Shop tiền xu cổ việt nam

Thông tin mô tả

shop bán xu chất lượng như hình , tư vấn xin liên hệ số điện thoại 0979920094

bên em nhận gạch trong vòng 7-14 ngày, các bác mua hàng cho em xin thêm 20k tiền ship, đơn hàng trên 300k bên em sẽ free ship
https://tienxuco.vn/ 

nhận tiền qua tk vietcombank Hoàng Văn Hoằng: 0591000280446

agribank hoàng văn hoằng 2408205213517

MS1: Thái Bình Hưng Bảo hậu đinh trên chữ nét ten đẹp 700k

MS2: Thái Bình Hưng Bảo hậu đinh trên ten tím đẹp 650k ĐÃ BÁN 

MS3: Thái Bình Hưng Bảo hậu đinh trên  550k

MS4: Thái Bình Hưng Bảo hậu đinh trên 460k ĐÃ BÁN 

MS5: Thái Bình Hưng Bảo hậu đinh trên ten nhiều màu 599k

MS6: Thái Bình Hưng Bảo hậu đinh trên ten xanh lá cây đẹp  ĐÃ BÁN 

gal_73830_63e9e3ce869e4.jpg 

gal_73830_63e9e3d5971df.jpg 

MS7: Chính Long Nguyên Bảo nguyên lệch 600k

MS8: Chính Long Nguyên Bảo nguyên cân 700k

MS9: Chính Long Nguyên Bảo nguyên triện hiếm gặp 1300k

MS10: Diên Ninh Thông Bảo mãnh diên ninh ( chữ ninh có 2 gạch sách nhật chỉnh số 6) hiếm gặp 1800k

MS11: Hy Nguyên Thông Bảo bảo tay dài 4 chữ nét đẹp 2500k

MS12: Tuyên Đức Thông Bảo hy nguyên thủ bảo tay dài hiếm gặp 2300k ĐÃ BÁN 

MS13: Cảnh Nguyên Thông Bảo bảo tay ngắn 2500k

MS14: Cảnh Nguyên Thông Bảo bảo tay dài 2100k

gal_73830_6416be3224ddc.jpg 

gal_73830_6416be39189d3.jpg 

 

MS15: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê chữ Lê nét mảnh 200k

MS16: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê chữ Lê nét dầy hơn chữ nét đẹp 430k

MS17: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê rõ chữ, dạng chữ Lê co nhỏ lại (súc Lê) hiếm gặp 550k

MS18: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê chữ Lê nét cực mảnh, nhọn, bộ Kì chữ Lê viết ngửa lên ten xanh 350k

MS19: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê mặt trước chữ Thiên to hơn, mặt sau chữ Lê viết nét mảnh hơi cúi về phía trước ten đỏ 330k

MS20: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê mặt trước bộ Chân chữ Trấn gầy, mặt sau chữ Lê dị, bộ Tù chữ Lê viết lùn 200k

MS21: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê chữ Lê mặt sau có bộ Kì và Lực viết nhỏ lại, nét chữ Lê dầy 210k

MS22: Thái Bình Hưng Bảo hậu đinh dưới ít gặp 700k

gal_73830_6416a0f716b3d.jpg 

gal_73830_6416a1034ae04.jpg 

MS23: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu không lê, mặt trước 4 chữ đẹp cực hiếm gặp 1800k

MS24: Thiên Phúc Trấn Bảo hậu lê to ( chữ lê lớn ) có vết lỗi đồng hiếm gặp 2300k

MS25: Thiệu Phong Thông Bảo chữ nét ten đẹp 4700k

MS26: Thiệu Phong Thông Bảo 2300k

MS27: Đại Trị Thông Bảo bảo béo 1600k

MS28: Đại Trị Thông Bảo phong cách đại quan ten xanh đẹp chữ bảo hơi mờ 1400k ĐÃ BÁN 

MS29: Đại Trị Thông Bảo phong cách đại quan tiền dày đẹp 1600k ĐÃ BÁN 

MS30: đại định thông bảo ( dương nhật lễ ) 4 chữ nét ten đẹp ĐÃ BÁN 

gal_73830_63eb4b827e2b3.jpg 

gal_73830_63eb4b8ac9c1f.jpg 

MS31: Thiệu Bình Thông Bảo thông 2 tích tích chữ thông cao đầu chữ thông 50k  ĐÃ BÁN 

MS32: Thiệu Bình Thông Bảo đầu chữ thông hất lên 35k

MS33: Thiệu Bình Thông Bảo 30k

MS34: Thiệu Bình Thông Bảo thông 1 tích nét đẹp 45k  ĐÃ BÁN 

MS35: Đại Hòa Thông Bảo chữ hòa lệch sang phải so với bình thường 35k

MS36: Đại Hòa Thông Bảo chân chữ nét đẹp 50k ĐÃ BÁN

MS37: Đại Hòa Thông Bảo  45k ĐÃ BÁN

MS38: Đại Hòa Thông Bảo ten xanh chữ nét quá đẹp 100k

gal_73830_63ec51ac2c598.jpg 

gal_73830_63ec51b99192d.jpg 

MS39: Hồng Thuận Thông Bảo chữ nét đẹp 50k ĐÃ BÁN

MS40: Hồng Thuận Thông Bảo 40k

MS41: Hồng Thuận Thông Bảo 35k ĐÃ BÁN

MS42: Hồng Thuận Thông Bảo 35k ĐÃ BÁN

MS43: Cảnh Thống Thông Bảo chữ nhỏ  40k

MS44: Cảnh Thống Thông Bảo chữ lớn hơn 40k

MS45: Cảnh Thống Thông Bảo 35k

MS46: Cảnh Thống Thông Bảo ten xanh chữ nét 50k

gal_73830_63ec53a5013e7.jpg 

gal_73830_63ec53b0c9e67.jpg 

MS47: Diên Ninh Thông Bảo 50k ĐÃ BÁN

MS48: Diên Ninh Thông Bảo chữ nét đẹp, rửa đất ra xu còn nét hơn nữa 80k  ĐÃ BÁN

MS49: Diên Ninh Thông Bảo thông thông 2 tích ten đỏ 70k

MS50: Diên Ninh Thông Bảo thông 1 tích bảo 3 chân ten tím 150k

MS51: Quang thuận Thông Bảo 20k

MS52: Quang thuận Thông Bảo ten xanh lá cây 40k

MS53: Quang thuận Thông Bảo ten óng ánh 4 chữ nét đẹp 50k ĐÃ BÁN

MS54: Quang thuận Thông Bảo ten xanh 4 chữ nét cực đẹp 99k  ĐÃ BÁN

gal_73830_63ec5588eba3b.jpg 

gal_73830_63ec559177206.jpg 

MS55: Đại Bảo Thông Bảo ten xanh 1700k ĐÃ BÁN 

MS56: Đại Bảo Thông Bảo 4 chữ nét cực đẹp 2300k ĐÃ BÁN 

MS57: Thuận Thiên Nguyên Bảo ten xanh cả trước và sau 600k

MS58: Thuận Thiên Nguyên Bảo 4 chữ nét  600k ĐÃ BÁN

MS59: Thuận Thiên Nguyên Bảo 4 chữ nét ten xanh đẹp 900k  ĐÃ BÁN

MS60: Thiên Hưng Thông Bảo 4 chữ nét đẹp 1000k

MS61: Thiên Hưng Thông Bảo 650k

MS62: Thiên Hưng Thông Bảo 500k

gal_73830_63ec583819412.jpg 

gal_73830_63ec583fbd5f8.jpg 

MS63: Hồng Đức Thông Bảo nhay khuôn 30 độ rất hiếm gặp 1200k ĐÃ BÁN

MS64: Hồng Đức Thông Bảo hơi nhay khuôn 1 chút 550k ĐÃ BÁN

MS65: Đại Hòa Thông Bảo nhay khuôn ten xanh đẹp 700k ĐÃ BÁN

MS66: Đại Hòa Thông Bảo nhay khuôn xuống dưới ít gặ 600k ĐÃ BÁN 

MS67: Đại Hòa Thông Bảo nhay khuôn về bên trái cực hiếm gặp 1000k ĐÃ BÁN 

MS68: Quang Thuận Thông Bảo nhay khuôn ten đỏ đẹp 900k ĐÃ BÁN 

MS69: Quang Thuận Thông Bảo nhay khuôn bám nhiều ten 600k ĐÃ BÁN

MS70: Quang Thuận Thông Bảo nhay khuôn sang trái 1 chút 599k ĐÃ BÁN

gal_73830_63ec5a73c6e43.jpg 

gal_73830_63ec5a7db0d7b.jpg 

MS71: Gia Thái Thông Bảo nhà lê trung hưng 1100k

MS72: Gia Thái Thông Bảo ten xanh đẹp nhà lê trung hưng 1200k

MS73: Nguyên Hòa Thông Bảo do vua lê trang tông đúc 600k ĐÃ BÁN 

MS74: Nguyên Hòa Thông Bảo do vua lê trang tông đúc 4 chữ nét đẹp 999k

MS75: Thiên phúc trấn bảo hậu lê  tiền dày mặt trước và sau các chữ cực nét cực hiếm gặp ĐÃ BÁN

MS76: Thiên phúc trấn bảo hậu lê chữ lê khác chữ lê MS75, chữ lê nét mảnh và tiền dày, 4 chữ cực nét  ĐÃ BÁN

MS77: Thiên phúc trấn bảo hậu lê chữ lê khác chữ lê MS75, chữ lê nét đậm và tiền cực dày ten xanh đẹp ĐÃ BÁN

MS78: Thiên phúc trấn bảo hậu lê , chữ lê viết theo lối giản thể ten xanh đẹp 1500k

gal_73830_63ec60d9a47d9.jpg 

gal_73830_63ec60ea84da2.jpg 

MS79: Đại chính thông bảo ten xanh 4 chữ nét siêu đẹp 1800k  ĐÃ BÁN 

MS80: Đại chính thông bảo tiền nhà mạc 1000k ĐÃ BÁN 

MS81: Đại chính thông bảo tiền nhà mạc 800k ĐÃ BÁN 

MS82: Đại chính thông bảo tiền nhà mạc 850k ĐÃ BÁN 

MS83: Đại chính thông bảo tiền nhà mạc chữ nhỏ ít gặp hơn 1300k

MS84: Minh đức thông bảo tiền nhà mạc 4 chữ nét đẹp  ĐÃ BÁN 

MS85: Minh đức thông bảo tiền nhà mạc tiền xấu 2000k

MS86: Minh đạo nguyên bảo nhà lý 4 chữ nét đẹp 900k  ĐÃ BÁN 

gal_73830_63ec649177f87.jpg 

gal_73830_63ec649d22387.jpg 

MS87: Hồng Thuận Thông Bảo ten tím xanh bộ chấm thuỷ liền chữ nét cực đẹp 150k

MS88: Hồng Thuận Thông Bảo ten tím xanh cực đẹp 130k

MS89: Diên Ninh Thông Bảo ten tím xanh 4 chữ cực đẹp 180k

MS90: Quang Thuận Thông Bảo nhay khuôn 599k

MS91: Đoan Khánh Thông Bảo 60k

MS92: Cảnh Thống Thông Bảo ten nhiều màu sắc tím và óng ánh 160k ĐÃ BÁN

MS93: Cảnh Thống Thông Bảo 4 chữ nét căng ten óng anh 100k

MS94 Cảnh Thống Thông Bảo biên to chữ nét rất hiếm gặp 800k

gal_73830_63f6f0402b634.jpg 

gal_73830_63f6f079775e7.jpg 

MS95: Hồng Đức Thông Bảo ten xanh 4 chữ nét đẹp 100k

MS96:  Hồng Đức Thông Bảo ten tím 80k

MS97: Quang Thuận Thông Bảo 30k

MS98: Quang Thuận Thông Bảo  quang cao ten xanh 200k

MS99: Quang Thuận Thông Bảo  quang cao 100k

MS100: Đoan Khánh Thông Bảo 199k  ĐÃ BÁN

MS101:  Đoan Khánh Thông Bảo chữ nét đẹp 220k  ĐÃ BÁN

MS102:  Đoan Khánh Thông Bảo ten xanh đẹp 260k

gal_73830_63f71d2cc49ef.jpg 

gal_73830_63f71d337e952.jpg 

MS103: Đoan Khánh Thông Bảo 195k

MS104: Đoan Khánh Thông Bảo 215k

MS105: Đoan Khánh Thông Bao chữ nét ten đẹp 270k

MS106: Hồng Đức Thông bảo hai viên dính nhau ten xanh đẹp 250k

MS107: Thiệu Bình Thông Bảo chữ nhỏ 40k  ĐÃ BÁN 

MS108: Thiệu Bình Thông Bảo chữ thông to ngắn ten xanh cực đẹp 150k  ĐÃ BÁN

MS109: Quang Thuận Thông Bảo 4 chữ nét ten tím cực đẹp 180k  ĐÃ BÁN

MS110: Quang Thuận Thông Bảo ten nhiều màu sắc 60k

gal_73830_63fdc56e46733.jpg 

gal_73830_63fdc5758592f.jpg 

MS111: Gia Hưng Thông Bảo tiền kẽm vua nguyễn ánh đúc loại nhiều nét đẹp 300k

MS112: Gia Hưng Thông Bảo tiền kẽm vua nguyễn ánh đúc loại nhiều nét 260k

MS113: Minh Đức Thông Bảo Tiền kẽm tây sơn do vua nguyễn nhạc đúc bảo béo hiếm gặp  ĐÃ BÁN

MS114: Minh Đức Thông Bảo Tiền kẽm tây sơn do vua nguyễn nhạc đúc bảo gầy ít gặp ĐÃ BÁN

MS115: Bình Nam Thông Bảo tiền kẽm do chúa nguyễn đúc ĐÃ BÁN 

MS116: Bình Nam Thông Bảo tiền kẽm do chúa nguyễn đúc nét đẹp ĐÃ BÁN 

MS117: Bình Nam Thông Bảo tiền kẽm do chúa nguyễn đúc 4 chữ sắc nét 1  ĐÃ BÁN 

MS118: Vĩnh trị chi bảo tiền kẽm do vua lê hy tông đúc 1676-1680 hiếm gặp 650k ĐÃ BÁN 

gal_73830_640fdf8711130.jpg 

gal_73830_640fdf91cb532.jpg 

MS119: Vĩnh Thọ Thông Bảo hậu trùng luân mặt sau 250k  ĐÃ BÁN 

MS120: Vĩnh Thọ Thông Bảo dạng chữ Vĩnh cao, đầu chữ Thông móc cúi xuống, chữ Bảo tách xa lỗ vuông và dâng cao lên hiếm gặp 400k  ĐÃ BÁN 

MS121: Vĩnh Thọ Thông Bảo Hành thư Thông đầu vuông, chữ Thọ viết hơi cúi về trước 100k  ĐÃ BÁN 

MS122: Vĩnh Thọ Thông Bảo chữ Thông nhỏ, chữ Bảo to và béo 40k

MS123: Vĩnh Thọ Thông Bảo Hành thư kết Vĩnh ( chữ Vĩnh viết xoắn ), chân chữ Bảo như chữ V ngược chữ quá nét ten xanh đẹp ít gặp 170k

MS124: Vĩnh Thọ Thông Bảo chữ Vĩnh hơi xòe, chữ Thông và Bảo gầy và nhỏ 45k  ĐÃ BÁN 

MS125: Vĩnh Thịnh Thông Bảo hậu tỵ 40k

MS126: Vĩnh Thịnh Thông Bảo hậu tỵ dạng Thảo điểm Vĩnh ( chấm đầu chữ Vĩnh viết kiểu Thảo thư ) 90k

gal_73830_641280a887d2d.jpg 

gal_73830_641280b17ed1c.jpg 

MS127: Thánh Tống Nguyên Bảo 50k

MS128: Thánh Tống Nguyên Bảo chữ Tống dài, tay chữ Bảo dài tách xa chân khác dạng MS127 60k ĐÃ BÁN 

MS129: Nguyên Phù Thông bảo chữ Bảo nhỏ và gầy 50k ĐÃ BÁN 

MS130: Nguyên Phù Thông Bảo 55k  ĐÃ BÁN 

MS131: Nguyên Hựu Thông Bảo tế tự, tiểu tự ( chữ nhỏ nét mảnh ) 60k ĐÃ BÁN 

MS132: Nguyên Hựu Thông Bảo tế tự, tiểu tự ( chữ nhỏ nét mảnh ) 50k

MS133: Nguyên Hựu Thông Bảo biên to 55k ĐÃ BÁN 

MS134: Nguyên Hựu Thông Bảo biên to 50k

gal_73830_641295b2a85e6.jpg 

gal_73830_641295b965365.jpg 

MS135: Trị Bình Nguyên Bảo 50k

MS136: Trị Bình Nguyên Bảo chữ Nguyên gầy, chân chữ Nguyên tách khỏi biên khác MS135 55k ĐÃ BÁN 

MS137: Thiệu Thánh Nguyên Bảo chữ Thánh có nét viết zíc zắc lạ 55k  ĐÃ BÁN 

MS138: Thiệu Thánh Nguyên Bảo chữ Thánh có nét viết zíc zắc lạ 55k ĐÃ BÁN 

MS139: Thiệu Phù Nguyên Bảo chữ nhỏ nét mảnh 25k

MS140: Thiệu Phù Nguyên Bảo chữ nhỏ nét mảnh 35k ĐÃ BÁN 

MS141: Cảnh Đức Nguyên Bảo chữ Nguyên viết rướn về phía sau 30k

MS142: Phúc Bình Nguyên Bảo  100k

gal_73830_64129796a80d2.jpg 

gal_73830_641297c5f26bc.jpg 

MS143: Nguyên Phong Thông Bảo đầu chữ Phong viết kẻ ô 60k ĐÃ BÁN 

MS144: Nguyên Phong Thông Bảo chữ Phong xoắn quẩy, hai chân chữ Bảo móc 65k  ĐÃ BÁN 

MS145: Nguyên Phong Thông Bảo Triên thư 50k ĐÃ BÁN 

MS146: Nguyên Phong Thông Bảo Hành thư chữ to 70k  ĐÃ BÁN 

MS147: Trị Bình Nguyên Bảo chữ Nguyên lùn 50k

MS148: Trị Bình Nguyên Bảo 50k

MS149: Hoàng Tống Thông Bảo chữ nhỏ 40k

MS150:  Hoàng Tống Thông Bảo chính tự ( dạng chữ quy chuẩn ) 55k ĐÃ BÁN 

gal_73830_641309256fea7.jpg 

gal_73830_6413092bbbfc7.jpg 

MS151: Hoàng Nguyên Thông Bảo tiền kẽm ít gặp 500k ĐÃ BÁN 

MS152: An Pháp Nguyên Bảo tiền kẽm chữ nét đẹp  ĐÃ BÁN 

MS153: Trị Bình Thông Bảo tiền kẽm Chữ to nét đẹp 60 ĐÃ BÁN 

MS154: Trị Bình Thông Bảo tiền kẽm Chữ nhỏ nét đẹp 50k

MS155: Bình Nam Thông Bảo tiền kẽm  ĐÃ BÁN 

MS156: Bình Nam Thông Bảo tiền kẽm 4 chữ nét đẹp   ĐÃ BÁN 

MS157: Cảnh Trị Thông Bảo tiền kẽm hiếm gặp 550k  ĐÃ BÁN 

MS158: Vĩnh Trị Chi Bảo 4 chữ nét đẹp hiếm gặp 800k ĐÃ BÁN 

gal_73830_64131a13749d6.jpg 

gal_73830_64131a1ca48f5.jpg 

MS159: Nguyên Phong Thông Bảo Hành thư chữ to 70k ĐÃ BÁN 

MS160: Nguyên Phong Thông Bảo Hành thư chữ nhỏ, chữ Phong viết kẻ ô 50k ĐÃ BÁN 

MS161: Nguyên Phong Thông Bảo Triện thư chữ Bảo tay dài 50k ĐÃ BÁN 

MS162: Nguyên Phong Thông Bảo Hành thư chữ Phong viết xoắn quẩy, chân chữ Bảo đá về 50k ĐÃ BÁN 

MS163: Nguyên Hựu Thông Bảo chữ nhỏ, lùn và bám lỗ 50k  ĐÃ BÁN

MS164: Nguyên Hựu Thông Bảo chữ nhỏ nét mảnh đẹp 50k  ĐÃ BÁN

MS165: Nguyên Hựu Thông Bảo chữ to hơn MS164, chữ Nguyên cao, bộ quai sước chữ Thông viết liền tách xa bộ Dụng 60k

MS166: Nguyên Hựu Thông Bảo chữ to khác MS165, bộ quai sước chữ Thông viết liền nét, ngả xuống áp sát bộ Dụng, chân chữ Bảo quặp lại 70k

gal_73830_641438996355f.jpg 

gal_73830_641438a1d7ca2.jpg 

MS167: Thiệu Phù Nguyên Bảo chữ Bảo tay dài, trong chữ Bảo có chữ Tỉnh 30k

MS168: Thiệu Phù Nguyên Bảo chữ Bảo tay ngắn 35k ĐÃ BÁN 

MS169: Thánh Tống Nguyên Bảo chữ nhỏ, Bảo tay dài 50k

MS170: Thánh Tống Nguyên Bảo chữ to khác dạng MS168 chữ Bảo tay cụt, bộ Bối tròn tách xa lỗ vuông 65k  ĐÃ BÁN 

MS171: Hoàng Tống Thông Bảo chữ nhỏ 40k

MS172: Hoàng Tống Thông Bảo chữ nhỡ, chữ Bảo dài hơn MS171, chân chữ Bảo viết xổ thẳng 40k

MS173: Hoàng Tống Thông Bảo dạng chữ quy chuẩn ( chính tự ) 50k

MS174: Cảnh Đức Thông Bảo chữ Nguyên viết rướn về phía sau 50k ĐÃ BÁN 

gal_73830_641439a1234c2.jpg 

gal_73830_641439a8ecab7.jpg 

MS175: Thiệu Thánh Nguyên Bảo chữ Thánh viết zíc zắc lạ 55k

MS176: Thiệu Thánh Nguyên Bảo chữ Thánh viết zíc zắc lạ, chữ Bảo béo hơn MS175 60k

MS177: Thiệu Thánh Nguyên Bảo Hành thư chữ Nguyên nhỏ 40k

MS178: Thiệu Thánh Nguyên Bảo Hành thư chữ Nguyên rộng, bộ Vương chữ Thánh gầy, chân chữ Bảo quặp 45k

MS179: Nguyên Phù Thông Bảo chữ Bảo song Vương tay dài 50k ĐÃ BÁN 

MS180: Chu Nguyên Thông Bảo hậu trăng trên chấm dưới 40k ĐÃ BÁN 

MS181: Chu Nguyên Thông Bảo hậu chấm dưới 40k ĐÃ BÁN 

MS182: Vĩnh Thịnh Thông Bảo loại tiền Đàng Trong đúc, chữ Thịnh ngửa lên, chữ Bảo dài  ĐÃ BÁN 

  gal_73830_64143ad874ded.jpg 

gal_73830_64143aea16820.jpg 

MS183: Hồng Thuận Thông Bảo đại tự ( chữ to ) 4 chữ nét 50k

MS184: Hồng Thuận Thông Bảo đại tự ( chữ to ) 35k

MS185: Hồng Thuận Thông Bảo đại tự ( chữ to ) 35k

MS186: Hồng Thuận Thông Bảo trung tự ( chữ vừa / nhỡ ) 30k

MS187: Hồng Thuận Thông Bảo đại tự ( chữ to ) chữ nét ten đẹp 80k

MS188: Hồng Thuận Thông Bảo chữ nhỏ Ngang Thông ( chữ Thông dâng cao lên so với lỗ vuông ) ten xanh đẹp 100k

MS189: Hồng Thuận Thông Bảo chữ nhỏ, chữ Thông bình thường ten xanh đẹp 100k

MS190: Hồng Thuận Thông Bảo chữ nhỏ Giáng Thông ( chữ Thông thấp xuống so với lỗ vuông) ten xanh đẹp 100k

gal_73830_641e5b5b0ea73.jpg 

gal_73830_641e5b641ab64.jpg 

MS191:  Hồng Đức Thông Bảo chữ nhỏ  20k

MS192:  Hồng Đức Thông Bảo chữ nhỏ 30k

MS193:  Hồng Đức Thông Bảo chữ nhỏ 4 chữ nét 50k

MS194:  Thiệu Bình Thông Bảo trong chữ Bảo có ba nét gạch 35k

MS195:  Đại Hòa Thông Bảo tay chữ Hòa bên trái hất lên bên phải hơi cong xuống, chân chữ Bảo bên to bên nhỏ 25k

MS196:  Hồng Thuận Thông Bảo dạng chữ Hồng có bộ Thủy viết liền nét ten tím đẹp 90k

MS197:  Cảnh Thống Thông Bảo chữ Cảnh nhỏ, trong chữ Thống có ba nét chấm ten xanh đẹp  115k

MS198:  Cảnh Thống Thông Bảo chữ Cảnh to hơn MS197 , trong chữ Thống có ba nét chấm ten tím đẹp 110k

gal_73830_641e5bfa799f7.jpg 

gal_73830_641e5c0295c49.jpg 

MS199: Thiệu Bình Phong Bảo 20k

MS200: Thiệu Bình Phong Bảo dạng biên to chữ nhỏ, chữ Bảo đầu hơi ngả về lỗ vuông 25k

MS201: Thiệu Bình Phong Bảo phong cách giống MS199 nhưng chữ Bảo ngả về lỗ vuông giống MS200 30k

MS202: Thiệu Bình Phong Bảo dạng các chữ cách biên, bám lỗ 35k

MS203: Thiệu Phong Nguyên Bảo 40k

MS204: Nguyên Phong Thông Bảo dạng chữ Nguyên Triện, chữ Phong dài 25k

MS205: Hàm Thiệu Nguyên Bảo chữ Thiệu lạ ( dị Thiệu ) 35k

MS206: Tường Thánh Thông Bảo 25k

gal_73830_641e8f05bc11d.jpg 

gal_73830_641e8f1e02375.jpg 

MS207: Trị Bình Thánh Bảo chữ to biên nhỏ 20k

MS208: Trị Bình Thánh Bảo chữ nhỏ biên to 30k

MS209: Thiệu Bình Thánh Bảo chữ Thiệu lạ ( dị Thiệu ) 35k   ĐÃ BÁN 

MS210: Thái Bình Thánh Bảo chữ Bảo cúi xuống, mắt trước hom tiền có dấu vòng tròn 25k   ĐÃ BÁN 

MS211: Thái Bình Thánh Bảo chữ Bảo ngay ngắn ( chính Bảo ) 20k

MS212: Thiên Thánh Nguyên Bảo chữ Bảo tay dài 25k   ĐÃ BÁN 

MS213: TRị Bình Nguyên Bảo 25k

MS214: Vĩnh Lạc Thông Bảo 30k

gal_73830_641e8fdd1c5d2.jpg 

gal_73830_641e8fe51d764.jpg 

MS215: 2 xu Thánh Nguyên Thông Bảo và Thiên Thánh Nguyên Bảo dính nhau 50k

MS216: Thánh Nguyên Thông Bảo 20k

MS217: Thánh Nguyên Thông Bảo ten tím xanh cực đẹp 25k

MS218: Thiên Phù Nguyên Bảo chữ Thiên viết cúi xuống 40k

MS219: An Pháp Nguyên Bảo 25k

MS220: An Pháp Nguyên Bảo 20k

MS221: Hàm Bình Nguyên Bảo chữ to biên mảnh 30k  ĐÃ BÁN 

MS222: Đại Hoà Thông Bảo chữ Thông viết kiểu Hành thư 30k

gal_73830_641e905d11582.jpg 

gal_73830_641e90654d98e.jpg 

MS223: Diên Ninh Thông Bảo ko ten chân bộ Đinh chữ Ninh viết mảnh đá dài 50k

MS224: Diên Ninh Thông Bảo ko ten đầu chữ Thông liền nét với tích bộ quai sước 50k

MS225: Diên Ninh Thông Bảo chữ nét ko ten chân bộ Đinh chữ Ninh có nét hất hẹp khác MS223 80k ĐÃ BÁN 

MS226: Đại Hoà Thông Bảo chữ Bảo dài và gầy 30k

MS227: Đại Hoà Thông Bao biên to nét chữ viết uốn lượn , tích bộ quai sước chữ Thông tròn, chữ Hòa ở giữa lỗ vuông 70k

MS228: Đại Hoà Thông Bảo khác dạng MS226 biên to chữ nét 50k

MS229: Thiệu Bình Thông Bảo chữ Thông to, đầu chữ Thông bẹt 30k

MS230: Thiệu Bình Thông Bảo có bộ Đao đầu chữ Thiệu biến dị viết thành hai nét phẩy 30k

gal_73830_642ccb09c69f8.jpg 

gal_73830_642ccb1288978.jpg 

TK vietcombank Hoàng Văn Hoằng: 0591000280446
agribank hoàng văn hoằng 2408205213517
em nhận gạch trong vòng 7 ngày, các bác mua hàng cho em xin thêm 20k tiền ship
https://tienxuco.vn/
Góp ý
Đăng bởi: hthhth
Địa chỉ: khoái châu hưng yên, Hưng Yên
Ngày đăng tin: 14:07 13/02/2023
Ngày cập nhật: 09:10 19/09/2023
Báo cáo