Giao lưu tiền xưa

20.000 ₫
Thông tin mô tả

1/ Xu 5 cent năm 1924 - giá 20k

 

2/ Xu 5 cent năm 1937 - giá 20k/ 1 xu  

 

3/ Xu 5 cent năm 1939 - giá 20k / 1 xu

 

4/ Xu 5 cent năm 1938 - giá 20k/ 1 xu

 

Góp ý
Đăng bởi: Nét xưa
Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh, HCM
Ngày đăng tin: 17:37 15/11/2022
Ngày cập nhật: 10:08 04/02/2023
Báo cáo