GL12-tiengiay.v n-ZALO-09333566 65-THU MUA DON NHÀ-ĐỒ XƯA- SÀNH SƯ-TỬ BÀNG GHẾ-TEM TIỀN XU

 13:39 25/09/2022
shop Ngọc Ngân

LƯU Ý vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

 2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
 3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
 4. KÍNH MỜI
 5. Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 15:48 12/06/2021
MS-1/1-XU china
XU BẰNG TRÌ RẤT HIẾM
GIÁ BÁN-2280K/1 CÁI
MS-1/2-XU china
XU BẰNG BẠC XU THẬT
DƯƠNG THẾ KHẢI
GIÁ BÁN-PM 0933356665K/1 CÁI
MS-1-XU china
QUAN TỰ
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI

MS-2-XU china
CÀNG LONG-NHỎ
GIÁ BÁN-80K/1 CÁI

MS-3-XU china
CÀNG LONG-LON
GIÁ BÁN-80K/1 CÁIMS-4-XU china
ĐẠO QUAN-NHỎ
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-5-XU china
ĐẠO QUAN-LỚN
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI

MS-6-XU china
GIA KHANH-NHỎ
GIÁ BÁN-75K/1 CÁI
MS-7-XU china
GIA KHANH-LỚN
GIÁ BÁN-250K/1 CÁIMS-8-XU china
THUẪN TRỊ -LỚN
GIÁ BÁN-450K/1 CÁI


MS-9-XU china
THUẪN TRỊ -LỚN
GIÁ BÁN-1000K/1 CÁI

MS-10-XU china
THUẪN TRỊ -
GIÁ BÁN-300K/1 CÁI

MS-11-XU china
KHANG HI-NHỎ
GIÁ BÁN-65K/1 CÁI

MS-12-XU china
KHANG HI-LỚN
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI

MS-13-XU  CHINA
KHANG HI
GIÁ BÁN-280K/1 CÁI


MS-14-XU  CHINA
6 XU PHONG THUỶ
GIÁ BÁN-6000K/6 CÁI


MS-15-XU  CHINA
KHANG HI
GIÁ BÁN-600K/1 CÁI
MS-16-XU  CHINA
KHANG HI-LỚN
GIÁ BÁN-1600K/1 CÁI


MS-17-XU  CHINA
CÀNG LONG
GIÁ BÁN-400K/1 CÁI
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 13:53 19/07/2021

MS-18-XU  CHINA
bằng trì
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3400K/1 CÁI
MS-19-XU  CHINA
bằng trì
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3400K/1 CÁI
MS-20-XU  CHINA
KHAI ĐEO CỔ-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-6400K/1 CÁI

MS-21-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-1400K/1 CÁI

MS-22-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2400K/1 CÁI

MS-23-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-900K/1 CÁI
MS-24-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-900K/1 CÁI

MS-25-XU 
CHINA-BẠC
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/1 CÁI

MS-26-XU 
CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-400K/1 CÁI


MS-27-XU 
CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-600K/1 CÁI
MS-28
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-600K/1 CÁI
MS-29
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3600K/1 CÁI
MS-30
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2600K/1 CÁI
MS-31
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2600K/1 CÁI
MS-32
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-3600K/1 CÁI


MS-33
XU -CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-2600K/1 CÁI
MS-34
THẺ GỮI NGỰA-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-7600K/1 CÁI
MS-35
XU PHONG THỦY-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-600K/1 CÁI
MS-36
XU PHONG THỦY-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-300K/1 CÁI
MS-37
QUAN TỰ-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI
MS-38
HONG KONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI
MS-39
HONG KONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI

MS-40
HAM PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 20:21 31/08/2021

MS-41
TRI HUNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-42
TRI ĐINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-43
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-44
HONG VÕ-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-45
GIA THÁI-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI


MS-46
THÁNH NGUYÊN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI


MS-47
THÁNH NGUYÊN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-48
THÁNH NGUYÊN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-49
HI TRUNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-50
-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-51
CHINH HOA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-52
NGUYÊN TƯỜNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-53
KHAI THÔNG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-54
TUYÊN HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-55
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-56
CHÍNH HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-57
-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-58
NGUYEN THÁNH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-59
SUNG NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-60
CHÍNH HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-61
-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-450K/1 CÁI

MS-62
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-63
TUYÊN HÒA-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-450K/1 CÁI
MS-64
NGŨ THÙ-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-50K/1 CÁI
MS-65
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-66
NGUYÊN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-67
HI NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-68
SÙNG NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI

MS-69
NGUYEN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-70
NGUYEN PHONG-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-71
HI NINH-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 19:33 26/09/2021
MS-72
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80K/1 CÁI

MS-73
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80K/1 CÁI
MS-74
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-250K/1 CÁI
MS-75
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-200K/1 CÁI
MS-76
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-180K/1 CÁI
MS-77
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI

MS-78
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120K/1 CÁI
MS-79
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120K/1 CÁI

MS-80
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120K/1 CÁI

MS-81
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120K/1 CÁI
MS-82
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120K/1 CÁI
MS-83
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80K/1 CÁI
MS-84
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90K/1 CÁI
MS-85
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90K/1 CÁI
MS-86
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90K/1 CÁI
MS-87
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190K/1 CÁI
MS-88
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190K/1 CÁI
MS-89
-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190K/1 CÁI

MS-89
ĐAI QUAN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190K/1 CÁI

MS-90
ĐAI QUAN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190K/1 CÁI
MS-91
ĐAI QUAN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190K/1 CÁI
MS-92
ĐAI QUAN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-190K/1 CÁI
MS-93
ĐAI QUAN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-120K/1 CÁI

MS-94
ĐAI QUAN-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-180K/1 CÁI
MS-95
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-180K/1 CÁI

MS-96
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-180K/1 CÁI
MS-97
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-98
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI

MS-99
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-100
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 CÁI
MS-101
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 CÁI
MS-102
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 CÁI

MS-103
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 CÁI


MS-104
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 CÁI


MS-105
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-106
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-107
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-180K/1 CÁI
MS-108
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-180K/1 CÁI
MS-109
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-180K/1 CÁI
MS-110
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI

MS-111
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-112
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80K/1 CÁI

MS-113
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80K/1 CÁI

MS-114
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-90K/1 CÁI
MS-115
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-80K/1 CÁI


MS-116
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-100K/1 CÁI

MS-117
QUAN ĐAO-XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-130K/1 CÁI
MS-118
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-1630K/1 CÁI


MS-119
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-630K/1 CÁItên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 14:03 13/10/2021

MS-120
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-330K/1 CÁI

MS-121
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ -TỈNH -FUW YANG
GIÁ BÁN HIỆN NAY-130K/1 CÁI

MS-122
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-130K/1 CÁI

MS-123
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-160K/1 CÁI
MS-124
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-130K/1 CÁI

MS-125
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-170K/1 CÁI

MS-126
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 12:58 31/10/2021

MS-127
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
ĐẠI TỰ -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-350K/1 CÁI

MS-128
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
 -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-450K/1 CÁI
MS-129
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
 -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI

MS-130
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
 ĐẠI TỰ-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI

MS-131
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI


MS-132
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
ĐẠI TỰ-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-133
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
QUAN TỰ-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI

MS-134
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
ĐẠI TỰ-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI

MS-135
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
ĐẠI TỰ-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-136
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI


MS-137
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-138
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 12:32 06/11/2021
MS-139
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
quan tư -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-150K/1 CÁI
MS-140
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
đại tư -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-170K/1 CÁI

MS-141
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
đại tư -TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-170K/1 CÁI
MS-142
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-170K/1 CÁI

MS-143
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-170K/1 CÁIMS-144
XU-CHINA-BẰNG ĐỒNG
-TỈNH -
GIÁ BÁN HIỆN NAY-170K/1 CÁI

tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Bản tin đã đăng lúc 15:44 12/06/2021
Cập nhật lần cuối 13:39 25/09/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.