Thích ○○○ 

XU CỔ AN NAM/ TRUNG QUỐC

Thông tin shop:
UAE Coin 67
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại shop:
012646 
Đăng 08:16 12/02/2019 ○ Cập nhật 16:35 22/07/2019
NGUYỄN MINH KHANH
ĐỊA CHỈ :                                         122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD :                                                   0764683261
GMAIL :                                           Minhkhanhnguyen1967@gmail.com
SỐ TÀI KHOẢN :                            0071000658633
NGÂN HÀNG :                                VIETCOMBANK
CHI NHÁNH :                                  29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH
SHIP :                                               20K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

                CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG VÒNG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NẾU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.


                                                                                    THANKS CÁC BẠN...

Thông tin shop

Điện thoại shop:
012646
Đăng lúc 09:12 12/02/2019  ○○○

XC.1...KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU ĐÚC   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 150K


XC.2...DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K


XC.3...ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 85K


XC.4...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K


XC.5...TỰ ĐỨC THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

Cập nhật lúc 14:26 07/04/2019  ○○○

XC.6...THÀNH THÁI THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K


XC.7...GIA LONG THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K (GẠCH)


XC.8...CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 60K


XC.9...CẢNH HƯNG CỰ BẢO   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 20K


XC.10...HÁN NGUYÊN THÔNG BẢO   HỒ HÁN THƯƠNG  .GIÁ 100K


XC.11...MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K


XC.12...GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K


XC.13...TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K


XC.14...THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO   VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50K


XC.15...AN PHÁP NGUYÊN BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K

Đăng lúc 11:31 14/02/2019  ○○○

XC.16...MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K


XC.17...THIÊN MINH THÔNG BẢO - KẼM   CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 150K


XC.18...CẢNH THỊNH THÔNG BẢO   TÂY SƠN  .GIÁ 30K


XC.19...CẢNH HUNG6 THÔNG BẢO - HẬU. NHẤT   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35K


XC.20...MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN - THÔNG 2 CHẤM - ĐẠI TỰ   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

Đăng lúc 10:26 15/02/2019  ○○○


XC.21...THÀNH THÁI THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K


XC.22...QUANG TRUNG THÔNG BẢO   TÂY SƠN  .GIÁ 20K


XC.23...TƯỜNG NGUYÊN THÔNG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K


XC.24...GIA LONG THÔNG BẢO - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K


XC.25...MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN - MẠNG XÒE - ĐẠI TỰ   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K


XC.26...THÀI BÌNH THÁNH BẢO   MẠC CAO BẰNG  .GIÁ 25K


XC.27...THÁI HÒA THÔNG BẢO   LÊ SƠ  .GIÁ 60K


XC.28...TRỊ PHONG BÌNH BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 20K


XC.29...KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K


XC.30...THÁNH NGUYÊN THÔNG BẢO   MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25K

Cập nhật lúc 11:20 10/05/2019  ○○○

XC.31...KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO - HẬU. TRĂNG ÚP VÀO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 500K


XC.32...GIA KHÁNH THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 60K (GẠCH)


XC.33...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.34...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.35...THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 35K

Đăng lúc 09:21 17/02/2019  ○○○

XC.36...THIỆU THÁNH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K


XC.37...TƯỜNG PHÙ THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.38...VĨNH LẠC THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 100K


XC.39...CẢNH ĐỨC NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 40K


XC.40...KHANG HY THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 50K


XC.41...NGUYÊN HỰU THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K


XC.42...HOÀNG TỐNG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 35K


XC.43...TRỊ BÌNH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K


XC.44...HY NINH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K


XC.45...MINH ĐẠO NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 40K

Cập nhật lúc 11:21 10/05/2019  ○○○

XC.46...HỒNG HÓA THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 35K


XC.47...THÁNH TỐNG NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.48...CÀN LONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 45K


XC.49...THÁI BÌNH THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K


XC.50...KHANG HY THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 50K


XC.51...HÀM BÌNH NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K (GẠCH)


XC.52...NGUYÊN PHÙ THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 35K


XC.53...CHÍ HÒA NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 40K


XC.54...KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 40K


XC.55...HY TỐNG NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K

Cập nhật lúc 11:36 19/02/2019  ○○○

XC.56...CẢNH HỰU NGUYÊN BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.57...SÙNG NINH THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 40K


XC.58...LỢI DỤNG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 60K


XC.59...NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K


XC.60...KHANG HY THÔNG BẢO   TRUNG QUỐC  .GIÁ 60K

Cập nhật lúc 12:02 24/06/2019  ○○○

XC.61...THIỆU TRỊ THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K


XC.62...ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K


XC.63...DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K (GẠCH)


XC.64...GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K


XC.65...MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K


XC.66...GIA LONG THÔNG BẢO - XU LỚN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K


XC.67...KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K (GẠCH)


XC.68...THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO   VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50K


XC.69...TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K


XC.70...MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN - THÔNG 2 CHẤM - ĐẠI TƯ   NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Đăng phản hồi  
Cập nhật lúc 11:44 20/04/2019  ○○○
Khánh Đặng (22)
Địa chỉ: Q. 3
Điện thoại: 09877 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
XC.441...CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - BẢO GIẢN THỂ   LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40K Giu dum e

Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ