XU XẤU VIỆT NAM/ INDO CHINE

 11:29 02/07/2022
NGUYỄN MINH KHANH

ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DD :                                              0764683261

GMAIL :                                        uaecoin2019@gmail.com

SỐ TÀI KHOÀN :                          0071000658633

NGÂN HÀNG :                             VIETCOMBANK

CHI NHÁNH :                               29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH

SHIP :                                           25K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

COD :                                           35K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG     CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NÉU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.  


                                                                                           THANKS CÁC BẠN...
 11:30 09/02/2022

XX1 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 80KXX2 : THẺ BÀI 1885  - COCHIN CHIN  .GIÁ 400KXX3 : SET 6 - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 320KXX4 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 55KXX5 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX6 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX7 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX8 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX9 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX10 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 20K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 11:31 09/02/2022

XX11 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 130KXX12 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX13 : 2 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 70KXX14 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX15 : 1Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 280KXX16 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 55KXX17 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX18 : BPCN 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX19 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX20 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 35K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:45 10/02/2022

XX21 : 5 HÀO 1946  - VNDC  .GIÁ 265KXX22 : 20 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX23 : THẺ BÀI 1886  - INDO CHINE  .GIÁ 310KXX24 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 205KXX25 : THẺ BÀI 1892  - INDO CHINE  .GIÁ 320KXX26 : THẺ BÀI 1889  - INDO CHINE  .GIÁ 75KXX27 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 350KXX28 : 5 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX29 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 50KXX30 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 50K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:29 11/02/2022

XX31 : 50 XU 1953  - QGVN  .GIÁ 100KXX32 : 1/2 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX33 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 90KXX34 : THẺ BÀI 1892  - INDO CHINE  .GIÁ 140KXX35 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 95KXX36 : THẺ BÀI 1886  - INDO CHINE  .GIÁ 290KXX37 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX38 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX39 : THẺ BÀI 1887  - INDO CHINE  .GIÁ 160KXX40 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 30K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:35 12/02/2022

XX41 : 1 CENT 1940 - BÔNG CÚC - LỔI  - INDO CHINE  .GIÁ 280KXX42 : 10Đ 1974 - FAO  - QGVN  .GIÁ 15KXX43 : BPCN 1921A  - INDO CHINE  .GIÁ 45KXX44 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX45 : 20 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX46 : BPCN 1931 - ĐUỐC  - INDO CHINE  .GIÁ 65K


XX48 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX49 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 75KXX50 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 80K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:18 14/02/2022

XX51 : 10 CENTS 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX52 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 25KXX53 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 25K


XX55 :  BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX56 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX57 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 110KXX58 : 10 CENTS 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX59 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 30KXX60 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:42 15/02/2022

XX61 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 80KXX62 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 35KXX63 : BPCN 1911  - INDO CHINE  .GIÁ 80KXX64 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX65 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 90KXX66 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI – LlỆCH 6 GIỜ  - VNDC  .GIÁ 110KXX67 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX68 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX69 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX70 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:32 16/02/2022

XX71 : BPCN 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 85KXX72 : 1/2 CENT 1936  - INDO CHINE  .GIÁ 10KXX73 : BPCN 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 75KXX74 : 1 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 80KXX75 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 75KXX76 : BPCN 1897  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX77 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX78 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX79 : 10 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 95KXX80 :  BPCN 1898  - INDO CHINE  .GIÁ 65K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:03 17/02/2022

XX81 :  BPCN 1926  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX82 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 25KXX83 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 60KXX84 :  BPCN 1919  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX85 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX86 : 1Đ GIẢ - LỚN  .GIÁ 20KXX87 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 20KXX88 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX89 : BPCN 1913  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX90 : .BPCN 1910  - INDO CHINE  .GIÁ 85K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:17 18/02/2022

XX91 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 25KXX92 : 10 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 95KXX93 :  BPCN 1919  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX94 : BPCN 1920 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 60KXX95 :  10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 30KXX96 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX97 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 55KXX98 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 10KXX100 : 1/2 CENT 1935  - QGVN  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:16 19/02/2022

XX101 : 1 HÀO 1976  - CHXHCHVN  .GIÁ 20KXX102 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 30KXX103 : 20 CENTS 1941 -  INDO CHINE  .GIÁ 30KXX104 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 80KXX105 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 45KXX106 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỆCH 5 GIỜ  - VNDC  .GIÁ 190KXX107 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX108 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 40KXX109 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX110 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:23 20/02/2022

XX111 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20KXX112 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX113 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 95KXX114 : SET 4 - 1Đ/5Đ/10Đ/20Đ  - QGVN  .GIÁ 80KXX115 : THẺ BÀI 1892  - INDO CHINE  .GIÁ 190KXX116 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 45KXX117 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 15KXX118 : BPCN 1914  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX119 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 30KXX120 : BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX121 : 5 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 7KXX122 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 40KXX123 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 85KXX124 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 20KXX125 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 20KXX126 : THẺ BÀI 1888  - INDO CHINE  .GIÁ 290KXX127 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 20KXX128 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX129 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 260K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:30 21/02/2022

XX131 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 90KXX132 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 20KXX133 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX134 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX135 : BPCN 1913  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX136 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 25KXX137 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 130KXX138 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX139 : SET 4 - 10Đ 1964/68/70/74 FAO  - QGVN  .GIÁ 90KXX140 : BPCN 1914  - INDO CHINE  .GIÁ 80KXX141 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 170KXX142 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 35KXX143 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 20KXX144 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 15KXX145 : .20 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX146 :  20 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX148 : 5 CENTS 1925  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX149 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 30KXX150 :  1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:38 22/02/2022

XX151 : SET 4 - 10Đ 1964/68/70/74 FAO  - QGVN  .GIÁ 160KXX152 : 5 HÀO 1946 - LƯ CHÌM - .GIÁ 165K


XX153 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 50KXX154 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20K


XX155 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 15KXX156 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 20K


XX157 : 1/2 CENT 1936 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX158 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 25KXX159 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 20K


XX160 : BPCN1901  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX161 :  BPCN1903  - INDO CHINE  .GIÁ 130KXX162 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 25KXX163 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX164 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX165 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 65KXX166 :  BPCN1912  - INDO CHINE  .GIÁ 80K


XX167 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15KXX168 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 45K


XX169 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15KXX170 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:24 23/02/2022


XX172 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 65K


XX173 :  BPCN1914  - INDO CHINE  .GIÁ 80K


XX174 :  BPCN1917  - INDO CHINE  .GIÁ 60K


XX175 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15KXX176 : BPCN 1921A  - INDO CHINE  .GIÁ 45KXX177 : 1/2 CENT 1938 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX178 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 125K


XX179 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỆCH 1 GIỜ - INDO CHINE .GIÁ 105K


XX180 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 70K

XX181 : SET 4 - 1Đ/5Đ/10Đ/20Đ  - VNDC  .GIÁ 75KXX182 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 40KXX183 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX184 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX185 : 10 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX186 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 85K


XX187 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 60K


XX188 : 10 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX189 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH - INDO CHINE .GIÁ 250KXX190 : SET 3 - 20 CENTS 1945/45B/45C  - INDO CHINE  .GIÁ 180K


               SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:52 24/02/2022

XX191 : 1Đ 1971 - FAO  - QGVN  .GIÁ 105K


XX192 : THẺ BÀI 1886 - INDO CHINE .GIÁ 200KXX193 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20KXX194 :  BPCN 1921A  - INDO CHINE  .GIÁ 45KXX195 : BPCN 1922 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 45KXX196 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - VNDC .GIÁ 220K


XX197 : 50 XU 1953 - .GIÁ 280KXX198 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 45KXX199 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 20K


XX200 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - VNDC .GIÁ 175K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:41 25/02/2022

XX201 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 25KXX202 : BPCN 1926  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX203 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX204 : 1Đ 1964 - .GIÁ 25K


XX205 : 2 ĐIẾU 1900  - INDO CHINE  .GIÁ 115KXX206 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 35KXX207 : 5Đ 1971 - .GIÁ 25K


XX208 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 20K


XX209 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 100KXX210 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 25K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:19 26/02/2022

XX211 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 25KXX212 : 5 CENTS 1924 - INDO CHINE .GIÁ 50K


XX213 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 5K


XX214 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 35KXX215 : 5 HÀO 1946  - VNDC  .GIÁ 260KXX216 : 5 CENTS 1925 - INDO CHINE .GIÁ 50KXX217 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 20KXX218 : 1Đ 1960 - .GIÁ 40KXX219 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 35K


XX220 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 13:43 28/02/2022

XX221 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 70KXX222 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 40KXX223 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX224 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 20K


XX225 : BPCN 1914 - INDO CHINE .GIÁ 75KXX226 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 7KXX227 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX228 :  BPCN 1897  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX229 :  BPCN 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 65K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 14:08 01/03/2022


XX231 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20KXX232 : 1 CENT 1940 - CHẤM  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX233 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX234 : 1/2 CENT 1936 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX235 :  BPCN 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 45K


XX236 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX237 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 170K


XX238 :  BPCN 1911  - INDO CHINE  .GIÁ 75K


XX239 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 55K


XX240 :  BPCN 1903  - INDO CHINE  .GIÁ 100K       SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 08:53 02/03/2022

XX241 : BPCN 1930  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX242 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 120KXX243 : BPCN 1901 - INDO CHINE .GIÁ 90KXX244 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25KXX245 : BPCN 1919  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX246 :  1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 90KXX247 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 25KXX248 : BPCN 1930 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX249 : BPCN 1914 - INDO CHINE .GIÁ 70KXX250 : 5 XU 1925  - INDO CHINE  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:15 03/03/2022

XX251 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 15K


XX252 : SET 2 - 10 CENTS 1945/45B  - INDO CHINE  .GIÁ 190KXX253 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 40KXX254 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 75K


XX255 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 20KXX256 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX257 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX258 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GÁ 35K


XX259 : 10 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 20K


XX260 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 40K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:33 04/03/2022

XX261 :  BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX262 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX263 : SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39  - INDO CHINE  .GIÁ 260K XX264 : BPCN 1914 - INDO CHINE .GIÁ 75K


XX265 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 20KXX266 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 60KXX267 : 2Đ 1946 - HỒ CHÍ NINH (LỆCH 1 GIỜ) - VNDC .GIÁ 370K
XX268 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 50K


XX269 : SET 4 - 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 60K


XX270 : SET 4 - 1Đ 1960/64/71/71 FAO  - QGVN  .GIÁ 175K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 14:16 05/03/2022

XX271 : SET 4 - 10Đ 1964/68/70/74 FAO  - QGVN  .GIÁ 115KXX272 : BPCN 1920A  - INDO CHINE  .GIÁ 45KXX273 :  BPCN 1910  - INDO CHINE  .GIÁ 45K


XX274 : BPCN 1930  - INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX275 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 60K


XX276 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 130K


XX277 :  BPCN 1911  - INDO CHINE  .GIÁ 30K


XX278 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX279 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 20K


XX280 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 13:00 07/03/2022

XX281 : BPCN 1910  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX282 :  BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 30K


XX283 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 70KXX284 :  BPCN 1913  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX285 :  BPCN 1914  - INDO CHINE  .GIÁ 70K


XX286 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDC  .GIÁ 140K


XX287 : 5 HÀO 1946 - LƯ CHÌM  - VNDC  .GIÁ 160K


XX288 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 60K


XX289 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 310K


XX290 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:19 08/03/2022

XX291 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 135K


XX292 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 35K


XX293 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 70K


XX294 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX295 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25KXX296 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 30KXX297 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 40KXX298 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX299 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 280KXX300 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:26 09/03/2022

XX301 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX302 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 20K


XX303 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 80K


XX304 :  BPCN 1917  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX305 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 25KXX306 : BPCN 1926  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX307 : BPCN 1930 - INDO CHINE .GIÁ 35K


XX308 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 95K


XX309 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25K


XX310 : 10 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 125K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:00 10/03/2022

XX311 : BPCN 1914 - INDO CHINE .GIÁ 70K


XX312 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25KXX313 : SET 3 - 1953  - QGVN  .GIÁ 250KXX314 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15KXX315 : 10Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25KXX316 : 5 CENTS 1924  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX317 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 40K


XX318 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX319 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 70K


XX320 : 50 XU 1953 - QGVN .GIÁ 230K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 13:04 11/03/2022

XX321 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 75K


XX322 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25KXX323 : 1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN  - INDO CHINE  .GIÁ 85KXX324 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX325 :  BPCN 1918  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX326 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX327 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25K


XX328 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 45K


XX329 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 145K


XX330 : BPCN 1902 - INDO CHINE .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:45 12/03/2022

XX331 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX332 : 50 SU 1960 - QGVN .GIÁ 140K


XX333 : 1Đ 1971 - FAO  - QGVN  .GIÁ 100K


XX334 : BPCN 1914 - INDO CHINE .GIÁ 75K


XX335 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 20K


XX336 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 25KXX337 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 25KXX338 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 75KXX339 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX340 : 1Đ 1946 - VNDC .GIÁ 165K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 08:55 14/03/2022


XX342 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX343 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 170KXX344 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 30K


XX345 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX346 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 45K


XX347 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 115KXX348 : SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39  - INDO CHINE  .GIÁ 260K


XX349 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 35K


XX350 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:50 15/03/2022

XX351 :  5 HÀO 1946 - LƯ CHÌM  - VNDC  .GIÁ 185K


XX352 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 180K


XX353 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25KXX354 : SET 4 - 10Đ 1964/68/70/74 FAO  - QGVN  .GIÁ 90KXX355 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX356 : 20 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 90K


XX357 : 5 XU 1975 - CHMNXN .GIÁ 45K


XX358 : 10 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 100K


XX359 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 90K


XX360 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:34 16/03/2022

XX361 : BPCN 1926 - INDO CHINE .GIÁ 35K


XX362 : SET 3 - 1975 - CHMNVN .GIÁ 285K


XX363 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 120K


XX364 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX365 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 90K


XX366 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 10K


XX367 : 1Đ 1946 - VNDC .GIÁ 180KXX368 : SET 4 - 1Đ 1960/64/71/71 FAO  - QGVN  .GIÁ 175KXX369 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX370 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 30K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:35 17/03/2022

XX371 : SET 6 - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 275KXX372 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 85K


XX373 :  BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX374 : BPCN 1921A - INDO CHINE .GIÁ 45K


XX375 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 80KXX376 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 35KXX377 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX378 : BPCN 1930 - LỔ NHỎ - INDO CHINE .GIÁ 50K


XX379 : 5 CENTS 1925 - INDO CHINE .GIÁ 50K


XX380 : 5Đ 1971  - QGVN .GIÁ 25K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:27 18/03/2022

XX381 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 30K


XX382 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 30K


XX383 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX384 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 175KXX385 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 25KXX386 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 40KXX387 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX388 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 130KXX389 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 20KXX390 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:38 19/03/2022

XX391 : 1 CENT 1940 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX392 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 40K


XX393 : 10Đ 1968 - QGVN .GIÁ 30K


XX394 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 45KXX395 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX396 : SET 4 - 1Đ 1960/64/71/71 FAO  - QGVN  .GIÁ 155KXX397 : SET 5 - 2003 - CHXHCHVN .GIÁ 60K


XX398 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 125K


XX399 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX400 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 15K


    

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 13:00 21/03/2022

XX401 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 25KXX402 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 45K


XX403 : THẺ BÀI 1886  - INDO CHINE  .GIÁ 370K


XX404 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 30KXX405 : SET 4 - 10Đ 1964/68/70/74 FAO  - QGVN  .GIÁ 80KXX406 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 35K


XX407 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 40K


XX408 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 370K


XX409 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 15K XX410 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:27 22/03/2022

XX411 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  . GIÁ 30K


XX412 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 80K


XX413 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15K


XX414 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 140K


XX415 : 20 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX416 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE GIÁ 25K


XX417 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 110K


XX418 : SET 2 - 10 CENTS 1945/45B - INDO CHINE .GIÁ 190K


XX419 : 50 XU 1953 - QGVN .GIÁ 85K


XX420 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 85K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 11:52 23/03/2022

XX421 : BPCN 1901 - INDO CHINE .GIÁ 95K


XX422 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 45KXX423 :  BPCN 1931 - ĐUỐC  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX424 : 1 CENT 1940 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 70K


XX425 : 5 CENTS 1925 - INDO CHINE .GIÁ 60KXX426 : BPCN 1918  - INDO CHINE  .GIÁ 110KXX427 : 5 CENTS 1924 - INDO CHINE .GIÁ 60K


XX428 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 35K


XX429 : 1/2 CENT 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX430 : BPCN 1919  - INDO CHINE  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:23 24/03/2022

XX431 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 115K


XX432 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX433 : BPCN 1922A  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX434 : 5 XU 1958 - VNDC .GIÁ 50K


XX435 : 5 CENTS 1937 - INDO CHINE .GIÁ 35KXX436 : BPCN 1917  - INDO CJINE  .GIÁ 75K


XX437 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 85K


XX438 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 20K


XX439 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25K


XX440 : 10 CENTS 1945B - INDO CHINE .GÁ 85K


     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 13:14 25/03/2022

XX441 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 20K


XX442 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX443 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX444 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 115K


XX445 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 30KXX446 :  BPCN 1920 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX447 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 30K


XX448 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX449 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX450 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:35 26/03/2022

XX451 : SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39  - INDO CHINE  .GIÁ 260KXX452 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX453 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX454 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 20K


XX455 : 10Đ 1968 - QGVN .GIÁ 15K


XX456 : 5 Đ 1971 - QGVN .GIÁ 15K


XX457 : 1/2 CENT 1936 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX458 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 110K


XX459 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 45K


XX460 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:16 28/03/2022

XX461 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 20KXX462 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15KXX463 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX464 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 15K


XX465 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 25K


XX466 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 35K


XX467 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX468 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 18KXX470 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:42 29/03/2022

XX471 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX472 : 10 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 95K


XX473 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 100K


XX474 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 45K


XX475 : 20 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 25KXX476 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 30K


XX477 : 1/2 CENT 1935 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX478 : 1/2 CENT 1936 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX479 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - VNDC .GIÁ 165KXX480 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:28 30/03/2022

XX481 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 90K


XX482 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX483 :  BPCN 1920 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX484 : 2Đ 1946 - HỒ CHÍ NINH - VNDC .GIÁ 400KXX485 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 15KXX486 : SET 2 - 10 CENTS 1945/45B - INDO CHINE .GIÁ 190K


XX487 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25KXX488 : SET 6 - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 360KXX489 :  BPCN 1921A  - INDO CHINE .GIÁ 45KXX490 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 55K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:18 31/03/2022

XX491 : SET 4 - 1Đ 1960/64/71/71 FAO  - QGVN  .GIÁ 175K


XX492 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 40KXX493 : BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX494 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX495 : 20 CENTS 1939 - RÃNH - INDO CHINE .GIÁ 265KXX496 :  20 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 25K


XX497 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 25KXX498 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX499 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX500 :  BPCN 1922 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 65K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:54 01/04/2022

XX501 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 40K


XX502 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX503 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 20K


XX504 : 5 CENTS 1925 - INDO CHINE .GIÁ 50K


XX505 : 20 SU 1953 - QGVN .GIÁ 90KXX506 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 35KXX507 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 30K


XX508 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 100K


XX509 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX510 : SET 3 - 1953  - QGVN  .GIÁ 310K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:30 02/04/2022

XX511 : 5 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15KXX512 : BPCN 1931 - ĐUỐC  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX513 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX514 : BPCN 1927  - INDO CHINE  .GIÁ 20K


XX515 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX516 : BPCN 1920 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX517 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 20K


XX518 : 1/2 CENT 1936 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX519 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX520 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:08 04/04/2022

XX521 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX522 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 95KXX523 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỆCH 3 GIỜ - VNDC .GIÁ 200K


XX524 :  BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


XX525 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 30KXX526 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX527 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 15K


XX528 : BPCN 1914 - INDO CHINE .GIÁ 65K


XX529 : SET 3 - 1953  - QGVN  .GIÁ 250K


XX530 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 20K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:13 05/04/2022

XX531 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX532 : 10 SU 1953 - QGVN .GIÁ 60K


XX533 :  BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 55K


XX534 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX535 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 40KXX536 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 40K


XX537 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX538 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 15K


XX539 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 25K


XX540 : 2Đ 1946 - VIỆT NAM CỘNG NÒA - VNDC .GIÁ 360K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:39 06/04/2022

XX541 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 115K


XX542 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 155KXX543 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 130KXX544 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 85K


XX545 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 20K


XX546 : 10 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 55K


XX547 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 75K


XX548 : SET 2 - 10 CENTS 1945/45B - INDO CHINE .GIÁ 180K


XX549 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỆCH 7 GIỜ - VNDC .GIÁ 160K


XX550 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 165K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     11:57 07/04/2022

XX551 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 45K


XX552 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 85KXX553 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX554 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 45K


XX555 :  BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX556 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15K


XX557 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 115KXX558 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 45K


XX559 : 10 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 90K


XX560 : 10Đ 1968 - QGVN .GIÁ 25K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:33 08/04/2022

XX561 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 75K


XX562 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25K


XX563 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX564 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 60K


XX565 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 15KXX566 : SET 4 - 10Đ 1964/68/70/74 FAO  - QGVN  .GIÁ 70K


XX567 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 76K


XX568 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - VNDC .GIÁ 110K


XX569 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 95K


XX570 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:51 09/04/2022

XX571 : SET 2 - 5Đ 1966/71 - QGVN .GIÁ 45K


XX572 : SET 3 - 1975 - CHMNVN .GIÁ 285K


XX573 :  BPCN 1926 - INDO CHINE .GIÁ 45K


XX574 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25K


XX575 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 35KXX576 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 45KXX577 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 35K


XX578 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX579 : BPCN 1911  - INDO CHINE .GIÁ 60K


XX580 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 14:59 11/04/2022

XX581 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 40K


XX582 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 15K


XX583 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 30KXX584 : SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39  - INDO CHINE  .GIÁ 250KXX585 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 50KXX586 :  BPCN 1927  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX587 : 1Đ 1946 - NGƯỢC CHIỀU  - VNDC  .GIÁ 250KXX588 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 80KXX589 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 25KXX590 : SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39  - INDO CHINE  .GIÁ 270K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 15:03 12/04/2022

XX591 : SET 4 – 1Đ/5Đ/10Đ/20Đ  - QGVN  .GIÁ 80KXX592 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 85KXX593 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 20KXX594 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 380KXX595 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 100KXX596.. BPCN 1920 - KHÔNG A  - INDO CHINE .GIÁ 85KXX597 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 35K


XX598 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25K


XX599 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX600 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:37 13/04/2022

XX601 : SET 4 - 1Đ 1960/64/71/71 FAO  - QGVN  .GIÁ 175KXX602 : SET 6 – ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 285KXX603 : SET 2 - 5Đ 1966/71  - QGVN  .GIÁ 50KXX604 : SET 3 - 1975  - CHMNVN  .GIÁ 285KXX605 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 35KXX606 : SET 4 - 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 60KXX607 :  SET 6 - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 275KXX608 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 145KXX609 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 70KXX610 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 15K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:43 14/04/2022

XX611 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX612 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX613 : SET 3 - 1953  - QGVN  .GIÁ 270KXX614 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX615 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX616 : SET 4 - 1Đ 1960/64/71/71 FAO  - QGVN  .GIÁ 175KXX617 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 10KXX618 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 105KXX619 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 20KXX620 :  BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:16 15/04/2022


XX622 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 25KXX623 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25KXX624 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 15KXX625 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX626 : 5 CENTS 1946 - KHÔNG MINT  - INDO CHINE  .GIÁ 90KXX627 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX628 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 75KXX629 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 17KXX630 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:09 16/04/2022

XX631 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 10KXX632 : 5 XU 1975  - CHXHCNVN  .GIÁ 40K


XX634 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX635 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 20KXX636 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 25KXX637 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 25KXX638 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 50KXX639 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 15KXX640 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:47 18/04/2022

XX641 : 1Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 285KXX642 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20KXX643 : 1/2 CENT 1936  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX644 : SET 4 - 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 60KXX645 : SET 6 - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 285KXX646 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 95KXX647 : SET 2 - 5Đ 1966/71  - QGVN  .GIÁ 35KXX648 : 5 CENTS 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX649 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX650 : 1 PIASTRS 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 95K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 10:57 19/04/2022

XX651 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 30KXX652 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX653 : BPCN 1897  - INDO CHINE  .GIÁ 60KXX654 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 30KXX655 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX656 : SET 2 - ¼ CENT 1942/43  - INDO CHINE  .GIÁ 55KXX657 : SET 5 - 2003  - CHXHCNVN  .GIÁ 55KXX658 : SET 3 - 1953  - QGVN  .GIÁ 350KXX659 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 75KXX660 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 110K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:41 20/04/2022

XX661 : 5 CENTS 1943  - INDO CHIN  .GIÁ 20KXX662 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 20KXX663 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 30KXX664 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX665 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 55KXX666 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX667 : 10 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 130KXX668 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25KXX669 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 10KXX670 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:46 21/04/2022

XX671 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 115KXX672 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 30KXX673 : SET 6 - ½ CNT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 275KXX674 : 2 ĐIẾU 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 115KXX675 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX676 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 25KXX677 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 10KXX678 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 35KXX679 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 35KXX680 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:15 22/04/2022

XX681 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 30KXX682 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 95KXX683 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 20KXX684 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX685 : 1Đ 1976  - QGVN  .GIÁ 15KXX686 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX687 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX688 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX689 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20KXX690 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 30K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 11:44 23/04/2022

XX691 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX693 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 45KXX694 : 20 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 50KXX695 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 25KXX696 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 35KXX697 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20KXX698 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX699 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 10KXX700 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 65K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:45 25/04/2022

XX701 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 45KXX702 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX703 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 35KXX704 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 20KXX705 : 20 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 90KXX706 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX707 : 1Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 115KXX708 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 130KXX709 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX710 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:36 26/04/2022

XX711 : 5Đ 1966  - QGVN  .GÁ 20KXX712 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 105KXX713 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX714 : 1 CENT 940 - BÔNG CÚC - XU LỔI  - INDO CHINE  .GIÁ 110KXX715 : 50 XU 1953  - QGVN  .GIÁ 170KXX716 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 35KXX717 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX718 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 45KXX719 : SET 3 - 1975  - CHMNVN  .GIÁ 285KXX720 : SET 5 - 2003  - CHXHCNVN  .GIÁ 55K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 13:12 27/04/2022

XX721 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 170KXX722 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 35K


XX723 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 65KXX724 : BPCN 1922 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 55KXX725 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25KXX726 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 100KXX727 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 20KXX728 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX729 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX730 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 120K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:30 28/04/2022

XX731 : 10Đ 1974 - FAO  - QGVN  .GIÁ 45KXX732 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 35KXX733 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX734 : 50 XU 1953  - QGVN  .GIÁ 210KXX735 : 1Đ 1976  - QGVN  .GIÁ 15KXX736 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 50KXX737 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 50KXX738 : BPCN 1930  - INDO CHINE  .GIÁ 35KXX739 : SET 5 - 2003  - CHXHCNVN  .GIÁ 60KXX740 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 70K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:35 29/04/2022

XX741 : 20 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 60KXX742 : 1Đ 1976  - QGVN  .GIÁ 15KXX743 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 380KXX744 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 35KXX745 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 10KXX746 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 45KXX747 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25KXX748 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 25KXX749 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX750 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 16:27 30/04/2022

XX751 : 20 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX752 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX753 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 85KXX754 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 45KXX755 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 35KXX756 :  BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 50KXX757 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX758 : SET 6 - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 275KXX759 : SET 5 - 2003  - CHXHCNVN  .GIÁ 55KXX760 : 10 CENTS 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 20K     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 11:35 02/05/2022

XX761 : BPCN 1903  - INDO CHINE  .GIÁ 60KXX762 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 85KXX763 : THẺ BÀI 1886  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX764 : 20 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 70KXX765 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 75KXX766 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 25KXX767 : 1 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 110KXX768 : 20 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 80KXX769 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 70KXX770 : 1Đ 1976  - QGVN  .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:37 03/05/2022

XX771 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 20KXX772 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 40KXX773 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX774 : 1/2 CENT 1936  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX775 : 1Đ 1960  - QGVN  .GIÁ 40KXX776 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 95KXX777 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 20KXX778 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 30KXX779 : 5 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX780 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:14 04/05/2022

XX781 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDC  .GIÁ 195KXX782 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 15KXX783 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 70KXX784 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 15KXX785 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 65KXX786 : 2 XU 1975  - QGVN  .GIÁ 45KXX787 : 10Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 10KXX788 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 85KXX789 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25KXX790 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:51 05/05/2022

XX791 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 95KXX792 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 30KXX793 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 25KXX794 : 1Đ 1960 - QGVN .GIÁ 40KXX795 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 135KXX796 :  BPCN 1931 - ĐUỐC  - INDO CHINE  .GIÁ 65KXX797 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 25KXX798 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 170KXX799 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 70KXX800 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:09 06/05/2022

XX801 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25KXX802 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 130KXX803 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 55KXX804 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 35KXX805 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDC  .GIÁ 150KXX806 : 20 SU 1953 - QGVN .GIÁ 55K


XX807 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 15K


XX808 : THẺ BÀI 1888  - INDO CHINE  .GIÁ 85K


XX809 : THẺ BÀI 1889  - INDO CHINE  .GIÁ 55K


XX810 : 10Đ 1968 - QGVN .GIÁ 30K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:19 07/05/2022

XX811 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 90K


XX812 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25K


XX813 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 30K


XX814 : 5 HÀO 1946 - LƯ CHÌM - VNDC .GIÁ 180K


XX815 : 1/2 CENT 1935 - INDO CHINE .GIÁ 30KXX816 :  BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX817 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 185KXX818 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 40KXX819 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 35K


XX820 : THẺ BÀI 1892  - INDO CHINE  .GIÁ 55K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:32 09/05/2022

XX821 : 1Đ 1964 - QGVN .GÍA 25K


XX822 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 40K


XX823 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 70K


XX824 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 20K


XX825 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 30K


XX826 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHIN .GIÁ 200K


XX827 : 1/2 CENT 1935 - INDO CHINE .GIÁ 30K


XX828 : 1Đ 1960 - QGVN .GIÁ 40K


XX829 : 1 PIASTRS 1947 - INDO CHINE .GIÁ 105K


XX830 : 10Đ 1974 FAO - QGVN .GIÁ 45K