Giao lưu 2 tonken như hình, chất liệu nhôm và bạc(?). Kích thước bằng xu 20cent Đông Dương. Giá: 5.000K