GL12)34 lê cong kiều-wed-tien giay.vn.bán xu phong thuy-trung quốc-tem tiền xu0933356665
TP HCM    17 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 11 năm trước
  ĐT: 382 xxxx
shop Ngọc Ngân

LƯU Ý vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

 2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
 3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
 4. KÍNH MỜI
 5. Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
15:44 12/T06/2021  


MS-1-XU china
QUAN TỰ
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI

MS-2-XU china
CÀNG LONG-NHỎ
GIÁ BÁN-80K/1 CÁI

MS-3-XU china
CÀNG LONG-LON
GIÁ BÁN-80K/1 CÁIMS-4-XU china
ĐẠO QUAN-NHỎ
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-5-XU china
ĐẠO QUAN-LỚN
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI

MS-6-XU china
GIA KHANH-NHỎ
GIÁ BÁN-75K/1 CÁI
MS-7-XU china
GIA KHANH-LỚN
GIÁ BÁN-250K/1 CÁIMS-8-XU china
THUẪN TRỊ -LỚN
GIÁ BÁN-450K/1 CÁI


MS-9-XU china
THUẪN TRỊ -LỚN
GIÁ BÁN-1000K/1 CÁI

MS-10-XU china
THUẪN TRỊ -
GIÁ BÁN-300K/1 CÁI

MS-11-XU china
KHANG HI-NHỎ
GIÁ BÁN-65K/1 CÁI

MS-12-XU china
KHANG HI-LỚN
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI

MS-13-XU  CHINA
KHANG HI
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI


MS-14-XU  CHINA
6 XU PHONG THUỶ
GIÁ BÁN-6000K/6 CÁI


MS-15-XU  CHINA
KHANG HI
GIÁ BÁN-600K/1 CÁI
MS-16-XU  CHINA
KHANG HI-LỚN
GIÁ BÁN-1600K/1 CÁI


MS-17-XU  CHINA
CÀNG LONG
GIÁ BÁN-400K/1 CÁI

MS-18-XU  CHINA
bằng trì
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3400K/1 CÁI
MS-19-XU  CHINA
bằng trì
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3400K/1 CÁI
MS-20-XU  CHINA
KHAI ĐEO CỔ-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-6400K/1 CÁI

MS-21-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-1400K/1 CÁI

MS-22-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2400K/1 CÁI

MS-23-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-900K/1 CÁI
MS-24-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-900K/1 CÁI

MS-25-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/1 CÁI

MS-26-XU 
CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/1 CÁI


MS-27-XU 
CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-600K/1 CÁI
MS-28
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-600K/1 CÁI
MS-29
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3600K/1 CÁI
MS-30
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2600K/1 CÁI
MS-31
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2600K/1 CÁI
MS-32
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3600K/1 CÁI


MS-33
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2600K/1 CÁI
MS-34
THẺ GỮI NGỰA-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-7600K/1 CÁI
MS-35
XU PHONG THỦY-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-600K/1 CÁI
MS-36
XU PHONG THỦY-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-300K/1 CÁI
MS-37
QUAN TỰ-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI
MS-38
HONG KONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI
MS-39
HONG KONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI

MS-40
HAM PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI

MS-41
TRI HUNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-42
TRI ĐINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-43
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-44
HONG VÕ-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-45
GIA THÁI-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI


MS-46
THÁNH NGUYÊN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI


MS-47
THÁNH NGUYÊN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-48
THÁNH NGUYÊN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-49
HI TRUNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-50
-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-51
CHINH HOA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-52
NGUYÊN TƯỜNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-53
KHAI THÔNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-54
TUYÊN HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-55
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-56
CHÍNH HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-57
-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-58
NGUYEN THÁNH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-59
SUNG NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-60
CHÍNH HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-61
-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-450K/1 CÁI

MS-62
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-63
TUYÊN HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-450K/1 CÁI
MS-64
NGŨ THÙ-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-50K/1 CÁI
MS-65
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-66
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-67
HI NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-68
SÙNG NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-69
NGUYEN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-70
NGUYEN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-71
HI NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ