Thích ○○○ 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối

XU ĐẸP VIỆT NAM/ INDO CHINE

Đăng lúc 07:54 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 08:08 20/04/2019 ○ Đăng tại HCM
UAE Coin 66
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 012646 
NGUYỄN MINH KHANH
ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                               0764683261
GMAIL :                                        Minhkhanhnguýen1967@gmail.com
SỐ TÀI KHOẢN :                         0071000658633
NGÂN HÀNG :                             VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                               29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH
SHIP :                                            20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

                  CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                            THANKS CÁC BẠN...
Đăng lúc 08:29 12/02/2019  ○○○

MS.1...20 SU 1953     .GIÁ 100K


MS.2...2 ĐIẾU 1897   INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS.3...1Đ 1946   VNDC  .GIÁ 500K


MS.4...2Đ 1946 - KHÔNG GỜ   VNDC  .GIÁ 550K


MS.5...5 HÀO 1946 - LƯ CHÌM   VNDC  .GIÁ 180K

Đăng lúc 08:39 13/02/2019  ○○○

MS.6...BPCN 1897   INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS.7...THẺ BÀI 1885   INDO CHINE  .GIÁ 570K


MS.8..1 PIASTRES 1946 - RÃNH   INDO CHINE  .GIÁ 220K


MS.9...1/4 CENT 1942   INDO CHINE  .GIÁ 55K


MS.10...1/4 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 40K


MS.11...2 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 70K


MS.12...5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN   CHMNVN  .GIÁ 130K


MS.13...20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 210K


MS.14...10 CENTS 1940 - KẼM   INDO CHINE  .GIÁ 600K


MS.15...THẺ BÀI 1887   INDO CHINE  .GIÁ 430K

Đăng lúc 10:29 14/02/2019  ○○○

MS.16...50 SU 1960     .GIÁ 250K


MS.17...2 ĐIẾU 1901   INDO CHINE  .GIÁ 200K


MS.18...5Đ 1971     .GIÁ 35K


MS.19...1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN   INDO CHINE  .GIÁ 120K


MS.20...1/2 CENT 1940   INDO CHINE  .GIÁ 170K

Đăng lúc 09:13 15/02/2019  ○○○

MS.21...5 HÀO 1946 - LƯ NỔI   VNDC  .GIÁ 265K


MS.22...1Đ 1971     .GIÁ 25K


MS.23...10 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 160K


MS.24...10 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 140K


MS.25...BPCN 1938   INDO CHINE  .GIÁ 30K


MS.26...BPCN 1939   INDO CHINE  .GIÁ 55K


MS.27...5 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 70K


MS.28...1Đ 1964     .GIÁ 35K


MS.29...1/2 CENT 1940   INDO CHINE  .GIÁ 135K


MS.30...5 CENTS 1946B   INDO CHINE  .GIÁ 130K

Cập nhật lúc 13:43 21/02/2019  ○○○

MS.31...10 CENTS 1937 - BẠC 0,68   INDO CHINE  .GIÁ 85K


MS.32...20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 220K


MS.33...10 CENTS 1940 - XU GIẢ XƯA   INDO CHINE  .GIÁ 70K


MS.34...2 ĐIẾU 1879   INDO CHINE  .GIÁ 130K (GẠCH)


MS.35...5 CENTS 1946B   INDO CHINE  .GIÁ 135K

Đăng lúc 08:18 17/02/2019  ○○○

MS.36...1Đ 1971     .GIÁ 20K


MS.37...10 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 150K


MS.38...50 XU 1963     .GIÁ 200K


MS.39...10 CENTS 1885 - BẠC 0,9   INDO CHINE  .GIÁ 1000K


MS.40...BPCN 1912   INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS.41...2 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 100K


MS.42...5 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 100K


MS.43...SET 4 - 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 170K


MS.44...BPCN 1938   INDO CHINE  .GIÁ 35K


MS.45...BPCN 1939   INDO CHINE  .GIÁ 100K

Đăng lúc 09:58 18/02/2019  ○○○

MS.46...1 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 20K


MS.47...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 240K


MS.48...5Đ 1971     .GIÁ 35K


MS.49...50 SU 1960     .GIÁ 165K


MS.50...10 CENTS 1899 - BẠC 0,835   INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS.51...20 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 200K


MS.52...BPCN 1923 - KHÔNG A   INDO CHINE  .GIÁ 90K


MS.53...THẺ BÀI 1888   INDO CHINE  .GIÁ 550K


MS.54...1Đ 1971     .GIÁ 20K


MS.55...1Đ 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 30K

Đăng lúc 10:59 19/02/2019  ○○○

MS.56...2 ĐIẾU 1901   INDO CHINE  .GIÁ 165K


MS.57...1Đ 1946   VNDC  .GIÁ 400K


MS.58...SET 5 - 2003   CHXHCNVN  .GIÁ 140K


MS.59...10 CENTS 1922 - BẠC 0,68   INDO CHINE  .GIÁ 80K


MS.60...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 180K

Đăng lúc 09:38 20/02/2019  ○○○

MS.61...50 CENTS 1946   INDO CHINE  .GIÁ 150K


MS.62...BPCN 1939   INDO CHINE  .GIÁ 35K


MS.63...BPCN 1899   INDO CHINE  .GIÁ 180K


MS.64...1Đ 1971 - FAO     .GIÁ 65K


MS.65...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 130K


MS.66...5 CENTS 1938   INDO CHINE  .GIÁ 40K


MS.67...5 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 50K


MS.68...BPCN 1901   INDO CHINE  .GIÁ 165K


MS.69...20 CENTS 1945C   INDO CHINE  .GIÁ 175K


MS.70...THẺ BÀI 1884   COCHIN CHIN  .GIÁ 1200K

Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối
Báo cáo