Thích ○○○ 

Tiền xu cổ (hàng chỉ đăng ở trang 1)

Thông tin shop:
Nguyễn Bắc Hải 64
Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
Điện thoại shop:
09887 
Đăng 09:23 05/10/2017 ○ Cập nhật 11:44 22/05/2019
Cần bán xu như hình đăng. Hàng được đăng ở trang 1 và trang 2 của topic. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh Kerry Express. 
Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.
Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thông tin shop

Điện thoại shop:
09887
Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Cập nhật lúc 18:17 22/05/2019  ○○○
1.1. Diên Ninh (ten xanh, dày đẹp) = 50k
1.2. Diên Ninh thông bảo (biên to, chữ to, hiếm) = 80k
1.3. Diên Ninh (bộ Đinh của chữ Ninh ngắn và lệch, ít) = 60k
1.4. Thuận Trị thông bảo (lưng trơn, phẫu bảo, thông vuông) = 550k
1.5. Thuận Trị thông bảo hậu Xương = 400k
1.6. Diên Ninh thông bảo (biên to, chữ nhỏ, bảo ba chân) = 100k


2.1. Quang Thuận thông bảo (tiền dày) = 40k
2.2. Quang Thuận thông bảo (xanh tím than đẹp) = 20k
2.3. Quang Thuận thông bảo (quang chân cao) = 100k
2.4. Cảnh Thịnh đại bảo (hiếm) = 300k
2.5. Minh Đức thông bảo hậu Vạn Tuế = 230k
2.6. Nguyên Hòa thông bảo - Lê Trang Tông 1533-1548 = đã bán3.1. Thái Hòa thông bảo (biên to) = 30k
3.2. Thái Hòa (biên nhỏ) = 20k
3.3. Chính Pháp nguyên bảo = 80k
3.4. Thiên Nguyên thông bảo = 10k
3.5. Ngũ Thù = 40k
3.6. Càn Long thông bảo hậu An Nam = 400k4.1.  Thiên Phúc trấn bảo hậu Lê = 100k
4.2. Khải Định thông bảo (tiền dập máy) = 10k
4.3.  Thiệu Bình thông bảo (bộ đao chữ Thông gồm 2 nét phẩy, ít) = 30k
4.4. Thiệu Bình (đầu chữ thông móc lên trên, hiếm) = 120k 
4.5. Thiệu Bình thông bảo (thông 1 tích, đẹp) = 40k
4.6. Thiệu Bình thông bảo (dạng khác 3 dạng trên, đẹp) = 50k5.1. Thái Bình hưng bảo (lưng trơn, hiếm) = 450k
5.2. Thái Bình hưng bảo (Đinh dưới) = 250k
5.3. Thái Bình hưng bảo (Đinh ngược) = 900k
5.4. Đoan Khánh thông bảo (dày đẹp) = 200k
5.5. Đồng Khánh thông bảo = 50k
5.6. Duy Tân thông bảo = 50k


6.1. Hồng Đức thông bảo (đẹp) = 50k
6.2. Hồng Đức thông bảo - Lê Thánh Tông (nhay khuôn, rõ nhất ở chữ Thông) = 20k
6.3. Quang Thuận thông bảo (tiền lỗi nhay khuôn, rõ nhất chữ Bảo) = 40k
6.4. Thái Hòa thông bảo (tiền lỗi nhay khuôn cả bốn chữ) = 150k
6.5. Diên Ninh thông bảo (tiền lỗi nhay khuôn cả bốn chữ) = đã bán
6.6. Lợi Dụng thông bảo = 20k


7.1. Hồng Thuận thông bảo - Lê Tương Dực (chữ to, ten óng ánh) = 70k
7.2. Hồng Thuận (chữ to) = 50k
7.3. Hồng Thuận (chữ nhỏ) = 40k
7.4. Chiêu Thống thông bảo (chì) = 30k
7.5. Cảnh Thống (bộ Mịch chữ Thống có 3 chấm ) = 50k
7.6. Cảnh Thống (bộ Mịch chữ Thống có hình chữ M ở dưới) = 50k
8. đã bán

9.1. Tường Phù thông bảo (Việt Nam) = 20k
9.2. Cảnh Hưng (bảo giản thể, hậu trăng góc 3h hiếm) = 50k
9.3. Cảnh Hưng triện thư = 20k
9.4. Cảnh Hưng thông bảo (chân chữ bảo đá ngược, rõ đẹp) = 30k
9.5. Hoàng Tống thông bảo (VN) = 20k
9.6. Cảnh Hưng đại tự = 30k10.1. Thiên Hỷ thông bảo (Minh Tống thủ) = 70k
10.2. Chí Đạo nguyên bảo (VN) = 20k
10.3. Chí Đạo nguyên bảo (VN) = 20k
10.4. Đại Quan thông bảo = 50k đã bán
10.5. Thiên Hỷ thông bảo (VN) = 60k
10.6. Chiêu Thống thông bảo hậu Chính = 50k
11.1. Cảnh Hưng thông bảo (hậu công, bảo ba chân) = 30k
11.2. Cảnh Hưng hậu trăng chếch 3h = 20k đã bán
11.3. Cảnh Hưng hậu Kinh = 30k đã bán
11.4. Cảnh Hưng hậu Bắc (hiếm) = 220k
11.5. Cảnh Hưng hậu Tây = 40k
11.6. Cảnh Hưng hậu Nhất dưới = 30k


12.1. Gia Long thông bảo hậu Thất Phân = 20k
12.2. Gia Long thông đầu vuông = 20k
12,3, Thiên Thánh nguyên bảo = 20k
12.4. Khải Định thông bảo lỗi (chữ Khải lệch sang phải lỗ) = 50k
12.5. Khải Định thông bảo lỗi (chữ Khải lệch sang trái lỗ) = 50k
12.6. Thái Đức thông bảo hậu Nhất dưới = 30k13.1. Cảnh Hưng thông bảo (loại ít gặp) = 30k
13.2. Cảnh Hưng thông bảo - bảo giản thể = 30k
13.3. Thành Thái thông bảo hậu Thập Văn = 20k
13.4. Xu hai mặt không chữ = 30k
13.5. Cảnh Hưng cự bảo (đồng bạch) = đã bán
13.6. Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung = 20k14.1. Khai Nguyên thông bảo (VN) = 40k 
14.2. Cảnh Hưng thông bảo (chân chữ bảo đá ngược) = 10k
14.3. Khai Nguyên thông bảo = đã bán
14.4. Quang Trung hậu 4 trăng mở = 20k
14.5. Quang Trung hậu 4 trăng úp vào = 20k
14.6. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo, thông đầu vuông, hiếm) = 60k15.1. Đại Định thông bảo - Kim Thế Tông 1161-1189 (lưng trơn) = 100k
15.2. Đại Định thông bảo hậu Dậu dưới (hiếm) = 150k
15.3. Vĩnh Thọ thông bảo (rõ đẹp) = 150k
15.4. Chính Long nguyên bảo - Hải lăng vương nhà Kim 1156-1161 = 150k
15.5. Nguyên Hòa thông bảo - Lê Trang Tông (1533-1548) = 250k có gạch C
15.6. Minh Đạo nguyên bảo - Lý Thái Tông = 350k


16.1. Cảnh Hưng thông bảo (thông 1 tích, đầu vuông) = đã bán
16.2. Cảnh Hưng (chữ Hưng phết trái) = 60k
16.3. Thiệu Trị thông bảo = 20k
16.4. Cảnh Hưng (chân chữ bảo đá ngược) = 10k
16.5. Cảnh Hưng triện thư loại khác(hiếm) = 30k
16.6. Cảnh Hưng triện thư = 10k


17.1. Cảnh Hưng (thông quả trám, 2 tích) = 20k
17.2. Cảnh Hưng thông đầu vuông, chân chữ bảo đá ngược = 20k
17.3. Cảnh Hưng bảo 3 chân = 20k
17.4. Cảnh Hưng thông bảo (bảo giản, thể, thông tham giác,ten xanh cực đẹp) = 40k
17.5. Cảnh Hưng thuận bảo hậu chấm (hiếm) = 70k
17.6. Minh mạng thông bảo (chữ to) = 20k


18.1. Cảnh Hưng cự bảo = 20k
18.2. Cảnh Hưng trọng bảo (fancy Hưng) = 20k
18.3. Cảnh Hưng trọng bảo (Hưng chữ nhật) = 10k
18.4. Cảnh Hưng vĩnh bảo = 20k
18.5. Cảnh Hưng tuyền bảo (chữ nhỏ, ít) = 40k
18.6. Cảnh Hưng thông bảo hậu Nhất dưới = 30k19.1. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo, thông đầu vuông, hiếm) = 40k
19.2. Hồng Vũ thông bảo hậu Chiết - Chu Nguyên Chương (rõ đẹp) = 150k
19.3. Tường Phù thông bảo (VN phỏng đúc) = 20k
19.4. Thiên Thánh nguyên bảo (VN phỏng đúc) = 20k
19.5. Thiên Thánh nguyên bảo (VN phỏng đúc) = 30k gạch BHN
19.6. Nguyên Hựu thông bảo (VN phỏng đúc) = 20k gạch BHN20.1. Minh Mạng thông bảo (thông đầu vuông, hiếm) = 30k
20.2. Minh Mạng thông bảo (kẽm, thông tam giác) = 10k
20.3. Minh Mạng thông bảo (đường kính to, chữ Mạng to, dính biên) = 40k
20.4. Minh Mạng thông bảo (đường kính to, chữ vừa, không dính biên) = đã bán
20.5. Minh Mạng thông bảo (đường kính vừa, chữ vừa, không dính biên) = đã bán
20.6. Minh Mạng thông bảo (đường kính nhỏ) = 20k


21.1. Cảnh Hưng thông bảo (trường tự, ten đẹp) = 20k
21.2. Cảnh Hưng thái bảo = 30k
21.3. Hồng Đức thông bảo (biên to) = 20k
21.4. Hồng Vũ thông bảo - Chu Nguyên Chương (rõ đẹp) = 40k
21.5. Cảnh Hưng vĩnh bảo = 20k
21.6. Cảnh Hưng thông bảo (thông quả trám, ten xanh đẹp) = 30k22.1. Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Nam = 300k
22.2. Đại Bảo thông bảo - Lê Thái Tông (1440-1442) = 750k có gạch C
22.3. Thành Thái thông bảo lưng trơn = 30k
22.4. Đoan Khánh thông bảo (dày) = 200k đã bán
22.5. Càn Long thông bảo (hậu Bảo Nguyên) = 120k
22.6. Khang Hy thông bảo hậu Xương = 50k23.1. Cảnh Hưng thông bảo = 30k
23.2. Hàm Bình nguyên bảo (tiền khía răng cưa, hiếm) = đã bán
23.3. Quang Trung đại bảo = 50k
23.4. Quang Trung thông bảo = 10k
23.5. Quang Trung (biên to, chữ nhỏ. rõ đẹp) = 30k
23.6. Quang Trung (biên to, chữ nhỏ, khác đồng 23.5) = 20k24.1. Tuyên Hòa thông bảo = 100k
24.2. Ngũ Thù = 20k
24.3. Ngũ Thù = 40k
24.4. Khai Nguyên thông bảo = 20k
24.5. Thành Thái thông bảo tráng bạc = 100k
24.6. Ngũ Thù (loại nhỏ) = 20k25.1. Vĩnh Thọ thông bảo (thảo thư) = 60k
25.2. Thánh Tống nguyên bảo (VN) = 30k
25.3. Cảnh Hưng thông bảo (hành thư) = 20k
25.4. Chiêu Thống thông bảo hậu Nhất = 20k
25.5. Thiên Thánh nguyên bảo (VN) = 30k
25.6. Cảnh Hưng vĩnh bảo = 10k


26.1. Nguyên Phong thông bảo (VN) = 20k
26.2. Thái Đức thông bảo hậu Vạn Tuế = 90k
26.3. Cảnh Hưng thuận bảo = 20k
26.4. Cảnh Hưng hậu Công (đại tự, bảo 3 chân) = 30k
26.5. Tường Phù nguyên bảo (VN) = 10k
26.6. Cảnh Hưng hậu Công (loại ít) = đã bán27.1. Thái Đức thông bảo hậu Vạn Tuế = 100k
27.2. Thiên Hỷ thông bảo (VN) = 60k
27.3. Cảnh Hưng trung bảo = 140k
27.4. Càn Đạo nguyên bảo (tiền Nam Tống) = 160k
27.5. Hoằng Trị thông bảo - Minh Hiếu Tông = 250k
27.6. Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây (rõ đẹp) = 50k28.1. Cảnh Hưng thông bảo (thông tam giác, bảo giản thể) = 20k
28.2. Cảnh Hưng thông bảo (phết đầu Hưng, hiếm) = 20k
28.3. Cảnh Hưng triện = 20k 
28.4. Cảnh Hưng triện loại khác = 20k
28.5. Cảnh Hưng (phẫu bảo) = 20k
28.6. Cảnh Hưng (thông quả trám, 2 tích) = 10k


29.1. Khai Nguyên thông bảo (hậu tứ xuất) = đã bán
29.2. Nguyên Phong thông bảo = 20k
29.3. Đại Quan thông bảo = 120k
29.4. Thánh Tống nguyên bảo (phỏng đúc) = 40k
29.5. Chí Hòa nguyên bảo (trùng luân sau, hiếm) = 50k
29.6. Cảnh Hưng (hậu Công, dạng ít) = 40k đã bán


30.1. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo, thông đầu vuông, hiếm) = 70k
30.2. Cảnh Đức nguyên bảo = 20k
30.3. Tự Đức thông bảo (kẽm) = 50k
30.4. Quang Trung thông bảo = 10k
30.5. Quang Trung thông bảo (biên to chữ nhỏ) = 20k
30.6. Quang Trung dạng khuôn khác hai đồng trên = 20k


31.1. Thiên Phúc trấn bảo = 130k
31.2. Thiệu Phù nguyên bảo (tiền đồng đỏ chúa Nguyễn) = 10k
31.3. Thiên Phúc trấn bảo (đẹp long lanh) = 250k
31.4. Nguyên Phong thông bảo = 20k
31.5. Chiêu Thống thông bảo hậu Trung (dính bạc mặt sau) = 60k
31.6. Thái Bình hưng bảo (đẹp) = 250k32.1. Đoan Khánh thông bảo = đã bán
32.2. Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh = 10k
32.3. Khai Nguyên thông bảo (xa công bối) = 200k
32.4. Khai Nguyên hậu Nhuận = đã bán
32.5. Cảnh Hưng cự bảo (bảo giản thể) = 10k
32.6. Cảnh Thống thông bảo (xa công bối mẫu tiền) = 400k33.1. Cảnh Hưng trọng bảo (biên nhỏ, hưng đầu vuông) = 20k
33.2. Cảnh Hưng trọng bảo (biên to, hưng đầu vuông) = 10k
33.3. Cảnh Hưng trọng bảo (fancy Hưng) = 10k
33.4. Cảnh Hưng nội bảo = đã bán
33.5. Cảnh Hưng vĩnh bảo = 20k
33.6. Cảnh Hưng cự bảo (dày đẹp) = 20k34.1. Thái Đức thông bảo (chữ nhỏ) = 10k
34.2. Thái Đức thông bảo (chữ to) = 10k
34.3. Đoan Khánh thông bảo = đã bán
34.4. Nguyên Phong thông bảo = 30k
34.5. Nguyên Hựu thông bảo hậu chấm trên = 20k
34.6. Cảnh Hưng thông bảo (chân chữ bảo đá ngược) = 20k


35. Hồng Đức, Khai Nguyên, Nguyên Phong, Gia Long, Quang Trung, Cảnh Hưng = 70k36.1. Chiêu Thống thông bảo hậu Chính (đồng bạch) = 150k
36.2. Cảnh Hưng thông bảo (thông đầu vuông, phẫu bảo, hiếm) = 100k
36.3. Cảnh Hưng thông bảo hậu Công (bảo ba chân) = 30k
36.4. Chiêu Thống thông bảo (chữ nhỏ, thông đầu vuông) = 50k đã bán
36.5. Cảnh Hưng thông bảo (triện thư) = 20k
36.6. Cảnh Hưng thông bảo (thông quả trám, bảo giản thế, hiếm) = 20k37. 24 đồng xu cổ khác nhau gồm Quang Trung, Khai Nguyên lưng trơn, Khai Nguyên hậu trăng, Nguyên Phù, Cảnh Hưng triện, Cảnh Hưng vĩnh bảo, Thiệu Trị, Minh Đạo, Quang Thuận, Cảnh Hưng đại bảo, Tường Phù nguyên bảo, Trị Bình, Gia Hựu, Thuần Hóa, Hoàng Tống, Thánh Tống, Nguyên Phù triện, Nguyên Hựu, Hồng Đức, Gia Long, Chính Hòa, Thái Hòa, Chí Đạo, Thiệu Bình = 220k bao phí gửi hàng


38.1. Thành Thái thông bảo (tiền đúc lỗi thừa đồng) = 20k
38.2. Càn Long thông bảo (hậu chữ Mãn hiếm) = 70k
38.3. Thiệu Trị thông bảo = 30k
38.4. Khang Hy thông bảo hậu Xương = 40k
38.5. Cảnh Định nguyên bảo hậu Tam (tiền Nam Tống) = 40k
38.6. Đại Quan thông bảo = 50k đã bán39. 12 đồng tiền chì giá 500k. Mua lẻ 50k/xu


40.1. Cảnh Hưng thông bảo hậu Tây = 50k
40.2. Khang Hy thông bảo hậu Vân = 20k
40.3. Càn Long thông bảo hậu Bảo Phúc = 20k
40.4. Khang Hy thông bảo hậu Chiết = 30k
40.5. Khang Hy thông bảo hậu Quảng = 20k
40.6. Hàm Thuần nguyên bảo hậu Tứ = 10k41.1. Cảnh Hưng thông bảo chì = 100k
41.2. Cảnh Hưng thông bảo (chân chữ bảo đá ngược, ten nhiều màu) = 20k
41.3. Cảnh Hưng thông bảo (thông tam giác, bảo giản thể) = 20k
41.4. Cảnh Hưng trọng bảo (hưng chữ nhật) = 10k
41.5. Cảnh Hưng trọng bảo (fancy Hưng) = 10k
41.6. Cảnh Hưng tuyền bảo = 20k42.1. Đại Tuyền ngũ thập (to dày) = 200k
42.2. Đại Tuyền ngũ thập (to dày) = 150k
42.3. Vĩnh Thọ thông bảo = 80k
42.4. Vĩnh Thịnh thông bảo hậu Tỵ = 220k
42.5. Vĩnh Thịnh thông bảo lưng trơn = 200k
42.6. Quảng Hòa thông bảo chữ triện = 380k


43.1. Minh Mạng thông bảo (kẽm, thông dầu vuông, hiếm) = 100k
43.2. Ngũ Thù (đường kính to) = đã bán
43.3. Khải Định thông bảo (tiền dập máy) = 10k
43.4. Tuyên Hòa nguyên bảo = 20k
43.5. Cảnh Hưng thông bảo hậu Bạch = đã bán
43.6. Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung trên = 10k


44.1. Chiêu Thống thông bảo (chữ nhỏ) = đã bán
44.2. Khai Nguyên thông bảo = 30k
44.3. Quang Trung thông bảo (biên to, chữ nhỏ) = 10k
44.4. Cảnh Hưng thông bảo (triện) = 10k
44.5. Gia Tĩnh thông bảo (Minh Thế Tông 1521-1566) = 400k
44.6. Hàm Bình nguyên bảo (Việt Nam) = 30k


45.1. Thuần Hi nguyên bảo - kết thuần hy thủ = 150k
45.2. Cảnh Hưng trọng bảo (fancy Hưng) = 10k
45.3. Thành Thái thông bảo = 20k
45.4. Đạo Quang thông bảo = 20k
45.5. Đạo Quang thông bảo hậu Bảo Quảng = 10k
45.6. Cảnh Hưng chí bảo = 20k đã bán


46.1. Càn Long thông bảo hậu Bảo Phúc = 150k
46.2. Càn Long thông bảo hậu Bảo Nguyên = 100k
46.3. Càn Long thông bảo hậu Bảo Quế = 100k
46.4. Càn Long thông bảo hậu Bảo Chiết = 100k
46.5. Hàm Phong thông bảo = 10k
46.6. Nguyên Phong thông bảo = 20k
47.1. Gia Khánh thông bảo hậu Bảo Quảng = 50k
47.2. Gia Khánh thông bảo hậu Bảo Tuyền = 50k
47.3. Gia Khánh thông bảo hậu Bảo Vân = 80k
47.4. Gia Khánh thông bảo hậu Bảo Quế = 100k
47.5. Đồng Trị thông bảo (đường kính nhỏ) = 120k
47.6. Đồng Trị thông bảo (đường kính to) = 120k


48.1. Gia Khánh thông bảo = 50k
48.2. Khang Hy thông bảo hậu Vân = 30k
48.3. Khang Hy thông bảo hậu Quảng = 30k
48.4. Đạo Quang thông bảo hậu Bảo Quảng = 70k
48.5. Đạo Quang thông bảo = 20k
48.6. Càn Long thông bảo hậu Bảo Quế = 100k


49.1. Thành Thái thông bảo (lưng trơn) = 20k
49.2. Thành Thái thông bảo (chấm dưới chữ thông) = 30k
49.3. Thành Thái thông bảo (chấm dưới chữ bảo) = 30k
49.4. Duy Tân thông bảo hậu Thập Văn = 30k
49.5. Bảo Đại thông bảo = 60k
49.6. Tự Đức thông bảo (tiền kẽm) = 30k


Cập nhật lúc 15:55 16/05/2019  ○○○
50. Bộ xu Ngũ Đế nhà Thanh dùng trong phong thủy gồm Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh = call51.1. Thánh Tống nguyên bảo (phỏng đúc) = 20k
51.2. Chiêu Thống thông bảo (chì) = 50k
51.3. Chiêu Thống thông bảo (chì) = 50k
51.4. Cảnh Hưng thông bảo hậu Bắc = 150k
51.5. Chiêu Thống thông bảo (chì) = 60k
51.6. Chiêu Thống thông bảo (chì) = 60k52.1. Cảnh Thống thông bảo = 30k
52.2. Hồng Thuận thông bảo = 30k
52.3. Quang Thuận thông bảo = 30k
52.4. Thiệu Bình thông bảo (bộ đao của chữ thiệu có 2 nét phết) = 30k
52.5. Diên Ninh thông bảo = 60k
52.6. Cảnh Hưng thông bảo (đại tự) = 10k


53.1. Khải Định thông bảo = đã bán
53.2. Vĩnh Thọ thông bảo (rõ đẹp) = 80k đã bán
53.3. Khai Nguyên thông bảo hậu Hưng = đã bán
53.4. Cảnh Hưng thông bảo (chân chữ bảo đá ngược, ten xanh đẹp) = 20k
53.5. Thiệu Thánh nguyên bảo hậu trăng trên = 50k gạch BHN
53.6. Cảnh Thịnh thông bảo = 10k
54. An Pháp, Nguyên Phong, Hồng Đức, Thái Hòa, Hồng Thuận, Quang Trung = đã bán

55. Thiệu Bình, Thái Hòa, Hồng Đức, Đại Tuyền ngũ thập, Khai Nguyên, Quang Trung hậu 4 trăng đã bán

56.1. Gia Khánh thông bảo (lưng trơn) = 60k
56.2. ??? = 40k đã bán
56.3. Hàm Phong thông bảo = 80k
56.4. Khai Nguyên thông bảo = 30k
56.5. Khai Nguyên thông bảo hậu trăng dưới = đã bán
56.6. Đạo Quang thông bảo = 10k


57.1. Vĩnh Lạc thông bảo = 10k
57.2. Cảnh Hưng thuận bảo = 30k
57.3. Gia Long thông bảo (thông đầu vuông) = 10k
57.4. Thuần Hóa nguyên bảo = 10k
57.5. Lục Bách Phân Chi Nhất thông bảo = 20k
57.6. Thiệu Trị thông bảo = 10k


58.1. Tự Đức thông bảo = 40k
58.2. Tự Đức thông bảo hậu Lục Văn = 40k
58.3. Cảnh Hưng thông bảo (bảo 3 chân) = 10k
58.4. Tự Đức thông bảo tiền kẽm = 40k
58.5. Minh Mạng thông bảo (đường kính rất nhỏ) = 20k
58.6. Cảnh Hưng thông bảo (triện thư) = 20k


59.1. Cảnh Hưng tuyền bảo hậu chấm = 20k
59.2. Cảnh Hưng trọng bảo (fancy Hưng) = 10k
59.3. Cảnh Hưng trọng bảo (Hưng 2 tai) = 20k
59.4. Cảnh Hưng đại bảo (chữ to) = 10k
59.5. Cảnh Hưng đại bảo (chữ nhỏ) = 10k
59.6. Cảnh Hưng chí bảo = 20k


60.1. Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung = 20k
60.2. Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung (chữ Trung lấn biên, hiếm) = 80k
60.3.Cảnh Hưng đại bảo (chữ nhỏ) = 20k
60.4. Cảnh Hưng thông bảo hậu Công = 20k
60.5. Cảnh Hưng thái bảo = 20k
60.6. Cảnh Hưng thông bảo hậu chấm 3h = 20k


61.1. Càn Long thông bảo hậu An Nam = 200k
61.2. Cảnh Hưng dụng bảo (rất hiếm) = đã bán
61.3. 2 sapeque 1897 = đã bán
61.4. 2 sapeque 1901 = đã bán
61.5. Đại Chính thông bảo = đã bán
61.6. Cảnh Hưng thông bảo hậu Bạch = 40k62.1. Trị Bình nguyên bảo = 20k
62.2. Vĩnh Thọ thông bảo (thọ lệch) = 40k
62.3. Thành Thái thông bảo hậu Thập Văn = 20k
62.4. Thành Thái thông bảo (lưng trơn, hiếm) = 50k
62.5. Cảnh Hưng thông bảo (triện thư) = 20k
62.6. Cảnh Hưng thông bảo (triện thư loại khác) = 20k


63.1. Chính Hòa thông bảo = 10k
63.2. Càn Nguyên trọng bảo = đã bán
63.3. Vĩnh Lạc thông bảo = 20k
63.4. Chí Đạo thông bảo (VN phỏng đúc) = 20k
63.5. Hồng Vũ thông bảo = 10k
63.6. Thuần Hi nguyên bảo hậu trăng = 20k


64.1. Đạo Quang thông bảo = 20k
64.2. Thánh Nguyên thông bảo = 40k
64.3. Cảnh Thịnh thông bảo = 10k
64.4 . Trị Bình thánh bảo = 10k
64.5. Thái Bình thánh bảo = 20k
64.6. An Pháp nguyên bảo = 20k65.1. Đạo Quang thông bảo hậu Bảo Đông = 50k
65.2. Đạo Quang thông bảo hậu Bảo Vân = 50k
65.3. Tường Phù nguyên bảo = 10k
65.4. Cảnh Thống thông bảo = 40k
65.5. Minh Mạng thông bảo (kẽm, thông đầu vuông, hiếm) = 80k
65.6. Cảnh Hưng chính bảo = 50k66.1. Hàm Thiệu nguyên bảo = 20k
66.2. 2 sapeque 1900 = đã bán
66.3. An Pháp nguyên bảo = 30k
66.4. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo, thông 1 tích) = 50k
66.5. Nguyên Phong thông bảo = 40k
66.6. 2 sapeque 1901 = đã bán67.1. Cảnh Định nguyên bảo hậu Ngũ = 40k
67.2. Minh Đạo nguyên bảo = 20k
67.3. Hồng Vũ thông bảo = 10k
67.4. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo loại ít gặp) = 30K
67.5. Tường Phù nguyên bảo = 10k
67.6. Vĩnh Lạc thông bảo = 10k đã bán


68.1. Cảnh Hưng đại bảo (chữ nhỏ) = 10k
68.2. Cảnh Hưng tuyền bảo (chữ to) = 20k
68.3. Thành Thái thông bảo (lưng trơn, ít) = 50k
68.4. Cảnh Hưng trọng bảo = 20k
68.5. Cảnh Hưng thông bảo hậu Công = đã bán
68.6. Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh = 20k69.1. Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây = 10k
69.2. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo, thông đầu vuông, hiếm) = 60k
69.3. Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung = 20k
69.4. Quang Trung thông bảo hậu 4 trăng úp = 20k
69.5. Quang Trung thông bảo hậu 4 trăng mở = 20k
69.6. Quang Thuận thông bảo (loại dày, ít) = đã bán70.1. Cảnh Hưng thông bảo (thông đầu vuông, 1 chấm) = 20k
70.2. Cảnh Hưng thông bảo (trường tự) = 10k
70.3. Cảnh Hưng thông bảo (tay phải Hưng hất lên) = 20k
70.4. Cảnh Hưng thông bảo (triện) = 10k
70.5. Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây = 10k
70.6. Cảnh Hưng thông bảo (phết đầu Hưng, chữ nhỏ) = 50k


71.1. Cảnh Hưng thông bảo trường tự = 20k
71.2. Cảnh Hưng cự bảo (bảo giản thể) = 30k
71.3. Cảnh hưng thông bảo (hậu gạch chéo góc 10h) = 30k
71.4. Thánh Nguyên thông bảo = 40k
71.5. Cảnh Hưng cự bảo hậu Chấm lệch góc 1h (hiếm) = 50k
71.6. An Pháp nguyên bảo = 30k
72.1. Nguyên Phong thông bảo = 30k
72.2. Nguyên Hựu thông bảo = 20k
72.3. Cảnh Hưng thông bảo (thông tam giác, bảo giản thể) = 30k
72.4. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo) = 20k
72.5. Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh = 10k
72.6. Tường Phù nguyên bảo = 10k


73.1. Cảnh Hưng thông bảo (lệ thư) = 20k
73.2. Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh = 10k
73.3. Thiệu Trị thông bảo = 20k
73.4. Quang Thuận thông bảo (Quang chân đá cao, hiếm) = 120k
73.5. Thái Bình thông bảo hậu 2 chấm (tiền chúa Nguyễn, đẹp) = 50k
73.6. Thái Bình thông bảo hậu 1 chấm (tiền chúa Nguyễn, đẹp) = 50k74.1. Thánh Tống nguyên bảo (dị thư cảnh hựu thủ) = 30k
74.2. Thánh Tống nguyên bảo (biên to, chữ mảnh) = 30k
74.3. Cảnh Hưng thông bảo = 10k
74.4. Cảnh Hưng thông bảo (phẫu bảo dạng hiếm, ten đẹp) = 50k
74.5. Cảnh Hưng thông bảo = 10k
74.6. Cảnh Hưng thông bảo = 10k75.1. Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây = 40k
75.2. Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh (tiền dày đẹp) = 60k
75.3. Minh Đạo nguyên bảo - Lý Thái Tông = đã bán
75.4. Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung dưới (rõ đẹp) = 40k
75.6. Chính Hòa thông bảo (bảo ba chân, hiếm) = 300k
75.6. Cảnh Hưng thuận bảo hậu chấm trên (hiếm) = 120k76.1. Cảnh Hưng thông bảo (thông tam giác, bảo giản thể) = 20k
76.2. Cảnh Hưng thông bảo (thông quả trám, bảo giản thể) = 30k
76.3. Cảnh Hưng trân bảo = 20k
76.4. Cảnh Hưng thông bảo (hưng phết trái) = 20k
76.5. Cảnh Hưng thông bảo (đại tự) = 10k
76.6. Cảnh Hưng thông bảo (triện thư, tiểu tự) = 20k77.1. Thái Đức thông bảo (chữ nhỏ) = 20k
77.2. Cảnh Hưng chính bảo = 40k
77.3. Cảnh Hưng thông bảo (chữ bảo giản thể) = 20k
77.4. Chiêu Thống thông bảo hậu Sơn Nam (hiếm nhất trong dòng Chiêu Thống) = đã bán
77.5. Chiêu Thống thông bảo hậu Chính = 50k
77.6. Chiêu Thống thông bảo hậu Nhất trên (lỗi lệch phải) = 50k


78. Minh Mạng, Quang Thuận, Ngũ Thù, Gia Khánh, Khai Nguyên và Thái Hòa = 50k cho cả 6 đồng79.1. Quang Thuận thông bảo (quang chân đá cao, hiếm) = 120k
79.2. Cảnh Hưng thông bảo (đại tự, bảo ba chân) = 30k đã bán
79.3. Cảnh Hưng nội bảo = đã bán
79.4. Nguyên Phong thông bảo (hậu trăng 3,5h) = 20k
79.5. Vĩnh Thọ thông bảo (thảo thư) = 30k
79.6. Vĩnh Thọ thông bảo - Lê Thần Tông (chữ vĩnh nghiêng sang trái, hiếm) = 100k


80.1 Thánh Tống nguyên bảo (tiền đồng đỏ chúa Nguyễn) = 50k
80.2. Hồng Vũ thông bảo hậu Chiết và trăng góc 4,5h = 150k
80.3. Vĩnh Lạc thông bảo = 80k
80.4. Khai Nguyên thông bảo hậu chấm lồng trong trăng (hiếm) = 200k
80.5. Khai Nguyên thông bảo (VN) = 20k
80.6. Hồng Hóa thông bảo (thông đầu vuông) = 50k1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 02:01 28/01/2019  ○○○
Nguyễn Văn anh (0)
Địa chỉ: Sn 32 đường Lê lợi thị trấn thọ xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh thanh hóa
Điện thoại: 03941 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ