Tiền Xu (BP)
Sóc Trăng    1 tuần trước    Lưu lại   
Tham gia 8 năm trước
  ĐT: 070.290. xxxx
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 


ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816 

đt : 070.290.7298 (zalo, viber)

19:20 10/T02/2021  
BP01  - Indochine 1898 BPCN  1c, năm hiếm - giá 320k


BP02  - Indochine 1898 BPCN  1c, năm hiếm - giá 220k


BP03  - Indochine 1901 BPCN  1c - giá 100k


BP04 - Indochine 1901 BPCN  1c - giá 140k


BP05 - Indochine 1903 BPCN  1c - giá 80k


BP06  - Indochine 1903 BPCN  1c - giá 150k


BP07 - Indochine 1910 BPCN  1c - giá 95k


BP08 - Indochine 1911 BPCN  1c - giá 100k


BP09 - Indochine 1911 BPCN  1c - giá 130k


BP10  - Indochine 1911 BPCN  1c - giá 110k


BP11 - Indochine 1911 BPCN  1c - giá 150k


BP12 - Indochine 1912 BPCN  1c - giá 140k


BP13 - Indochine 1912 BPCN  1c - giá 110k


BP14  - Indochine 1912 BPCN  1c - giá 150k


BP15 - Indochine 1912 BPCN  1c - giá 150k


BP16  - Indochine 1912 BPCN  1c - giá 70k


BP17 - Indochine 1912 BPCN  1c - giá 150k


BP18 - Indochine 1913 BPCN  1c - giá 220k


BP19 - Indochine 1913 BPCN  1c - giá 240k


BP20  - Indochine 1914 BPCN  1c - giá 100k


BP21  - Indochine 1914 BPCN  1c - giá 100k


BP22 - Indochine 1914 BPCN  1c - giá 120k


BP23  - Indochine 1914 BPCN  1c - giá 180k


BP24  - Indochine 1914 BPCN  1c - giá 180k


BP25 - Indochine 1914 BPCN  1c - giá 160k


BP26  - Indochine 1917  BPCN  1c   - giá 100k


BP27 - Indochine 1917  BPCN  1c, - giá 80k


BP28 - Indochine 1918  BPCN  1c, năm hiếm  - giá 250k


BP29  - Indochine 1919  BPCN  1c - giá 120k


BP30 - Indochine 1919  BPCN  1c - giá 110k


BP31 - Indochine 1919  BPCN  1c - giá 80k


BP32  - Indochine 1920 không A (w/o)  BPCN  1c - giá 200k


BP33 - Indochine 1920A  BPCN  1c  - giá 60k


BP34  - Indochine 1921A  BPCN  1c  - giá 100k


BP35  - Indochine 1921A  BPCN  1c  - giá 120k


BP36 - Indochine 1921A  BPCN  1c  - giá 60k


BP37  - Indochine 1921A  BPCN  1c  - giá 120k


BP38  - Indochine 1922  BPCN  1c  - giá 200k


BP39 - Indochine 1922  BPCN  1c  - giá 160k


BP40 - Indochine 1922  BPCN  1c  - giá 160k

BP41 - Indochine 1923  BPCN  1c  - giá 70k


BP42  - Indochine 1926 BPCN  1c,  - giá 130k


BP43  - Indochine 1926 BPCN  1c,  - giá 90k


BP44 - Indochine 1926 BPCN  1c,  - giá 120k


BP45 - Indochine 1927 BPCN  1c,  - giá 250k


BP46 - Indochine 1930 BPCN  1c,  - giá 80k


BP47 - Indochine 1930 BPCN  1c,  - giá 150k


BP48  - Indochine 1930 BPCN  1c,  - giá 120k


BP49 - Indochine 1931 BPCN  1c, xu đẹp  - giá 400k


BP50 - Indochine 1938 BPCN  1c, xu đỏ đẹp  - giá 70k


BP51  - Indochine 1898  1c BPCN - giá 350k 


BP52  - Indochine 1901  1c BPCN - giá 170k 


BP53  - Indochine 1903  1c BPCN - giá 220k 


BP54   - Indochine 1911  1c BPCN - giá 140k 


BP55  - Indochine 1912  1c BPCN - giá 90k 


BP56  - Indochine 1914  1c BPCN - giá 150k BP57  - Indochine 1916  1c BPCN - giák (đã bán) 


BP58 - Indochine 1931  1c BPCN , Đuốc - giá 340k


BP59 - Indochine 1931  1c BPCN , Đuốc - giá 360k


BP60
BP61  - Indochine 1898 Sapeque  - giá 320k


BP62  - Indochine 1898 Sapeque  - giá 220k


BP63 - Indochine 1898 Sapeque  - giá 100k


BP64  - Indochine 1898 Sapeque  - giá 130k


BP65  - Indochine 1899 Sapeque  - giá 125k


BP66 - Indochine 1901 Sapeque  - giá 180k


BP67  - Indochine 1901 Sapeque  - giá 150k


BP68 - Indochine 1901 Sapeque  - giá 180k


BP69 - Indochine 1901 Sapeque  - giá 70k


BP70 - Indochine 1892 Sapeque  - giá k(đã bán) 

BP71 - Indochine 1902 Sapeque  - giá 35k


BP72 - Indochine 1902 Sapeque  - giá 35k


BP73 - Cochinchine 1884 , 1c thẻ bài - giá 520k


BP74  - Cochinchine 1885 , 1c thẻ bài - giá 820k


BP75 - Indochine 1885 , 1c thẻ bài - giá 420k


BP76 - Indochine 1886 , 1c thẻ bài - giá 380k


BP77  - Indochine 1887 , 1c thẻ bài - giá 290k


BP78  - Indochine 1888 , 1c thẻ bài - giá 280k


BP79 - Indochine 1889 , 1c thẻ bài - giá k (đã bán) 

BP80  - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá 350k


BP81  - Indochine 1894 , 1c thẻ bài - giá 600k


BP82  - Indochine 1885 , 1c thẻ bài - giá 100k


BP83  - Indochine 1885 , 1c thẻ bài - giá 190k


BP84 - Indochine 1886 , 1c thẻ bài - giá 100kBP85 - Indochine 1886 , 1c thẻ bài - giá 220k


BP86  - Indochine 1887 , 1c thẻ bài - giá 100k


BP87 - Indochine 1887 , 1c thẻ bài - giá 180k


BP88 - Indochine 1888 , 1c thẻ bài - giá 110k


BP89  - Indochine 1888 , 1c thẻ bài - giá k (đã bán) 


BP90  - Indochine 1889 , 1c thẻ bài - giá 100k


BP91  - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá k(đã bán) 


BP92 - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá 180k


BP93  - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá 200k


BP94 - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá 250k


BP95 - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá 90k


BP96 - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá 220k


BP97  - Indochine 1894 , 1c thẻ bài - giá 420k


BP98  - Cochinchine 1884  1c xu thẻ bài, hiếm - giá 850k 


BP99  - Cochinchine 1885  1c xu thẻ bài, hiếm - giá 850k 


BP100  - Indochine 1885  1c xu thẻ bài - giá 400k 


BP101  - Indochine 1886  1c xu thẻ bài - giá 880k 


BP102  - Indochine 1887  1c xu thẻ bài - giá 600k 


BP103 - Indochine 1888  1c xu thẻ bài - giá 680k 


BP104  - Indochine 1889  1c xu thẻ bài - giá 660k 


BP105 - Indochine 1892 1c xu thẻ bài - giá 550k 


BP106 - Indochine 1885 , 1c thẻ bài - giá 380k 


BP107 - Indochine 1885 , 1c thẻ bài - giá 180k 


BP108 - Indochine 1886 , 1c thẻ bài - giá 220k 


BP109  - Indochine 1889 , 1c thẻ bài - giá 600k 


BP110  - Indochine 1893 , 1c thẻ bài - giá k (đã bán) 


BP111  - Indochine 1892 , 1c thẻ bài - giá 150k 


BP112  - Indochine 1889  1c thẻ bài  - giá 90k 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ