GL22-tiengiay.v n-ZALO-09333566 65-THU MUA DON NHÀ-ĐỒ XƯA- SÀNH SƯ-TỬ BÀNG GHẾ-TEM TIỀN XU-B

 13:37 25/09/2022
shop Ngọc Ngân

LƯU Ý vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

TOPPIC NÀY BÁN TIỀN QUỐC TẾ KỶ NIỆM

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

 1. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
 2. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
 3. KÍNH MỜI
Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 12:39 30/07/2021
MS-1/1
an cat
GIÁ BÁN-1000-K-3-tờ


MS-1/2
mau- ky niem -mexico
GIÁ BÁN-1500-K-1-tờ


MS-1/3
ky niem -eesti
GIÁ BÁN-1700-K-1-tờ

MS-1

GIÁ BÁN-40-K-1-tờ


MS-2

GIÁ BÁN-150-K-5-tờ
MS-3

GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-4

GIÁ BÁN-200-K-5-tờMS-5

GIÁ BÁN-50-K-1-tờMS-6

GIÁ BÁN-60-K-1-tờ
MS-7

GIÁ BÁN-60-K-1-tờ


MS-8

GIÁ BÁN-50-K-1-tờMS-9

GIÁ BÁN-40-K-1-tờ


MS-10

GIÁ BÁN-60-K-1-tờ


MS-11
RUSSIA
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ


MS-12
RUSSIA
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-13
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-14
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-15
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-16
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-17
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-18
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-19
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-19
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-20
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ


MS-21
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-22
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ

MS-23
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ
MS-24
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờ


MS-25
RUSSIA
GIÁ BÁN-50-K-1-tờMS-26

GIÁ BÁN-60-K-1-tờMS-27

GIÁ BÁN-200-K-5-tờMS-28
GIÁ BÁN-200-K-1-tờMS-29
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ

MS-30
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ

MS-31
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ

MS-32
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ


MS-33
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ


MS-34
GIÁ BÁN-300-K-1-tờMS-35
GIÁ BÁN-300-K-1-tờ

MS-36
GIÁ BÁN-300-K-1-tờ
MS-37
GIÁ BÁN-200-K-1-tờ


MS-38
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-160-K-1-tờ


MS-39
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-550-K-5-tờ

MS-40
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-230-K-1-tờMS-41
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-750-K-5-tờ


MS-42
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-230-K-1-tờ
MS-43
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-730-K-5-tờ

MS-44
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-130-K-1-tờ


MS-45
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-450-K-5-tờ


MS-46
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-150-K-1-tờMS-47
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-500-K-5-tờ


MS-48
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-220-K-1-tờ


MS-49
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-700-K-5-tờ

MS-50
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ


MS-51
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-800-K-5-tờ

MS-52
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-220-K-1-tờ


MS-53
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-70-K-5-tờ


MS-54
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ
MS-55
tiền tét nót 
GIÁ BÁN-900-K-5-tờ

MS-56
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-160-K-1-tờMS-57
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-600-K-5-tờ


MS-58
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-200-K-1-tờMS-59
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-170-K-1-tờ

MS-60
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-220-K-1-tờ


MS-61
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-70-K-1-tờ

MS-62
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-200-K-5-tờMS-63
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-70-K-1-tờ


MS-64
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-200-K-5-tờ

MS-65
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-160-K-1-tờ


MS-66
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ

MS-67
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ


MS-68
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ

MS-69
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-70
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-100-K-5-tờ

MS-71
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-72
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-140-K-5-tờ

MS-73
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-40-K-1-tờ

MS-74
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-110-K-5-tờ


MS-75
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-260-K-1-tờ
MS-76
tiền  kỷ niệm của mỹ
GIÁ BÁN-460-K-1-tờ


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 16:34 30/07/2021

MS-77
tiền  kỷ niệm
GIÁ BÁN-60-K-1-tờ

MS-78
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-300-K-1-tờ


MS-79
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2300-K-1-tờ


MS-80
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-300-K-1-tờMS-81
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2300-K-1-tờ


MS-82
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2500-K-1-tờ


MS-83
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-500-K-1-tờ


MS-84
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-tờ

MS-85
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-4550-K-1-tờ cả bộ

MS-86
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2250-K-1-tờ 
MS-87
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2850-K-1-tờ 
MS-88
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-tờ 
MS-89
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-tờ 


MS-90
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-tờMS-91
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2550-K-1-tờ cả bộ

MS-92
tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-750-K-1-tờ


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 17:14 30/07/2021


MS-130
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái
MS-131
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái

MS-132
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái

MS-133
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái


MS-135
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái
MS-136
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-250-K-1-cái


MS-137
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-280-K-1-cái

MS-138
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái

MS-139
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái
MS-139
xu tiền  kỷ niệm 

MS-140
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cáiMS-141
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái


MS-142
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-200-K-1-cái

MS-143
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-150-K-1-cái


MS-144
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-cá bộ


MS-145
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2550-K-1-cá bộ

MS-146
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-cá bộ

MS-147
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-550-K-1-cá bộ

MS-148
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-650-K-1-cá bộ

MS-149
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-850-K-1-cá bộ
MS-150
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ
MS-151
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ


MS-152
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ


MS-153
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ

MS-154
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ


MS-155
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộMS-156
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-400-K-1-cá bộ

MS-157
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-1600-K-1-cá bộ


MS-158
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-600-K-1-cá bộ

MS-159
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-300-K-1-cá bộMS-160
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-900-K-1-cá bộ


MS-161
xu tiền  kỷ niệm 
GIÁ BÁN-2400-K-1-cá bộ


MS-162
xu tiền  kỷ niệm -1999-2008
GIÁ BÁN-1600-K-1-cá bộMS-163
xu tiền  kỷ niệm -1999-2009
GIÁ BÁN-1700-K-1-cá bộ


MS-164
xu tiền  kỷ niệm -1999-2009
GIÁ BÁN-1700-K-1-cá bộ

MS-165
xu tiền  kỷ niệm -216 nước khác nhau
GIÁ BÁN-4700-K-1-cá bộMS-166
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1400-K-1-cá bộ


MS-167
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1200-K-1-cá bộ
MS-168
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-22000-K-1-cá bộ


MS-169
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-7000-K-1-cá bộMS-170
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-7000-K-1-cá bộ


MS-171
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-4700-K-1-cá bộ


MS-172
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-600-K-1-cá bộ

MS-173
xu tiền  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-300-K-1-cá bộ

tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
 19:28 30/07/2021

MS-174
tem china  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1200-K-1-cá bộ

MS-175
tem china  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1800-K-1-cá bộ


MS-176
tem china  kỷ niệm -
GIÁ BÁN-1800-K-1-cá bộ


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Bản tin đã đăng lúc 12:35 30/07/2021
Cập nhật lần cuối 13:37 25/09/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.