Thích ○○○ 
Trang:  1 2  3  4 

XU XẤU VIỆT NAM/ INDO CHINE BÁN THEO LÔ

Đăng lúc 10:17 11/06/2018 ○ Cập nhật lúc 08:25 22/01/2019 ○ Đăng tại HCM
UAE Coin 66
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 012646 
NGUYỄN MINH KHANH
ĐC :                                         122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                         01264683261
EMAIL :                                  uaecoin@yahoo.com
TÀI KHOẢN :                         0071000658633
NGÂN HÀNG :                       VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                         29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH 
SHIP :                                       20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG  - (KHÔNG NHẬN COD)

            CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                                  THANKS CÁC BẠN...


Cập nhật lúc 08:43 28/12/2018  ○○○

SỐ DD :   ĐÃ THAY ĐỔI 0764683261LÔ.1...SET 2 - 50 SU 1960/63     .GIÁ 35K (GẠCH)


LÔ.2...2 CÁI - 5 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 35K


LÔ.3...2 CÁI - 1Đ 1964     .GIÁ 15K (GẠCH)


LÔ.4...2 CÁI - 1Đ 1971     .GIÁ 15K (GẠCH)


LÔ.5...SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39   INDO CHINE  .GIÁ 140K (GẠCH)

Cập nhật lúc 08:44 28/12/2018  ○○○

LÔ.6...SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40   INDO CHINE  .GIÁ 175K (GẠCH)


LÔ.7...5 CÁI - 1Đ 1960     .GIÁ 75K (GẠCH)


LÔ.8...2 CÁI - 20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 45K


LÔ.9...5 CÁI - 10Đ 1968     .GIÁ 45K (GẠCH)


LÔ.10...SET 4 - 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 50K

Cập nhật lúc 08:44 28/12/2018  ○○○

LÔ.11...5 CÁI - 1Đ 1964     .GIÁ 65K (GẠCH)


LÔ.12...2 CÁI - 20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 50K (GẠCH)


LÔ.13...5 CÁI - 1Đ 1971     .GIÁ 25K (GẠCH)


LÔ.14...SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41   INDO CHINE  .GIÁ 40K


LÔ.15...SET 5 - 2003   CHXHCNVN  .GIÁ 35K

Cập nhật lúc 08:45 28/12/2018  ○○○


LÔ.16...5 CÁI - 5Đ 1966     .GIÁ 30K (GẠCH)


LÔ.17...5 CÁI - 10Đ 1970     .GIÁ 45K (GẠCH)


LÔ.18...SET 2 - 5Đ 1966/71     .GIÁ 20K


LÔ.19...2 CÁI - 50 SU 1960     .GIÁ 35K (GẠCH)


LÔ.20...SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40   INDO CHINE  .GIÁ 175K (GẠCH)

Cập nhật lúc 20:13 14/10/2018  ○○○

LÔ.21...SET 4 - 10Đ 1964/68/70/74 FAO     .GIÁ 65K


LÔ.22...5 CÁI - 1Đ 1964     .GIÁ 60K 


LÔ.23...SET 4 - 1Đ 1960/64/71/71 FAO     .GIÁ 75K


LÔ.24...SET 4 - 1Đ/5Đ/10Đ/20Đ     .GIÁ 45K


LÔ.25...5 CÁI - 1Đ 1971     .GIÁ 30K (GẠCH)

Cập nhật lúc 21:31 25/11/2018  ○○○

LÔ.26...SET 5 - 2003   CHXHCNVN  .GIÁ 345K


LÔ.27...5 CÁI - 10Đ 1974 FAO     .GIÁ 80K (GẠCH)


LÔ.28...SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39   INDO CHINE  .GIÁ 140K (GẠCH)


LÔ.29...SET 3 - 20 CENTS 1945/45B/45C   INDO CHINE  .GIÁ 150K


LÔ.30...5 CÁI - 10Đ 1964     .GIÁ 65K (GẠCH)

Cập nhật lúc 21:31 25/11/2018  ○○○

LÔ.31...5 CÁI - 10Đ 1970     .GIÁ 45K (GẠCH)


LÔ.32...5 CÁI - 10Đ 1968     .GIÁ 45K (GẠCH)


LÔ.33...5 CÁI - 10Đ 1974 FAO     .GIÁ 80K (GẠCH)


LÔ.34...5 CÁI - 5Đ 1966     .GIÁ 45K


LÔ.35...SET 2 - 5Đ 1966/71     .GIÁ 15K

Cập nhật lúc 21:32 25/11/2018  ○○○

LÔ.36...2 CÁI - 5 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 35K


LÔ.37...SET 4 - 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 50K


LÔ.38...5 CÁI - 1Đ 1964     .GIÁ 60K


LÔ.39...SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40   INDO CHINE  .GIÁ 175K (GẠCH)


LÔ.40...SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39   INDO CHINE  .GIÁ 140K (GẠCH)

Cập nhật lúc 21:32 25/11/2018  ○○○

LÔ.41...SET 5 - 2003   CHXHCNVN  .GIÁ 35K (GẠCH)


LÔ.42...SET 2 - 50 SU 1960/63     .GIÁ 40K


LÔ.43...SET 4 - 1Đ/5Đ/10Đ/20Đ     .GIÁ 45K


LÔ.44...5 CÁI - 1Đ 1971     .GIÁ 30K


LÔ.45...2 CÁI - 20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 40K

Trang:  1 2  3  4 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3  4 
Trang:  1 2  3  4 
Báo cáo