Đồng hồ   Âm thanh   Gốm sứ   Đồ gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gia dụng   Đèn   Máy móc cổ   Mắt kính   Trang sức Đồng hồ  Âm thanh  Gốm sứ  Đồ gỗ  Đèn  Thời trang  Dụng cụ  Gia dụng  Máy móc cổ 
Thích ○○○ 

XU XẤU VIỆT NAM/ INDO CHINE

Đăng lúc 09:24 12/08/2018 ○ Cập nhật lúc 09:25 13/12/2018 ○ Đăng tại HCM
UAE Coin (66)
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 012646 
NGUYỄN MINH KHANH
ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                               01264683261
GMAIL :                                        Minhkhanhnguyen1967@gmail.com
SỐ TÀI KHOẢN :                        0071000658633
NGÂN HÀNG :                            VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                              29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HCM
SHIP :                                            20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG - KHÔNG SHIP COD

    CÁC BẠN VUI LÒNG CK TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CK COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                              THANKS CÁC BẠN...
Cập nhật lúc 12:28 17/09/2018  ○○○

SỐ DD :   ĐÃ THAY ĐỔI 0764683261XX.1...1Đ 1964     .GIÁ 15K


XX.2...5 HÀO 1946 - LƯ NỔI   VNDC  .GIÁ 120K


XX.3...SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40   INDO CHINE  .GIÁ 200K


XX.4...20Đ 1968     .GIÁ 35K


XX.5...1/4 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.6...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX.7...BPCN 1912   INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX.8...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX.9...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 100K


XX.10...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 10K

Cập nhật lúc 21:35 25/11/2018  ○○○

XX.11...50 XU 1963  .GIÁ 65K (GẠCH)


XX.12...1Đ 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.13...1 PIASTRES 1946 - RÃNH   INDO CHINE  .GIÁ 170K


XX.14...BPCN 1922 - KHÔNG A   INDO CHINE  .GIÁ 45K


XX.15...1 PIASTRES 1947 - RÃNH   INDO CHINE  .GIÁ 180K

Đăng lúc 09:03 15/08/2018  ○○○

XX.16...1Đ 1971     .GIÁ 20K


XX.17...20 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 65K


XX.18...20 SU 1953     .GIÁ 35K


XX.19...5 CENTS 1938   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.20...20 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 20K


XX.21...2 ĐIẾU 1899   INDO CHINE  .GIÁ 100K


XX.22...5 CENTS 1938   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.23...2 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 30K


XX.24...1 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 10K


XX.25...BPCN 1903   INDO CHINE  .GIÁ 35K

Đăng lúc 10:59 16/08/2018  ○○○

XX.26...1Đ 1971 - FAO     .GIÁ 55K


XX.27...BPCN 1898   INDO CHINE  .GIÁ 30K


XX.28...5 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.29...5 XU 1958   VNDC  .GIÁ 30K


XX.30...1/4 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 25K

Cập nhật lúc 21:36 25/11/2018  ○○○

XX.31...50 XU 1953     .GIÁ 50K


XX.32...BPCN 1920   INDO CHINE  .GIÁ 45K


XX.33...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX.34...20Đ 1968     .GIÁ 50K (GẠCH)


XX.35...20 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.36...THẺ BÀI 1886   INDO CHINE  .GIÁ 250K


XX.37...1Đ 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.38...5Đ 1966     .GIÁ 15K


XX.39...THẺ BÀI 1887   INDO CHINE  .GIÁ 220K


XX.40...5 XU 1975   CHXHCNVN  .GIÁ 35K

Đăng lúc 08:01 18/08/2018  ○○○

XX.41...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỔI   INDO CHINE  .GIÁ 280K


XX.42...1Đ 1971     .GIÁ 12K


XX.43...BPCN 1921   INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX.44...10 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 75K


XX.45...20 CENTS 1941   INDO CHINE  .GIÁ 20K

Đăng lúc 10:33 20/08/2018  ○○○


XX.46...1/4 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 20K


XX.47...1Đ 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.48...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX.49...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 65K


XX.50...10 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 70K


XX.51...10 CENTS 1940   INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX.52...2 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 35K


XX.53...50 XU 1963     .GIÁ 30K


XX.54...1 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 10K


XX.55...10Đ 1970     .GIÁ 20K

Đăng lúc 09:36 21/08/2018  ○○○

XX.56...1/4 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.57...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 80K


XX.58...1Đ 1964     .GIÁ 12K


XX.59...20 CENTS 1945C   INDO CHINE  .GIÁ 65K


XX.60...20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 65K

Cập nhật lúc 21:37 25/11/2018  ○○○

XX.61...20 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 75K


XX.62...5Đ 1966     .GIÁ 10K


XX.63...10Đ 1968     .GIÁ 20K


XX.64...5 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.65...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX.66...5 HÀO 1946 - LƯ NỔI   VNDC  .GIÁ 85K


XX.67...5 CENTS 1938   INDO CJINE  .GIÁ 20K


XX.68...1/2 CENT 1939   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.69...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX.70...20Đ 1968     .GIÁ 55K (GẠCH)

Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Báo cáo