XU CỔ AN NAM/ TRUNG QUỐC

 11:20 02/07/2022
 

NGUYỄN MINH KHANH

ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DD :                                              0764683261

GMAIL :                                        uaecoin2019@gmail.com

SỐ TÀI KHOÀN :                          0071000658633

NGÂN HÀNG :                             VIETCOMBANK

CHI NHÁNH :                               29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH

SHIP :                                           25K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

COD :                                           35K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG     CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NÉU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.  


                               THANKS CÁC BẠN...
 08:07 24/05/2022

XC26 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC27 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC28 : Ự ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM - HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55KXC29 : THÁI BÌNH THÔNG BẢO  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 150KXC30 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:43 25/05/2022

XC31 :  GIA LONG THÔNG BẢO  - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC32 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC,33 : TƯỜNG PHÙ THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 35KXC34 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC35 :  CẢNH HƯNG TRỌNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:36 26/05/2022

XC36 :  HỒNG ĐÚC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 130KXC37 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC38 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC39 : HY NINH  NGUYÊN BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 35KXC40 :  HỒNG ĐÚC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 130K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:48 27/05/2022

XC41 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM - HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 60KXC42 : QUÃNG TÂY  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 40KXC43 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC44 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC45 :  HỒNG ĐÚC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 130K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 08:12 28/05/2022

XC46 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC47 :  VĨNH THỊNH THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 30KXC48 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC49 :  HỒNG ĐÚC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 130KXC50 : ĐẠI THANH ĐỒNG TỆ  -  TUYÊN THỐNG  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:09 30/05/2022

XC51 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC52 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM - HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 60KXC53 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC54 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC55 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:31 31/05/2022

XC56 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - HẬU. NHẤT DƯỚI  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40KXC57 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC58 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC59 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC60 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 08:33 01/06/2022

XC61 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - THÔNG BẦU/ HƯNG LẠ  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 45KXC62 : GIA LONG THÔNG BẢO - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC63 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC64 : CHÍNH HÒA THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. NHẬT/ NGUYỆT  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 150KXC65 : CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 60K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:20 02/06/2022

XC66 : NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO - THÔNG ĐUÔI HỔ  - MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 40KXC67 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35KXC68 : CẢNH THỐNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 70KXC69 : KHANG HY THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 40KXC70 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:23 03/06/2022

XC71 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - HƯNG 2 TAY XẾCH LÊN  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 55KXC72 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC73 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC74 : CẢNH THỊNH THÔNG BẢO  - TÂY SƠN  .GIÁ 40K XC75 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - BẢO GIẢN THỂ  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:09 04/06/2022

XC76 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC77 :  GIA LONG THÔNG BẢO - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC78 :  GIA LONG THÔNG BẢO - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC79 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC80 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 


 08:42 06/06/2022

XC81 :  GIA KHÁNH THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 40K


XC83 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC84 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC85 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:02 07/06/2022

XC86 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM - HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55KXC87 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC88 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU.THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC89 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80KXC90 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:27 08/06/2022

XC91 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC92 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC93 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC94 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70KXC95 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K
          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:17 09/06/2022

XC96 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU.THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC97 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC98 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC99 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC100 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:56 10/06/2022

XC101 :  CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - BẢO GIẢN THỂ  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 45KXC102 : CẢNH HƯNG CỰ BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 20KXC103 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC104 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K\XC105 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     

 08:24 11/06/2022

XC106 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80KXC107 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC108 : CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - KẼM  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 70KXC109 :  CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 50KXC110 :  CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI  -  LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 55K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 15:38 13/06/2022

XC111 : NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO - THÔNG ĐUÔI HỔ  - MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 40KXC112 : TƯỜNG PHÙ NGUYÊN BẢO  - MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25KXC113 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC114 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC115 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:40 14/06/2022

XC116 : DIÊN NINH THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 150KXC117 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC118 : QUANG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 100KXC119 : THIỆU BÌNH THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 70KXC120 : HỒNG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 120K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:18 15/06/2022

XC121 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC122 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC123 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC124 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC125 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -XU LỚN - MẠNG XÒE - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:26 16/06/2022

XC126 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC127 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC128 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC129 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC130 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:33 17/06/2022

XC131 : CÀN LONG THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 35KXC132 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXM133 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC134 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC135 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:40 18/06/2022

XC136 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC137 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC138 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC139 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC140 :  HÁN NGUYÊN THÔNG BẢO  - TIỀN GIÁN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:36 20/06/2022

XC141 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC142 :  QUANG TRUNG THÔNG BẢO  - TÂY SƠN  .GIÁ 30KXC143 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC144 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC145 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:50 21/06/2022

XC146 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80KXC147 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC148 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÁ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC149 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC150 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 150K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:21 22/06/2022

XC151 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65KXC152 :  :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45KXC153 : HỒNG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 120KXC154 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC155 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:17 23/06/2022

XC156 : CẢNH HƯNG CỰ BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35KXC157 : CHIÊU THÔNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 50KXC158 : CHIÊU  THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 60KXC159 : THÁI ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. NGUYỆT  - TÂY SƠN  .GIÁ 200KXC160 :  : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:42 24/06/2022

XC161 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC162 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC163 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC164 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC165 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:16 25/06/2022

XC166 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC167 : CẢNH HƯNG TUYỀN BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35KXC168 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC169 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC170 :  GIA LONG THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 14:24 27/06/2022

XC171 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC172... MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC173 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÁ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC174 :  QUANG TRUNG THÔNG BẢO - 4 TRĂNG ÚP VÀO  - TÂY SƠN  .GIÁ 40KXC175 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:59 28/06/2022

XC176 :  GIA KHÁNH THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 40KXC177 :  KHANG HY THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 30KXC178 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC179 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 60KXC180 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 09:32 29/06/2022

XC181 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC182 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 85KXC183 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO - LỔI KHUÔN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC184 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC185 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:43 30/06/2022

XC186 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 150KXC187 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65KXC188 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC189 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC190 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:45 01/07/2022

XC191 : THÁI BÌNH THÁNH BẢO  - MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 30KXC192 : THIÊN MINH THÔNG BẢO - KẼM  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 180KXC193 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35KXC194 :  CẢNH HƯNG CỰ BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40KXC195 : CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 60K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:24 02/07/2022

XC196 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC197 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC198 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC199 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC200 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 1/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


Bản tin đã đăng lúc 09:59 23/05/2022
Cập nhật lần cuối 11:20 02/07/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.