XU MỸ

 11:40 02/07/2022
NGUYỄN MINH KHANH

ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DD :                                              0764683261

GMAIL :                                        uaecoin2019@gmail.com

SỐ TÀI KHOÀN :                          0071000658633

NGÂN HÀNG :                             VIETCOMBANK

CHI NHÁNH :                               29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH

SHIP :                                           25K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

COD :                                           35K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG     CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NÉU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.  


                                                                                           THANKS CÁC BẠN...
 11:33 09/02/2022
XM1 : SET 19 XU - 10 CENTS 1946 ĐẾN 1964 (MINT MARK P/D/S) BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 2800KXM3 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM4 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM5 : 1 DOLLAR 1776D - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM7 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM8 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160KXM9 : 1 DOLLAR 1972  - MỸ  .GIÁ 160KXM10 : 1 DOLLAR 1973 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 500K


     

SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 11:34 09/02/2022

XM11.1 : 1 CENT 1822  - MỸ  .GIÁ 1700K


XM11.3 : 1 CENT 1846  - MỸ  .GIÁ 2000KXM11.10 : 1 CENT 1931 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 200KXM11.11 : 1 CENT 1932 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 200KXM11.12 : 1 CENT 1933 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 200K


XM11.14 : 25 CENTS 1963D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 270KXM11.15 : 25 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 260KXM11.16 : 25 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 260KXM11.17 : 25 CENTS 1927 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 650K


XM11.18 : 50 CENTS 1858 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 4200KXM11.19 : 50 CENTS 1946 - BẠC 0,9 (KỶ NIỆM)  - MỸ  .GIÁ 720K 


XM11.20 : 1 CENT 1933D (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 210K


     

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

           SHIP : 25K    -----------------    COD : 35K


Sửa bài Tùy chỉnh
 11:35 09/02/2022


XM12 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 180KXM13 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM14 : SET 7 - 1 DOLLAR 1971D  ĐẾN 1978D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 1500K


XM19 : 1 CENT 1936  - MỸ  .GIÁ 29KXM20 :  1 CENT 1936D  - MỸ  .GIÁ 31K     

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 11:37 09/02/2022


XM21.1 : 1 CENT 1954D (LỔI 5)  - MỸ  .GIÁ 28K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:24 10/02/2022

XM21 : 1 CENT 1937  - MỸ  .GIÁ 29KXM23 : 1 CENT 1939  - MỸ  .GIÁ 29KXM24 : 1 CENT 1940  - MỸ  .GIÁ 24KXM25 : 1 CENT 1940D  - MỸ  .GIÁ 26KXM26 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 24KXM27 : 1 CENT 1941D  - MỸ  .GIÁ 26KXM28 : 1 CENT 1941S  - MỸ  .GIÁ 31KXM29 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 24K


XM30 : 1 CENT 1942D  - MỸ  .GIÁ 26K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:37 10/02/2022


 11:11 11/02/2022


XM32 : 1 CENT 1944  - MỸ .GIÁ 24K


XM33 : 1 CENT 1940D  - MỸ  .GIÁ 26K


XM35 : 1 CENT 1945  - MỸ .GIÁ 24K


XM36 : 1 CENT 1945D  - MỸ .GIÁ 26K


XM38 : 1 CENT 1946D  - MỸ .GIÁ 26K


XM39 : 1 CENT 1946S  - MỸ  .GIÁ 31K


XM40 : 1 CENT 1947  - MỸ .GIÁ 24K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:22 11/02/2022


 07:56 12/02/2022

XM41 : 1 CENT 1947D  - MỸ .GIÁ 26K


XM42 : 1 CENT 1947S  - MỸ .GIÁ 31K


XM43 : 1 CENT 1948  - MỸ .GIÁ 24K


XM44 : 1 CENT 1948D  - MỸ .GIÁ 26K


XM45 : 1 CENT 1948S  - MỸ .GIÁ 31K


XM46 : 1 CENT 1949  - MỸ .GIÁ 24K


XM47 : 1 CENT 1950  - MỸ .GIÁ 21K

XM49 : 1 CENT 1950S  - MỸ .GIÁ 27K


XM50 : 1 CENT 1951  - MỸ .GIÁ 21K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:03 12/02/2022


 09:39 14/02/2022

XM51 : 1 CENT 1951D  - MỸ .GIÁ 23K


XM52 : 1 CENT 1951S  - MỸ .GIÁ 27K


XM53 : 1 CENT 1952  - MỸ .GIÁ 21K


XM54 : 1 CENT 1952D  - MỸ .GIÁ 23K


XM56 : 1 CENT 1953D  - MỸ .GIÁ 23K


XM57 : 1 CENT 1953S  - MỸ .GIÁ 27K


XM58 : 25 CENTS 2019P - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40K


XM59 : 1 CENT 1954D  - MỸ .GIÁ 23K


XM60 : 1 CENT 1954S  - MỸ .GIÁ 27K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:51 15/02/2022

XM61 : 1 CENT 1955  - MỸ .GIÁ 21K


XM62 : 1 CENT 1955D  - MỸ .GIÁ 23K


XM63 : 1 CENT 1956  - MỸ .GIÁ 21K


XM64 : 1 CENT 1956D  - MỸ .GIÁ 24K


XM65 : 1 CENT 1957  - MỸ .GIÁ 21K


XM66 : 1 CENT 1957D  - MỸ .GIÁ 23K


XM67 : 1 CENT 1958  - MỸ .GIÁ 21K


XM68 : 1 CENT 1958D  - MỸ .GIÁ 23KXM69 : 1 CENT 1972D  - MỸ  .GIÁ 15K


XM70 : 1 CENT 1973D  - MỸ  .GIÁ 15KXM71.1 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 20K
           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:41 16/02/2022

XM71 : 1 CENT 2007D  - MỸ .GIÁ 10K


XM72 : 1 CENT 2009D  - MỸ .GIÁ 16K


XM73 : 1 CENT 2017P  - MỸ .GIÁ 8K


XM74 : 1 CENT 2018  - MỸ .GIÁ 10K


XM75 : 1 CENT 2018D  - MỸ .GIÁ 8K


XM76 : 1 CENT 1975  - MỸ  .GIÁ 13K


XM77 : 1 CENT 1976  - MỸ  .GIÁ 13K


XM78 : 1 CENT 1973  - MỸ  .GIÁ 13K


XM79 : 1 CENT 2006D  - MỸ .GIÁ 10K


XM80 : 1 CENT 2007D  - MỸ .GIÁ 7K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:52 17/02/2022

XM81 : 1 CENT 2010  - MỸ .GIÁ 8K


XM82 : 1 CENT 2016  - MỸ .GIÁ 7K


XM83 : 1 CENT 2016D  - MỸ .GIÁ 7K


XM84 : 1 CENT 2017D  - MỸ .GIÁ 7KXM85 : 5 CENTS 1942P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM86 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM87 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM88 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM89 : 5 CENTS 1945D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM90 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:57 18/02/2022

XM91 : 5 CENTS 1945S - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM92 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM93 : 5 CENTS 1943D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM94 : 5 CENTS 1944D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM95.. 5 CENTS 1945D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM96 : 25 CENTS 1965 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K

XM97 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999D ĐẾN 2008D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 675KXM98 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM99 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 28KXM100 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - GUAM   - MỸ  .GIÁ 45K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:24 19/02/2022

XM101 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - GUAM  - MỸ  .GIÁ 45KXM102 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 20KXM103 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 20KXM104 : 1 CENT 1980D  - MỸ  .GIÁ 11KXM105 : 1 CENT 1981D  - MỸ  .GIÁ 11KXM106 : 1 CENT 1983  - MỸ  .GIÁ 10K


XM107 : 5 CENTS 1936  - MỸ  .GIÁ 90KXM108 :  1 CENT 1984  - MỸ  .GIÁ 6KXM109 :  1 CENT 1985  - MỸ  .GIÁ 5KXM110 :  1 CENT 1986  - MỸ  .GIÁ 6K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:35 20/02/2022

XM111 :  1 CENT 1991  - MỸ  .GIÁ 6KXM112 :  1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 6KXM113 :  1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12KXM114 : 5 CENTS 1969S (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 70KXM115 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM116 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15KXM118 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15KXM119 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM120 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM121 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM122 : 10 CENTS 1973 - MỸ  .GIÁ 8KXM123 : 10 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 8KXM124 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8KXM125 : 10 CENTS 1970  - MỸ  .GIÁ 8KXM126 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM127 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM128 :  10 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 8KXM129 : 10 CENTS 1969D (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 25KXM130 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 10K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:04 21/02/2022
   

XM131 : 10 CENTS 1971D - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 15KXM132 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM133 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM134 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM135 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8KXM136 : 10 CENTS 1978D  - MỸ  .GIÁ 8KXM137 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM140 : 10 CENTS 1944 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 130KXM142 :  25 CENTS 2009D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - PUERTO RICO  - MỸ  .GIÁ 35KXM143 : 25 CENTS 2009D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM144 : 50 CENTS 1941S - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520KXM146 : 1 DOLLAR 1973  - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 500KXM147 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM148 : 5 CENTS 1945 - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM149 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160KXM150 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200K      SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 09:01 22/02/2022

XM151 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM152 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K XM153 : 1 DOOLAR 2010P - TỔNG THỐNG THỨ 14 FRANKLIN PIERCE  - MỸ  .GIÁ 60KXM154 : 1 DOLLAR 2011D - TỔNG THỐNG THỨ 19 RUTHERFORD B. HAYES  - MỸ  .GIÁ 55KXM155 : 25 CENTS  1999D  - BANG GEORGE  - MỸ  .GIÁ 13KXM156 : 25 CENTS  2006D  - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13K
XM157 : 25 CENTS  2019P  - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40KXM158 : 25 CENTS  1999D  - BANG NEW JERSEY - MỸ  .GIÁ 13KXM159 : 25 CENTS  1999D  - BANG DALAWARE  - MỸ  .GIÁ 13KXM160 : 25 CENTS  1999D  - BANG CONNECTICUT  - MỸ  .GIÁ 13KXM161 : 25 CENTS  2000D  - BANG MARYLAND   - MỸ  .GIÁ 13KXM162 : 25 CENTS  2000P  - BANG  NEW HAMPSHIRE   - MỸ  .GIÁ 13KXM163 : 25 CENTS  2000D  - BANG SOUTH CAROLINA   - MỸ  .GIÁ 13KXM164 : 25 CENTS  2000D  - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM165 : 25 CENTS  2000P  - BANG MASSACHUSETTS   - MỸ  .GIÁ 13K
XM166 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390KXM167 : 25 CENTS  2001D  - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM168 : 25 CENTS  2001D  - BANG RHODE ISLAND  - MỸ  .GIÁ 13KXM169 : 25 CENTS  2001D  - BANG KENTUCKY  - MỸ  .GIÁ 13KXM170 : 25 CENTS  2001D  - BANG VERNONT   - MỸ  .GIÁ 13K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 12:42 23/02/2022

XM171 : 25 CENTS  2001P  - BANG  NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM172 : 25 CENTS  2019D  - CÔNG VIÊN SAN ANTONIA MISSIONS  - MỸ  .GIÁ 40KXM173 : 25 CENTS  2000D  - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM174 : 25 CENTS  2000P  - BANG VIRGINIA  .GIÁ 13KXM175 : 25 CENTS  2002D  - BANG  LOUISIANA  - MỸ  .GIÁ 13KXM176 : 25 CENTS  2000D  - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM177 : 25 CENTS  2000D  - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM178 : 25 CENTS  2004D  - BANG FLORIDA  - MỸ  .GIÁ 13KXM179 : 25 CENTS  2000P  - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM180 : 25 CENTS  2004P  - BANG MICHIGAN  - MỸ  .GIÁ 15KXM181 : 25 CENTS  2005D  - BANG WEST VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM182 : 25 CENTS  2005D  - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13KXM183 : 25 CENTS  2001P  - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM184 : 25 CENTS  2006D  - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13KXM185 : 25 CENTS  2000P  - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13K


XM186 : 25 CENTS  2005D  - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13K


XM187 : 25 CENTS  2006D  - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13K


XM189 : 25 CENTS  2000D  - BANG VIRGINIA - MỸ  .GIÁ 13K


XM190 : 25 CENTS  2000P  - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13K


     

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 12:41 24/02/2022

XM191 : 25 CENTS  2001P  - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM192 : 25 CENTS  2002P  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM193 : 25 CENTS  2001D  - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM194 : 25 CENTS  2000P  - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM195 : 25 CENTS  2009D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM196 : 25 CENTS  2000D  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM197 : 25 CENTS 2000D  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM198 : 25 CENTS 200 9D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM199 : 25 CENTS 2012D  - CÔNG VIÊN - DENALI  - MỸ  .GIÁ 16K


      SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 10:49 25/02/2022

XM201 : 25 CENTS 2012D  - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16KXM202 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN FORT MC HENRY  - MỸ  .GIÁ 16KXM203 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16KXM204 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM205 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM206 : 25 CENTS 2012P  - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES - MỸ  .GIÁ 16KXM207 : 25 CENTS 2012D  - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16KXM208 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM209 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16K


XM210 : 25 CENTS 2013P  - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16K
           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:02 26/02/2022


XM212 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM213 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM214 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN EVERGLADES  - MỸ  .GIÁ 16KXM215 : 25 CENTS 2014P  - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM216 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM217 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM218 : 25 CENTS 2015D  - CÔNG VIÊN BO0MBAY HOOK  - MỸ  .GIÁ 18KXM219 : 25 CENTS 2015P  - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18KXM220 : 25 CENTS 2015P  - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 13:50 28/02/2022

XM221 : 25 CENTS 2015D  - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAY  - MỸ  .GIÁ 18KXM222 : 25 CENTS 2015D  - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM223 : 25 CENTS 2016D  - CÔNG VIÊN THEODORE ROOSEVELT  - MỸ  .GIÁ 20KXM224 : 25 CENTS 2016P  - CÔNG VIÊN SHAWNEE  - MỸ  .GIÁ 20KXM225 : 25 CENTS 2016D  - CÔNG VIÊN HARPERS PERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM226 : 25 CENTS 2016P  - CÔNG VIÊN FORT MOULTRIE  - MỸ  .GIÁ 20KXM227 : 25 CENTS 2016D  - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20KXM228 : 25 CENTS 2017D  - CÔNG VIÊN GOERGE ROGERS CLARK  - MỸ  .GIÁ 25KXM229 : 25 CENTS 2017D  - CÔNG VIÊN OZARK RIVERWAYS  - MỸ  .GIÁ 25KXM230 : 25 CENTS 2017D  - CÔNG VIÊN FERDERICK DOUGLASS  - MỸ  .GIÁ 25K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 14:28 01/03/2022

XM231 : 25 CENTS 2017P  - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM232 : 50 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 50KXM233 : 25 CENTS 2019P  - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40K

XM234 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999P ĐẾN 2008P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 675KXM235 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM236 : 10 CENTS 1957  - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 110KXM237 : 25 CENTS  2014D - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAINS  - MỸ  .GIÁ 16KXM238 : 25 CENTS  2016D - CÔNG VIÊN SHAWNEE  - MỸ  .GIÁ 20KXM239 : 1 DOLLAR 2010P - TỔNG THỐNG THỨ 14 THOMAS JEFFERSON  - MỸ  .GIÁ 65KXM240 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 35K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:07 02/03/2022

XM241 : 1 CENT 1973D  - MỸ  .GIÁ 14KXM242 : 1 CENT 1892  - MỸ  .GIÁ 300KXM243 : 1 CENT 1893  - MỸ  .GIÁ 300KXM244 : 1 CENT 1897  - MỸ  .GIÁ 300K
XM245 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM246 : 1 CENT 1898  - MỸ  .GIÁ 300KXM247 : 1 CENT 1887  - MỸ  .GIÁ 350KXM248 : 1 CENT 1887  - MỸ  .GIÁ 300KXM249 : 1 CENT 1899  - MỸ  .GIÁ 300KXM250 : 1 CENT 1889  - MỸ  .GIÁ 350K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:54 03/03/2022

XM251 : 1 CENT 1891  - MỸ  .GIÁ 300KXM252 : 1 CENT 1896 - MỸ  .GIÁ 300KXM253 : 1 CENT 1909 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 450KXM254 : 1 CENT 1906  - MỸ  .GIÁ 200KXM255 : 1 CENT 1909 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 250K
XM256 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D  - MỸ  .GIÁ 390KXM257 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:49 04/03/2022

XM261 : 10 CENTS 1940D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 135KXM262 : 10 CENTS 1963D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100K


XM264 : 1 CENT 1936D  - MỸ  .GIÁ 31KXM265 : 1 CENT 1937  - MỸ  .GIÁ 29K

XM266 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999P ĐẾN 2008P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 675KXM267 : 1 CENT 1939  - MỸ  .GIÁ 29KXM268 : 1 CENT 1940  - MỸ  .GIÁ 24KXM270 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 24K


     
       SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 14:02 05/03/2022


XM271 : 1 CENT 1941D  - MỸ  .GIÁ 26KXM272 : 1 CENT 1941S  - MỸ  .GIÁ 31KXM273 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 26KXM274 : 1 CENT 1942D  - MỸ  .GIÁ 26KXM275 : 1 CENT 1940S (LỔI SỐ 9 VÀ CHỬ S)  - MỸ  .GIÁ 45KXM276 : 1 CENT 1944  - MỸ  .GIÁ 24KXM277 : 1 CENT 1944D  - MỸ  .GIÁ 26KXM278 : 1 CENT 1945  - MỸ  .GIÁ 24KXM279 : 1 CENT 1945D  - MỸ  .GIÁ 26KXM280 : 1 CENT 1946 - MỸ  .GIÁ 24K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:47 07/03/2022

XM281 : 1 CENT 1946D  - MỸ  .GIÁ 26KXM282 : 1 CENT 1946S  - MỸ  .GIÁ 31KXM283 : 1 CENT 1947 - MỸ  .GIÁ 24KXM284 : 1 CENT 1947D  - MỸ  .GIÁ 26KXM285 : 1 CENT 1947S  - MỸ  .GIÁ 31KXM286 : 1 CENT 1948  - MỸ  .GIÁ 24KXM287 : 1 CENT 1954D  - MỸ  .GIÁ 12KXM288 : 1 CENT 1948D  - MỸ  .GIÁ 26KXM289 : 1 CENT 1948S  - MỸ  .GIÁ 31KXM290 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:08 08/03/2022

XM291 : 1 CENT 1949  - MỸ  .GIÁ 24KXM292 : 1 CENT 1950  - MỸ  .GIÁ 21KXM293 : 1 CENT 1950D - MỸ  .GIÁ 24KXM294 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 14KXM295 : 1 CENT 1957  - MỸ  .GIÁ 21KXM296 : 1 CENT 1950S  - MỸ  .GIÁ 27KXM297 : 1 CENT 1946  - MỸ  .GIÁ16KXM298 : 1 CENT 1951  - MỸ  .GIÁ 21KXM299 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 23KXM300 : 1 CENT 1951S  - MỸ  .GIÁ 27K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:18 09/03/2022

XM301 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 18KXM302 : 1 CENT 1938  - MỸ  .GIÁ 18KXM303 : 1 CENT 1944  - MỸ  .GIÁ 18KXM304 : 1 CENT 1945  - MỸ  .GIÁ 18KXM305 : 1 CENT 1952  - MỸ  .GIÁ 21KXM306 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 23KXM307 : 1 CENT 1952D  - MỸ  .GIÁ 23KXM308 : 1 CENT 1954D  - MỸ  .GIÁ 23K
XM309 : MEDAL D/P - BANG ĐÚC TIỀN DENVER VÀ PHILADENPHIA  - MỸ  .GIÁ 150KXM310 : 1 CENT 2010D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:45 10/03/2022

XM311 : 1 CENT 2018  - MỸ  .GIÁ 7KXM312 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12KXM313 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GIÁ 4KXM314 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GIÁ 8KXM315 : 1 CENT 2005  - MỸ  .GIÁ 4KXM316 : 1 CENT 2005D  - MỸ  .GIÁ 4KXM317 : 1 CENT 2006  - MỸ  .GIÁ 4KXM318 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GIÁ 4KXM319 : 1 CENT 2007  - MỸ  .GIÁ 4KXM320 : 1 CENT 2008  - MỸ  .GIÁ 4K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 13:11 11/03/2022

XM321 : 1 CENT 2010D  - MỸ  .GIÁ 4KXM322 : 1 CENT 2011D  - MỸ  .GIÁ 4KXM323 : 1 CENT 2012D  - MỸ  .GIÁ 4KXM324 : 1 CENT 2013D  - MỸ  .GIÁ 4KXM325 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 8KXM326 : 1 CENT 2015D  - MỸ  .GIÁ 4KXM327 : 1 CENT 2016  - MỸ  .GIÁ 6KXM328 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 6KXM329 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 6KXM330 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:39 12/03/2022

XM331 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 13KXM332 : 1 CENT 2009  - MỸ  .GIÁ 10KXM333 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 11KXM334 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K
XM335 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390KXM336 : 5 CENTS 1940S  - MỸ  .GIÁ 50KXM337 : 5 CENTS 1941S  - MỸ  .GIÁ 50KXM338 : 5 CENTS 1946S  - MỸ  .GIÁ 50K


XM339 : 5 CENTS 1948S  - MỸ  .GIÁ 50K
XM340 : 5 CENTS 1953S  - MỸ  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:47 14/03/2022

XM341 : 5 CENTS 1954S  - MỸ  .GIÁ 45KXM342 : 5 CENTS 1942S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K XM343 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM344 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM345 : 5 CENTS 1945D - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM346 : 5 CENTS 1920  - MỸ  .GIÁ 110KXM348 : 5 CENTS 1924  - MỸ  .GIÁ 160K


XM350 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:00 15/03/2022


XM355 : 5 CENTS 1930  - MỸ  .GIÁ 125KXM357 : 5 CENTS 1935D  - MỸ  .GIÁ 90KXM358 : 5 CENTS 1935D  - MỸ  .GIÁ 95KXM360 : 5 CENTS 1936D  - MỸ  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:48 16/03/2022

XM361 : 5 CENTS 1936S  - MỸ  .GIÁ 85KXM363 : 5 CENTS 1937D  - MỸ  .GIÁ 100KXM364 : 5 CENTS 1969S  (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 70KXM365 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM366 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM367 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM368 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM369 : 5 CENTS 1945S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM370 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:23 17/03/2022

XM371 : 5 CENTS 1940S  - MỸ  .GIÁ 50KXM372 : 5 CENTS 1941S  - MỸ  .GIÁ 50KXM373 : 5 CENTS 1947S  - MỸ  .GIÁ 50KXM374 : 1 DOLLAR 2000D - TỔNG THỐNG THỨ 5 JAMES MONROE  - MỸ  .GIÁ 100KXM375 : 1 DOLLAR 20007P - TỔNG THỐNG THỨ 4 JAMES MADISON  - MỸ  .GIÁ 100KXM376 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM378 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM379 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15KXM380 :  5 CENTS 1950 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 300K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:42 18/03/2022

XM381 : 5 CENTS 1964D  - MỸ  .GIÁ 15KXM382 : 5 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 15KXM383 : 5 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 15KXM384 : 5 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 15KXM385 : 5 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 15KXM386 : 5 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 15KXM387 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15KXM388 : 5 CENTS 2000D  - MỸ  .GIÁ 7KXM389 : 5 CENTS 2006D  - MỸ  .GIÁ 7KXM390 : 5 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 12K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:54 19/03/2022


XM391 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM392 : 10 CENTS 1942 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 130KXM393 : 10 CENTS 1943 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 130KXM394 : 10 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM395 : 10 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM396 : 10 CENTS 1957D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 110KXM397 : 10 CENTS 1959D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 110KXM398 : 10 CENTS 1961D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100KXM399 : 10 CENTS 1962D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100KXM400 : 10 CENTS 1963D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 13:14 21/03/2022

XM401 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM402 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM403 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM404 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM405 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8KXM406 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 8KXM407 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM408 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM409 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM410 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:49 22/03/2022

XM411 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM412 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM413 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8KXM414 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM415 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM416 : 10 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM417 : 10 CENTS 2017D  - MỸ  .GIÁ 8KXM418 : 5 CENTS 1929  - MỸ  .GIÁ 110KXM419 : 25 CENTS 2000P  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM420 : 25 CENTS  2006D - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:36 23/03/2022

XM421 : 25 CENTS  2005D - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13KXM422 : 25 CENTS  2006D - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM423 : 25 CENTS  2000P - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13K  XM424 : 25 CENTS  2000D - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM425 : 25 CENTS  2006D  - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13KXM426 : 25 CENTS  2000P - BANG MARYLAND  - MỸ  .GIÁ 13KXM427 : 25 CENTS  2000P - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM428 : 25 CENTS  2000D - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM429 : 25 CENTS  2001P - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM430 : 25 CENTS  2001D - BANG VERMONT  - MỸ  .GIÁ 13K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:13 24/03/2022

XM431 : 25 CENTS  2001D - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM432 : 25 CENTS  2000P - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM433 : 25 CENTS  2002D - BANG INDIANA  - MỸ  .GIÁ 13K                                            XM434 : 25 CENTS  2001P - BANG NORTH CAROLINA  .GIÁ 13KXM435 : 25 CENTS  2002D - BANG OHIO  - MỸ - .GIÁ 13KXM436 : 25 CENTS  2001P - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM437 : 25 CENTS  2004D - BANG MICHIGAN  - MỸ  .GIÁ 15KXM438 : 25 CENTS  2004D  - BANG TEXAS  - MỸ  .GIÁ 13KXM439 : 25 CENTS  2005D  - BANG OREGON   - MỸ  .GIÁ 13K

XM440 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999D ĐẾN 2008D (MINT MARK D)   - MỸ  .GIÁ 675K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 13:02 25/03/2022

XM441 : 25 CENTS 2008D - BANG HAWALL  - MỸ  .GIÁ 15KXM442 :  25 CENTS CÔNG VIỆN 2019D  - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40KXM443 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM444 : 25 CENTS  2014D  - CÔNG VIÊN  ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM445 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAY  - MỸ  .GIÁ 18KXM446 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18KXM447 : 25 CENTS  2015P  - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18KXM448 : 25 CENTS  2015P  - CÔNG VIÊN BLUE KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM449 : 25 CENTS  2013P  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM450 : 25 CENTS  2016P  - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:29 26/03/2022

XM451 : 25 CENTS  2012D  - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16KXM452 : 25 CENTS  2012D  - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16KXM453 : 25 CENTS  2013P  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM454 : 25 CENTS  2013D  - CÔNG VIÊN  FORT MC HENRY - MỸ  .GIÁ 16KXM455 : 25 CENTS  2013D  - CÔNG VIÊN GREAT BASIN - MỸ  .GIÁ 16KXM456 : 25 CENTS  2013D  - CÔNG VIÊN  PERRY S VICTORY - MỸ  .GIÁ 16KXM457 : 25 CENTS  2014P  - CÔNG VIÊN EVERGLADES  - MỸ  .GIÁ 16KXM458 : 25 CENTS  2014P  - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAIN - MỸ  .GIÁ 16KXM459 : 25 CENTS  2014P  - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM460 : 25 CENTS  2014D  - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:10 28/03/2022

XM461 : 1 CENT 1890  - MỸ  .GIÁ 200KXM462 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM463 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18KXM464 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18KXM465 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAYS  - MỸ  .GIÁ 18KXM466 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM467 : 25 CENTS  2016D  - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20KXM468 : 50 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 65KXM469 : 50 CENTS 1995P  - MỸ  .GIÁ 50KXM470 : 25 CENTS 1965 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:32 29/03/2022

XM471 : 25 CENTS  2016D  - CÔNG VIÊN HARPERS FERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM472 : 25 CENTS  2017P  - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM473 : 25 CENTS  2017D  - CÔNG VIÊN FREDERICK DOUGLASS  - MỸ  .GIÁ 25KXM474 : 25 CENTS  2017P  - CÔNG VIÊN OZARK RIVERWAYS  - MỸ  .GIÁ 25KXM475 : 25 CENTS  2018D  - CÔNG VIÊN PICTURED ROCKS  - MỸ  .GIÁ 35KXM476 : 25 CENTS  2008D  - BANG ALASKA  - MỸ  .GIÁ 15KXM477 : 25 CENTS  2009P  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM478 : 25 CENTS  2009P  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI GUAM  - MỸ  .GIÁ 45KXM479 : 25 CENTS 2019P  - CÔNG VIÊN SAN ANTONIA MISSIONRS  - MỸ  .GIÁ 40KXM480 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:52 30/03/2022

XM481 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM482 : 1 CENTS 1958D  - MỸ  .GIÁ 28KXM483 : 50 CENTS 1943 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520KXM484 : 50 CENTS 1943S - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520K
XM485 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P(MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390KXM486 : 50 CENTS 1944S - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520KXM487 : 50 CENTS 1996D  - MỸ  .GIÁ 65KXM488 : SET 7 - 1 DOLLAR 1971D  ĐẾN 1978D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 1500KXM489 : 25 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 25KXM490 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:11 31/03/2022

XM491 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 150KXM492 : 1 DOLLAR 1973 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 500KXM493 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM494 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM495 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM496 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160KXM497 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM498 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM499 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM500 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:48 01/04/2022

XM501 : 1 DOLLAR 1976 - 1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300KXM502 : 1 DOLLAR 1977D  - MỸ  .GIÁ 160KXM503 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM504 : 50 CENTS  1942S - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520K XM505 : 1 DOLLAR 2007D - TỔNG THỐNG THỨ 4 JAMES MADISON  - MỸ  .GIÁ  55KXM506 : 25 CENTS  2016D  - CÔNG VIÊN HARPERS FERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM507 : 25 CENTS  2017P  - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM508 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM509 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM510 : 50 CENTS 1998D  - MỸ  .GIÁ 55K


     
         SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:23 02/04/2022


XM513 : 10 CENS 1964D  - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM514 : 10 CENS 1966  - MỸ  .GIÁ 10K

XM515 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999D ĐẾN 2008D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 675KXM516 : 1 CENT 1934  - MỸ  .GIÁ 29KXM517 : 1 CENT 1935  - MỸ  .GIÁ 29KXM519 : 1 CENT 1936  - MỸ  .GIÁ 29KXM520 : 1 CENT 1936D  - MỸ  .GIÁ 31K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:48 04/04/2022

XM521 : 1 CENT 1937D  - MỸ  .GIÁ 31KXM522 : 1 CENT 1937  - MỸ  .GIÁ 29KXM523 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM525 : 1 CENT 1940  - MỸ  .GIÁ 24KXM526 : 1 CENT 1940D  - MỸ  .GIÁ 26KXM527 : 1 CENT 1940S  - MỸ  .GIÁ 31KXM528 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 24KXM529 : 1 CENT 1941D  - MỸ  .GIÁ 26K
XM530 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:33 05/04/2022

XM531 : 1 CENT 1941S  - MỸ  .GIÁ 31KXM532 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 25K


XM536 : 1 CENT 1944  - MỸ  .GIÁ 24KXM537 : 1 CENT 1944S  - MỸ  .GIÁ 31KXM538 : 1 CENT 1945  - MỸ  .GIÁ 24KXM539 : 1 CENT 1947D - MỸ  .GIÁ 26KXM540 : 1 CENT 1946  - MỸ  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:33 06/04/2022

XM541 : 1 CENT 1946D  - MỸ  .GIÁ 26KXM542 : 1 CENT 1946S  - MỸ  .GIÁ 31KXM543 : 1 CENT 1947  - MỸ  .GIÁ 24KXM544 : 1 CENT 1947D  - MỸ  .GIÁ 26KXM545 : 1 CENT 1947S  - MỸ  .GIÁ 31KXM546 : 1 CENT 1948  - MỸ  .GIÁ 24KXM547 : 1 CENT 1948D - MỸ  .GIÁ 26KXM548 : 1 CENT 1948S - MỸ  .GIÁ 31KXM549 : 1 CENT 1949  - MỸ  .GIÁ 24KXM550 : 1 CENT 1945S  - MỸ  .GIÁ 31K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:51 07/04/2022

XM551 : 1 CENT 1949D - MỸ  .GIÁ 26KXM552 : 1 CENT 1950  - MỸ  .GIÁ 21KXM553 : 1 CENT 1950D  - MỸ  .GIÁ 23KXM554 : 1 CENT 1950S  - MỸ  .GIÁ 27KXM555 : 1 CENT 1951  - MỸ  .GIÁ 21KXM556 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 23KXM557 : 1 CENT 1951S  - MỸ  .GIÁ 27KXM558 : 1 CENT 1952  - MỸ  .GIÁ 21KXM559 : 1 CENT 1952D  - MỸ  .GIÁ 23KXM560 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:27 08/04/2022


XM562 : 1 CENT 1953  - MỸ  .GIÁ 21KXM563 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 23KXM564 : 1 CENT 1953S  - MỸ  .GIÁ 27KXM565 : 1 CENT 1954D  - MỸ  .GIÁ 23KXM566 : 1 CENT 1954S  - MỸ  .GIÁ 27KXM567 : 1 CENT 1955  - MỸ  .GIÁ 21KXM568 : 1 CENT 1955D  - MỸ  .GIÁ 23KXM569 : 1 CENT 1956  - MỸ  .GIÁ 21KXM570 : 1 CENT 1956D  - MỸ  .GIÁ 23K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:45 09/04/2022


XM571 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D(MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM572 : 1 CENT 1957 - MỸ  .GIÁ 21KXM573 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 23KXM574 : 1 CENT 1958  - MỸ  .GIÁ 21KXM575 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 23KXM576 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 12KXM577 :  1 CENT 1940S  - MỸ .GIÁ 29KXM578 : 1 DOLLAR MORGAN 1883 O - BẠC 0.9  - MỸ  .GIÁ 1500KXM579 : 1 CENT 1973D  - MỸ  .GIÁ 15KXM580 : 1 CENT 1976  - MỸ  .GIÁ 11K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 15:24 11/04/2022


XM582 : 1 CENT 1973  - MỸ  .GIÁ 13K XM583 : 1 CENT 1973D  - MỸ  .GIÁ 15KXM584 : 1 CENT 1984  - MỸ  .GIÁ 8KXM585 : 1 CENT 1984D  - MỸ  .GÍA 8KXM586.1 : SET 6 - 1971P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 295KXM586.2 : SET 6 - 1972P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 285KXM586.3 : SET 6 - 1974P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 285K

XM586.4 : SET 6 - 1971D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 295KXM586.5 : SET 6 - 1972D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 285KXM586.6 : SET 6 - 1974D (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 285KXM586 : 1 CENT 1985D  - MỸ  .GÍA 5KXM587 : 1 CENT 1993D  - MỸ  .GÍA 4KXM588 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GÍA 4KXM589 : 1 CENT 1997D  - MỸ  .GÍA 4KXM590 : 1 CENT 1998D  - MỸ  .GÍA 4K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 14:56 12/04/2022

XM591 : 1 CENT 1999D  - MỸ  .GÍA 4KXM592 : 1 CENT 2000D  - MỸ  .GÍA 4KXM593 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GÍA 4KXM594 : 1 CENT 2002D  - MỸ  .GÍA 4KXM595 : 1 CENT 2003D  - MỸ  .GÍA 4KXM596 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GÍA 4KXM597 : 1 CENT 2005D  - MỸ  .GÍA 4KXM598 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GÍA 4KXM599 : 1 CENT 2007D  - MỸ  .GÍA 4KXM600 : 1 CENT 2008D  - MỸ  .GÍA 4K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

      

 08:31 13/04/2022


XM601 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390K  XM602 : 1 CENT 1997D  - MỸ  .GIÁ 6KXM603 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 8KXM604 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GIÁ 8KXM605 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 8KXM606 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM607 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GIÁ 8KXM608 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GIÁ 10KXM609 : 1 CENT 2002  - MỸ  .GIÁ 10KXM610 : 1 CENT 2002D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:36 14/04/2022

XM611 : 1 CENT 1981  - MỸ  .GIÁ 9KXM612 : 1 CENT 2003D  - MỸ  .GIÁ 10KXM613 : 1 CENT 2004  - MỸ  .GIÁ 10KXM614 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GIÁ 8KXM615 : 1 CENT 2005D  - MỸ  .GIÁ 5K


XM616 : SET 55 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2019D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 385KXM617 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GIÁ 6KXM618 : 1 CENT 2007  - MỸ  .GIÁ 4KXM619 : 1 CENT 2007D  - MỸ  .GIÁ 5KXM620 : 1 CENT 2008D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 11:08 15/04/2022

XM621 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 12KXM622 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 11KXM623 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GIÁ 4KXM624 : 1 CENT 2010  - MỸ  .GIÁ 10KXM625 : 1 CENT 2010D  - MỸ  .GIÁ 8KXM626 : 1 CENT 2011  - MỸ  .GIÁ 7KXM627 : 1 CENT 2011D  - MỸ  .GIÁ 7KXM628 : 1 CENT 2012  - MỸ  .GIÁ 10KXM629 : 1 CENT 2012D  - MỸ  .GIÁ 10K


XM630 : 1 CENT 2013  - MỸ  .GIÁ 10K
          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:36 16/04/2022


XM631 : 1 CENT 2013D  - MỸ  .GIÁ 8KXM632 : 1 CENT 2014  - MỸ  .GIÁ 6KXM633 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 10KXM634 : 1 CENT 2015  - MỸ  .GIÁ 10KXM635 : 1 CENT 2015D  - MỸ  .GIÁ 6KXM636 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 10KXM637 : 1 CENT 2016  - MỸ  .GIÁ 10KXM638 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 35KXM639 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM640 : 1 CENT 2017D  - MỸ  .GIÁ 6K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:40 18/04/2022

XM641 : 1 CENT 2018  - MỸ  .GIÁ 8KXM642 : 1 CENT 2018D  - MỸ  .GIÁ 10KXM643 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12K

XM645 : 50 CENTS 1995P  - MỸ  .GIÁ 60KXM646 : 1 CENT 1950D  - MỸ  .GIÁ 35K

XM647 : 1 CENT  1951D  - MỸ  .GIÁ 28K


XM648 : 1 CENT 1952D  - MỸ  .GIÁ 35K


XM649 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 35KXM650 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:48 19/04/2022

XM651 : 1 CENT 1953S  - MỸ  .GIÁ 35KXM652 : 1 CENT 1954S  - MỸ  .GIÁ 35KXM653 : 1 CENT 1955D  - MỸ  .GIÁ 28KXM654 : 1 CENT 1956D  - MỸ  .GIÁ 35KXM655 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 28K XM656 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 28KXM657 : 50 CENTS 1941S - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520KXM658 : 1 CENT 1971S  -  MỸ  .GIÁ 15KXM659 : 50 CENTS  1961 - BẠC 0,9  - MỸ .GIÁ 700KXM660 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 11:34 20/04/2022

XM661 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM662 : 1 DOLLAR 1776  - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM663 : 1 DOLLAR 1974  - MỸ  .GIÁ 160KXM664 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200K


XM665 : SET 55 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2019D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 385KXM666 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM667 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160KXM668 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM669 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM670 : 1 DOLLAR 1776  - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 11:39 21/04/2022

XM671 : 1 DOLLAR 1776  - 1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300KXM672 : 1 DOLLAR 1977D  - MỸ  .GIÁ 160KXM673 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM676 : 1 CENT 2005  - MỸ  .GIÁ 8KXM678 : 25 CENTS 2019D - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40KXM,680 : 5 CENTS 1920  - MỸ  .GIÁ 110K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:39 22/04/2022

XM,681 : 5 CENTS 1918  - MỸ  .GIÁ 200KXM,682 : 5 CENTS 1924  - MỸ  .GIÁ 85KXM,683 : 5 CENTS 1925  - MỸ  .GIÁ 60KXM,684 : 5 CENTS 1926  - MỸ  .GIÁ 115KXM,685 : 5 CENTS 1927  - MỸ  .GIÁ 70KXM,686 : 5 CENTS 1928  - MỸ  .GIÁ 85KXM,687 : 5 CENTS 1929  - MỸ  .GIÁ 110KXM,688 : 5 CENTS 1934  - MỸ  .GIÁ 85KXM,689 : 5 CENTS 1935  - MỸ  .GIÁ 80KXM,690 : 5 CENTS 1935D  - MỸ  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:37 23/04/2022

XM,691 : 5 CENTS 1936  - MỸ  .GIÁ 90KXM,692 : 5 CENTS 1936D  - MỸ  .GIÁ 90KXM,693 : 5 CENTS 1937  - MỸ  .GIÁ 90KXM,694 : 5 CENTS 1937D  - MỸ  .GIÁ 95K
XM695 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390K XM696 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM697 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM698 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM699 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM700 : 5 CENTS 1945S - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:37 25/04/2022

XM701 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM702 : 5 CENTS 1940S  - MỸ  .GIÁ 50KXM703 : 5 CENTS 1969S - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 70KXM704 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM705 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15KXM706 : 5 CENTS 1964D  - MỸ  .GIÁ 15KXM707 : 5 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 15KXM708 : 5 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 15KXM709 : 5 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 15K


XM710 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:27 26/04/2022

XM711 : 5 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 15KXM712 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15KXM713 : 5 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 12KXM714 : 1 CENT 1981D  - MỸ  .GIÁ 10KXM715 : 10 CENTS 1943 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 130KXM716 : 10 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM717 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM718 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM719 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8KXM720 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 13:05 27/04/2022

XM721 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 8K


XM722 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM723 : 10 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 8KXM724 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM725 : 10 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 8KXM726 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM727 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8KXM728 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM729 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM730 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 11:55 28/04/2022

XM731 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM732 : 10 CENTS 1978D  - MỸ  .GIÁ 8KXM733 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM734 : 10 CENTS 2017D  - MỸ  .GIÁ 8KXM735 : 10 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM736 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI PUERTO RICO  - MỸ  .GIÁ 35KXM737 : 1 DOOLAR 2008D - TỔNG THỐNG THỨ 6 JOHN  ADAM - MỸ  .GIÁ 90KXM738 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI GUAM  - MỸ  .GIÁ 45K XM739 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35K 
XM740 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:08 29/04/2022

XM741 :  25 CENTS 2001D - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM742 :  25 CENTS 2006D - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13KXM743 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 15KXM744 : 25 CENTS 2000P - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM745 : 25 CENTS 2000D - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM746 : 25 CENTS 2000P - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM747 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 35KXM748 : 25 CENTS 2001P - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM749 : 25 CENTS 2001P - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM750 : 25 CENTS 2002D - BANG LOUISIANA  - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 16:19 30/04/2022

XM751 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA - MỸ  .GIÁ 35KXM752 : 1 CENT 1970S  - MỸ  .GÁ 20K XM753 : 25 CENTS 2006D - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM754 : 25 CENTS 2001D - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13K


XM755 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365KXM756 : 25 CENTS 1965  - MỸ  .GIÁ 50KXM757 : 25 CENTS 2012D - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16K


XM758 : 25 CENTS 2012P - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16KXM759 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM760 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16K


     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 11:28 02/05/2022

XM761 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM762 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN FORT MC HENRY  - MỸ  .GIÁ 16KXM763 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16K


XM764 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM765 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM766 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM767 : 25 CENTS 2015P- CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 20KXM768 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 20KXM769 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAYS  - MỸ  .GIÁ 20KXM770 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:30 03/05/2022

XM771 : 25 CENTS 2016P - CÔNG VIÊN FORT MOULTRIE  - MỸ  .GIÁ 20KXM772 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN HARPERS FERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM773 : 25 CENTS 2016P - CÔNG VIÊN SHAWNEE  - MỸ  .GIÁ 20KXM774 : 25 CENTS 2019D - CÔNG VIÊN SAN ANTONIA MISSONNS  - MỸ  .GIÁ 40KXM775 : 25 CENTS 2016P - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20KXM776 : 25 CENTS 2017P - CÔNG VIÊN FREDERICK DOUGLASS  - MỸ  .GIÁ 25KXM777 : 25 CENTS 2017D - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM778 : 25 CENTS 2008D - BANG OKLAHOMA  - MỸ  .GIÁ 15KXM779 : 10 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM780 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:39 04/05/2022

XM781 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160KXM782 : 1 DOLLAR 1972  - MỸ  .GIÁ 160KXM783 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM784 : 1 DOLLAR 1973 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 500K


XM785 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365KXM786 : 1 DOLLAR 1974  - MỸ  .GIÁ 160KXM787 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM788 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM789 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM790 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:44 05/05/2022

XM791 : 1 DOLLAR 1977D  - MỸ  .GIÁ 160KXM792 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM793 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM794 : SET 7 - 1 DOLLAR 1971D ĐẾN 1978D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 1500KXM795 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 35KXM796 : 1 CENT 1974S  - MỸ  .GIÁ 20KXM797 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 8KXM798 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 35KXM799 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 28K


XM800 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 12:02 06/05/2022

XM801 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 35KXM802 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 28K XM803 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM804 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM805 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM806 : 10 CENTS 1969D (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 25KXM807 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8KXM808 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 8KXM809 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM810 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:12 07/05/2022

XM811 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM812 : 10 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 8KXM813 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM814 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8KXM815 : 10 CENTS 2017D  - MỸ  .GIÁ 8KXM816 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM817 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM818 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8KXM819 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM820 : 10 CENTS 1978D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:25 09/05/2022

XM821 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM822 : 10 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM823 : 10 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 8KXM824 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI GUAM  - MỸ  .GIÁ 45KXM825 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI PUERTO RICO  - MỸ  .GIÁ 35KXM826 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM827 : 25 CENTS 2000P - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM828 : 25 CENTS 1999D - BANG CONNECTICUT  - MỸ  .GIÁ 13KXM829 : 25 CENTS 1999D - BANG GEORGIA  - MỸ  .GIÁ 13K


XM830 : SET 55 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2019D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 385K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:24 10/05/2022

XM831 : 25 CENTS 2000D - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM832 : 25 CENTS 2000D - BANG SOUTH CARORINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM833 : 25 CENTS 2000D - BANG MARYLAND  - MỸ  .GIÁ 13KQT.834 : 50 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 65KXM835 : 25 CENTS 2001D - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM836 : 25 CENTS 2001P - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM837 : 25 CENTS 2001D - BANG VERMONT  - MỸ  .GIÁ 13KXM838 : 25 CENTS 2002D - BANG LOUISIANA  - MỸ  .GIÁ 13KXM839 : 25 CENTS 2002P - BANG INDIANA  - MỸ  .GIÁ 13KXM840 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI PUETO RICO  - MỸ  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:17 11/05/2022

XM841 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM842 : 25 CENTS 2005D - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13KXM843 : 25 CENTS 2005P - BANG WEST VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM844 : 25 CENTS 2005P - BANG WEST VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13K
XM845 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM846 : 25 CENTS 2005D - BANG MINNESOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM847 : 25 CENTS 2006D - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM848 : 25 CENTS 2011P - CÔNG VIÊN CHICKSAW  - MỸ  .GIÁ 16KXM849 : 25 CENTS 2012D - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16KXM850 : 25 CENTS 2012P - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:04 12/05/2022

XM851 : 25 CENTS 2013P - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM852 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM853 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16KXM854 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN FORT MC HENRY  - MỸ  .GIÁ 16KXM855 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM856 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM857 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM858 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAYS  - MỸ  .GIÁ 18KXM859 : 25 CENTS 2015P - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM860 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K 12:16 13/05/2022

XM861 : 25 CENTS 2015P - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18KXM862 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN HARPER FERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM863 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20KXM864 : 25 CENTS 2017D - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM865 : 25 CENTS 2018D - CÔNG VIÊN PICTURED ROCKS   - MỸ  .GIÁ 35KXM866 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160KXM867 : 1 DOLLAR 1973 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 500KXM868 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM869 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM870 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:08 14/05/2022