Xu cổ bán theo bộ
Hà Nội    1 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 9 năm trước
 ĐT: 09887 xxxx

Cần bán xu như hình đăng. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh Kerry Express. 
Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.
Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

11:04 24/T04/2017  
A1. Một bộ xu nhà Hậu Lê chữ rõ đẹp, giá 750k bao gồm 12 đồng

-1- Thuận Thiên Nguyên Bảo - Lê Thái Tổ 1428-1433
-2- Thiệu Bình Thông Bảo - Lê Thái Tông 1434-1439
-3- Thái Hòa Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1443-1453
-4- Diên Ninh Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1454-1459
-5- Quang Thuận Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1460-1469
-6- Hồng Đức Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1470-1497-7- Cảnh Thống Thông Bảo - Lê Hiến Tông 1497-1504
-8- Đoan Khánh Thông Bảo - Lê Uy Mục 1505-1509
-9- Hồng Thuận Thông Bảo - Lê Tương Dực 1509-1516
-10- Vĩnh Thọ thông bảo - Lê Thần Tông 1658-1661
-11- Cảnh Hưng Thông Bảo - Lê Hiển Tông 1740-1786
-12- Chiêu Thống Thông Bảo - Lê Chiêu Thống 1786-1788


A2. Một bộ xu thời Nguyễn gồm 12 đồng. GIÁ 250k bao gửi hàng

-1- Thái Bình thông bảo do các chúa Nguyễn đúc ở đàng trong 1558-1777
-2- Gia Long thông bảo (thông đồng vuông, tiền đồng) 1802-1820
-3- Gia Long thông bảo (thông tam giác, tiền đồng)
-4- Minh Mạng thông bảo kẽm 1820-1841
-5- Minh Mạng thông bảo đồng chữ nhỏ
-6- Minh Mạng đồng chữ lớn-7- Thiệu Trị thông bảo 1841-1847
-8- Tự Đức thông bảo hậu Lục Văn 1847-1883
-9- Thành Thái thông bảo hậu Thập Văn 1889-1907
-10- Duy Tân thông bảo 1907-1916
-11- Khải Định thông bảo 1916-1925
-12- Bảo Đại thông bảo 1925-1945

A3: Một bộ xu Cảnh Hưng gồm 51 đồng. GIÁ = 1070k bao ship

1-4: Thông đầu vuông, bộ quai sước chữ thông 1 tích.


5-9: Thông đầu vuông, bộ quai sước chữ thông 2 tích


10-14: Thông tam giác, bộ quai sước thông 1 tích. Đồng 12 bảo giản thể


15- 17: Thông tam giác, bộ quai sước chữ thông 2 tích


18-21: Đầu chữ thông dạng quả trám. 20 dạng bảo giản thể


22-24. Chân chữ bảo đá ngược


25-31: Triện thư và lệ thư các loại. 25, 26 triện thư chữ to; 27 triện thư chữ nhỏ; 28: phình tự;  29, 30, 31 dạng lệ thư


32: Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh
33: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung trên
34: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung dưới
35. Cảnh Hưng hậu Thái
36. Cảnh Hưng hậu Tây
37-38: Cảnh Hưng thông bảo hậu Công hai dạng khác nhau
39. Cảnh Hưng hậu Bạch
40: Cảnh Hưng thông bảo hậu Nhất
41: Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây


42-43: Cảnh Hưng tuyền bảo (fancy Hưng và Hưng chữ nhật)
44-45: Cảnh Hưng đại bảo chữ to và chữ nhỏ
46-47: Cảnh Hưng trọng bảo (Hưng chữ nhật và Hưng 2 tai)
48: Cảnh Hưng thái bảo
49: Cảnh Hưng chí bảo
50: Cảnh Hưng  cự bảo
51: Cảnh Hưng thuận bảo
52: Cảnh Hưng vĩnh bảo
53: Cảnh Hưng nội bảo

A4: Bộ xu nhà Tây Sơn gồm 12 đồng giá 280k bao ship

-1,2,3 Quang Trung thông bảo chữ nhỏ thông vuông, chữ to thông tam giác và chữ nhỏ tiền dày 1788-1792
-4- Quang Trung hậu Nhất
-5- Quang Trung hậu 4 trăng úp
-6- Quang Trung hậu 4 trăng mở-7- Quang Trung thông bảo hậu Công
-8,9- Cảnh Thịnh thông bảo nhỏ và loại to
-10, 11- Thái Đức thông bảo chữ nhỏ và chữ to
-12- Thái Đức thông bảo hậu Vạn TuếA5: Một bộ Chiêu Thống (12 đồng) gồm Chiêu Thống lưng trơn 5 dạng khác nhau, hậu Trung, Nhất trên, Nhất dưới, Chính, Thái, Sơn và Quang giá 320k bao ship


A6: Một bộ xu Bắc Tống gồm 47 đồng giá 950k bao ship

1,2 - Thuần Hóa nguyên bảo - Tống Thái Tông 990-994
3,4,5- Chí Đạo nguyên bảo - Tống Thái Tông 995-997
6- Hàm Bình nguyên bảo - Tống Chân Tông 998-1003
7- Cảnh Đức nguyên bảo - Tống Chân Tông 1004-1007
8, 9- Tường Phù nguyên bảo và Tường Phù thông bảo - Tống Chân Tông 1008-1016


10- Thiên Hy thông bảo - Tống Chân Tông 1017-1021
11, 12- Thiên Thánh nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1023-1032
13 - Minh Đạo nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1032-1033
14,15 - Cảnh Hựu nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1034-1038
16, 17, 18 - Hoàng Tống thông bảo - 1038-1040


19, 20,21 - Chí Hòa nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1054-1056
22, 23 - Gia Hựu nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1056-1063
24, 25, 26 - Gia Hựu thông bảo - Tống Nhân Tông 1056-1063
27, 28 - Trị Bình nguyên bảo - Tống Anh Tông 1063-1067
29 - Trị Bình thông bảo - Tống Anh Tông 1063-106730, 31, 32, 33 - Hi Ninh nguyên bảo - Tống Thần Tông 1068-1077
34, 35 - Nguyên Phong thông bảo - Tống Thần Tông 1078-1085
36, 37 - Nguyên Hựu thông bảo - Tống Triết Tông 1086-109438, 39 - Thiệu Thánh nguyên bảo - Tống Triết Tông 1094-1098
40, 41 - Nguyên Phù thông bảo - Tống Triết Tông 1098-1100
42 - Đại Quan thông bảo - Tống Huy Tông  1107-1110
43, 44, 45 - Thánh Tống nguyên bảo - Tống Huy Tông 1101
46, 47 - Chính Hòa thông bảo - Tống Huy Tông 1111-1118

A7: Môt bộ tiền nhà Đường 7 đồng khác nhau đã bán

A8: Bộ xu gián đúc khoảng TK17-18 gồm 24 đồng. Giá 250k bao ship
1- Nguyên Hựu thông bảo
2- An Pháp nguyên bảo
3- Thiệu Phong bình bảo
4- Thiệu Phong nguyên bảo
5- Thái Bình thánh bảo
6- Nguyên Phong thông bảo (chữ triện)
7- Hàm Thiệu nguyên bảo
8- Hán Nguyên thông bảo
9- Thái Hòa thông bảo
10- Nguyên Phong thông bảo (đuôi hổ)
11, 12 Thánh Nguyên thông bảo loại nhỏ và to
13, 14, 15- Thiên Thánh nguyên bảo (3 dạng khác nhau)
16, 17 - Trị Bình thánh bảo
18- Hàm Thiệu nguyên bảo
19- Chính Long nguyên bảo
20- Chí Đạo nguyên bảo
21, 22, 23- Tường Phù nguyên bảo (3 dạng khác nhau)
24- Nguyên Phù thông bảo
A11. Một bộ xu kẽm gồm 20 đồng giá 300k bao ship. đã bán N

1. Khai Nguyên thông bảo
2. Chính Long nguyên bảo
3. Thiên Minh thông bảo
4. Lập nguyên thông bảo
5. Đại Định thông bảo
6. Vĩnh Trị nguyên bảo (chữ triện)
7. Chính nguyên thông bảo
7, 8. Chính Hòa thông bảo hậu trăng trên và trăng phải
9. Chính Hòa thông bảo chữ Chính dạng khác 7,8
10. Lợi Dụng thông bảo
11, 12. Trị Bình thông bảo chữ to và nhỏ
13. Trị Bình nguyên bảo
14. Tường Phù nguyên bảo
15. Tường Nguyên thông bảo
16. Thái Bình thông bảo
17. Vĩnh Lạc thông bảo
18. Cảnh Định nguyên bảo
19. Minh Mạng thông bảo
20. Gia Long thông bảo hậu Thất Phân

Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Đăng phản hồi Đã có 3 phản hồi
Cập nhật lúc 17:06 17/04/2020  ○○○
Nguyễn Bắc Hải (66)
Địa chỉ: Long Biên
Điện thoại: 09887 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
A9. Một bộ 12 xu Cảnh hưng mặt sau có chữ gồm hậu Trung trên và dưới,  hậu Trung loại ít gặp, Nhất dưới, hậu Công 2 dạng khác nhau, Sơn Tây, Cảnh Hưng cự bảo hậu chấm, Kinh, Tây, Bạch, Thái. Giá 290k bao shipCập nhật lúc 09:51 03/05/2020  ○○○
Nguyễn Bắc Hải (66)
Địa chỉ: Long Biên
Điện thoại: 09887 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
A10. Một bộ Cảnh Hưng tạp bảo gồm 15 đồng giá 300k bao ship gồm Cảnh Hưng đại bảo chữ to và nhỏ, Cự bảo và Cự bảo hậu chấm, Trọng bảo hưng chữ nhật biên nhỏ và biên to, Trọng bảo fancy Hưng, Vĩnh bảo, Chí bảo chữ to và chữ nhỏ,  Tuyền bảo chữ to và nhỏ, Thuận bảo, Thái bảo, Nội bảo

Cập nhật lúc 22:47 02/03/2019  ○○○
Nguyễn Bắc Hải (66)
Địa chỉ: Long Biên
Điện thoại: 09887 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Đăng nhập
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Thông tin trang web
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ