Tiền Xu VN và Thế Giới (K)

Thông tin mô tả
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)

K01 - Mexico 1870  UN PESO , xu bạc đẹp - giá k (Đã Bán)

K02  - Thuộc địa Anh , Ấn Độ 1905  1Rupee , xu bạc - giá k (Đã Bán)
 
K03  - Anh nữ Hoàng Victoria, 2 mặt hình lúc trẻ và già, bạc 9,72gr, 25mm - giá 1600k 
 
 
K04  - Thailand  Vua RAMA V medal bạc 11,36gr , 30mm - giá 2300k 
 
 
K05 - Thailand Tướng Hải Quân 5 Sao, bạc  25,46gr,  40mm - giá 2100k 
 
 
K06 - Cambodia Vua SISUWATH 1904 - 1927 medal bạc - giá 2700k 
 
 
K07 - TQ Tôn Trung Sơn 1929  20c xu bạc - giá k (đã bán) 
 
 
K08 - Xu năm con Thỏ 1999 - giá 750k 
 
 
K09 - Xu năm con Thỏ 1999 - giá 750k 
 
 
K10  - Syria  1936  1 piastre , hiếm - giá 260k 
 
 
 
K11 - Ấn Độ 1940, 1/4 Rupee, xu bạc - giá 260k 
 
 
K12 - Nga Sa Hoàng 1915  10c  - giá 450k 
 
 
K13 - Ả Rập xu bạc 20mm - giá k (đã bán) 
 
 
K14  - Thổ Nhĩ Kỳ 1912 , xu bạc 14mm - giá 250k
 
 
K15  - Thổ Nhĩ Kỳ 1912 , xu bạc 14mm - giá 220k
 
 
K16  - Liberia 1960, 10c xu bạc 16mm - giá k (đã bán) 
 
 
K17  - Úc 1961, 3 pence xu bạc hiếm - giá 280k 
 
 
K18 - Canada 1960 10c xu bạc - giá 150k 
 
 
K19 - Strains Settlements (Eo Biển) 1927  20c , xu bạc - giá 160k 
 
 
K20  Strains Settlements (Eo Biển) 1935  20c xu bạc - giá k (Đã Bán)
 
 
 

K21 - Strains Settlements (Eo Biển) 1935  20c , xu bạc - giá k (Đã Bán)

 
 
 
 
K22  - Cambodia xu con gà - giá 220k  
 
 
K23  - Cambodia 1860  5c xu cực đẹp hiếm - giá 1050k 
 
 
K24  - Cambodia 1860  10c xu cực đẹp hiếm - giá 1500k 
 
 
K25 - Tây Ban Nha 1870, 5c - giá 550k 
 
 
K26  - Jersey 1881 Tam Sư xu cực đẹp hiếm - giá 1050k 
 
 
K27 - TQ Tứ Xuyên, 200 Cash, xu lớn 42mm hiếm - giá 1850k 
 
 
K28  - TQ Thập Vân - giá 95k 
 
 
K29 - TQ 1936  1fen  - giá 190k 
 
 
K30 - TQ 1937  1fen  - giá k (đã bán) 
 
 
 
 
K31  - TQ 1965  10yuan xu đẹp - giá 150k 
 
 
K32  - Macau 1992  5 Patacas, xu đẹp - giá 150k 
 
 
K33 - Taiwan 1997  50yuan, loại xu 2 vòng hiếm - giá 140k 
 
 
K34  - TQ Đài Loan 1972  5 yuan - giá 70k 
 
 
K35  - TQ Taiwan 1974  5yuan  - giá 50k 
 
 
K36 - Taiwan 10yan - giá 20k/1xu 
 
 
K37 - Taiwan 5yan - giá 15k/1xu 
 
 
K38 - Nhật 100yen, xu đẹp - giá 170k
 
 
K39  - Nhật   10yen  - giá k (Đã Bán)
 
 
 
 
K40  - Nhật   10yen  xu đỏ đẹp - giá 80k 

K41 - Nhật 50yen - giá 25k/1xu 

 
 
K42 - Nhật 1918  1sen  - giá 80k 
 
 
K43 - Nhật 1932  1sen - giá 80k 
 
 
K44 - Nhật 1934  1sen , xu đẹp - giá 80k 
 
 
K45  - Nhật 1936  1sen - giá k (Đã Bán)
 
 
 
 
K46 - Nhật 1937  1sen - giá 80k 
 
K47 - Thailand 1941  5 satang , xu bạc - giá k (Đã Bán)
 
K48  - Thailand bộ 3 xu nikel và đồng : - giá 350k 
 
 
K49  - Thailand 2 xu - giá k (Đã Bán)
 
 
K50 - Thailand 1950  10  satang , xu chì mới đẹp - giá 130k 
 
 
K51 - Thailand 1946  1/4 bath  , xu chì mới đẹp - giá 130k 
 
 
K52 - Thailand 1946, xu chì 10satang - giá 50k 
 
 
K53 - Thailand bộ 3 xu chì : 50satang, 10satang và 5satang - giá 180k  (Đã Bán xu nhỏ)
 
 
K54 - Thailand - giá 10k/xu 
 
 
 
K55 - Thailand - giá 15k/xu 
 
 
K56 - Thailand 5 Bath - giá 35k/2xu 
 
 
K57 - Thailand 10 Bath - giá 20k/xu 
 
 
K58 - Thailand 6 xu - giá 120k/6xu
 
 
K59 - Singapore bộ 3 xu - giá k/3xu (Đã Bán)
K60 - Singapore 1970 , 50c - giá k (Đã Bán)
 
 

 

K61 - Anh 1902, 1 pence - giá 40k

 
 
 
K62 - Anh 1908, 1 pence - giá 70k
 
 
K63 - Anh 1913, 1 pence - giá k (Đã Bán)
 
 
K64 - Anh 1 Pound 1983 và 1985 - giá 50k/xu (Đã Bán xu 1983)
 
 
 
K65 - Anh 2001, 50 pence - giá 25k 
 
 
 
K66 - Anh 2014 , 10 pence - giá 20k 
 
 
 
K67 - Anh 1992, 10 pence - giá 25k 
 
 
 
K68 - Anh 20 pence - giá 25k/xu 
 
 
 
K69  - Canada 1992,  25c xu kỷ niệm - giá k/xu (Đã Bán)
K70 - Mexico 1959,  1peso - giá k (đã bán) 
K71 - Mexico 1964, 20c - giá k (Đã Bán)
 
 
K72  - Token Autobus Quebec Canada - giá 60k
 
 
 
K73 - Malaysia 1992 , 1 - giá 20k 
 
 
 
K74 - Ấn Độ 1939, 1/4 Anna , xu đỏ đẹp - giá k (Đã Bán)
K75 - Áo 1984 - giá k (Đã Bán)
 
 
K76 - Đức 1943 , xu chì - giá 50k 
 
 
 
K77  - Australia 1970, 1cent xu đẹp - giá 120k 
 
 
 
K78  - Australia 1966, 2cent - giá 80k 
 
 
 
K79  - Malaya 1950,  20c - giá k (Đã Bán)
K80  - Malaya 1948  20c - giá k (Đã Bán)
 
 
 
 
 

K81 - Hongkong 1899,  5c xu bạc - giá k (Đã Bán) 

 
 
K82  - Hongkong 1901  5c xu bạc - giá 150k 
 
 
K83  - Hongkong 1900,  10c xu bạc - giá 250k 
 
 
K84  - Hongkong 1901,  10c xu bạc - giá 280k 
 
K85  - Hongkong 1932,  5c xu bạc - giák (đã bán) 
 
K86  - Hongkong 1935  10c xu bạc - giá 180k 
 
 
K87 - EO Biển 1926 , 10c xu bạc - giá 150k 
 
 
K88 - EO Biển 1927 , 10c xu bạc - giá 150k 
 
 
K89 - Hongkong 1877,  1c - giá k (Đã Bán)
 
 
K90  - HK 1902 , 1cent xu lớn xưa - giá 105k 
 
 
K91  - HK 1903 , 1cent xu lớn xưa - giá 105k 
 
 
K92  - HK 1904 , 1cent xu lớn xưa - giá 90k 
 
 
K93  - HK 1924 , 1cent xu lớn xưa - giá 90k 
 
 
K94  - HK 1924 , 1cent xu lớn xưa - giá 80k 
 
 
K95  - HK 1931 , 1cent  - giá k (ĐÃ BÁN)
 
 
 
 
K96 - HK 1931 , 1cent  - giá 40k 
 
 
K97 - HK 1935 , 1cent  - giá k (ĐÃ BÁN)
 
 
 
K98 - HK 1977 , 50cent  - giá 40k 
 
 
K99 - HK 1959 , 10cent  - giá 25k 
 
 
K100 - HK 1957 , 10cent  - giá 25k

K101 - Hongkong  3xu 10c - giá 55k/3xu 

 
 
K102 - Hongkong 1991, 20c - giá 30k 
 
 
K103 - Hongkong 1965, 5c - giá 25k 
 
 
K104 - Hongkong 1949, 5c - giá 25k 
 
 
K105 - Hongkong 1949, 5c - giá 25k 
 
 
K106  - Hongkong 1974, 10c - giá 25k 
 
 
K107  - Hongkong 1950, 10c - giá 25k 
 
 
K108 - Hongkong 1937, 10c - giá 45k 
 
 
K109 - Hongkong 1,  xu lớn va xu nhỏ - giá 115k /2xu
 
 
K110 - Hongkong 1,  xu lớn va xu nhỏ - giá 130k /2xu
 
 
K111 - Hongkong 50c - giá 25k/xu
 
 
K112 - Hongkong 2 - giá 30k
 
 
K113 - Hongkong 5, 3 xu khác mẫu - giá 165k/3xu
 
 
K114 - Hongkong 2, 3 xu khác mẫu - giá 115k/3xu
 
 
 
K115 - Hongkong 3 xu 50c,1,2 - giá 65k/3xu
 
 
K116 - Malaya 1939, 20c xu bạc - giá k (đã bán)
 
 
K117 - Malaya 10c xu bạc - giá 95k/1xu (đã bán xu 1941)
 
 
K118 - Indochine 1943, 1/4 xu chì, năm hiếm còn đẹp - giá 240k
 
 
K119 - Indochine 1943, 1/4 xu chì, năm hiếm - giá 120k
 
 
 
K120 - Indochine 1943, 1/4 xu chì, năm hiếm - giá 90k
 
 

K121  - Indochine 2 xu chì 1942 và 1943 - giá 75k/2xu 

 
 
K122 - Indochine 2 xu chì 1942 và 1943 - giá 90k/2xu 
 
 
K123 - Indochine 1943, 1c xu nhôm đẹp - giá 65k/1xu 
 
 
K124 - Indochine 2 xu nhôm - giá 95k/2xu 
 
 
K125 - Indochine 2 xu nhôm đẹp - giá 115k/2xu 
 
 
K126 - Indochine 4 xu 1/2c  - giá k/4 xu (Đã Bán)
 
 
 
K127 - Indochine 1936, 1/2c  - giá 45k 
 
 
K128 - Indochine 1939, 1/2c xu đỏ đẹp - giá 55k 
 
 
K129 - Indochine 3 xu 10c nikel - giá 190k/3xu
 
 
K130 - Indochine 1940, 10c nikel - giá 70k 
 
 
K131 - Indochine 1940, 10c nikel - giá 65k 
 
 
K132 - Indochine 1941, 20c nikel - giá 90k 
 
 
K133 - Indochine 1941, 20c nikel - giá 70k 
 
 
K134 - Indochine 1946, 50c  - giá 110k 
 
 
K135 - Indochine 1946, 50c  - giá k (ĐÃ BÁN)
K136 - Indochine 1946, 50c  - giá k đã bán) 
 
K137 - Indochine 1946, 50c  - giá 35k 
 
 
K138 - Indochine 1945, 10c xu nhôm - giá 140k 
 
 
K139 - Indochine 1945, 10c xu nhôm - giá 140k 
 
 
K140 - Indochine 1945, 20c xu nhôm - giá 110k 
 

K141 - Indochine 1939 , 20c xu có rãnh - giá k 

 
K142 - Indochine 1946 , 1 piastre - giá 180k 
gal_108356_5f4108a38926d.jpg
gal_108356_5f4108ae2eef4.jpg
 
 
 
K143 - VN 1976, bộ 4 xu nhôm - giá 160k 
gal_108356_5f4108dec411b.jpg
gal_108356_5f4108ecc6799.jpg
 
 
 
K144 - VN 1975 , 2 xu nhôm - giá 160k
gal_108356_5f4109141e3ba.jpg
gal_108356_5f41092b3474c.jpg
 
 
 
K145 - VN 1975 , 2 xu nhôm - giá 110k
gal_108356_5f41093cdf32f.jpg
gal_108356_5f4109522a020.jpg
 
 
 
K146 - VN 1946 , 5 hào - giá k (đã bán) 
K147 - VN 1946, 2đ - giá k (Đã Bán)
 
 
 
 
K148 - VN 1964, 68,74, bộ 3 xu 10đ - giá 220k 
gal_108356_5f4109d0cc39e.jpg
gal_108356_5f4109d9bef97.jpg
 
 
 
K149 - VN 1970, 10đ - giá 95k 
gal_108356_5f4109e6d809d.jpg
gal_108356_5f4109f0cf7eb.jpg
 
 
 
K150 - VN 1974, 10đ xu đẹp - giá k (Đã Bán)
 
 
 
 
K151 - VN 1974, 10đ - giá 80k 
gal_108356_5f410a12687c3.jpg
gal_108356_5f410a1b79759.jpg
 
 
 
K152 - VN 1974, 10đ - giá 65k 
gal_108356_5f410a28b80cb.jpg
gal_108356_5f410a319d1d5.jpg
 
 
 
K153 - VN 1971, 5đ xu nikel, xu đẹp - giá 95k
gal_108356_5f410a3eef7d8.jpg
gal_108356_5f410a4c1ee6c.jpg
 
 
 
K154 - VN 1971, 1đ và 5đ xu nikel, xu đẹp - giá 165k
gal_108356_5f410a706213e.jpg
gal_108356_5f410a80cb73e.jpg
 
 
 
K155 - VN 1971, 2 xu,  1đ nhôm và 1đ nikel  - giá 170k/2 xu
gal_108356_5f410a9af3a94.jpg
gal_108356_5f410aa8e8399.jpg
 
 
 
K156 - VN 1971, 1đ xu nikel, xu đẹp - giá 90k
gal_108356_5f410ab6d83fc.jpg
gal_108356_5f410ac1d4104.jpg
 
 
 
K157 - VN 1953, 10su xu nhôm - giá 60k 
gal_108356_5f410af22cfb6.jpg
gal_108356_5f410afdd8033.jpg
 
 
 
k158  - Indochine 1923  10c bạc  - giá k (đã bán) 
 
 
 
 
K159  - Indochine 1929, 10c bạc , xu đẹp - giá 200k 
gal_108356_5f59f1b0b5a1f.jpg
gal_108356_5f59f1bd5ba79.jpg
 
 
 
k160  - Indochine 1929  10c bạc  - giá 150k 
gal_108356_5f59f1d09219d.jpg
gal_108356_5f59f1e0365dd.jpg
 
 

 

K161  - Indochine 1929  10c xu bạc - giá 140k 

gal_108356_5f59f3918ea86.jpg
gal_108356_5f59f3c2de2cb.jpg
 
 
K162 - Indochine 1937  10c xu bạc - giá 120k 
gal_108356_5f59f3d21261e.jpg
gal_108356_5f59f3f0e4b19.jpg
 
K163 - Indochine 1937  10c xu bạc - giá  (đã bán) 
 
 
K164 - Indochine 1937  10c xu bạc - giá 130k 
gal_108356_5f59f42e0c176.jpg
gal_108356_5f59f447d1c28.jpg
 
 
K165 - Indochine 1937  10c xu bạc - giá k (ĐÃ BÁN)
K166 - Indochine 1899  20c xu bạc - giá k DA BAN
 
 
K167 - Indochine 1899  20c xu bạc - giá 320k 
gal_108356_5f59f4c3e812b.jpg
gal_108356_5f59f4d66c3fe.jpg
 
 
K168 - Indochine 1899  20c xu bạc - giá 260k 
gal_108356_5f59f4ebc62bb.jpg
gal_108356_5f59f4fe7cb27.jpg
 
 
K169 - Indochine 1914  20c xu bạc - giá 250k 
gal_108356_5f59f50e4d454.jpg
gal_108356_5f59f51c11031.jpg
 
 
K170 - Indochine 1916  20c xu bạc - giá k (ĐÃ BÁN) 
 
 
K171 - Indochine 1922  20c xu bạc - giá 230k 
gal_108356_5f59f56e65adf.jpg
gal_108356_5f59f585cbafd.jpg
 
 
K172 - Indochine 1923  20c xu bạc - giá 240k 
gal_108356_5f59f59fa5ac9.jpg
gal_108356_5f59f5c533662.jpg
 
 
K173 - Indochine 1924, 20c xu bạc - giá 220k 
gal_108356_5f59f64937c88.jpg
gal_108356_5f59f65e995d6.jpg
 
 
K174 - Indochine 1925  20c xu bạc - giá 190k 
gal_108356_5f59f68ddb1d5.jpg
gal_108356_5f59f6a45199b.jpg
 
 
K175 - Indochine 1925  20c xu bạc - giá 250k 
gal_108356_5f59f6c481fa2.jpg
gal_108356_5f59f6d54e17f.jpg
 
 
K176 - Indochine 1927  20c xu bạc - giá 280k 
gal_108356_5f59f749ece03.jpg
gal_108356_5f59f762bf71d.jpg
 
 
K177 - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 170k 
gal_108356_5f59f797b3d6c.jpg
gal_108356_5f59f7ac6d94d.jpg
 
 
K178 - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 320k 
gal_108356_5f59f7cce5972.jpg
gal_108356_5f59f7e54d1a4.jpg
 
 
K179 - Indochine 1928  20c xu bạc - giá 550k 
gal_108356_5f59f815b1e0f.jpg
gal_108356_5f59f823d64da.jpg
 
 
K180 - Indochine 1929  20c xu bạc - giá 420k 
gal_108356_5f59f83af11f2.jpg
gal_108356_5f59f84b644b8.jpg
 

 

K181 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 260k 

gal_108356_5f5a28f2a70f6.jpg
gal_108356_5f5a29037e5e6.jpg
 
 
 
K182 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 320k 
gal_108356_5f5a29246a097.jpg
gal_108356_5f5a2948c009a.jpg
 
 
 
K183 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 320k 
gal_108356_5f5a295b40793.jpg
gal_108356_5f5a29675a2dd.jpg
 
 
 
K184 - Indochine 1930  20c xu bạc - giá 280k 
gal_108356_5f5a297bce4f5.jpg
gal_108356_5f5a299d5b772.jpg
 
 
K185 - Indochine 1937  20c xu bạc - giá k (đã bán) 
K186 - Indochine 1937  20c xu bạc - giá k 
K187 - Indochine 1937  20c xu bạc - giá k 
K188 - Indochine 1879   Sapeque  - giá k (đã bán)
K189 - Indochine 1879   Sapeque  - giá k (đã bán)
K190 - Indochine 1888   Sapeque  - giá k(nhận gạch) 
 
K191 - Indochine 1892   Sapeque  - giá k(Đã Bán) 
K192  - Indochine 1897  BPCN 1c - giá k (đã bán)
K193  - Indochine 1899  BPCN 1c - giá k(nhận gạch) 
K194  - Indochine 1899  BPCN 1c - giá k(nhận gạch) 
 
K195  - Indochine 1906  BPCN 1c, xu năm hiếm - giá 820k
gal_108356_5f5a2c7796392.jpg
gal_108356_5f5a2cbd6b5c9.jpg
 
 
 
K196  - Indochine 1909  BPCN 1c, xu năm hiếm - giá 920k
gal_108356_5f5a2cdf37f2d.jpg
gal_108356_5f5a2cf420665.jpg
 
 
 
K197  - Indochine 1910  BPCN 1c - giá 100k
gal_108356_5f5a2d09eba3f.jpg
gal_108356_5f5a2d355fdb4.jpg
 
 
 
K198 - Indochine 1911  BPCN 1c - giá 200k
gal_108356_5f5a2d4f951a9.jpg
gal_108356_5f5a2d84c259c.jpg
 
 
 
K199 - Indochine 1912  BPCN 1c - giá 150k
gal_108356_5f5a2dae92154.jpg
gal_108356_5f5a2ddda05c6.jpg
 
 
 
K200 - Indochine 1913  BPCN 1c - giá 240k
gal_108356_5f5a2df388153.jpg
gal_108356_5f5a2e184276e.jpg
 
 
 

 

K201 - Indochine 1914  BPCN 1c - giá 100k

gal_108356_5f5b231aaac15.jpg
gal_108356_5f5b2330e56a1.jpg
 
 
 
K202 - Indochine 1914  BPCN 1c - giá 120k
gal_108356_5f5b234213c8b.jpg
gal_108356_5f5b2350712bf.jpg
 
 
 
K203 - Indochine 1917  BPCN 1c - giá 90k
gal_108356_5f5b23615570a.jpg
gal_108356_5f5b237b77661.jpg
 
 
 
K204 - Indochine 1919  BPCN 1c - giá 270k
gal_108356_5f5b2394de1c5.jpg
gal_108356_5f5b23ae2fa7b.jpg
 
 
 
K205 - Indochine 1919  BPCN 1c - giá 250k
gal_108356_5f5b23c132028.jpg
gal_108356_5f5b23cf44e03.jpg
 
 
 
K206 - Indochine 1921 BPCN 1c, không ký hiệu San Francisco Mint, hiếm - giá 1850k 
gal_108356_5f5b23e1e3ab0.jpg
gal_108356_5f5b23ee735e9.jpg
gal_108356_5f5b23fdcc8d2.jpg
 
 
 
K207 - Indochine 1922  BPCN 1c - giá 140k
gal_108356_5f5b2416a1012.jpg
gal_108356_5f5b24263f3eb.jpg
 
 
 
K208 - Indochine 1922A  BPCN 1c - giá 150k
gal_108356_5f5b24423f0af.jpg
gal_108356_5f5b245e17455.jpg
 
 
K209 - Indochine 1926  BPCN 1c - giá 170k
gal_108356_5f5b247ca834f.jpg
gal_108356_5f5b248f8eb51.jpg
 
 
 
K210 - Indochine 1927  BPCN 1c - giá 300k
gal_108356_5f5b24a217195.jpg
gal_108356_5f5b24b6290b5.jpg
 
 
K211 - Indochine 1931  BPCN 1c - giá 340k
gal_108356_5f5b24c54abae.jpg
gal_108356_5f5b24d623407.jpg
 
 
K212 - Indochine 1938  BPCN 1c - giá 40k
gal_108356_5f5b24f32737a.jpg
gal_108356_5f5b25039cf09.jpg
 
 
K213 - Indochine 1938  BPCN 1c, xu đẹp - giá 100k
gal_108356_5f5b25170851d.jpg
gal_108356_5f5b2528c6b0a.jpg
 
 
K214  - Indochine 1886, Thẻ bài 1c - giá k(đã bán) 
 
K215 - Indochine 1887, Thẻ bài 1c - giá 200k
gal_108356_5f5b25623e8fa.jpg
gal_108356_5f5b2577e5cc5.jpg
 
 
K216 - Indochine 1888, Thẻ bài 1c - giá 120k
gal_108356_5f5b258a5e0de.jpg
gal_108356_5f5b25a35b323.jpg
 
 
K217 - Indochine 1889, Thẻ bài 1c - giá 90k
gal_108356_5f5b25b7eecd3.jpg
gal_108356_5f5b25cde75a7.jpg
 
 
K218 - Indochine 1892, Thẻ bài 1c - giá 50k
gal_108356_5f5b25dda182c.jpg
gal_108356_5f5b25ef68c64.jpg
 
 
K219 - Indochine 1892, Thẻ bài 1c - giá 80k
gal_108356_5f5b26241fc26.jpg
gal_108356_5f5b265a6fd7f.jpg
 
 
K220 - Indochine 1892, Thẻ bài 1c - giá 100k
gal_108356_5f5b267aed9a0.jpg
gal_108356_5f5b268a4da94.jpg
 
 
 
K221  - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K222 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K223 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K224 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K225 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K226 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K227 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K228 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K229 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K230 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K231 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K232 - Huy hiệu các tiểu bang của Canada , 31mm - giá 280k


K233 - Pháp 1950 , 20fr xu con gà , xu đẹp - giá 150k 


K234 - Pháp 1950 , 20fr xu con gà  - giá 60k 


K235 - Pháp 1944, 2fr - giá 250k 


K236 - Pháp 1944, 2fr - giá 180k 


K237 - Pháp 1948B, 10fr - giá 100k 


K238 - Pháp 10franc 1948  - giá 40k/1xu 


K239 - Pháp 10franc 1976 và 1977  - giá 50k/1xu 


K240 - Pháp 1franc - giá 30k/1xu 


K241 - Pháp 1944, 1fr - giá 50k


K242 - Pháp 1958, 1fr - giá 40k


K243 - Pháp 1991, 10fr - giá 80k


K244 - Pháp 1939  10c - giá 80k 


K245 - Pháp 1926  10c - giá 150k 


K246 - Pháp 1924  25c - giá 220k 


K247 - Pháp 1932  25c - giá 180k 


K248 - Pháp 1939  25c - giá 180k 


K249

K250

K251
K252
K253
K254
K255
K256
K257
K258
K259
K260
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa chỉ: sóc trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng tin: 18:59 18/08/2020
Ngày cập nhật: 13:17 19/09/2023
Báo cáo