Thích ○○○ 
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối

XU XẤU VIỆT NAM/ INDO CHINE

Đăng lúc 08:02 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 15:16 23/04/2019 ○ Đăng tại HCM
UAE Coin 66
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 012646 
NGUYỄN MINH KHANH
ĐỊA CHỈ :                                        122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                                 0764683261
GMAIL :                                          Minhkhanhnguyen1967@gmail.com
SỐ TÀI KHOẢN :                           0071000658633
NGÂN HÀNG :                               VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                                 29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH
SHIP :                                               20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

              CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                            THANKS CÁC BẠN...
Cập nhật lúc 16:42 24/03/2019  ○○○

XX.1...1Đ 1964     .GIÁ 15K (GẠCH)


XX.2...5 HÀO 1946 - LƯ NỔI   VNDC  .GIÁ 150K


XX.3...SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40   INDO CHINE  .GIÁ 200K (GẠCH)


XX.4...20Đ 1968     .GIÁ 35K (GACH


XX.5...1/4 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 25K (GẠCH)

Cập nhật lúc 16:43 24/03/2019  ○○○

XX.6...1Đ 1946   VNDC  .GIÁ 200K


XX.7...BPCN 1912   INDO CHINE  .GIÁ 50K (GẠCH)


XX.8...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX.9...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 100K


XX.10...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 10K (GẠCH)


XX.11...THẺ BÀI 1886   INDO CHINE  .GIÁ 120K (GACH


XX.12...1Đ 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.13...1 PIASTRES 1946 - RÃNH   INDO CHINE  .GIÁ 170K


XX.14...BPCN 1922 - KHÔNG A   INDO CHINE  .GIÁ 45K (GẠCH)


XX.15...THẺ BÀI 1885   INDO CHINE  .GIÁ 100K (GẠCH)

Cập nhật lúc 16:45 24/03/2019  ○○○

XX.16...1Đ 1971     .GIÁ 20K


XX.17...20 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 65K


XX.18...20 SU 1953  .GIÁ 35K (GẠCH)


XX.19...5 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.20...20 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 20K (GẠCH)

Cập nhật lúc 16:46 24/03/2019  ○○○

XX.21...2 ĐIẾU 1899   INDO CHINE  .GIÁ 100K (GẠCH)


XX.22...5 CENTS 1938   INDO CHINE  .GIÁ 25K (GẠCH)


XX.23...THẺ BÀI 1887   INDO CHINE  .GIÁ 90K (GẠCH)


XX.24...1 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 10K


XX.25...BPCN 1903   INDO CHINE  .GIÁ 35K


XX.26...1Đ 1971 - FAO     .GIÁ 55K


XX.27...BPCN 1898     .GIÁ 30K


XX.28...5 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.29...5 XU 1958   VNDC  .GIÁ 30K


XX.30...1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 25K

Cập nhật lúc 16:48 24/03/2019  ○○○

XX.31...50 XU 1953     .GIÁ 50K (GẠCH)


XX.32...BPCN 1920A   INDO CHINE  .GIÁ 45K


XX.33...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX.34...THẺ BÀI 1892   INDO CHINE  .GIÁ 110K


XX.35...20 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 25K (GẠCH)

Cập nhật lúc 17:04 24/03/2019  ○○○

XX.36...THẺ BÀI 1886   INDO CHINE  .GIÁ 250K


XX.37...1Đ 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.38...5Đ 1966     .GIÁ 15K (GẠCH)


XX.39...THẺ BÀI 1887   INDO CHINE  .GIÁ 220K


XX.40...5 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 35K


XX.41...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỔI   INDO CHINE  .GIÁ 280K


XX.42...1Đ 1971     .GIÁ 12K


XX.43...BPCN 1921A   INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX.44...10 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 75K (GẠCH)


XX.45...20 CENTS 1941   INDO CHINE  .GIÁ 20K (GẠCH)

Cập nhật lúc 17:05 24/03/2019  ○○○

XX.46...THẺ BÀI 1885   INDO CHINE  .GIÁ 70K


XX.47...1Đ 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX.48...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX.49...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 65K


XX.50...10 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 70K


XX.51...10 CENTS 1940   INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX.52...2 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 35K


XX.53...50 XU 1963     .GIÁ 30K (GẠCH)


XX.54...1 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 10K


XX.55...10Đ 1970     .GIÁ 20K (GẠCH)

Cập nhật lúc 17:06 24/03/2019  ○○○

XX.56...1/4 CENTS 1943   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.57...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 80K


XX.58...1Đ 1964     .GIÁ 12K


XX.59...20 CENTS 1945C   INDO CHINE  .GIÁ 65K


XX.60...20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 65K (GẠCH)

Cập nhật lúc 17:07 24/03/2019  ○○○

XX.61...20 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 75K


XX.62...5Đ 1966     .GIÁ 10K (GẠCH)


XX.63...10Đ 1968     .GIÁ 20K (GẠCH)


XX.64...5 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.65...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX.66...5 HÀO 1946 - LƯ NỔI   VNDC  .GIÁ 85K


XX.67...5 CENTS 1938   INDO CHINE  .GIÁ 20K


XX.68...1/2 CENT 1939   INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX.69...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX.70...THẺ BÀI 1887   INDO CHINE  .GIÁ 85K

Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối
Trang:  1 2  3  4  5  ... Trang cuối
Báo cáo