Thích ○○○ 

Xu cổ bán theo bộ

Thông tin shop:
Nguyễn Bắc Hải 64
Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
Điện thoại shop:
09887 
Đăng 11:04 24/04/2017 ○ Cập nhật 10:18 22/06/2019

Cần bán xu như hình đăng. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh Kerry Express. 
Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.
Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thông tin shop

Điện thoại shop:
09887
Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Cập nhật lúc 11:49 21/06/2019  ○○○
A1. Một bộ xu nhà Hậu Lê, chất lượng tiền tốt, chữ rõ đẹp, giá 750k bao ship bao gồm 12 đồng

-1- Thuận Thiên Nguyên Bảo - Lê Thái Tổ 1428-1433
-2- Thiệu Bình Thông Bảo - Lê Thái Tông 1434-1439
-3- Thái Hòa Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1443-1453
-4- Diên Ninh Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1454-1459
-5- Quang Thuận Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1460-1469
-6- Hồng Đức Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1470-1497


-7- Cảnh Thống Thông Bảo - Lê Hiến Tông 1497-1504
-8- Đoan Khánh Thông Bảo - Lê Uy Mục 1505-1509
-9- Hồng Thuận Thông Bảo - Lê Tương Dực 1509-1516
-10- Vĩnh Thọ thông bảo - Lê Thần Tông 1658-1661
-11- Cảnh Hưng Thông Bảo - Lê Hiển Tông 1740-1786
-12- Chiêu Thống Thông Bảo - Lê Chiêu Thống 1786-1788

Cập nhật lúc 09:51 26/02/2019  ○○○
A2. Một bộ xu thời Nguyễn gồm 12 đồng. GIÁ 290k bao gửi hàng

-1- Thái Bình thông bảo do các chúa Nguyễn đúc ở đàng trong 1558-1777
-2- Gia Long thông bảo (thông đồng vuông, tiền đồng) 1802-1820
-3- Gia Long thông bảo (thông tam giác, tiền đồng)
-4- Gia Long thông bảo kẽm hậu Thất Phân
-5-  Minh Mạng thông bảo kẽm, thông tam giác. 1820-1841
-6- Minh Mạng đồng-7- Thiệu Trị thông bảo 1841-1847
-8- Tự Đức thông bảo hậu Lục Văn 1847-1883
-9- Thành Thái thông bảo hậu Thập Văn 1889-1907
-10- Duy Tân thông bảo 1907-1916
-11- Khải Định thông bảo 1916-1925
-12- Bảo Đại thông bảo 1925-1945


Cập nhật lúc 11:48 12/04/2019  ○○○
A3: Một bộ xu Cảnh Hưng gồm 48 đồng.   GIÁ = 850k bao ship

1-4: Thông đầu vuông, bộ quai sước chữ thông 1 tích. Đồng thứ 2 dạng Trân Bảo5-11: Thông đầu vuông, bộ quai sước chữ thông 2 tích. Đồng 10 dạng chân chữ Bảo đá ngược. Đồng 8 tay phải cảnh hất lên. Đồng 9 tay phải Hưng hất lên12-18: Thông tam giác, bộ quai sước thông 1 tích. Đồng 12, 14, 16 và 17 chân chữ bảo đá ngược. 17 và 18 dạng hành thư


19- 23: Thông tam giác, bộ quai sước chữ thông 2 tích24-30: Triện thư và lệ thư các loại31: Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh
32: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung dưới
33: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung trên
34: Cảnh Hưng thông bảo hậu Công, chữ bảo ba chân
35: Cảnh Hưng thông bảo hậu Nhất
36: Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây


37-38: Cảnh Hưng tuyền bảo chữ nhỏ và to
39-40: Cảnh Hưng đại bảo chữ nhỏ và chữ to
41-42: Cảnh Hưng trọng bảo (Hưng chữ nhật và Hưng 2 tai)
43: Cảnh Hưng thái bảo
44: Cảnh Hưng vĩnh bảo
45-46: Cảnh Hưng  cự bảo chữ to và nhỏ
47: Cảnh Hưng chí bảo
48: Cảnh Hưng thuận bảo


Cập nhật lúc 18:30 17/06/2019  ○○○
A4: Bộ xu nhà Tây Sơn gồm 12 đồng giá 260k bao ship
 

-1,2 Quang Trung thông bảo chữ nhỏ và chữ to 1788-1792
-3- Quang Trung hậu Nhất
-4- Quang Trung hậu 4 trăng mở
-5- Quang Trung hậu 4 trăng úp, có gờ biên sau
-6- Quang Trung hậu 4 trăng úp, không có gờ biên sau


-7- Quang Trung đại bảo
-8- Cảnh Thịnh thông bảo đúc lỗi mặt sau
-9- Cảnh Thịnh thông bảo loại nhỏ 1792-1802
-10- Cảnh Thịnh thông bảo loại to
-11- Thái Đức thông bảo 1778-1788
-12- Thái Đức thông bảo hậu Vạn TuếCập nhật lúc 09:08 11/05/2019  ○○○
A5: Một bộ Chiêu Thống (10 đồng) gồm Chiêu Thống lưng trơn (thông vuông, thông tam giác và chữ nhỏ), tiền chì, hậu Nhất trên, Nhất dưới, Trung, Chính, Quang và Thái giá 250k bao ship

Cập nhật lúc 18:29 17/06/2019  ○○○
A6: Một bộ xu Bắc Tống gồm 41 đồng giá 760k bao ship

1- Thái Bình thông bảo - Tống Thái Tông 976-984
2- Thuần Hóa nguyên bảo - Tống Thái Tông 990-994
3, 4- Chí Đạo nguyên bảo - Tống Thái Tông 995-997
5- Hàm Bình nguyên bảo - Tống Chân Tông 998-1003
6- Cảnh Đức nguyên bảo - Tống Chân Tông 1004-1007
7, 8- Tường Phù thông bảo và Tường Phù nguyên bảo - Tống Chân Tông 1008-1016


9- Thiên Hy thông bảo - Tống Chân Tông 1017-1021
10, 11- Thiên Thánh nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1023-1032
12 - Minh Đạo nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1032-1033
13, 14 - Cảnh Hựu nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1034-1038
15, 16- Hoàng Tống thông bảo - 1038-1040


17, 18, 19 - Chí Hòa nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1054-1056
20 - Gia Hựu nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1056-1063
21, 22 - Trị Bình nguyên bảo
23, 24 - Trị Bình thông bảo - Tống Anh Tông 1063-106725, 26, 27 - Hi Ninh nguyên bảo - Tống Thần Tông 1068-1077
28, 29, 30 - Nguyên Phong thông bảo - Tống Thần Tông 1078-1085
31, 32 - Nguyên Hựu thông bảo - Tống Triết Tông 1086-1094


33, 34 - Thiệu Thánh nguyên bảo - Tống Triết Tông 1094-1098
35 - Nguyên Phù thông bảo - Tống Triết Tông 1098-1100
36 - Đại Quan thông bảo - Tống Huy Tông  1107-1110
37, 38 - Thánh Tống nguyên bảo - Tống Huy Tông 1101
39, 40 - Chính Hòa thông bảo - Tống Huy Tông 1111-1118
41 - Tuyên Hòa thông bảo - Tống Huy Tông 1119-1125Đăng lúc 21:53 12/03/2019  ○○○
A7: 3 đồng xu trong bộ Minh Tống thủ giá 220k bao ship, bao gồm

1- Huyền Thông thông bảo
2- Hoàng Tống thông bảo
3- Thiên Hỷ thông bảo


Cập nhật lúc 09:04 19/04/2019  ○○○
A8: Bộ xu gián đúc khoảng TK17-18 gồm 15 đồng. Giá 210k bao ship

1- Thiệu Phong bình bảo
2- Trị Bình thánh bảo
3- An Pháp nguyên bảo
4- Thái Hòa thông bảo
5- Thái Bình thánh bảo
6- Nguyên Hựu thông bảo
7- Chí Đạo nguyên bảo
8- Hàm Bình nguyên bảo
9- Thánh Nguyên thông bảo
10- Thiên Thánh nguyên bảo
11- Thái Thánh thông bảo
12, Hàm Thiệu nguyên bảo
13- Chính Long nguyên bảo
14- Nguyên Hựu thông bảo
15- Vĩnh Lạc thông bảo
Đăng lúc 10:43 11/05/2019  ○○○
A11. Một bộ tiền Khai Nguyên thông bảo nhà Đường gồm 9 đồng (lưng trơn, hậu trăng trên ngửa, trăng trên úp, trăng dưới, hai trăng, hậu Hưng, hậu Nhuận, hậu Việt và hậu chấm lồng trong trăng (rất hiếm) = 250k bao ship


Trang:  1 2 

3 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 10:40 11/05/2019  ○○○
Nguyễn Bắc Hải (64)
Địa chỉ: Long Biên
Điện thoại: 09887 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
A9. Một bộ 12 xu Cảnh hưng mặt sau có chữ gồm hậu Trung trên và dưới, Tây, Kinh, hậu Công 4 dạng khác nhau, Sơn Tây, trăng góc 3h, Nhất và Bạch. Giá 200k bao shipCập nhật lúc 10:40 11/05/2019  ○○○
Nguyễn Bắc Hải (64)
Địa chỉ: Long Biên
Điện thoại: 09887 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
A10. Một bộ Cảnh Hưng tạp bảo gồm 16 đồng giá 280k bao ship gồm Cảnh Hưng đại bảo chữ to và nhỏ, Trọng bảo Hưng chữ nhật và fancy Hưng, Tuyền bảo chữ to và nhỏ, Chí bảo chữ to và nhỏ, Cự bảo lưng trơn - hậu chấm và bảo giản thể, Nội bảo, Thuận bảo, Vĩnh bảo, Chính bảo và Thái bảo.

Cập nhật lúc 22:47 02/03/2019  ○○○
Nguyễn Bắc Hải (64)
Địa chỉ: Long Biên
Điện thoại: 09887 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ