Thích ○○○ 

Tiền xu cổ loại ít gặp

Đăng lúc 19:34 13/03/2019 ○ Cập nhật lúc 21:09 18/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Nguyễn Bắc Hải 64
Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 09887 
Cần bán xu như hình đăng. Hàng được đăng ở trang 1 và trang 2 của topic. Giá đã bao gồm phí gửi hàng. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh Kerry Express. 
Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.
Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải
Đơn vị: 1k = 1000 vnd


Ghi chú
Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Cập nhật lúc 20:54 15/03/2019  ○○○

1. Chính Bình thông bảo - được Trần Thái Tông cho đúc trong niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình 1238-1250 đã bán


2. Đại Bố Hoàng Thiên
Đồng bên trái đã bán. Hai đồng còn lại giá 300k/đồng


3. Xưng Pháp nguyên bảo = call


4. Cảnh Nguyên thông bảo = call5. Đại Trị nguyên bảo (bảo béo) - Trần Dụ Tông = call


6. Đại Định thông bảo (Trần - Dương Nhật Lệ) = call


7. Chính Bình thông bảo = call8. Nguyên Phù thông bảo chấm dưới chữ Bảo = 300k


9. Cảnh Hưng dụng bảo = 400k10. Diên Ninh thông bảo - Ninh 2 gạch = call


11. Chính Hòa thông bảo (Văn Chính) = 850k


12. Thánh Tống nguyên bảo (kết Tống) = 600k


13. Hồng Vũ thông bảo (chấm chữ Vũ ở dưới - hiếm) = 1000k

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo