Tiền Kiểm Định

Thông tin mô tả

MS001: 50 Cents - Edward VII Hong kong (Hiếm) - Giá 15000k (Có thỏa thuận)

gal_224463_6501cdba68b3c.jpggal_224463_6501cdbb64089.jpggal_224463_6501cdbc7a5b3.jpg

Tài khoản: Nguyen Anh Tin
Stk: 03540969999
Ngân hàng: Quân đội MB
Góp ý
Đăng bởi: Tín Nguyễn
Địa chỉ: Ý Yên, Nam Định
Ngày đăng tin: 14:39 31/08/2023
Ngày cập nhật: 16:45 21/09/2023
Báo cáo