Thông tin mô tả

Cần bán xu như hình đăng. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh.

Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.
Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Bộ A1: 48 đồng Cảnh Hưng thông bảo khác nhau thời vua Lê Hiển Tông 1740-1786. Giá 1000k

 

1-6: Các dạng thông tam giác (1-4 là thông 1tích, số 1 bảo giản thể, số 2 chữ nổi cao hơn biên; 5-6 là thông 2 tích, số 6 phẫu bảo)

 

7-14: thông đầu vuông (7-9 thông 1 tích, 10-14 thông 2 tích)

 

15-19: thông quả trám (17 chữ bảo giản thê)

 

20-24: triện thư và tạp thư các loại

 

25: Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh
26: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung trên
27: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung dưới
28. Cảnh Hưng hậu Thái
29-32: Cảnh Hưng thông bảo hậu Công 4 dạng khác nhau
33. Cảnh Hưng hậu Bạch
34: Cảnh Hưng thông bảo hậu Tây
35: Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây
36: Cảnh Hưng thông bảo hậu Nhất

 

37: Cảnh Hưng tuyền bảo
38: Cảnh Hưng thái bảo
39-40: Cảnh Hưng đại bảo chữ to và chữ nhỏ
41-42: Cảnh Hưng trọng bảo (Hưng chữ nhật và Hưng 2 tai)
43: Cảnh Hưng chí bảo
44: Cảnh Hưng thuận bảo
45: Cảnh Hưng  cự bảo hậu chấm
46: Cảnh Hưng  cự bảo lưng trơn
47: Cảnh Hưng vĩnh bảo
48: Cảnh Hưng nội bảo
 
 
Bộ A2. Một bộ 16 xu nhà Hậu Lê chất lượng tốt như hình, giá 860k
 
-1,2- Thiệu Bình Thông Bảo - Lê Thái Tông 1434-1439 (thông 2 tích và thông 1 tích)
-3,4- Thái Hòa Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1443-1453 (biên to và biên nhỏ)
-5- Diên Ninh Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1454-1459
-6- Quang Thuận Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1460-1469
-7,8- Hồng Đức Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1470-1497 (chữ nhỏ và chữ to)
-9- Cảnh Thống Thông Bảo - Lê Hiến Tông 1497-1504
-10- Đoan Khánh Thông Bảo - Lê Uy Mục 1505-1509
-11,12- Hồng Thuận Thông Bảo - Lê Tương Dực 1509-1516 (hai dạng khác nhau)
-13- Vĩnh Thịnh thông bảo - Lê Dụ Tông 1705-1720
-14- Vĩnh Thọ thông bảo - Lê Thần Tông
-15- Cảnh Hưng Thông Bảo - Lê Hiển Tông 1740-1786
-16- Chiêu Thống Thông Bảo - Lê Chiêu Thống 1786-1788
 

Bộ A3: Bộ xu nhà Tây Sơn gồm 12 đồng giá 260k bao ship

 
-1,2,3 Quang Trung thông bảo lưng trơn chữ nhỏ, chữ to (ba dạng khác nhau) 1788-1792
-4- Quang Trung hậu Nhất 12h
-5- Quang Trung hậu 4 trăng úp
-6- Quang Trung hậu 4 trăng mở
 
-7- Quang Trung thông bảo hậu Công
-8,9- Cảnh Thịnh thông bảo loại biên to và biên nhỏ
-10- Quang Trung đại bảo
-11- Thái Đức thông bảo (chữ nhỏ)
-12- Thái Đức thông bảo (chữ to)

Bộ  A4. Một bộ xu thời Nguyễn gồm 12 đồng. Giá 350k

-1- Thái Bình thông bảo do các chúa Nguyễn đúc ở đàng trong 1558-1777
-2- Gia Long thông bảo hậu Thất Phân (tiền kẽm)
-3- Gia Long thông bảo (thông đồng vuông, tiền đồng) 1802-1820
-4- Minh Mạng thông bảo kẽm 1820-1841
-5- Minh Mạng thông bảo tiền đồng chữ to
-6- Minh Mạng tiền đồng chữ nhỏ
 
-7- Thiệu Trị thông bảo 1841-1847
-8- Tự Đức thông bảo hậu Lục Văn 1847-1883
-9- Thành Thái thông bảo hậu Thập Văn 1889-1907
-10- Duy Tân thông bảo 1907-1916
-11- Khải Định thông bảo 1916-1925
-12- Bảo Đại thông bảo 1925-1945

Bộ A5: 19 đồng xu cổ nhà Thanh khác nhau. Giá 800k bao ship

 

1-5: Khang Hy thông bảo 1662-1722 (1-2-3 hậu Vân kích cỡ và biên to nhỏ khác nhau, 4 hậu Quang, 5 hậu Chiết)

 

6-12: Càn Long thông bảo 1736-1795 (6 hậu Quảng, 7 hậu Quế, 8 hậu Tuyền, 9 hậu Nguyên, 10 hậu Chiết, 11 hậu Phúc, 12 hậu Vân)

 

13-16: Gia Khánh thông bảo 1796-1829 (13 hậu Quảng, 14 hậu Quế, 15 hậu Vân,  16 hậu Quý)

17-18: Đạo Quang thông bảo 1821-1850 (17 hậu Vân, 18 hậu Quảng)

19: Hàm Phong thông bảo 1851-1861 (hậu Vân)

Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Bắc Hải
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng tin: 15:53 21/11/2022
Ngày cập nhật: 10:12 02/12/2022
Báo cáo