Xu bạc giao lưu trên Phố cách đây vài năm 

Giờ thanh lý đè thanh lý

3600k - 10% = 3240k