Thích ○○○ 

XU MỸ

Đăng lúc 08:09 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 08:56 16/02/2019 ○ Đăng tại HCM
UAE Coin 66
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 012646 
NGUYỄN MINH KHANH
ĐỊA CHỈ :                                            122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                                     0764683261
GMAIL :                                              Minhkhanhnguyen1967@gmail.com
SỐ TÀI KHOẢN :                               0071000658633
NGÂN HÀNG :                                   VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                                     29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH
SHIP :                                                   20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

            CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                                      THANKS CÁC BẠN...
Cập nhật lúc 16:43 14/02/2019  ○○○

XM.1...5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)   MỸ  .GIÁ 300K


XM.2...1 DOLLAR 1981D (NĂM HIẾM)   MỸ  .GIÁ 280K (GẠCH)
XM.3...SET 62 XU - 1 CENT 1959 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)   MỸ  .GIÁ 350K


XM.4...SET 6 - 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI   MỸ  .GIÁ 220K (GẠCH)


XM.5...1 CENT 1880   MỸ  .GIÁ 350K

Đăng lúc 09:15 13/02/2019  ○○○

XM.6...1 CENT 1895   MỸ  .GIÁ 200K


XM.7...1 CENT 1897   MỸ  .GIÁ 300K


XM.8...1 CENT 1900   MỸ  .GIÁ 180K


XM.9...1 CENT 1901   MỸ  .GIÁ 170K


XM.10...1 CENT 1902   MỸ  .GIÁ 170K


XM.11...1 CENT 1904   MỸ  .GIÁ 170K


XM.12...1 CENT 1905   MỸ  .GIÁ 170K


XM.13...1 CENT 1906   MỸ  .GIÁ 110K


XM.14...1 CENT 1907   MỸ  .GIÁ 170K


XM.15...1 CENT 1906   MỸ  .GIÁ 170K

Đăng lúc 11:06 14/02/2019  ○○○


XM.16...SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)   MỸ  .GIÁ 365KXM.17...SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)   MỸ  .GIÁ 390K


XM.18...1 DOLLAR 2010D   MỸ  .GIÁ 80K


XM.19...1 DOLLAR 2010P - TỔNG THỐNG THỨ 14 FRANKLIN PIERCE   MỸ  .GIÁ 60K


XM.20...1 DOLLAR 2011D - TỔNG THỐNG THỨ 18 ULYSSES GRAND   MỸ  .GIÁ 55K

Đăng lúc 09:56 15/02/2019  ○○○

XM.21...5 CENTS 1940S   MỸ  .GIÁ 50K


XM.22...5 CENTS 1941S   MỸ  .GIÁ 50K


XM.23...5 CENTS 1968S   MỸ  .GIÁ 40K


XM.24...5 CENTS 1969S   MỸ  .GIÁ 40K


XM.25...5 CENTS 1970S   MỸ  .GIÁ 30K


XM.26...50 CENTS 1967 - BẠC 0,4   MỸ  .GIÁ 150K


XM.27...50 CENTS 1971   MỸ  .GIÁ 65K


XM.28...50 CENTS 1974D   MỸ  .GIÁ 65K


XM.29...10 CENTS 1940 - BẠC 0,9   MỸ  .GIÁ 120K


XM.30...10 CENTS 1964D - BẠC 0,9   MỸ  .GIÁ 80K

Đăng lúc 09:03 16/02/2019  ○○○

XM.31...1 CENT 1943 (CHẤT LIỆU SẮT)   MỸ  .GIÁ 50K


XM.32...MEDAL D/P CỦA 2 BANG ĐÚC TIỀN - DENVER VÀ PHILADENPHIA   MỸ  .GIÁ 150K


XM.33...SET 4 - 5 CENTS 2004P/2005P   MỸ  .GIÁ 60K


XM.34...1 CENT 2009D   MỸ  .GIÁ 13K


XM.35...1 CENT 2009D   MỸ  .GIÁ 13K

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo