Thích ○○○ 

XU CỔ AN NAM/ TRUNG QUỐC

Đăng lúc 09:38 12/08/2018 ○ Cập nhật lúc 08:20 22/01/2019 ○ Đăng tại HCM
UAE Coin 66
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 012646 
NGUYỄN MINH KHANH
ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                               01264683261
GMAIL :                                        Minhkhanhnguyen1967@gmail.com
SỐ TÀI KHOẢN :                        0071000658633
NGÂN HÀNG :                            VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                              29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HCM
SHIP :                                            20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG - KHÔNG SHIP COD

   CÁC BẠN VUI LÒNG CK TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CK COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                        THANKS CÁC BẠN...
Cập nhật lúc 10:25 13/12/2018  ○○○

SỐ DD :   ĐÃ THAY ĐỔI 0764683261XC.1...TRỊ NGUYÊN THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. NHẬT/ NGUYỆT   LÊ VĂN KHÔI  .GIÁ 150K (GẠCH)


XC.2...ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K


XC.3...KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K


XC.4...QUANG TRUNG THÔNG BẢO   TÂY SƠN  .GIÁ 30K


XC.5...CẢNH THỊNH THÔNG BẢO   TÂY SƠN  .GIÁ 35K (GẠCH)


XC.6...MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN - THÔNG 2 CHẤM - ĐẠI TỰ   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K


XC.7...MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN - MẠNG XÒE - ĐẠI TỰ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K


XC.8...MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K


XC.9...THIÊN MINH THÔNG BẢO - KẼM   CHÚA  NGUYỄN  .GIÁ 80K


XC.10...TƯỜNG NGUYÊN THÔNG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K

Đăng lúc 08:28 14/08/2018  ○○○

XC.11...GIA LONG THÔNG BẢO - XU LỚN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K


XC.12...QUANG TRUNG THÔNG BẢO   TÂY SƠN  .GIÁ 20K


XC.13...QUANG TRUNG THÔNG BẢO - BIÊN RỘNG   TÂY SƠN  .GIÁ 40K


XC.14...THÁI BÌNH THÁNH BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K


XC.15...TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

Cập nhật lúc 11:39 21/09/2018  ○○○

XC.16...TRỊ BÌNH THÁNH BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K


XC.17...AN PHÁP NGUYÊN BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K (GẠCH)


XC.18...CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35K


XC.19...CẢNH HƯNG CỰ BẢO   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35K


XC.20...CẢNH THỊNH THÔNG BẢO   TÂY SƠN  .GIÁ 25K (GẠCH)


XC.21...THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO   VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50K


XC.22...QUANG TRUNG THÔNG BẢO - HẬU. TRĂNG ÚP VÀO   TÂY SƠN  .GIÁ 25K


XC.23...GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K


XC.24...CẢNH HƯNG THUÂN BẢO   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 30K


XC.25...CẢNH HƯNG ĐẠI BẢO   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 25K

Cập nhật lúc 11:39 21/09/2018  ○○○

XC.26...THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K


XC.27...TRỊ BÌNH PHONG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K (GẠCH)


XC.28...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO - THÔNG ĐUÔI HỔ   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 40K


XC.29...TƯỜNG NGUYÊN THÔNG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K


XC.30...THIỆU TRỊ THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

Cập nhật lúc 19:10 09/11/2018  ○○○

XC.31...THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K


XC.32...QUANG TRUNG ĐẠI BẢO - BẢO GIÃN THỂ   TÂY SƠN  .GIÁ 40K


XC.33...BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - NÉT CHỬ NHỎ   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K


XC.34...TƯỜNG PHÙ NGUYÊN BẢO   CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 150K


XC.35...TỰ ĐỨC THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K


XC.36...CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - HƯNG CÓ 2 TAY   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 55K


XC.37...CẢNH THỐNG THÔNG BẢO   LÊ SƠ  .GIÁ 15K


XC.38...DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN - LỔI KHUÔN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K


XC.39...THÁI ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. NHẬT/ NGUYỆT   TÂY SƠN  .GIÁ 100K (GẠCH)


XC.40...CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - BẢO GIÃN THỄ   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40K (GẠCH)

Cập nhật lúc 14:18 24/09/2018  ○○○

XC.41...ĐẠI HÒA THÔNG BẢO   LÊ SƠ  .GIÁ 60K


XC.42...GIA LONG THÔNG BẢO - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K


XC.43...THÁNH NGUYÊN THÔNG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K


XC.44...HÁN NGUYÊN THÔNG BẢO   HỒ HÁN THƯƠNG  .GIÁ 100K 


XC.45...QUANG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 70K

Đăng lúc 11:19 20/08/2018  ○○○

XC.46...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K


XC.47...THIỆU TRỊ THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K


XC.48...MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K


XC.49...TƯỜNG PHÙ NGUYÊN BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K


XC.50...DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 85K


XC.51...KHANG HY THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 50K


XC.52...CÀN LONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 50K


XC.53...GIA KHÁNH THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 45K


XC.54...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.55...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K

Đăng lúc 09:57 21/08/2018  ○○○

XC.56...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.57...HOÀNG TỐNG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 35K


XC.58...TRỊ BÌNH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K


XC.59...NGUYÊN HỰU THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 20K


XC.60...TƯỜNG PHÙ NGUYÊN BẢO - BỊ NỨT   TRUNG QUỐC  .GIÁ 20K

Cập nhật lúc 11:41 21/09/2018  ○○○

XC.61...THIỆU THÁNH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K


XC.62...THÁNH TỐNG NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 20K


XC.63...HY NINH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.64...KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 20K


XC.65...MINH ĐẠO NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 35K


XC.66...HY TỐNG NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K (GẠCH)


XC.67...CẢNH HỰU NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 20K


XC.68...SÙNG NINH THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 35K


XC.69...NGUYÊN PHÙ THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K (GẠCH)


XC.70...THIỆU BÌNH PHONG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K (GẠCH)

Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang kế Trang cuối
Báo cáo