Thích ○○○ 

Xu bạc TQ

Đăng lúc 08:42 24/06/2017 ○ Cập nhật lúc 20:49 19/04/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Hoài PM 30
Địa chỉ: Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 03956 

Giao lưu xu bạc giá hợp lý


- Vui lòng thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ khi đặt gạch. Sau 3 ngày không thanh toán coi như bể gạch;

- Xu chưa giao lưu ở TRANG CUỐI

- Tren 300k free ship trong nước;

- Vui lòng không gọi điện thoại trong giờ hành chính;

- Tk: Phạm Mạnh Hoài - Vietcombank - 0011000052012


Cảm ơn các bác ghé xem!

Cập nhật lúc 22:16 06/09/2017  ○○○

TQ1: Quang Tự Nguyên Bảo, tỉnh Vân Nam (Yunnan), 50 cents (xu 3,6 chỉ)

Đường kính: 33,2 mm; Bạc 50%; 80%


TQ1-1. ---> Đã giao lưu


TQ1-2. ---> Đã giao lưu


Cập nhật lúc 15:49 16/07/2017  ○○○
TQ1-3: ---> Đã giao lưu
Cập nhật lúc 10:09 22/07/2017  ○○○
TQ1-4: Ưu tiên bác H.T. Tâm---> Đã giao lưu
Cập nhật lúc 15:41 03/08/2017  ○○○

TQ2: Hải Thần - One Dollar Hong Kong 1908B,---> Đã giao lưu

Cập nhật lúc 08:55 10/10/2017  ○○○

Cập nhật lúc 18:40 21/10/2017  ○○○

TQ3-1: Quang Tự Nguyên Bảo, tỉnh Vân Nam (Yunnan), 50 cents (xu 3,6 chỉ)

Đường kính: 33,2 mm; Bạc 80% (ba vòng, 3 chấm dưới ngọc trai); ---> Đã giao lưu


TQ3-2: Quang Tự Nguyên Bảo, tỉnh Vân Nam (Yunnan), 50 cents (xu 3,6 chỉ)

Đường kính: 33,2 mm; Bạc 80% (ba vòng, 3 chấm dưới ngọc trai)---> Đã giao lưu


TQ3-3: Quang Tự Nguyên Bảo, tỉnh Vân Nam (Yunnan), 50 cents (xu 3,6 chỉ)

Đường kính: 33,2 mm; Bạc 80% (2 vòng dưới ngọc trai);---> Đã giao lưu

Cập nhật lúc 21:52 23/02/2019  ○○○
TQ4: Viên Thế Khải - năm thứ 9 (1920) ---> Đã giao lưu
Cập nhật lúc 10:25 04/05/2018  ○○○
TQ5: Hải thần One Dollar Hong Kong 1907B ---> Đã giao lưuTQ6: Viên Thế Khải - Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 8 (1919) ---> Đã giao lưu

Cập nhật lúc 21:44 23/02/2019  ○○○

TQ7: Quang Tự Nguyên Bảo, tỉnh Vân Nam (Yunnan), 50 cents (xu 3,6 chỉ)
Đường kính: 33,2 mm; Bạc 50% (4 vòng dưới ngọc trai) ---> Đã giao lưu

TQ8: Viên Thế Khải - Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 8 (1919) phát hành (7 chữ mặt trước) - 1 Ngân tệ/ 1 Dollar (2 chữ mặt sau); cân nặng: 26,7 g —-> Đã giao lưu

TQ9: Hải thần - One Dollar Hong Kong 1904B ---> Đã giao lưu

TQ10: Hải thần - One Dollar Hong Kong 1910B ---> Đã giao lưu

TQ11: Viên Thế Khải - Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 10 (1921) phát hành (7 chữ mặt trước) - 1 Ngân tệ/ 1 Dollar (2 chữ mặt sau); cân nặng: 26,8 g ---> Đã giao lưu
Trang:  1 2 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2 
Báo cáo