20c xu bạc - giá 190k 
Cập nhật lúc 09:49 22/04/2019  ○○○
K141  - Indochine 1927  20c xu bạc - giá 280k 


K142  - Indochine 1928  20c xu bạc , năm hiếm - giá 580k 


K143  - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 430k 


K144  - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 220k 


K145  - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 130k 


K146   - Indochine 1929  20c xu bạc, năm hiếm - giá 480k 


K147  - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 300k 


K148   - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 280k 


K149  - Indochine 1937  20c xu bạc - giá 250k 


K150  - Indochine 1937  20c xu bạc - giá 250k 


K151  - Indochine 1892 thẻ bài 1c - giá 100k 


K152  - Indochine 1892 thẻ bài 1c - giá 90k 


K153  - Indochine 1892 thẻ bài 1c - giá 50k 


K154  - Indochine 1942  1/4c , xu chì , xu cực đẹp - giá 320k 


K155  - Indochine 1943  1/4c , xu chì , năm hiếm xu đẹp - giá 260k 


K156  - TQ 1936  1fen  - giá 190k 


K157   - TQ 1937  1fen  - giá 190k 


K158  - TQ 1938  1fen  - giá k (nhận gạch)


K159   - Nhật   10sen  xu đỏ đẹp - giá 80k 


K160  - Nhật 1932  1sen - giá 60k 
Cập nhật lúc 09:26 22/04/2019  ○○○
K161  - Nhật 1934  1sen - giák (đã bán)


K162   - Nhật 1936  1sen - giá 60k K163  - Nhật 1937  1sen - giá 60k K164  - Cambodia xu con gà - giá 250k K165  - Thailand 1950  10  satang , xu chì mới đẹp - giá 130k K166  - Thailand 1946  1/4 bath  , xu chì mới đẹp - giá 130k K167  - Thailand 1908  10 Satang , xu  đẹp - giá 180k 


K168  - Thailand 1929  Satang , xu mới đẹp - giá 180k K169  - Thổ Nhĩ Kỳ 1912 , xu bạc 14mm - giá 220K170  - Ấn Độ 1939  1/4 Anna , xu đỏ đẹp - giá 180k K171  - Mexico 1959  1peso - giá 80k K172  - Indochine 1945  10c xu nhôm cực đẹp - giá 180kK173  - Hongkong 1988  $5 nikel xu đẹp - giá 90k K174  - TQ Đài Loan 1972  5 yuan - giá 60k K175  - TQ Tôn Trung Sơn 1929  20c xu bạc - giá 380k K176  - Hongkong 1905  1c xu cực đẹp - giá 150k K177  - TQ Thập Vân - giá 95k K178 - Hongkong 1995 $5 - giá 60k K179  - Canada 1992  25c xu kỷ niệm - giá 25k K180  - Hongkong 1990  $2 - giá 55k 
Trang:  1 2 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2 
Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ