Tiền Xu Cổ (S)

Thông tin mô tả

 

Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k

Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 7421 0000 165 848
 
đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 
 
 
 

 

S01 -  Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 25mm - Giá 160k 

gal_108356_6437a29e8834b.jpg
gal_108356_6437a2ad0b81a.jpg

 

S02 -  Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 25mm - Giá 160k (Đã Bán)

gal_108356_6437a2ee40ab1.jpg
gal_108356_6437a3001257e.jpg

 

S03 -  Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 23mm - Giá 110k 

gal_108356_6437a38e19f38.jpg
gal_108356_6437a39c5cbe6.jpg

 

S04 -  Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 23mm - Giá 100k 

gal_108356_6437a3b654156.jpg
gal_108356_6437a3c39823d.jpg

 

S05 -  Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 30mm - Giá 220k 

gal_108356_6437a3d782574.jpg
gal_108356_6437a3e43c600.jpg

 

S06  - Cảnh Hưng Thông Bảo, lưng Sơn Nam - giá 350k 

gal_108356_6437a453a0432.jpg

gal_108356_6437a46971ceb.jpg

 

S07 - Tự Đức mặt sau Lục Vân  - giá 100k

gal_108356_6437a49835350.jpg

 

S08  - Tự Đức xu nhỏ 20,5mm đồng đẹp - giá 60k 

gal_108356_6437a4e03a39f.jpg

gal_108356_6437a552658f6.jpg

 

S09  - Gia Long, xu chì - giá 120k 

gal_108356_6437a564a7932.jpg

gal_108356_6437a57187709.jpg

 

 

S10  - Gia Long, xu chì  - giá 120k 

gal_108356_6437a5d97bc17.jpg

gal_108356_6437a5e7b6fb6.jpg

 

S11  - Tuyên Hòa Thông Bảo, 27mm - giá 120k 

gal_108356_6437a6034ab83.jpg

gal_108356_6437a61a7f512.jpg

 

S12 - Tuyên Hòa Thông Bảo, xu lớn 30mm - giá 190k 

gal_108356_6437a665ade58.jpg

gal_108356_6437a675a3126.jpg

 

S13  - Thánh Tống Nguyên Bảo - giá 200k 

gal_108356_6437a6aa745b5.jpg

gal_108356_6437a6b97e922.jpg

 

S14 - Hy Ninh Trọng Bảo, xu lớn 31mm - giá 220k 

gal_108356_6437a7084bd31.jpg
gal_108356_6437a716ab281.jpg

 

S15  - Đường Triều, Càn Nguyên Nguyên Bảo, nét chữ lớn, 24mm - giá 150k 

gal_108356_6437a74771976.jpg

gal_108356_6437a7568701a.jpg

 

S16 - Hoàng Tống Thông Bảo chữ Triện lớn  - giá 140k 

gal_108356_6437a7842c8c9.jpg

gal_108356_6437a790b4adb.jpg

 

S17  - Cảnh Hưng Trung Bảo - giá 380k 

gal_108356_6437a7b5bdbb0.jpg

gal_108356_6437a7cac46f0.jpg

 

S18 - Cảnh Hưng Trọng Bảo - giá 100k 

gal_108356_6437a800e3d15.jpg

gal_108356_6437a81209d64.jpg

 

 

S19  - Cảnh Hưng Thông Bảo - giá 100k 

gal_108356_6437a835c9afd.jpg

gal_108356_6437a843123f3.jpg

 

S20  - Minh, Hồng Võ Thông Bảo - giá 100k 

gal_108356_6437a87db4481.jpg

gal_108356_6437a88ce41b1.jpg

 

 

 

S21  - Bắc Tống, Hoàng Tống Thông Bảo, xu nét lớn hiếm  - giá 130k 

gal_108356_6437ac8d513d3.jpg

gal_108356_6437ac9c37237.jpg

 

S22  - Bắc Tống, Thiệu Thánh Nguyên Bảo 28mm - giá 280k 

gal_108356_6437ad0526bbd.jpg

gal_108356_6437ad209d0f5.jpg

 

S23  - Bắc Tống, Chánh Hòa Thông Bảo, 28mm - giá 270k 

gal_108356_6437ad5826e4e.jpg

gal_108356_6437ad6bdbc5f.jpg

 

S24 - Bắc Tống,Thánh Tống Nguyên Bảo, 29mm xu đẹp - giá 280k 

gal_108356_6437ad9f3334c.jpg

gal_108356_6437adadd9957.jpg

 

S25  - Nhật, Thiệu Thánh Nguyên Bảo - giá 90k 

gal_108356_6437ade5a2678.jpg

gal_108356_6437adf715fc8.jpg

 

S26 Gia Long Thông Bảo, lưng trăng sao hướng 9h - giá 100k 

gal_108356_6437ae30db5f8.jpg

gal_108356_6437ae44d024d.jpg

 

S27 - Thánh Tống Nguyên Bảo - giá 250k 

 gal_108356_6437ae59dd5a2.jpg

gal_108356_6437ae84c9150.jpg

 

S28 - Thánh Tống Nguyên  Bảo, 23mm - giá 220k 

gal_108356_6437aecf4c570.jpg

gal_108356_6437aee0f10b5.jpg

 

S29 - Tống, Đại Quang - giá 80k

gal_108356_6437af186fec2.jpg

gal_108356_6437af25d8240.jpg

 

S30 - Nhật, Nguyên Phong Thông Bảo - gía 90k 

gal_108356_6437af543886d.jpg

gal_108356_6437af6368b1d.jpg

 

S31  - Lập Nguyên Thông Bảo, xu chì - giá 250k  

gal_108356_6437af8b24e4f.jpg

gal_108356_6437af9b75fd3.jpg

 

S32  - Thanh, Quang tự thông bảo, mặt sau 4 chữ - giá 250k 

       - Thanh, Quang tự thông bảo, mặt sau 2 chữ - giá 200k 

gal_108356_6437b026363e1.jpg

gal_108356_6437b03c9c381.jpg

 

 

S33  - Kim Tống , Đại Định Thông Bảo - giá 320k 

gal_108356_6437b07c295e2.jpg

gal_108356_6437b08f0864b.jpg

 

S34 - Kim Tống, Chánh Long Nguyên Bảo - giá 320k

gal_108356_6437b0b76c983.jpg

gal_108356_6437b0c62a9bb.jpg

 

S35  - Nguyên Phù , 24mm - giá 90k 

gal_108356_6437b0ff5b741.jpg

gal_108356_6437b10f9925b.jpg

 

S36  - Thiệu Thánh - giá 90k 

gal_108356_6437b177e57f8.jpg

gal_108356_6437b18a21722.jpg

 

S37  - Hoàng Tống - giá 160k 

gal_108356_6437b1b366bb9.jpg

gal_108356_6437b1c4642ba.jpg

 

S38  - Hoàng Tống - giá 160k 

gal_108356_6437b20047a21.jpg

gal_108356_6437b2128b41b.jpg

 

S39  - Hoàng Tống chữ nhỏ  - giá 100k 

gal_108356_6437b23876bec.jpg

gal_108356_6437b248dbf68.jpg

 

S40  - Tống, Chí Đạo Nguyên Bảo - giá 180k 

gal_108356_6437b32776c93.jpg

gal_108356_6437b34455a1e.jpg

 

 

S41 - An Nam, Thái Đức Thông Bảo, mặt sau Vạn Tuế - giá 650k 

gal_108356_6437bdfe7ecb5.jpg

gal_108356_6437be86391a5.jpg

 

S42 - An Nam, Chánh Hòa Thông Bảo - giá 800k 

gal_108356_6437beea4dd5c.jpg

gal_108356_6437bef2edecd.jpg

 

S43  - An Nam, Tường Phù Nguyên Bảo - giá 800k 

gal_108356_6437bf1562ef1.jpg

gal_108356_6437bf2610ecc.jpg

 

S44  - An Nam, Kiến Thuận Thông Bảo - giá 950k 

gal_108356_6437bf529f9c6.jpg

gal_108356_6437bf5d1e3af.jpg

 

S45  - An Nam, Vĩnh Trị Nguyên Bảo - giá 1300k 

gal_108356_6437bf7f95c26.jpg

gal_108356_6437bfa076294.jpg

 

S46  - An Nam, Vĩnh Trị Nguyên Bảo - giá 1300k 

gal_108356_6437bfd27f487.jpg

gal_108356_6437bfe5701d7.jpg

 

S47  - An Nam, Vĩnh Trị Nguyên Bảo - giá 1300k 

gal_108356_6437c00fa8fec.jpg

gal_108356_6437c01b79737.jpg

 

S48  - An Nam, Cảnh Định Nguyên Bảo - giá 800k 

gal_108356_6437c049d344f.jpg

gal_108356_6437c05567dcc.jpg

 

S49  - Thái Bình Thiên Quốc, Khai Nguyên Thông Bảo - giá 1100k 

gal_108356_6437c08e26525.jpg

gal_108356_6437c09ab38cc.jpg

 

S50  - Tống, Chính Hòa Thông Bảo, 24mm, nét chữ lớn - giá 180k 

gal_108356_6437c0bccba9e.jpg

gal_108356_6437c0c783823.jpg

 

S51 - Tống, Chính Hòa Thông Bảo, 28mm  - giá 400k 

gal_108356_6437c1067e9e5.jpg
gal_108356_6437c11205abb.jpg

 

S52  - Tống, Chính Hòa Thông Bảo, 29mm, truyện  - giá 450k 

gal_108356_6437c13ac8856.jpg

gal_108356_6437c147d712f.jpg

 

S53  - Tống, Chính Hòa Thông Bảo, 29mm - giá 250k 

gal_108356_6437c167e02d1.jpg

gal_108356_6437c174776bf.jpg

 

S54 - Tống, Hy Ninh Trọng Bảo, 31mm - giá 380k 

gal_108356_6437c1944cd35.jpg

gal_108356_6437c19fed2f3.jpg

 

S55  - Tống, Sùng Ninh Trọng Bảo, 34mm - giá 850k 

gal_108356_6437c1c6b29c2.jpg

gal_108356_6437c1d21aa9e.jpg

 

S56 - Tống, Nguyên Phù Thông Bảo, 30mm hiếm - giá 680k 

gal_108356_6437c1ff0612f.jpg

gal_108356_6437c20baba65.jpg

 

S57 - Tống, Nguyên Phong Thông Bảo, 29mm  - giá 450k 

gal_108356_6437c250bda23.jpg

gal_108356_6437c2605955b.jpg

 

S58  - Tống, Thánh Tống Nguyên Bảo, 29mm  - giá 380k 

gal_108356_6437c2a165408.jpg

gal_108356_6437c2b415279.jpg

 

S59  - Tống, Thiên Thánh Nguyên Bảo - giá 110k 

gal_108356_6437c3028149c.jpg

gal_108356_6437c30e6f17c.jpg

 

S60 - Hà Tiên Mạc Cửu , Thiệu Phong Nguyên Bảo - giá 60k 

gal_108356_6437c3c26ec92.jpg

gal_108356_6437c498158c2.jpg

 

 

 

S61  - Hà Tiên Mạc Cửu ,Trị Bình Thánh Bảo - giá 80k 

gal_108356_64427ba0b8853.jpg

gal_108356_64427bb41b4a6.jpg

 

 

S62 - Hà Tiên Mạc Cửu , Thiền Phù Thông Bảo - giá 80k 

gal_108356_64427bffa0b74.jpg

gal_108356_64427c0c99b5b.jpg

 

 

S63  - Hà Tiên Mạc Cửu , Thiệu Phong Bình Bảo - giá 80k 

gal_108356_64427c538a75d.jpg

gal_108356_64427c5f8d429.jpg

 

 

S64 - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427e1a86feb.jpg

gal_108356_64427e36583e4.jpg

 

 

S65  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427e45df287.jpg

gal_108356_64427e4f11237.jpg

 

 

S66  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427e6150b5f.jpg

gal_108356_64427e689c01e.jpg

 

 

S67  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427e74d6005.jpg

gal_108356_64427e7f09ea3.jpg

 

 

S68  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427f1eeed4a.jpg

gal_108356_64427f34b3066.jpg

 

 

S69  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427f4f74534.jpg

gal_108356_64427f5fc5980.jpg

 

 

S70  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427f71b287e.jpg

gal_108356_64427f90e4ade.jpg

 

 

S71  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427fb823eef.jpg

gal_108356_64427fc0ac668.jpg

 

 

S72  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427fce20344.jpg

gal_108356_64427fdb8f696.jpg

 

 

S73  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64427fee6d110.jpg

gal_108356_64427ffb1df44.jpg

 

 

S74  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_6442801bb305d.jpg

gal_108356_64428024cc9d1.jpg

 

 

S75  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_64428037ecdea.jpg

gal_108356_6442804513216.jpg

 

 

S76  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_6442805443806.jpg

gal_108356_6442806936391.jpg

 

 

S77  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_6442807d6db94.jpg

gal_108356_6442809962427.jpg

 

 

S78  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_644280aaf3230.jpg

gal_108356_644280b954c44.jpg

 

 

S79  - Xu Tống - Giá 60k/1xu 

gal_108356_644280df0df1a.jpg

gal_108356_644280ebe2a09.jpg

 

 

S80

 

 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa chỉ: sóc trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng tin: 14:05 12/04/2023
Ngày cập nhật: 08:55 01/06/2023
Báo cáo