GL22)wed-tiengi ay.vn.bán Tiền xu Tem kỷ niệm quốc tế-xu tem tiền-zalo-093 3356665
TP HCM    11 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 11 năm trước
  ĐT: 382 xxxx
shop Ngọc Ngân

LƯU Ý vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

TOPPIC NÀY BÁN TIỀN QUỐC TẾ KỶ NIỆM

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

 1. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
 2. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
 3. KÍNH MỜI
Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
12:35 30/T07/2021  
MS-1/1
an cat
GIÁ BÁN-1000-K-3-tờ


MS-1/2
mau- ky niem -mexico
GIÁ BÁN-1500-K-1-tờ


MS-1/3
ky niem -eesti
GIÁ BÁN-1700-K-1-tờ

MS-1

GIÁ BÁN-40-K-1-tờ


MS-2

GIÁ BÁN-150-K-5-tờ
MS-3

GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-4

GIÁ BÁN-200-K-5-tờMS-5

GIÁ BÁN-50-K-1-tờMS-6

GIÁ BÁN-60-K-1-tờ
MS-7

GIÁ BÁN-60-K-1-tờ


MS-8

GIÁ BÁN-50-K-1-tờMS-9

GIÁ BÁN-40-K-1-tờ


MS-10

GIÁ BÁN-60-K-1-tờ


MS-11
RUSSIA
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ


MS-12
RUSSIA
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-13
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-14
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-15
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-16
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-17
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-18
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-19
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-19
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-20
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ


MS-21
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-22
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-23
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-24
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ


MS-25
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờMS-26

GIÁ BÁN-60-K-1-tờMS-27

GIÁ BÁN-200-K-5-tờMS-28
GIÁ BÁN-200-K-1-tờMS-29
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ

MS-30
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ

MS-31
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ

MS-32
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ


MS-33
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ


MS-34
GIÁ BÁN-300-K-1-tờMS-35
GIÁ BÁN-300-K-1-tờ

MS-36
GIÁ BÁN-300-K-1-tờ
MS-37
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ


MS-38
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-160-K-1-tờ


MS-39
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-550-K-5-tờ

MS-40
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-230-K-1-tờMS-41
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-750-K-5-tờ


MS-42
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-230-K-1-tờ
MS-43
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-730-K-5-tờ

MS-44
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-130-K-1-tờ


MS-45
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-450-K-5-tờ


MS-46
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-150-K-1-tờMS-47
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-500-K-5-tờ


MS-48
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-220-K-1-tờ


MS-49
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-700-K-5-tờ

MS-50
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ


MS-51
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-800-K-5-tờ

MS-52
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-220-K-1-tờ


MS-53
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-70-K-5-tờ


MS-54
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ
MS-55
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-900-K-5-tờ

MS-56
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-160-K-1-tờMS-57
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-600-K-5-tờ


MS-58
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-200-K-1-tờMS-59
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-170-K-1-tờ

MS-60
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-220-K-1-tờ


MS-61
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-70-K-1-tờ

MS-62
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-200-K-5-tờMS-63
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-70-K-1-tờ


MS-64
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-200-K-5-tờ

MS-65
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-160-K-1-tờ


MS-66
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ

MS-67
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ


MS-68
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ

MS-69
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-70
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-100-K-5-tờ

MS-71
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-72
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-140-K-5-tờ

MS-73
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-74
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-110-K-5-tờ


MS-75
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ
MS-76
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-460-K-1-tờMS-77
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-60-K-1-tờ

MS-78
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-300-K-1-tờ


MS-79
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2300-K-1-tờ


MS-80
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-300-K-1-tờMS-81
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2300-K-1-tờ


MS-82
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2500-K-1-tờ


MS-83
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-500-K-1-tờ


MS-84
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ

MS-85
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-4550-K-1-tờ cả bộ

MS-86
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2250-K-1-tờ 
MS-87
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2850-K-1-tờ 
MS-88
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-tờ 
MS-89
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-tờ 


MS-90
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-tờMS-91
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2550-K-1-tờ cả bộ

MS-92
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-750-K-1-tờ
MS-130
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái
MS-131
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái

MS-132
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái

MS-133
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái


MS-135
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái
MS-136
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái


MS-137
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-280-K-1-cái

MS-138
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái

MS-139
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái
MS-139
xu tiền  kỷ niệm 

MS-140
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cáiMS-141
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái


MS-142
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái

MS-143
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-150-K-1-cái


MS-144
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-cá bộ


MS-145
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2550-K-1-cá bộ

MS-146
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-cá bộ

MS-147
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-cá bộ

MS-148
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-650-K-1-cá bộ

MS-149
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-850-K-1-cá bộ
MS-150
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ
MS-151
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ


MS-152
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ


MS-153
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ

MS-154
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ


MS-155
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộMS-156
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ

MS-157
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-1600-K-1-cá bộ


MS-158
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-600-K-1-cá bộ

MS-159
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-300-K-1-cá bộMS-160
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-900-K-1-cá bộ


MS-161
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2400-K-1-cá bộ


MS-162
xu tiền  kỷ niệm -1999-2008
GIÁ BÁN-1600-K-1-cá bộMS-163
xu tiền  kỷ niệm -1999-2009
GIÁ BÁN-1700-K-1-cá bộ


MS-164
xu tiền  kỷ niệm -1999-2009
GIÁ BÁN-1700-K-1-cá bộ

MS-165
xu tiền  kỷ niệm -216 nước khác nhau
GIÁ BÁN-4700-K-1-cá bộMS-166
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1400-K-1-cá bộ


MS-167
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1200-K-1-cá bộ
MS-168
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-22000-K-1-cá bộ


MS-169
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-7000-K-1-cá bộMS-170
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-7000-K-1-cá bộ


MS-171
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-4700-K-1-cá bộ


MS-172
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-600-K-1-cá bộ

MS-173
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-300-K-1-cá bộ


MS-174
tem china  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1200-K-1-cá bộ

MS-175
tem china  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1800-K-1-cá bộ


MS-176
tem china  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1800-K-1-cá bộ


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ