Token - Medal - Huy Chương (TK)

Thông tin mô tả
 
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k.
 
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước.
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng.
 
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 7421 0000 165 848

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 
TK01 Token MPC 10c - giá k (Đã Bán)
TK02 Token MPC 10c - giá 120k (Đã Bán)
TK03 Token MPC 10c - giá k (Đã Bán)
TK04 Token MPC 5c - giá k (Đã Bán)
TK05 Token MPC 5c - giá k (Đã Bán)
 
 
 
TK06 Token MPC 5c - giá 150k
 
TK07 Token MPC 5c - giá k (Đã Bán)
TK08 Token MPC 5c - giá k (Đã Bán)
TK09 Token MPC 5c - giá k (Đã Bán)
TK10 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK11 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK12 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK13 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK14 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
 
 
TK15 Token MPC 25c - giá 150k
 
 
TK16 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK17 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK18  Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK19  Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK20  Token MPC 5c - giá k (Đã Bán)
 
TK21 Token MPC 5c - giá 50k (Đã Bán)
TK22 Token MPC 25c - giá k (Đã Bán)
TK23 Token MPC 5c - giá k (Đã Bán)
TK24 Token MPC 10c - giá k (Đã Bán)
TK25 Token MPC 5c - giá 120k, 25c - giá 180k, 50c - giá k (Đã Bán)
 
 
TK26  - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k 
gal_108356_634e4bbc9fd79.jpg
gal_108356_634e4c133d46a.jpg
 
 
TK27  - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k 
gal_108356_634e4c301ee62.jpg
gal_108356_634e4c42bfd4e.jpg
 
 
 
TK28  - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k 
gal_108356_634e4c5eb681f.jpg
gal_108356_634e4c7053d1b.jpg
 
 
 
TK29 - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k 
gal_108356_634e4c81b0ce7.jpg
gal_108356_634e4c922a650.jpg
 
 
TK30 - Đồng vàng lưu niệm 17mm - giá k  (Đã Bán)
TK31 - Đồng vàng lưu niệm 17mm - giá k  (Đã Bán)
 
 
 
TK32 - Token game - giá 50k 
 
gal_108356_634e4d234e972.jpg
gal_108356_634e4d3397323.jpg
 
 
TK33 - Token game - giá 50k 
gal_108356_634e4d4ec2bc6.jpg
gal_108356_634e4d601e380.jpg
 
 
 
TK34 - 22mm - Giá 40k 
gal_108356_634e4d80a78d5.jpg
gal_108356_634e4d923f55f.jpg
 
 
 
TK35 - 32mm - Giá 80k 
gal_108356_634e4da21f615.jpg
gal_108356_634e4db4a164d.jpg
 
 
 
TK36 - 37mm - Giá k  (Đã Bán)
 
 
 
TK37 - 33mm - Giá 100k 
gal_108356_634e4df00c681.jpg
gal_108356_634e4e046898c.jpg
 
 
 
TK38 - 29mm - Giá 70k 
gal_108356_634e4e1a72f42.jpg
gal_108356_634e4e29f1ca3.jpg
 
 
TK39 - 29mm - Giá 150k 
gal_108356_634e4e404ef3b.jpg
gal_108356_634e4e529561e.jpg
 
 
TK40 - 28mm - Giá 70k 
gal_108356_634e4e6220a86.jpg
gal_108356_634e4e7107bd3.jpg
 
 
 
 

TK41  - giá 40k 


TK42  - giá 50k 


TK43 - Token game - giá 40k 


TK44  - giá 40k 


TK45  - giá 100k 


TK46 - Token game - giá 40k 


TK47 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK48 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK49 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK50 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK51 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK52 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK53 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK54 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK55 - Token game - giá k (Đã Bán
TK56 - Token game - giá k (Đã Bán)TK57 - Token game - giá 40k 


TK58   - giá 40k 


TK59 - Token game - giá 40k 


TK60 - Token game - giá k (Đã Bán)


 
TK61 - Token game - giá 60k 
gal_108356_634e9368b0489.jpg
gal_108356_634e937a8ab36.jpg
 
 
 
 
TK62 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e93a4a8402.jpg
gal_108356_634e93939f33f.jpg
 
 
 
TK63 - Token game - giá 40k
gal_108356_634e93b603879.jpg
gal_108356_634e93c436069.jpg
 
 
 
 
TK64 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e93dfb8ed1.jpg
gal_108356_634e93ef36965.jpg
 
 
 
 
TK65 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e9400dc2a1.jpg
gal_108356_634e9413eb5d1.jpg
 
 
TK66 - Token game - giá k (Đã Bán)
TK67 - Token game - giá k (Đã Bán)
 
 
TK68 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e946b17735.jpg
gal_108356_634e948066af3.jpg
 
 
 
 
TK69 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e94922cc88.jpg
gal_108356_634e94a08fc91.jpg
 
 
TK70 - Token game - giá k (Đã Bán)
 
 
 
TK71 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e94eaeeeae.jpg
gal_108356_634e950763fe1.jpg
 
 
 
 
TK72 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e9516ea8f0.jpg
gal_108356_634e952b83bf1.jpg
 
 
 
 
TK73 - Token game - giá 30k 
gal_108356_634e953ddfbb6.jpg
gal_108356_634e954dcda31.jpg
 
 
 
 
TK74 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e955d29ebe.jpg
gal_108356_634e956b6e45f.jpg
 
 
 
 
TK75 - Token game - giá 40k 
gal_108356_634e958263d8a.jpg
gal_108356_634e959264df7.jpg
 
 
 
TK76 - Token game - giá 30k 
gal_108356_634e95af9aaab.jpg
gal_108356_634e95c569dd3.jpg
 
 
 
TK77 - Token game - giá 30k 
gal_108356_634e95d756e7f.jpg
gal_108356_634e95e738a5d.jpg
 
 
 
 
TK78  - 3,5x4cm - giá 80k
gal_108356_5a4c7951088da.jpg
gal_108356_5a4c795bdad4a.jpg
 
 
 
 
 
TK79  - 35mm - giá 150k 
gal_108356_5a4c7c30a4f87.jpg
gal_108356_5a4c7c3984bca.jpg
 
 
 
TK80 - Huy hiệu ANH, OSO dầu khí Anh 50mm - giá k (Đã Bán)
 
 

TK81 - Token 5 đô, công ty nội thất Mỹ 31mm - giá 220k TK82 - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k TK83 - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k TK84  - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k TK85  - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k TK86  - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k 
TK87  - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k TK88 - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k TK89  - giá 75k TK90 - Tiền xu đi xe Bus xưa - giá 75k TK91   - giá 80k TK92   - giá 90k TK93   - giá 90k TK94 - VN huy chương lực lượng bổ túc - giá 150k TK95 - Huy hiệu - giá 350k   TK96 - Huy chương HCM do Bestway chế tác - giá 300k TK97 - Chiến dịch HCM - giá 320k TK98 - Huy chương LHCDGP Miền Nam - giá 350k TK99  - Huy chương xưa của Hội Đồng Người Hoa Rạch Giá VN - giá 220k TK100  - Huy Hiêụ Lục Quân Mỹ 31mm - giá 300k 


 
TK101  - Token Mỹ xu đậu xe - giá 150k
gal_108356_5a2e6e1198ebd.jpg
gal_108356_5a2e6e1a28681.jpg
 
 
 
TK102 - Mộc Ấn : Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Long Châu Xã Bộ, 28mm - giá k (Đã Bán)
 
 
 
 
TK103 - Huy chương kỷ niệm xưởng sx súng Colt Mỹ 1836-1961 31mm - 250k 
gal_108356_634f9387220d0.jpg
gal_108356_634f939ccd5a8.jpg
 
 
 
TK104 - ThaiLand Hải Quân Đô Đốc: 2,5x3cm: 7,95gr - giá 450k 
gal_108356_634f93fc060d9.jpg
gal_108356_634f940e9e339.jpg
 
 
 
TK105  - Medal Thailand xưa , 27mm - giá 320k 
gal_108356_634f94460b38c.jpg
gal_108356_634f945321688.jpg
 
 
 
 
TK106  - Nhật Chuông Đồng 3x5cm; nặng 27,60gr - giá 280k 
gal_108356_634f94832d72d.jpg
gal_108356_634f9490743c9.jpg
 
 
 
TK107  - Medal Đông Âu; 30x35mm; 11,39gr - giá 280k
gal_108356_634f94c1ab5e6.jpg
gal_108356_634f94d235d0e.jpg
 
 
 
TK108  - Huy hiệu COGNAC MARTELL 3,5cmx2,7cm , 14,31gr - giá 300k 
gal_108356_634f9518061fd.jpg
gal_108356_634f9527852d4.jpg
 
 
 
TK109 - Huy Chương Anh Hùng Nam Mỹ BALBOA 28mm - giá 300k 
gal_108356_634f9567be647.jpg
gal_108356_634f95747aaad.jpg
 
 
 
TK110 - Huy Chương Mỹ 4cmx3cm - giá 300k
gal_108356_634f95a9c8dc4.jpg
gal_108356_634f95b466a90.jpg
 
 
 
TK111 - Huy Hiệu cảnh sát Sheriff CHI CHI - giá 450k 
gal_108356_5ae560919571b.jpg
gal_108356_5ae5609e9ab85.jpg
 
 
 
TK112  - Mỹ huy hiệu bộ quốc phòng, 35mm - giá 350k 
gal_108356_634f96a375aa0.jpg
gal_108356_634f96b3dabd9.jpg
 
 
 
TK113 - Mỹ huy hiệu lục quân, 35mm - giá 280k 
gal_108356_634f970a06234.jpg
gal_108356_634f9725e9f53.jpg
 
 
 
TK114  - Huy Hiệu Lục Quân Mỹ - giá 550k 
gal_108356_5a51b6afd79f4.jpg
gal_108356_5a51b6b77d867.jpg
 
 
 
TK115 - Huy chương Đông Đức Berlin 49mm - giá 380k 
gal_108356_634f97d9422da.jpg
gal_108356_634f97e5b04e6.jpg
 
 
 
TK116  - Huy chương bóng đá Cúp Nhà Vua Thái 1968 Thailand King"s Cup 55mm - giá 450k
gal_108356_634f98268b391.jpg
gal_108356_634f9831d062f.jpg
 
 
 
TK117 - Huy hiệu Hoàng Gia Cambodia xưa 40mm - giá 400k 
gal_108356_634f98c89db2e.jpg
gal_108356_634f98db352d0.jpg
 
 
 
TK118 Huy hiệu Hoàng Gia Cambodia xưa, 40mm; 27,25gr - giá 850k 
gal_108356_634f9919dff82.jpg
gal_108356_634f9927b1023.jpg
 
 
 
TK119  - Huy hiệu Hoàng Gia Cambodia - giá 750k 
vòng tròn 34mm, 50mm, 20,38gr 
gal_108356_634f9953e700e.jpg
gal_108356_634f99637f464.jpg
 
 
 
TK120  - Huy Chương Hoàng Gia Cambodia - giá 550k 
gal_108356_634f99c497da0.jpg
gal_108356_634f99d12da79.jpg
 
 
 
 
 
TK121 - Huy Hiệu Hoàng Gia Thailand - giá 480k 
 
 
TK122  - Cộng Hòa Vệ Binh, Drago Paris đúc, 30x44mm - giá 1400k 
 
 
TK123  - Kỷ niệm chương Trung Quốc Di Hòa Viện, 58mm; 50,34gr - giá 750k 
 
 
 
TK124 - Huy Chương LA MÃ, đồng, 33mm - giá 2200k 
 
 
TK125 - Formula - I (giải đua xe công thức - I) 1965 Mexico Lacque B, vòng tròn 45mm, 40,85gr - giá 850k 
 
 
 
TK126  - Huy hiệu xe của Ý xưa LAMBRETTA, 50mm, 53,64gr - giá 1350k 
 
 
 
TK127 - Huy chương huy hiệu Hoàng Gia SIAM Thailand 56mm , 80,17gr dầy nặng - giá 1750k 
 
 
 
 
TK129 - Medal Pháp, 50mm, cực đẹp - giá 2500k 
 
 
TK130 - NEC FLUCTUAT MERGITUR chưc khắc chữ 40mm - giá 800k 
 
 
 
TK131 - Vietnam - Mỹ SERVICE , 31mm, luôn quay 36mm, cực đẹp - giá 1250k 
 
 
 
TK132  - Huy hiệu binh chủng Mỹ, 45mm, luôn quay 55mm - giá 680k 
 
 
TK133 - Pháp 1918 Huy Chương Cộng Hòa - giá 650k 
 
 
 
TK134  - Huy Hiệu bạc MANCHESTER UNITER (MU) 1977-1978 - giá 1800k 
 
 
TK135  - Huy Chương LA MÃ, bạc, 31mm, luôn quay 35mm - giá 1500k 
 
 
TK136  - Huy Chương Cổ INDIA bạc, 28mm, luôn quay 42mm - giá 3800k 
 
 
 
TK137 - Pháp Huy Chương Đông Dương Vietnam - Taiwan và China, bạc 29mm - giá 4800k 
 
 
 
TK138 - Huy Chương Pháp, 25mm, luôn quay 30mm - giá 2200k 
 
 
 
TK139 - Anh, huy chương thi súng trường , 29x40mm - giá 480k 
 
 
 
TK140 - Huy hiệu Thụy Sỹ , 30x30mm  - giá 480k 
 
 

TK141  - Nhà Họ Phan, medal chất liệu đồng hình rồng nổi, chữ nổi 4x4,5cm, nặng 26,46g - giá 1800k 


TK142 - Mỹ Hãng Nông Cụ Cateppillar mạ bạc; 30x39mm; 9,37gr - giá 300k 


TK143 - Medal ( Khánh) Chúc Thọ 81 Tuổi nhà họ Trần 4,5x4cm - giá 300k 


TK144  - Medal Phúc-Lộc-Thọ , 40mm , bạc - giá 380k


TK145  - Medal Phúc-Lộc-Thọ , 38mm , mạ bạc - giá 200k 


TK146 - Medal 30mm - giá 400k 


TK147  - Medal đeo bình an , 28x23mm - giá 450k 


TK148 - Thailand 29x21mm - giá 200k 


ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa chỉ: , Sóc Trăng
Ngày đăng tin: 09:12 18/10/2022
Ngày cập nhật: 19:01 27/11/2023
Báo cáo