Tiền xu qua các thời kỳ___LDP Shop_2020.
TP HCM    10 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 9 năm trước
 ĐT: 0902.96. xxxx
Chủ shop Lê Duy Phương 
ĐT: 0902.96.04.96 
https://www.facebook.com/TienxuaTiencoLDP
YH: duyphuongtienvietnam@yahoo.com
TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
TK Techcombank: 19034056469012, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG
Phí vận chuyển: tùy theo khối lượng.
Nhận gạch trong vòng 48h, nếu có thay đổi người mua vui lòng thông báo cho chủ Shop, quá thời gian trên coi như hủy gạch. Chủ Topic có quyền bán cho người khác...

22:10 04/T02/2020  
MS 1: 1 Cent BPCN chưa sử dụng, nguyên ram đỏ au năm 1923 tia sét giá 350K. Liên hệ: 0902.96.04.96


 MS 2: Xu 5 Hào chữ nổi VNDCH chưa sử dụng còn nước ram năm 1946 hiếm giá 2800K. Liên hệ: 0902.96.04.96


 

 

 

MS 3: 1 Cent BPCN chưa sử dụng, nguyên ram năm 1930A tia sét giá 300K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

MS 4: 20 Cents bạc hoa xòe thời Pháp thuộc năm 1895 loại 5,4gram cực hiếm giá 1500K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 5: 1 Dollar hòa bình bạc Mỹ năm 1923 mint S San Francisco giá 900K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN
MS 6: 1 Đồng cụ Hồ VNDCCH năm 1946 giá 300K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 7: 1 Đồng cụ Hồ VNDCCH năm 1946 còn đẹp giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96
___ĐÃ BÁNMS 8: 1 Đồng bạc hoa xòe 7,2 chỉ thời Pháp thuộc loại 27,215 gram năm 1887 giá 1500K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 9: Hispan 1 Real năm 1753 hiếm giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN

MS 10: 50 Xu bạc hoa xòe 3,6 chỉ thời Pháp thuộc loại 13,607 gram năm 1894 hiếm giá 1500K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 11: 1 Đồng cụ Hồ VNDCCH năm 1946 giá 300K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 12: Bộ 3 xu Mẫu 10 Su, 20 Su và 50 Xu ba cô năm 1953 hiếm giá 9999K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 13: 50 Cent bạc thời Pháp thuộc năm 1895 hiếm giá 1500K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 14: 50 Cent bạc thời Pháp thuộc năm 1894 hiếm giá 1500K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 15: 50 Cent bạc thời Pháp thuộc năm 1896 hiếm giá 1600K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 16: 20 Cent bạc thời Pháp thuộc năm 1884 hiếm giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN
MS 17: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ NGC MS-63 mint P Philadelphia năm 1886 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 18: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ PCGS MS-62 mint O New Orleans năm 1883 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 19: 1 Dime Mỹ PCGS MS-66 mint P Philadelphia năm 1976 giá 1000K. Liên hệ: 0902.96.04.96

MS 20: 10 Cent bạc thời Pháp thuộc UNC năm 1937 giá 300K. Liên hệ: 0902.96.04.96


MS 21: 2 1/2 Gulden Hà Lan bạc năm 1962 giá 400K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 22: 1 Cent thời Pháp thuộc còn ram rất đẹp năm 1937 giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 23: 1 Dollar hòa bình mint D Denver năm 1923 giá 900K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 24: 1 Dollar Morgan Mỹ mint O New Orleans năm 1899 giá 1000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 25: 1 Dollar Morgan Mỹ mint D Denver còn rất đẹp năm 1921 giá 1200K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁNMS 26: 2 Đồng cụ Hồ Lỗi VNDC Cộng Nòa năm 1946 giá 800K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 27: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint O New Orleans năm 1885 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 28: 1 Dollar hòa bình bạc Mỹ mint D Denver ICG MS-63 năm 1822 giá 1700K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 29: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint D Denver ICG MS-63 năm 1921 giá 2500K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 30: 100 Francs bạc Pháp năm 1990 giá 400K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 31: 20 Francs bạc Pháp năm 1934 giá 450K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 32: 2 Đồng cụ Hồ Lỗi VNDC Cộng Nòa năm 1946 giá 800K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 33: 10 Cent bạc thời Pháp thuộc năm 1885 hiếm giá 800K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁNMS 34: 10 Cent bạc thời Pháp thuộc năm 1929 giá 200K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 35: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint O New Orleans ICG MS-64 năm 1885 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 36: 10 Đồng kỷ niệm năm 1996 giá 700K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 37: 20 Cent thời Pháp năm 1895 loại 5,443gram hiếm giá 1200K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁNMS 38: 20 Cent thời Pháp năm 1903 hiếm giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 39: 20 Cent thời Pháp năm 1898 hiếm giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 40: 20 Cent thời Pháp năm 1908 hiếm giá 600K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN

MS 41: 10 Cent thời Pháp năm 11895 loại 2,7 gram cực hiếm giá 2000K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN

MS 42: 20 Cent thời Pháp năm 1903 hiếm giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁNMS 43: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint O New Orleans ICG MS-64 năm 1885 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 44: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint D Denver ICG MS-63 năm 1821 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 45: 5 Marks bạc Đức năm 1979 giá 400K. Liên hệ: 0902.96.04.96___ĐÃ BÁN


MS 46: 5 Pesetas bạc Tây Ban Nha năm 1897 NNC VF-20 giá 1000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 47: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint O New Orleans ICG MS-62 năm 1885 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 48: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint P Philadelphia ICG MS-63 năm 1922 giá 1700K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 49: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint S San Francisco ICG MS-61 năm 1921 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 50: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint O New Orleans ICG MS-64 năm 1985 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 51: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint P Philadelphia ICG MS-63 năm 1921 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 52: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint D Denver ICG MS-63 năm 1921 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 53: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint O New Orleans PCGS MS-62 năm 1883 giá 3500K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 54: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint D Denver ICG MS-63 năm 1985 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 55: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint P Philadelphia ICG MS-63+ năm 1921 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 56: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint D Denver ICG MS-63+ năm 1921 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 57: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint O New Orleans PCGS MS-62 năm 1883 giá 3500K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 58: 10 Cent bạc Hong Kong năm 1900 giá 200K. Liên hệ: 0902.96.04.96


MS 59: 10 Cent bạc Hong Kong năm 1902 giá 200K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 60: 1 Dollar Morgan bạc Mỹ mint P Philadelphia ICG MS-64 năm 1921 giá 3000K. Liên hệ: 0902.96.04.96


MS 61: 2 Sapque thời Pháp thuộc NGC UNC năm 1901 hiếm giá 2000K. Liên hệ: 0902.96.04.96

MS 62: 1/600 Piastre thời Pháp thuộc NNC UNC MS-62+ năm 1905 hiếm giá 1300K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 63: Xu thưởng Tự Đức bảo sao 60 tiền giá 3500K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 64: 1/4 Cent thời Pháp thuộc UNC năm 1942 hiếm giá 500K. Liên hệ: 0902.96.04.96
MS 65: 10 Cent bạc Hong Kong năm 1897 giá 200K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 66: 10 Cent bạc Hong Kong năm 1899 giá 200K. Liên hệ: 0902.96.04.96MS 67: 50 Cent bạc Mỹ năm 1956 giá 1300K. Liên hệ: 0902.96.04.96


MS 68: 50 Cent bạc Mỹ năm 1958 giá 1300K. Liên hệ: 0902.96.04.96


MS 69: 50 Cent bạc Mỹ năm 1959 giá 1300K. Liên hệ: 0902.96.04.96

MS 30: 50 Cent bạc Mỹ năm 1960 giá 1300K. Liên hệ: 0902.96.04.96

Số TK: 6380205063499_Chủ TK: Lê Duy Phương_Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, HCM.

Số TK: 0501000014187_Chủ TK: Lê Duy Phương_Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.

Số TK: 711A76578082_Chủ TK: Lê Duy Phương_Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 9, HCM.

Số TK: 060137423076_Chủ TK: Lê Duy Phương_Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Yahoo:duyphuong20042005

Số ĐT: 0902.96.04.96

https://www.tienxua.net
https://www.facebook.com/TienxuaTiencoLDP
Đăng phản hồi Đã có 2 phản hồi
Cập nhật lúc 20:02 28/05/2020  ○○○
Minh (0)
Địa chỉ: 45 lê thị riêng
Điện thoại: (+84) 8394 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
xin giá xu 10 francs pháp 1932?
Cập nhật lúc 19:57 28/05/2020  ○○○
Minh (0)
Địa chỉ: 45 lê thị riêng
Điện thoại: (+84) 8394 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
xu 50 cent indochina giá bn xu cũ nát ấy?


Đăng nhập
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Thông tin trang web
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ