Tiền Xu Bạc các loại

Thông tin mô tả

gal_224463_64d9019681a10.jpggal_224463_64d90b70d1091.jpg 

MS001: One Yen - Meiji 45 (1912) - 2100k
https://en.numista.com/catalogue/pieces5505.html

gal_224463_64d9035b50c62.jpggal_224463_64d903626b3b9.jpg 

MS002: Un Sol Peru 1934 - 900k
https://en.numista.com/catalogue/pieces4639.html

gal_224463_64d90be332e2f.jpggal_224463_64d90be493798.jpg

MS003: 1 Scudo 1964 Dòng Hiệp Sĩ Toàn Quyền Malta (Hiếm) - 680k 
https://en.numista.com/catalogue/pieces36069.html

gal_224463_64d910db11a82.jpggal_224463_64d910dfbab29.jpg

MS004: 20 Dollars - Elizabeth II Gold Doubloon - 650k
https://en.numista.com/catalogue/pieces32505.html

gal_224463_64d913b8dc0f0.jpggal_224463_64d913ba6bb5e.jpg

MS 005: 1 Dollar - Silver Proof - British Virgin Islands - 650k
https://en.numista.com/catalogue/pieces15537.html

 

gal_224463_64d9ed4293fe4.jpggal_224463_64d9ed43a0f89.jpg

MS006: 1 Franc Helvetia standing - 180k

(Đã bán)
https://en.numista.com/catalogue/pieces184.html

 

 

gal_224463_64d9ed47694e3.jpggal_224463_64d9ed4a1eec7.jpg

MS007: 5 Escudos Prince Henry the Navigator - 280k
https://en.numista.com/catalogue/pieces11159.html

 

gal_224463_64d9ed4b62f67.jpggal_224463_64d9ed4c755f8.jpg

MS008: 100 Francs - Mohammed V (Morocco) - 260k
https://en.numista.com/catalogue/pieces1709.html
(Đã giao lưu)

gal_224463_64dca313cbaa1.jpggal_224463_64dca314e2ba4.jpg

MS009: 25 Pesos Olympic Games - 650k
https://en.numista.com/catalogue/pieces3855.html

 

 


gal_224463_64e0c8703fe5d.jpggal_224463_64e0c871a5276.jpg

MS010: 5 Francs Pháp - Giá 350k
https://en.numista.com/catalogue/pieces679.html
(Đã bán 1 xu, còn xu chất lượng tương tự)

gal_224463_64e2df1c4f987.jpggal_224463_64e2df2cdaaea.jpg

MS011: 1 Peso Large type (Hiếm) - Giá 2100k
https://en.numista.com/catalogue/pieces4349.html

gal_224463_64e2dc320e9a2.jpggal_224463_64e2dc33efdc4.jpg

MS012: 100 Pesetas - Francisco Franco - (Đã giao lưu)
https://en.numista.com/catalogue/pieces1885.html

gal_224463_64e2de73484a3.jpggal_224463_64e2de74a1552.jpg

MS013: 5 Pesetas - Alfonso XII - Giá 980k
https://en.numista.com/catalogue/pieces14843.html

gal_224463_64e2e1e9f3219.jpggal_224463_64e2e1eb174ad.jpg

MS 014: 10 Euro 800 Years of Dresden - (Đã giao lưu)
https://en.numista.com/catalogue/pieces13135.html

gal_224463_64e2fc9b236de.jpggal_224463_64e2fc9e625b7.jpg

MS015: 1 Yen - Taishō (Chopmark) - (Đã giao lưu)
https://en.numista.com/catalogue/pieces14259.html

 

gal_224463_64e2fca9a0c9a.jpggal_224463_64e2fcad32b22.jpg

MS016: 1 Yen - Meiji 30 - (Đã giao lưu)
https://en.numista.com/catalogue/pieces5505.html

gal_224463_64ec7d94079c0.jpggal_224463_64ec7d9597655.jpg

MS017: 1 Piastre 1893 (Hiếm) - Giá: 2600k
https://en.numista.com/catalogue/pieces4510.html

gal_224463_64f97b7f14d99.jpggal_224463_64f97b803b20b.jpg

MS18: 5000 Réis (Santos Dumont) - Giá 360k
https://en.numista.com/catalogue/pieces4335.html

gal_224463_64f97b876f435.jpggal_224463_64f97b8173986.jpg

MS19: ½ Franc Helvetia standing - Thụy Sĩ - Giá: 160k
https://en.numista.com/catalogue/pieces180.html

gal_224463_64fde81c103e2.jpggal_224463_64fde81d24e8f.jpg

MS20: 1 Rupee - Victoria - Ấn Độ thuộc Anh - Giá: 650k
https://en.numista.com/catalogue/pieces3719.html

 

Tài khoản: Nguyen Anh Tin
Stk: 03540969999
Ngân hàng: Quân đội MB
Góp ý
Đăng bởi: Tín Nguyễn
Địa chỉ: Ý Yên, Nam Định
Ngày đăng tin: 23:17 13/08/2023
Ngày cập nhật: 16:45 21/09/2023
Báo cáo