Thích ○○○ 

Xu quang trung Thông bảo hậu tứ trăng và tinh. 寶 通 中 光 - 4()·

Đăng lúc 08:43 07/12/2018 ○ Đăng tại HCM
phạm hữu duy thương 82
Địa chỉ: -173- ba dinh - p8 -q8-tphcm - HCM
Điện thoại: 09066 
Xu quang trung Thông bảo hậu tứ trăng và tinh.
寶 通 中 光 - 4()·
Chữ ký
縷 結 同 心 山 海 固-
樹 成 連 理 地 天 長-
Kết mối đồng tâm non biển chặt
Cây thành liền rễ đất trời lâu.
Zalo-fb: 0906633751

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo