Thông tin mô tả

NGUYỄN MINH KHANH

ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DD :                                              0764683261

GMAIL :                                        uaecoin2019@gmail.com

SỐ TÀI KHOÀN :                          0071000658633

NGÂN HÀNG :                             VIETCOMBANK

CHI NHÁNH :                               29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH

SHIP :                                           25K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

COD :                                           35K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG     CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NÉU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.  


                                                                                           THANKS CÁC BẠN...
XM1 : SET 19 XU - 10 CENTS 1946 ĐẾN 1964 (MINT MARK P/D/S) BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 2800KXM2 : 1 CENT 1927  - MỸ  .GIÁ 34KXM3 : SET 6/  25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI  - MỸ  .GIÁ 350KXM4 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM5 : 1 DOLLAR 1776D - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM7 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM8 : 25 CENTS 2021D - CÔNG VIÊN CROSSING THE DALAWARE  - MỸ  .GIÁ 40KXM9 : 1 DOLLAR 1972  - MỸ  .GIÁ 160K
XM10 : SET 86 XU -  5 CENTS (TỪ 1938 ĐẾN 2021) MINT MARK LỘN XỘN P/D/S. CÓ 4 XU BẠC 0,35 LÀ 1942P, 1943S, 1944P, 1945P VÀ 1 XU RẤT HIẾM 1950  -  MỸ  .GIÁ 2750K


     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


XM11.1 : 1 CENT 1955D  - LỔI D  - MỸ  .GIÁ 28KXM11.2 : 1 CENT 1935 - LỔI 5  - MỸ  .GIÁ 39KXM11.3 : 1 CENT 1936 - LỔI 6  - MỸ  .GIÁ 39KXM11.4 : 1 CENT 1936D - LỔI D  - MỸ  .GIÁ 41KXM11.5 : 1 CENT 1940 - LỔI 0  - MỸ  .GIÁ 29K


XM13 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM14 : SET 7 - 1 DOLLAR 1971D  ĐẾN 1978D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 1500KXM16 : 1 CENT 1930  - MỸ  .GIÁ 29KXM17 : 1 CENT 1931 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200KXM18 : 1 CENT 1932 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200KXM19 : 1 CENT 1936  - MỸ  .GIÁ 29K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM21.1 : 1 CENT 1940S - LỔI 0  - MỸ  .GIÁ 36KXM21.2 : 1 CENT 1942 - LỔI 2  - MỸ  .GIÁ 29KXM21.3 : 1 CENT 1942D - LỔI 2  - MỸ  .GIÁ 31KXM21.4 : 1 CENT 1944S - LỔI S  - MỸ  .GIÁ 36KXM21.5 : 1 CENT 1947S - LỔI 4 - MỸ  .GIÁ 36KXM21 : 1 CENT 1937  - MỸ  .GIÁ 29KXM22 : 1 CENT 1933 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200KXM23 : 1 CENT 1939  - MỸ  .GIÁ 29KXM24 : 1 CENT 1940  - MỸ  .GIÁ 24KXM25 : 1 CENT 1940D  - MỸ  .GIÁ 26KXM26 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 24KXM27 : 1 CENT 1941D  - MỸ  .GIÁ 26KXM28 : 1 CENT 1941S  - MỸ  .GIÁ 31KXM29 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 24KXM30 : 1 CENT 1942D  - MỸ  .GIÁ 26K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM31,1 : 1 CENT 1949 - LỔI 49  - MỸ  .GIÁ 29K


XM31.3 : 1 CENT 1950D - LỔI D  - MỸ  .GIÁ 28KXM31.4 : 1 CENT 1956D - LỔI D  - MỸ  .GIÁ 28KXM31.5 : 1 CENT 1940 - LỔI 0  - MỸ  .GIÁ 29K


XM32 : 1 CENT 1944  - MỸ .GIÁ 24K


XM33 : 1 CENT 1940D  - MỸ  .GIÁ 26KXM34 : 1 CENT 1940S  - MỸ  .GIÁ 31K


XM35 : 1 CENT 1945  - MỸ .GIÁ 24K


XM36 : 1 CENT 1945D  - MỸ .GIÁ 26K


XM37 : 1 CENT 1945S  - MỸ  .GIÁ 31K


XM38 : 1 CENT 1946D  - MỸ .GIÁ 26K


XM39 : 1 CENT 1946S  - MỸ  .GIÁ 31K


XM40 : 1 CENT 1947  - MỸ .GIÁ 24K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM41.1 : 1 CENT 1956D - LỔI D  - MỸ  .GIÁ 28KXM41.2 : 1 CENT 1957D - LỔI 5  - MỸ  .GIÁ 28KXM41.3 : 1 CENT 1958 - LỔI 8  - MỸ  .GIÁ 26KXM41.4 : 1 CENT 1958D - LỔI D  - MỸ  .GIÁ 28K


XM41 : 1 CENT 1947D  - MỸ .GIÁ 26K


XM42 : 1 CENT 1947S  - MỸ .GIÁ 31K


XM43 : 1 CENT 1948  - MỸ .GIÁ 24K


XM44 : 1 CENT 1948D  - MỸ .GIÁ 26K


XM45 : 1 CENT 1948S  - MỸ .GIÁ 31K


XM46 : 1 CENT 1949  - MỸ .GIÁ 24K


XM47 : 1 CENT 1950  - MỸ .GIÁ 21K


XM48 : 1 CENT 1950D  - MỸ .GIÁ 23K


XM49 : 1 CENT 1950S  - MỸ .GIÁ 27K


XM50 : 1 CENT 1951  - MỸ .GIÁ 21K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM51.1 : 1 CENT 1950D - LỔI 5  - MỸ  .GIÁ 28K


XM51.3 : 1 CENT 1951D - LỔI D  - MỸ  .GIÁ 28KXM51.4 : 1 CENT 1952D - LỔI 9D  - MỸ  .GIÁ 28KXM51.5 : 1 CENT 1954D - LỔI 5  - MỸ  .GIÁ 28KXM51 : 1 CENT 1951D  - MỸ .GIÁ 23K


XM52 : 1 CENT 1951S  - MỸ .GIÁ 27K


XM53 : 1 CENT 1952  - MỸ .GIÁ 21K


XM54 : 1 CENT 1952D  - MỸ .GIÁ 23K


XM55 : 1 CENT 1952S  - MỸ .GIÁ 27K


XM56 : 1 CENT 1953D  - MỸ .GIÁ 23K


XM57 : 1 CENT 1953S  - MỸ .GIÁ 27K


XM58 : 25 CENTS 2019P - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40K


XM59 : 1 CENT 1954D  - MỸ .GIÁ 23K


XM60 : 1 CENT 1954S  - MỸ .GIÁ 27K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM61.2 : 1 CENT 1963D - LỔI 3  - MỸ  .GIÁ 30KXM61.3 : 1 CENT 1972 - LỔI 2  - MỸ  .GIÁ 25KXM61.4  : 1 CENT 1974 - LỔI 9  - MỸ  .GIÁ 25KXM61 : 1 CENT 1955  - MỸ .GIÁ 21K


XM62 : 1 CENT 1955D  - MỸ .GIÁ 23K


XM63 : 1 CENT 1956  - MỸ .GIÁ 21K


XM64 : 1 CENT 1956D  - MỸ .GIÁ 24K


XM65 : 1 CENT 1957  - MỸ .GIÁ 21K


XM66 : 1 CENT 1957D  - MỸ .GIÁ 23K


XM67 : 1 CENT 1958  - MỸ .GIÁ 21K


XM68 : 1 CENT 1958D  - MỸ .GIÁ 23KXM70 : 1 CENT 1973D  - MỸ  .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM71 : 1 CENT 2007D  - MỸ .GIÁ 10K


XM72 : 1 CENT 2009D  - MỸ .GIÁ 16K


XM73 : 1 CENT 2017P  - MỸ .GIÁ 8K


XM74 : 1 CENT 2018  - MỸ .GIÁ 10K


XM75 : 1 CENT 2018D  - MỸ .GIÁ 8K


XM76 : 1 CENT 2021D  - MỸ  .GIÁ 13K


XM77 : 1 CENT 1976  - MỸ  .GIÁ 13K


XM78 : 1 CENT 1977  - MỸ  .GIÁ 13K


XM79 : 1 CENT 2006D  - MỸ .GIÁ 10K


XM80 : 1 CENT 2007D  - MỸ .GIÁ 7K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM81 : 1 CENT 2010  - MỸ .GIÁ 8K


XM82 : 1 CENT 2016  - MỸ .GIÁ 7K


XM83 : 1 CENT 2016D  - MỸ .GIÁ 7K


XM84 : 1 CENT 2017D  - MỸ .GIÁ 7KXM85 : 5 CENTS 1942P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM86 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM87 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM88 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM89 : 5 CENTS 1945D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM90 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM91 : 5 CENTS 1945S - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM92 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM93 : 5 CENTS 1943D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM94 : 5 CENTS 1944D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM95.. 5 CENTS 1945D - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM96 : 25 CENTS 1965 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K

XM97 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999D ĐẾN 2008D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 675KXM98 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM99 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 28KXM100 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - GUAM   - MỸ  .GIÁ 45K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM101 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - GUAM  (UNC)  -  MỸ  .GIÁ 60KXM102 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 20KXM103 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 20KXM104 : 1 CENT 1980D  - MỸ  .GIÁ 11KXM105 : 1 CENT 1981D  - MỸ  .GIÁ 11KXM106 : 1 CENT 1983  - MỸ  .GIÁ 10KXM107 : 5 CENTS 1936  - MỸ  .GIÁ 90KXM108 : 1 CENT 1984  - MỸ  .GIÁ 6KXM109 : 1 CENT 1985  - MỸ  .GIÁ 5KXM110 : 1 CENT 1986  - MỸ  .GIÁ 6K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM111 : 1 CENT 1991  - MỸ  .GIÁ 6KXM112 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 6KXM113 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12KXM114 : 5 CENTS 1969S (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 70KXM115 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM116 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15KXM117 : 5 CENTS 1964D  - MỸ  .GIÁ 15KXM118 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15KXM119 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM120 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM121 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM122 : 10 CENTS 1973 - MỸ  .GIÁ 8KXM123 : 10 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 8KXM124 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8KXM125 : 10 CENTS 1970  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM126 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM127 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM128 : 10 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 8KXM129 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM130 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 10KXM131 : 10 CENTS 1971D - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 15KXM132 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM133 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM134 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM135 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8KXM136 : 10 CENTS 1978D  - MỸ  .GIÁ 8KXM137 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM138 : 10 CENTS 2005D  - MỸ  .GIÁ 6KXM139 : 10 CENTS 2017D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM142 :  25 CENTS 2009D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - PUERTO RICO  - MỸ  .GIÁ 35KXM143 : 25 CENTS 2009D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI - DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35K


XM145 : 5 CENTS 1950 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 300KXM146 : 1 DOLLAR 1973  - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 500KXM147 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM148 : 5 CENTS 1945 - BẠC 0,35 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM149 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160KXM150 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM151 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM152 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K XM153 : 1 DOOLAR 2010P - TỔNG THỐNG THỨ 14 FRANKLIN PIERCE  - MỸ  .GIÁ 60KXM154 : 1 DOLLAR 2011D - TỔNG THỐNG THỨ 19 RUTHERFORD B. HAYES  - MỸ  .GIÁ 55KXM155 : 25 CENTS  1999D  - BANG GEORGE  - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM156 : 25 CENTS  2006D  - BANG GEORGIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM157 : 25 CENTS  2019P  - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40KXM158 : 25 CENTS  1999D  - BANG NEW JERSEY - MỸ  .GIÁ 13KXM159 : 25 CENTS  1999D  - BANG DALAWARE  - MỸ  .GIÁ 13KXM160 : 25 CENTS  1999D  - BANG CONNECTICUT  - MỸ  .GIÁ 13KXM161 : 25 CENTS  2000D  - BANG MARYLAND   - MỸ  .GIÁ 13KXM162 : 25 CENTS  2000P  - BANG  NEW HAMPSHIRE   - MỸ  .GIÁ 13KXM163 : 25 CENTS  2000D  - BANG SOUTH CAROLINA   - MỸ  .GIÁ 13KXM164 : 25 CENTS  2000D  - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM165 : 25 CENTS  2000P  - BANG MASSACHUSETTS   - MỸ  .GIÁ 13K
XM166 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390KXM167 : 25 CENTS  2001D  - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM168 : 25 CENTS  2001D  - BANG RHODE ISLAND  - MỸ  .GIÁ 13KXM169 : 25 CENTS  2001D  - BANG KENTUCKY  - MỸ  .GIÁ 13KXM170 : 25 CENTS  2001D  - BANG VERNONT   - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM171 : 25 CENTS  2001P  - BANG  NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM172 : 25 CENTS  2019D  - CÔNG VIÊN SAN ANTONIA MISSIONS  - MỸ  .GIÁ 40KXM173 : 25 CENTS  2000D  - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM174 : 25 CENTS  2000P  - BANG VIRGINIA  .GIÁ 13KXM175 : 25 CENTS  2002D  - BANG  LOUISIANA  - MỸ  .GIÁ 13KXM176 : 25 CENTS  2000D  - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM177 : 25 CENTS  2000D  - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM178 : 25 CENTS  2004D  - BANG FLORIDA  - MỸ  .GIÁ 13KXM179 : 25 CENTS  2000P  - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM180 : 25 CENTS  2004P  - BANG MICHIGAN  - MỸ  .GIÁ 15KXM181 : 25 CENTS  2005D  - BANG WEST VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM182 : 25 CENTS  2005D  - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13KXM183 : 25 CENTS  2001P  - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM184 : 25 CENTS  2006D  - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13KXM185 : 25 CENTS  2000P  - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM186 : 25 CENTS  2005D  - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13KXM187 : 25 CENTS  2006D  - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM188 : 25 CENTS  2006D  - BANG COLORADO  - MỸ  .GIÁ 13KXM189 : 25 CENTS  2000D  - BANG VIRGINIA - MỸ  .GIÁ 13KXM190 : 25 CENTS  2000P  - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM191 : 25 CENTS  2001P  - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM192 : 25 CENTS  2002P  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM193 : 25 CENTS  2001D  - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM194 : 25 CENTS  2000P  - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM195 : 25 CENTS  2009D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM196 : 25 CENTS  2000D  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM197 : 25 CENTS 2000D  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM198 : 25 CENTS 200 9D  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM199 : 25 CENTS 2012D  - CÔNG VIÊN - DENALI  - MỸ  .GIÁ 16KXM200 : 1 CENT 1904  - MỸ  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM201 : 25 CENTS 2012D  - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16KXM202 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN FORT MC HENRY  - MỸ  .GIÁ 16KXM203 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16KXM204 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM205 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM206 : 25 CENTS 2012P  - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES - MỸ  .GIÁ 16KXM207 : 25 CENTS 2012D  - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16KXM208 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM209 : 25 CENTS 2013D  - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16KXM210 : 25 CENTS 2013P  - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM211 : 1 CENT 1905  - MỸ  .GIÁ 200KXM212 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM213 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM214 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN EVERGLADES  - MỸ  .GIÁ 16KXM215 : 25 CENTS 2014P  - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM216 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM217 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM218 : 25 CENTS 2015D  - CÔNG VIÊN BO0MBAY HOOK  - MỸ  .GIÁ 18KXM219 : 25 CENTS 2015P  - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18KXM220 : 25 CENTS 2015P  - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM221 : 25 CENTS 2015D  - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAY  - MỸ  .GIÁ 18KXM222 : 25 CENTS 2015D  - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM223 : 25 CENTS 2016D  - CÔNG VIÊN THEODORE ROOSEVELT  - MỸ  .GIÁ 20KXM224 : 25 CENTS 2016P  - CÔNG VIÊN SHAWNEE  - MỸ  .GIÁ 20KXM225 : 25 CENTS 2016D  - CÔNG VIÊN HARPERS PERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM226 : 25 CENTS 2016P  - CÔNG VIÊN FORT MOULTRIE  - MỸ  .GIÁ 20KXM227 : 25 CENTS 2016D  - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20KXM228 : 25 CENTS 2017D  - CÔNG VIÊN GOERGE ROGERS CLARK  - MỸ  .GIÁ 25KXM229 : 25 CENTS 2017D  - CÔNG VIÊN OZARK RIVERWAYS  - MỸ  .GIÁ 25KXM230 : 25 CENTS 2017D  - CÔNG VIÊN FERDERICK DOUGLASS  - MỸ  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM231 : 25 CENTS 2017P  - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM232 : 50 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 50KXM233 : 25 CENTS 2019P  - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40K

XM234 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999P ĐẾN 2008P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 675KXM235 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM236 : 10 CENTS 1957  - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 110KXM237 : 25 CENTS  2014D - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAINS  - MỸ  .GIÁ 16KXM238 : 25 CENTS  2016D - CÔNG VIÊN SHAWNEE  - MỸ  .GIÁ 20KXM239 : 1 DOLLAR 2010P - TỔNG THỐNG THỨ 14 THOMAS JEFFERSON  - MỸ  .GIÁ 65KXM240 : 10 CENTS 2020D  - MỸ  .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM241 : 1 CENT 1973D  - MỸ  .GIÁ 14KXM243 : 1 CENT 1893  - MỸ  .GIÁ 300KXM244 : 1 CENT 1897  - MỸ  .GIÁ 300K
XM245 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM246 : 5 CENTS 1947S  - MỸ  .GIÁ 50KXM247 : 1 CENT 1887  - MỸ  .GIÁ 350KXM248 : 1 CENT 1887  - MỸ  .GIÁ 300KXM249 : 5 CENTS 1948S  - MỸ  .GIÁ 50KXM250 : 1 CENT 1889  - MỸ  .GIÁ 350K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM251 : 1 CENT 1891  - MỸ  .GIÁ 300KXM252 : 1 CENT 1896 - MỸ  .GIÁ 300KXM253 : 5 CENTS 1950 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 180KXM254 : 1 CENT 1906  - MỸ  .GIÁ 200KXM255 : 1 CENT 1906  - MỸ  .GIÁ 200K
XM256 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D  - MỸ  .GIÁ 390KXM257 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM258 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM259 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM260 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     


XM261 : 5 CENTS 1952S  - MỸ  .GIÁ 45KXM262 : 10 CENTS 1963D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100KXM263 : 1 CENT 1933 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200KXM264 : 1 CENT 1936D  - MỸ  .GIÁ 31KXM265 : 1 CENT 1937  - MỸ  .GIÁ 29KXM266 : 1 CENT 1938  - MỸ  .GIÁ 29KXM267 : 1 CENT 1939  - MỸ  .GIÁ 29KXM268 : 1 CENT 1940  - MỸ  .GIÁ 24KXM269 : 1 CENT 1932 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200KXM270 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 24K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM271 : 1 CENT 1941D  - MỸ  .GIÁ 26KXM272 : 1 CENT 1941S  - MỸ  .GIÁ 31KXM273 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 26KXM274 : 1 CENT 1942D  - MỸ  .GIÁ 26KXM275 : 1 CENT 1943 - SẮT  - MỸ  .GIÁ 60KXM276 : 1 CENT 1944  - MỸ  .GIÁ 24KXM277 : 1 CENT 1944D  - MỸ  .GIÁ 26KXM278 : 1 CENT 1945  - MỸ  .GIÁ 24KXM279 : 1 CENT 1945D  - MỸ  .GIÁ 26KXM280 : 1 CENT 1945S  - MỸ  .GIÁ 31K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM281 : 1 CENT 1946D  - MỸ  .GIÁ 26KXM282 : 1 CENT 1946S  - MỸ  .GIÁ 31KXM283 : 1 CENT 1947 - MỸ  .GIÁ 24KXM284 : 1 CENT 1947D  - MỸ  .GIÁ 26KXM285 : 1 CENT 1947S  - MỸ  .GIÁ 31KXM286 : 1 CENT 1948  - MỸ  .GIÁ 24KXM287 : 1 CENT 1931 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200KXM288 : 1 CENT 1948D  - MỸ  .GIÁ 26KXM289 : 1 CENT 1948S  - MỸ  .GIÁ 31KXM290 : 1 CENT 1949 - MỸ  .GIÁ 24K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM291 : 1 CENT 1949D - MỸ  .GIÁ 26KXM292 : 1 CENT 1950  - MỸ  .GIÁ 21KXM293 : 1 CENT 1950D - MỸ  .GIÁ 24KXM294 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 23KXM295 : 1 CENT 1957  - MỸ  .GIÁ 21KXM296 : 1 CENT 1950S  - MỸ  .GIÁ 27KXM297 : 1 CENT 1946  - MỸ  .GIÁ24KXM298 : 1 CENT 1951  - MỸ  .GIÁ 21KXM299 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 23K


XM300 : 1 CENT 1951S  - MỸ  .GIÁ 27K
          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM303 : 1 CENT 1930  - MỸ  .GIÁ 29KXM304 : 1 CENT 1934  - MỸ  .GIÁ 29KXM305 : 1 CENT 1952  - MỸ  .GIÁ 21KXM306 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 23KXM307 : 1 CENT 1952D  - MỸ  .GIÁ 23KXM308 : 1 CENT 1954D  - MỸ  .GIÁ 23K
XM309 : MEDAL D/P - BANG ĐÚC TIỀN DENVER VÀ PHILADENPHIA  - MỸ  .GIÁ 150KXM310 : 1 CENT 2010D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM311 : 1 CENT 2018  - MỸ  .GIÁ 7KXM312 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12KXM313 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GIÁ 4KXM314 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GIÁ 8KXM315 : 1 CENT 2005  - MỸ  .GIÁ 4KXM316 : 1 CENT 2005D  - MỸ  .GIÁ 4KXM317 : 1 CENT 2006  - MỸ  .GIÁ 4KXM318 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GIÁ 4KXM319 : 1 CENT 2007  - MỸ  .GIÁ 4KXM320 : 1 CENT 2008  - MỸ  .GIÁ 4K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM321 : 1 CENT 2010D  - MỸ  .GIÁ 4KXM322 : 1 CENT 2011D  - MỸ  .GIÁ 4KXM323 : 1 CENT 2012D  - MỸ  .GIÁ 4KXM324 : 1 CENT 2013D  - MỸ  .GIÁ 4KXM325 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 8KXM326 : 1 CENT 2015D  - MỸ  .GIÁ 4KXM327 : 1 CENT 2016  - MỸ  .GIÁ 6KXM328 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 6KXM329 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 6KXM330 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM331 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 13KXM332 : 1 CENT 2009  - MỸ  .GIÁ 10KXM333 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 11KXM334 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K
XM335 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM341 : 5 CENTS 1954S  - MỸ  .GIÁ 45KXM342 : 5 CENTS 1942S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K XM343 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM344 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM345 : 5 CENTS 1945D - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM346 : 5 CENTS 1920  - MỸ  .GIÁ 110KXM347 : 5 CENTS 1920  - MỸ  .GIÁ 95KXM348 : 5 CENTS 1924  - MỸ  .GIÁ 160KXM349 : 5 CENTS 1926  - MỸ  .GIÁ 85KXM350 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM351 : 5 CENTS 1928  - MỸ  .GIÁ 75KXM352 : 5 CENTS 1929  - MỸ  .GIÁ 95KXM353 : 5 CENTS 1934  - MỸ  .GIÁ 75KXM354 : 5 CENTS 1935D  - MỸ  .GIÁ 65KXM355 : 5 CENTS 1930  - MỸ  .GIÁ 125KXM356 : 5 CENTS 1936  - MỸ  .GIÁ 90KXM357 : 5 CENTS 1935D  - MỸ  .GIÁ 90K


XM358 : 5 CENTS 1935  - MỸ  .GIÁ 65K
XM359 : 5 CENTS 1936D  - MỸ  .GIÁ 70KXM360 : 5 CENTS 1936D  - MỸ  .GIÁ 110KXM361 : 5 CENTS 1954S  - MỸ  .GIÁ 45KXM362 : 5 CENTS 1937 - MỸ  .GIÁ 90KXM363 : 5 CENTS 1942P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM364 : 5 CENTS 1969S  (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 70KXM365 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     


XM366 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM367 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM368 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM369 : 5 CENTS 1945S - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM370 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM371 : 5 CENTS 1940S  - MỸ  .GIÁ 50KXM372 : 5 CENTS 1941S  - MỸ  .GIÁ 50KXM373 : 5 CENTS 1947S  - MỸ  .GIÁ 50KXM374 : 1 DOLLAR 2009D  - TỔNG THỐNG THỨ 10 JHON TYLER  - MỸ  .GIÁ 65KXM375 : 1 DOLLAR 20007P - TỔNG THỐNG THỨ 4 JAMES MADISON  - MỸ  .GIÁ 100KXM376 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM377 : 5 CENTS 1937D  - MỸ  .GIÁ 55KXM378 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM379 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15KXM380 : 5 CENTS 1950 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 300K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM381 : 5 CENTS 1964D  - MỸ  .GIÁ 15KXM382 : 5 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 15KXM387 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15KXM388 : 5 CENTS 2000D  - MỸ  .GIÁ 7KXM389 : 5 CENTS 2006D  - MỸ  .GIÁ 7KXM390 : 5 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 12K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM391 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM392 : 10 CENTS 1942 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 130KXM393 : 10 CENTS 1943 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 130KXM394 : 10 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM395 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM396 : 10 CENTS 1957D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 110KXM397 : 10 CENTS 1959D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 110KXM399 : 10 CENTS 1962D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100KXM400 : 10 CENTS 1963D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM401 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM402 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM403 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM404 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM405 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8KXM406 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 8KXM407 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM408 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM409 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM410 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM411 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM412 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM413 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8KXM414 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM415 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM416 : 10 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM417 : 10 CENTS 2017D  - MỸ  .GIÁ 8KXM418 : 5 CENTS 1929  - MỸ  .GIÁ 110KXM419 : 25 CENTS 2000P  - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM420 : 25 CENTS  2006D - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM421 : 25 CENTS  2005D - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13KXM422 : 25 CENTS  2006D - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM423 : 25 CENTS  2000P - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13K  XM424 : 25 CENTS  2000D - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM425 : 25 CENTS  2006D  - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13KXM426 : 25 CENTS  2000P - BANG MARYLAND  - MỸ  .GIÁ 13KXM427 : 25 CENTS  2000P - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM428 : 25 CENTS  2000D - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM429 : 25 CENTS  2001P - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM430 : 25 CENTS  2001D - BANG VERMONT  - MỸ  .GIÁ 13K           SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM431 : 25 CENTS  2001D - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM432 : 25 CENTS  2000P - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM433 : 25 CENTS  2002D - BANG INDIANA  - MỸ  .GIÁ 13K                                            


XM434 : 25 CENTS  2001P - BANG NORTH CAROLINA  .GIÁ 13KXM435 : 25 CENTS  2002D - BANG OHIO  - MỸ - .GIÁ 13KXM436 : 25 CENTS  2001P - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM437 : 25 CENTS  2004D - BANG MICHIGAN  - MỸ  .GIÁ 15KXM438 : 25 CENTS  2004D  - BANG TEXAS  - MỸ  .GIÁ 13KXM439 : 25 CENTS  2005D  - BANG OREGON   - MỸ  .GIÁ 13K

XM440 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999D ĐẾN 2008D (MINT MARK D)   - MỸ  .GIÁ 675K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM441 : 25 CENTS 2008D - BANG HAWALL  - MỸ  .GIÁ 15KXM442 :  25 CENTS CÔNG VIỆN 2019D  - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40KXM443 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM444 : 25 CENTS  2014D  - CÔNG VIÊN  ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM445 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAY  - MỸ  .GIÁ 18KXM446 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18KXM447 : 25 CENTS  2015P  - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18KXM448 : 25 CENTS  2015P  - CÔNG VIÊN BLUE KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM449 : 25 CENTS  2013P  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM450 : 25 CENTS  2016P  - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM451 : 25 CENTS  2012D  - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16KXM452 : 25 CENTS  2012D  - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16KXM453 : 25 CENTS  2013P  - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM454 : 25 CENTS  2013D  - CÔNG VIÊN  FORT MC HENRY - MỸ  .GIÁ 16KXM455 : 25 CENTS  2013D  - CÔNG VIÊN GREAT BASIN - MỸ  .GIÁ 16KXM456 : 25 CENTS  2013D  - CÔNG VIÊN  PERRY S VICTORY - MỸ  .GIÁ 16KXM457 : 25 CENTS  2014P  - CÔNG VIÊN EVERGLADES  - MỸ  .GIÁ 16KXM458 : 25 CENTS  2014P  - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAIN - MỸ  .GIÁ 16KXM459 : 25 CENTS  2014P  - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM460 : 25 CENTS  2014D  - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM461 : 1 CENT 1890  - MỸ  .GIÁ 200KXM462 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM463 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18KXM464 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18KXM465 : 25 CENTS  2015D  - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAYS  - MỸ  .GIÁ 18KXM466 : 25 CENTS 2014D  - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM467 : 25 CENTS  2016D  - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20KXM468 : 50 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 65KXM469 : 50 CENTS 1995P  - MỸ  .GIÁ 50KXM470 : 25 CENTS 1965 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM471 : 25 CENTS  2016D  - CÔNG VIÊN HARPERS FERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM472 : 25 CENTS  2017P  - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM473 : 25 CENTS  2017D  - CÔNG VIÊN FREDERICK DOUGLASS  - MỸ  .GIÁ 25KXM474 : 25 CENTS  2017P  - CÔNG VIÊN OZARK RIVERWAYS  - MỸ  .GIÁ 25KXM475 : 25 CENTS  2018D  - CÔNG VIÊN PICTURED ROCKS  - MỸ  .GIÁ 35KXM476 : 25 CENTS  2008D  - BANG ALASKA  - MỸ  .GIÁ 15KXM477 : 25 CENTS  2009P  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM478 : 25 CENTS  2009P  - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI GUAM  - MỸ  .GIÁ 45KXM479 : 25 CENTS 2019P  - CÔNG VIÊN SAN ANTONIA MISSIONRS  - MỸ  .GIÁ 40KXM480 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM481 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM482 : 1 CENTS 1958D  - MỸ  .GIÁ 28KXM483 : 50 CENTS 1943 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520KXM484 : 50 CENTS 1943S - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520K
XM485 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P(MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390KXM486 : 50 CENTS 1944S - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 520KXM487 : 50 CENTS 1996D  - MỸ  .GIÁ 65KXM488 : SET 7 - 1 DOLLAR 1971D  ĐẾN 1978D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 1500K


XM490 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM491 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 150KXM492 : 1 DOLLAR 1973 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 500KXM493 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM494 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM495 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM496 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160KXM497 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM498 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM499 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM500 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM501 : 1 DOLLAR 1976 - 1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300KXM502 : 1 CENT 1929  - MỸ  .GIÁ 34KXM503 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM504 : SET 6 - 25 CENTS 2009P (UNC) - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI  - MỸ  .GIÁ 360KXM505 : 1 DOLLAR 2007D - TỔNG THỐNG THỨ 4 JAMES MADISON  - MỸ  .GIÁ  55KXM506 : 25 CENTS  2016D  - CÔNG VIÊN HARPERS FERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM507 : 25 CENTS  2017P  - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM508 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM509 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM510 : 50 CENTS 1998D  - MỸ  .GIÁ 55K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM511 : 1 CENT 1904  - MỸ  .GIÁ 200KXM512 : 1 CENT 1907  - MỸ  .GIÁ 200KXM513 : 10 CENS 1964D  - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM514 : 10 CENS 1966  - MỸ  .GIÁ 10K

XM515 : SET 50 BANG - 25 CENTS 1999D ĐẾN 2008D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 675KXM516 : 1 CENT 1934  - MỸ  .GIÁ 29KXM517 : 1 CENT 1935  - MỸ  .GIÁ 29KXM518 : 1 CENT 1929  - MỸ  .GIÁ 31KXM519 : 1 CENT 1936  - MỸ  .GIÁ 29KXM520 : 1 CENT 1936D  - MỸ  .GIÁ 31K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM521 : 5 CENTS 1969S - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 70KXM522 : 1 CENT 1937  - MỸ  .GIÁ 29KXM523 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM524 : 1 CENT 1934  - MỸ  .GIÁ 29KXM525 : 1 CENT 1940  - MỸ  .GIÁ 24KXM526 : 1 CENT 1940D  - MỸ  .GIÁ 26KXM527 : 1 CENT 1940S  - MỸ  .GIÁ 31KXM528 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 24KXM529 : 1 CENT 1941D  - MỸ  .GIÁ 26K
XM530 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM531 : 1 CENT 1941S  - MỸ  .GIÁ 31KXM532 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 25KXM533 : 1 CENT 1942S  - MỸ  .GIÁ 31KXM534 : 1 CENT 1943 - SẮT  - MỸ  .GIÁ 60KXM535 : 1 CENT 1944D  - MỸ  .GIÁ 26KXM536 : 1 CENT 1944  - MỸ  .GIÁ 24KXM537 : 1 CENT 1944S  - MỸ  .GIÁ 31KXM538 : 1 CENT 1945  - MỸ  .GIÁ 24KXM539 : 1 CENT 1947D - MỸ  .GIÁ 26KXM540 : 1 CENT 1946  - MỸ  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM541 : 1 CENT 1946D  - MỸ  .GIÁ 26KXM542 : 1 CENT 1946S  - MỸ  .GIÁ 31KXM543 : 1 CENT 1947  - MỸ  .GIÁ 24KXM544 : 1 CENT 1947D  - MỸ  .GIÁ 26KXM545 : 1 CENT 1947S  - MỸ  .GIÁ 31KXM546 : 1 CENT 1948  - MỸ  .GIÁ 24KXM547 : 1 CENT 1948D - MỸ  .GIÁ 26KXM548 : 1 CENT 1948S - MỸ  .GIÁ 31KXM549 : 1 CENT 1949  - MỸ  .GIÁ 24KXM550 : 1 CENT 1945S  - MỸ  .GIÁ 31K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM551 : 1 CENT 1949D - MỸ  .GIÁ 26KXM552 : 1 CENT 1950  - MỸ  .GIÁ 21KXM553 : 1 CENT 1950D  - MỸ  .GIÁ 23KXM554 : 1 CENT 1950S  - MỸ  .GIÁ 27KXM555 : 1 CENT 1951  - MỸ  .GIÁ 21KXM556 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 23KXM557 : 1 CENT 1951S  - MỸ  .GIÁ 27KXM558 : 1 CENT 1952  - MỸ  .GIÁ 21KXM559 : 1 CENT 1952D  - MỸ  .GIÁ 23KXM560 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM561 : 1 CENT 1952S  - MỸ  .GIÁ 27KXM562 : 1 CENT 1953  - MỸ  .GIÁ 21KXM563 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 23KXM564 : 1 CENT 1953S  - MỸ  .GIÁ 27KXM565 : 1 CENT 1954D  - MỸ  .GIÁ 23KXM566 : 1 CENT 1954S  - MỸ  .GIÁ 27KXM567 : 1 CENT 1955  - MỸ  .GIÁ 21KXM568 : 1 CENT 1955D  - MỸ  .GIÁ 23KXM569 : 1 CENT 1956  - MỸ  .GIÁ 21KXM570 : 1 CENT 1956D  - MỸ  .GIÁ 23K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM571 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D(MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM572 : 1 CENT 1957 - MỸ  .GIÁ 21KXM573 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 23KXM574 : 1 CENT 1958  - MỸ  .GIÁ 21KXM575 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 23KXM576 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 12KXM577 : 1 CENT 1940S  - MỸ .GIÁ 29KXM578 : 25 CENTS 2009D  (UNC) - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI U.S. VIRGIN ISLANDS  - MỸ  .GIÁ 60K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     


XM581 : 1 CENT 1981  - MỸ  .GIÁ 9KXM586.1 : SET 6 - 1971P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 295KXM586.2 : SET 6 - 1972P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 285KXM586.3 : SET 6 - 1974P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 285KXM586.4 : SET 6 - 1971D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 295KXM586.5 : SET 6 - 1972D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 285KXM586.6 : SET 6 - 1974D (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 285KXM586 : 1 CENT 1985D  - MỸ  .GÍA 5KXM587 : 1 CENT 1993D  - MỸ  .GÍA 4KXM588 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GÍA 4KXM589 : 1 CENT 1997D  - MỸ  .GÍA 4KXM590 : 1 CENT 1998D  - MỸ  .GÍA 4K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM591 : 1 CENT 1999D  - MỸ  .GÍA 4KXM592 : 1 CENT 2000D  - MỸ  .GÍA 4KXM593 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GÍA 4KXM594 : 1 CENT 2002D  - MỸ  .GÍA 4KXM595 : 1 CENT 2003D  - MỸ  .GÍA 4KXM596 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GÍA 4KXM597 : 1 CENT 2005D  - MỸ  .GÍA 4KXM598 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GÍA 4KXM599 : 1 CENT 2007D  - MỸ  .GÍA 4KXM600 : 1 CENT 2008D  - MỸ  .GÍA 4K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM601 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390K  XM602 : 1 CENT 1997D  - MỸ  .GIÁ 6KXM603 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 8KXM604 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GIÁ 8KXM605 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 8KXM606 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM607 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GIÁ 8KXM608 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GIÁ 10KXM609 : 1 CENT 2002  - MỸ  .GIÁ 10KXM610 : 1 CENT 2002D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM612 : 1 CENT 2003D  - MỸ  .GIÁ 10KXM613 : 1 CENT 2004  - MỸ  .GIÁ 10KXM614 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GIÁ 8KXM615 : 1 CENT 2005D  - MỸ  .GIÁ 5K


XM616 : SET 55 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2019D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 385KXM617 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GIÁ 6KXM618 : 1 CENT 2007  - MỸ  .GIÁ 4KXM619 : 1 CENT 2007D  - MỸ  .GIÁ 5KXM620 : 1 CENT 2008D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM623 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GIÁ 4KXM624 : 1 CENT 2010  - MỸ  .GIÁ 10KXM625 : 1 CENT 2010D  - MỸ  .GIÁ 8KXM626 : 1 CENT 2011  - MỸ  .GIÁ 7KXM627 : 1 CENT 2011D  - MỸ  .GIÁ 7KXM628 : 1 CENT 2012  - MỸ  .GIÁ 10KXM629 : 1 CENT 2012D  - MỸ  .GIÁ 10KXM630 : 1 CENT 2013  - MỸ  .GIÁ 10K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM631 : 1 CENT 2013D  - MỸ  .GIÁ 8KXM632 : 1 CENT 2014  - MỸ  .GIÁ 6KXM633 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 10KXM634 : 1 CENT 2015  - MỸ  .GIÁ 10KXM635 : 1 CENT 2015D  - MỸ  .GIÁ 6KXM636 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 10KXM637 : 1 CENT 2016  - MỸ  .GIÁ 10K


XM639 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM640 : 1 CENT 2017D  - MỸ  .GIÁ 6K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM641 : 1 CENT 2018  - MỸ  .GIÁ 8KXM642 : 1 CENT 2018D  - MỸ  .GIÁ 10KXM643 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12KXM644 : 1 CENT 1950S  - MỸ  .GIÁ 27KXM645 : 50 CENTS 1995P  - MỸ  .GIÁ 60KXM646 : 1 CENT 1950D  - MỸ  .GIÁ 35KXM647 : 1 CENT  1951D  - MỸ  .GIÁ 28KXM648 : 1 CENT 1952D  - MỸ  .GIÁ 35KXM649 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 35K
XM650 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K


     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


XM651 : 1 CENT 1953S  - MỸ  .GIÁ 35K

 

XM652 : 1 CENT 1954S  - MỸ  .GIÁ 35K

 

XM653 : 1 CENT 1955D  - MỸ  .GIÁ 28K

 

XM654 : 1 CENT 1956D  - MỸ  .GIÁ 35K

 

XM655 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 28K 

 

XM656 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 28K

 

XM657 : 25 CENTS 2009D (UNC) - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI AMERICAN SAMOA  - MỸ  .GIÁ 60K

 

XM658 : 1 CENT 1971S  -  MỸ  .GIÁ 15K

 

XM660 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K

 
 
          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 

XM661 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM662 : 1 DOLLAR 1776  - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM663 : 1 DOLLAR 1974  - MỸ  .GIÁ 160KXM664 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200K


XM665 : SET 55 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2019D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 385KXM666 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM667 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160KXM668 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM669 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM670 : 1 DOLLAR 1776  - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XM671 : 1 DOLLAR 1776  - 1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300KXM672 : 1 DOLLAR 1977D  - MỸ  .GIÁ 160KXM673 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM674 : 25 CENS 2009D (UNC) LẢNH THỔ HẢI NGOẠI AMERICN SAMOA  - MỸ  .GIÁ 60KXM675 : 25 CENS 2009D (UNC) LẢNH THỔ HẢI NGOẠI U,S, VIRGIN ISLANDS  - MỸ  .GIÁ 60KXM676 : 1 CENT 2005  - MỸ  .GIÁ 8KXM677 : 1 CENT 1980  - MỸ  .GÁ 13KXM678 : 25 CENTS 2019D - CÔNG VIÊN WAR IN THE PACIFIC  - MỸ  .GIÁ 40KXM679 : 5 CENTS 1920  - MỸ  .GIÁ 70KXM,680 : 5 CENTS 1920  - MỸ  .GIÁ 110K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM,681 : 25 CENTS 2009P (UNC) - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI GUAM  - MỸ  .GIÁ 60KXM,682 : 5 CENTS 1924  - MỸ  .GIÁ 85KXM,683 : 5 CENTS 1925  - MỸ  .GIÁ 60KXM,684 : 5 CENTS 1926  - MỸ  .GIÁ 115KXM,685 : 5 CENTS 1927  - MỸ  .GIÁ 70KXM,686 : 5 CENTS 1928  - MỸ  .GIÁ 85KXM,687 : 5 CENTS 1929  - MỸ  .GIÁ 110KXM,688  :5 CENTS 1934  - MỸ  .GIÁ 85KXM,689 : 5 CENTS 1935  - MỸ  .GIÁ 80KXM,690 : 5 CENTS 1935D  - MỸ  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM,691 : 5 CENTS 1936  - MỸ  .GIÁ 90KXM,692 : 5 CENTS 1936D  - MỸ  .GIÁ 90KXM,693 : 5 CENTS 1937  - MỸ  .GIÁ 90KXM,694 : 5 CENTS 1937D  - MỸ  .GIÁ 95K
XM695 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998P (MINT MARK P)  - MỸ  .GIÁ 390K XM696 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM697 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM698 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM699 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180KXM700 : 5 CENTS 1945S - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM701 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300KXM702 : 5 CENTS 1940S  - MỸ  .GIÁ 50KXM703 : 5 CENTS 1969S - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 70KXM704 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40KXM705 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15KXM706 : 5 CENTS 1964D  - MỸ  .GIÁ 15KXM707 : 5 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 15KXM708 : 5 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 15KXM709 : 5 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 15K


XM710 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM711 : 5 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 15KXM712 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15KXM713 : 5 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 12KXM714 : 1 CENT 1981D  - MỸ  .GIÁ 10KXM715 : 10 CENTS 1943 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 130KXM716 : 10 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM717 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM718 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM719 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8KXM720 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM721 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 8KXM722 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM723 : 10 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 8KXM724 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM725 : 10 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 8KXM726 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM727 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8KXM728 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM729 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM730 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM731 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM732 : 10 CENTS 1978D  - MỸ  .GIÁ 8KXM733 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM734 : 10 CENTS 2017D  - MỸ  .GIÁ 8KXM735 : 10 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM736 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI PUERTO RICO  - MỸ  .GIÁ 35KXM737 : 1 DOOLAR 2008D - TỔNG THỐNG THỨ 6 JOHN  ADAM - MỸ  .GIÁ 90KXM738 : 25 CENTS 1965  - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K XM739 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35K 


XM740 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM741 :  25 CENTS 2001D - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM742 :  25 CENTS 2006D - BANG NEVADA  - MỸ  .GIÁ 13KXM743 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 15KXM744 : 25 CENTS 2000P - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM745 : 25 CENTS 2000D - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM746 : 25 CENTS 2000P - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13KXM747 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 35KXM748 : 25 CENTS 2001P - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM749 : 25 CENTS 2001P - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM750 : 25 CENTS 2002D - BANG LOUISIANA  - MỸ  .GIÁ 13K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM751 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA - MỸ  .GIÁ 35KXM752 : 1 CENT 1930  - MỸ  .GÁ 29K XM753 : 25 CENTS 2006D - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM754 : 25 CENTS 2001D - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13K


XM755 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365KXM756 : 25 CENTS 1965  - MỸ  .GIÁ 50KXM757 : 25 CENTS 2012D - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16KXM758 : 25 CENTS 2012P - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16KXM759 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM760 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM761 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM762 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN FORT MC HENRY  - MỸ  .GIÁ 16KXM763 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM764 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN GREAT SMOKY MOUNTAIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM765 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM766 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM767 : 25 CENTS 2015P- CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 20KXM768 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 20KXM769 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAYS  - MỸ  .GIÁ 20KXM770 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM771 : 25 CENTS 2016P - CÔNG VIÊN FORT MOULTRIE  - MỸ  .GIÁ 20KXM772 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN HARPERS FERRY  - MỸ  .GIÁ 20KXM773 : 25 CENTS 2016P - CÔNG VIÊN SHAWNEE  - MỸ  .GIÁ 20KXM774 : 25 CENTS 2019D - CÔNG VIÊN SAN ANTONIA MISSONNS  - MỸ  .GIÁ 40KXM775 : 25 CENTS 2016P - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20KXM776 : 25 CENTS 2017P - CÔNG VIÊN FREDERICK DOUGLASS  - MỸ  .GIÁ 25KXM777 : 25 CENTS 2017D - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25KXM778 : 25 CENTS 2008D - BANG OKLAHOMA  - MỸ  .GIÁ 15KXM779 : 10 CENTS 1964 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM780 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM781 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160KXM782 : 1 DOLLAR 1972  - MỸ  .GIÁ 160KXM783 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160KXM784 : 1 DOLLAR 1973 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 500K


XM785 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365KXM786 : 1 DOLLAR 1974  - MỸ  .GIÁ 160KXM787 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160KXM788 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200KXM789 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200KXM790 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM791 : 1 DOLLAR 1977D  - MỸ  .GIÁ 160KXM792 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160KXM793 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160KXM794 : SET 7 - 1 DOLLAR 1971D ĐẾN 1978D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 1500KXM795 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 35KXM796 : 25 CENTS 2009P (UNC) - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI NOTHERN MARIAN ISLANDS  - MỸ  .GIÁ 60KXM798 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 35KXM799 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 28K


XM800 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM801 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 35KXM802 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 28K XM803 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90KXM804 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10KXM805 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10KXM806 : 10 CENTS 1969D (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 25KXM807 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8KXM808 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 8KXM809 : 10 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 8KXM810 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM811 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8KXM812 : 10 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 8KXM813 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8KXM814 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8KXM815 : 10 CENTS 2017D  - MỸ  .GIÁ 8KXM816 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8KXM817 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8KXM818 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8KXM819 : 10 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 8KXM820 : 10 CENTS 1978D  - MỸ  .GIÁ 8K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM821 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8KXM822 : 10 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 8KXM823 : 10 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 8KXM824 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI GUAM  - MỸ  .GIÁ 45KXM825 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI PUERTO RICO  - MỸ  .GIÁ 35KXM826 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM827 : 25 CENTS 2000P - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13KXM828 : 25 CENTS 1999D - BANG CONNECTICUT  - MỸ  .GIÁ 13KXM829 : 25 CENTS 1999D - BANG GEORGIA  - MỸ  .GIÁ 13K


XM830 : SET 55 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2019D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 385K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM831 : 25 CENTS 2000D - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM832 : 25 CENTS 2000D - BANG SOUTH CARORINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM833 : 25 CENTS 2000D - BANG MARYLAND  - MỸ  .GIÁ 13KQT.834 : 50 CENTS 1972  - MỸ  .GIÁ 65KXM835 : 25 CENTS 2001D - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13KXM836 : 25 CENTS 2001P - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13KXM837 : 25 CENTS 2001D - BANG VERMONT  - MỸ  .GIÁ 13KXM838 : 25 CENTS 2002D - BANG LOUISIANA  - MỸ  .GIÁ 13KXM839 : 25 CENTS 2002P - BANG INDIANA  - MỸ  .GIÁ 13KXM840 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI PUETO RICO  - MỸ  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM841 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35KXM842 : 25 CENTS 2005D - BANG OREGON  - MỸ  .GIÁ 13KXM843 : 25 CENTS 2005P - BANG WEST VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13KXM844 : 25 CENTS 2005P - BANG WEST VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13K
XM845 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390KXM846 : 25 CENTS 2005D - BANG MINNESOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM847 : 25 CENTS 2006D - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13KXM848 : 25 CENTS 2011P - CÔNG VIÊN CHICKSAW  - MỸ  .GIÁ 16KXM849 : 25 CENTS 2012D - CÔNG VIÊN HAWALL VOLCANOES  - MỸ  .GIÁ 16KXM850 : 25 CENTS 2012P - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXM851 : 25 CENTS 2013P - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16KXM852 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN GREAT BASIN  - MỸ  .GIÁ 16KXM853 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16KXM854 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN FORT MC HENRY  - MỸ  .GIÁ 16KXM855 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN ARCHES  - MỸ  .GIÁ 16KXM856 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN SHENANDOAH  - MỸ  .GIÁ 16KXM857 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16KXM858 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN BLUE RIDGE PARKWAYS  - MỸ  .GIÁ 18KXM859 : 25 CENTS 2015P - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18KXM860 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


XM861 : 25 CENTS 2015P - CÔNG VIÊN HOMESTEAD  - MỸ  .GIÁ 18K

XM862 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN HARPER FERRY  - MỸ  .GIÁ 20K

XM863 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20K

XM864 : 25 CENTS 2017D - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS  - MỸ  .GIÁ 25K

XM865 : 25 CENTS 2018D - CÔNG VIÊN PICTURED ROCKS   - MỸ  .GIÁ 35K

XM866 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K

XM867 : 1 DOLLAR 1973 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 500K

XM868 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200K

XM869 : 1 DOLLAR 1978  - MỸ  .GIÁ 160K

XM870 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM871 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM872 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM873 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200K

XM874 : 1 DOLLAR 1977D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM875 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K

XM876 : 1 DOLLAR 1776 - 1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300K

XM877 : SET 7 - 1 DOLLAR 1971D ĐẾN 1978D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 1500K

XM878 : 1 DOLLAR 1978D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM879 : 1 CENT 1927  - MỸ  .GIÁ 34K

XM880 : 1 CENT 1971S  - MỸ  .GIÁ 35K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM881 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 35K

XM882 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 35K

XM883 : 1 CENT 1989 - MỸ  .GIÁ 5K

XM884 : 1 CENT 1976 - MỸ  .GIÁ 13K

XM885 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40K

XM886 : 50 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 65K

XM887 : 1 CENT 1993D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM888 : 1 CENT 1996  - MỸ  .GIÁ 5K

XM889 : 1 CENT 1996  - MỸ  .GIÁ 8K

XM890 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM891 : SET 4 - 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 65K

XM892 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GIÁ 10K

XM893 : 1 CENT 2018  - MỸ  .GIÁ 10K

XM894 : 1 CENT 2018D  - MỸ  .GIÁ 10K

XM895 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12K

XM896 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM897 : 1 CENT 2002D  - MỸ  .GIÁ 5K

XM898 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 10K

XM899 : 50 CENTS 1998D  - MỸ  .GIÁ 65K

XM900 : 50 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 60K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 

 

XM901 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GIÁ 8K

 

XM902 : 1 CENT 2006D  - MỸ  .GIÁ 6K

 

XM903 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 10K

 

XM904 : 1 CENT 2010D  - MỸ  .GIÁ 6K

 

XM905 : 1 CENT 2010  - MỸ  .GIÁ 10K

 

XM906 : 1 CENT 2017D  - MỸ  .GIÁ 6K

 

XM907 : 1 CENT 2011  - MỸ  .GIÁ 6K

 

XM908 : 1 CENT 2011D  - MỸ  .GIÁ 6K

 

XM909 : 1 CENT 2012  - MỸ  .GIÁ 8K

 

XM910 : 1 CENT 2012D  - MỸ  .GIÁ 5K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM911 : 1 CENT 2013  - MỸ  .GIÁ 6K

XM912 : 1 CENT 2013D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM913 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM914 : 1 CENT 2015  - MỸ  .GIÁ 5K

XM915 : 1 CENT 2015D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM916 : 1 CENT 2016  - MỸ  .GIÁ 8K

XM917 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM918 : 1 CENT 2018D  - MỸ  .GIÁ 10K

XM919 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 8K

XM920 : 50 CENTS 1984D  - MỸ  .GIÁ 65K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM921 : 50 CENTS 1972 - MỸ  .GIÁ 65K

XM922 : 1 CENT 2018  - MỸ  .GIÁ 8K

XM923 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12K

XM924 : 1 CENT 1934  - MỸ  .GIÁ 29K

XM925 : 1 CENT 1935  - MỸ  .GIÁ 29K

XM926 : 1 CENT 1935  - MỸ  .GIÁ 29K

XM927 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K

XM928 : 1 CENT 1936  - MỸ  .GIÁ 29K

XM929 : 1 CENT 1933 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200K

XM930 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K

XM931 : 1 CENT 1937  - MỸ  .GIÁ 29K

XM932 : 1 CENT 1938  - MỸ  .GIÁ 29K

XM933 : 1 CENT 1939  - MỸ  .GIÁ 29K

XM934 : 1 CENT 1940  - MỸ  .GIÁ 24K

XM935 : 5 CENTS 1945D - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM936 : 1 CENT 1951 - MỸ  .GIÁ 23K

XM937 : 1 CENT 1941  - MỸ  .GIÁ 24K

XM938 : 1 CENT 1941D  - MỸ  .GIÁ 26K

XM939 : 1 CENT 1941S  - MỸ  .GIÁ 31K

XM940 : 1 CENT 1942  - MỸ  .GIÁ 24K

XM941 : 25 CENTS 2017D - CÔNG VIÊN FEREDERICK DOUGLASS  - MỸ  .GIÁ 25K

XM942 : 1 CENT 1944  - MỸ  .GIÁ 24K

XM943 : 1 CENT 1944S  - MỸ  .GIÁ 31K

XM944 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP  - MỸ  .GIÁ 20K

XM945 : 1 CENT 1945  - MỸ  .GIÁ 24K

XM946 : 1 CENT 1945D  - MỸ  .GIÁ 26K

XM947 : 1 CENT 1945S  - MỸ  .GIÁ 31K

XM948 : 1 CENT 1946D  - MỸ  .GIÁ 26K

XM949 : 1 CENT 1946S  - MỸ  .GIÁ 31K

XM950 : 1 CENT 1947  - MỸ  .GIÁ 24K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM951 : 1 CENT 1947D  - MỸ  .GIÁ 26K

XM952 : 1 CENT 1947S  - MỸ  .GIÁ 31K

XM953 : 1 CENT 1948  - MỸ  .GIÁ 24K

XM954 : 1 CENT 1948D  - MỸ  .GIÁ 26K

XM955 : 25 CENTS 2000P - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13K

XM956 : 1 CENT 1949  - MỸ  .GIÁ 24K

XM957 : 1 CENT 1950  - MỸ  .GIÁ 21K

XM958 : 1 CENT 1950S  - MỸ  .GIÁ 27K

XM959 : 1 CENT 1950D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM960 : 1 CENT 1951  - MỸ  .GIÁ 21K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM961 : 1 CENT 1948S  - MỸ  .GIÁ 31K

XM962 : 1 CENT 1951D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM963 : 1 CENT 1951S  - MỸ  .GIÁ 27K

XM964 : 1 CENT 1952  - MỸ  .GIÁ 21K

XM965 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K

XM966 : 1 CENT 1953  - MỸ  .GIÁ 21K

XM967 : 1 CENT 1953D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM968 : 1 CENT 1953S  - MỸ  .GIÁ 27K

XM969 : 1 CENT 1954D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM970 : 10 CENT 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM971 : 1 CENT 1955  - MỸ  .GIÁ 21K

XM972 : 1 CENT 1955D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM973 : 1 CENT 1956  - MỸ  .GIÁ 22K

XM974 : 1 CENT 1956D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM975 : 1 CENT 1957  - MỸ  .GIÁ 21K

XM976 : 1 CENT 1957D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM977 : 1 CENT 1958  - MỸ  .GIÁ 21K

XM978 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 23K

XM979 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 28K

XM980 :  SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K  

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM981 : 1 CENT 1954S  - MỸ  .GIÁ 27K                                                       

XM982 : 5 CENTS 1920  - MỸ  .GIÁ 110K

XM983 : 5 CENTS 1928  - MỸ  .GIÁ 75K

XM984 : 5 CENTS 1926  - MỸ  .GIÁ 115K

XM985 : 5 CENTS 1934  - MỸ  .GIÁ 65K

XM986 : 5 CENTS 1929  - MỸ  .GIÁ 110K

XM987 : 5 CENTS 1934D  - MỸ  .GIÁ 150K

XM988 : 5 CENTS 1935 - MỸ  .GIÁ 80K

XM989 : 5 CENTS 1935D  - MỸ  .GIÁ 65K

XM990 : 5 CENTS 1936  - MỸ  .GIÁ 90K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM991 : 5 CENTS 1936D  - MỸ  .GIÁ 75K

XM992 : 5 CENTS 1937  - MỸ  .GIÁ 90K

XM993 : 5 CENTS 1937D  - MỸ  .GIÁ 85K

XM994 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K

XM995 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K

XM996 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35 (HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 180K

XM997 : 1 CENT 1930  - MỸ  .GIÁ 29K

XM998 : 10 CENTS 1946 - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 150K

XM999 : 5 CENTS 1964  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1000 : 5 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 15K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1001 : 5 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1002 : 5 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1003 : 5 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1004 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 26K

XM1005 : 5 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1006 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1007 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K

XM1008 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10K

XM1009 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10K

XM1010 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1011 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1012 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1013 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1014 : 10 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1015 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1016 : 10 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1017 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1018 : 10 CENTS 2017P  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1019 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1020 : 10 CENTS 1966  -  MỸ  .GIÁ 10K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1021 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K

XM1022 : 25 CENTS  2014D - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16K

XM1023 : 25 CENTS 2009D - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI PUERTO RICO  - MỸ  .GIÁ 35K

XM1024 : 25 CENTS 2009 - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GIÁ 35K

XM1025 : SET 53 XU - 10 CENTS 1965 ĐẾN 2017D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 365K

XM1026 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K

XM1027 : 25 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 30K

XM1028 : 25 CENTS 2000P - BANG MASSACHUSETTS  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1029 : 25 CENTS 2000D - BANG NEW HAMPSHIRE  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1030 : 25 CENTS 2000P - BANG SOUTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1031 : 25 CENTS 2000D - BANG VIRGINIA  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1032 : 25 CENTS 2001D - BANG VERMONT  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1033 : 25 CENTS 2001P - BANG NEW YORK  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1034 : 25 CENTS 2001D - BANG NORTH CAROLINA  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1035 : 25 CENTS 2004D - BANG TEXAS  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1036 : 25 CENTS 2006D - BANG NORTH DAKOTA  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1037 : 25 CENTS 2012P - CÔNG VIÊN DENALI  - MỸ  .GIÁ 16K

XM1038 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN MOUNT RUSHMORE  - MỸ  .GIÁ 16K

XM1039 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN GREAT BASIN - MỸ  .GIÁ 16K

XM1040 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN PERRY S VICTORY  - MỸ  .GIÁ 16K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1041 : 25 CENTS 2013D - CÔNG VIÊN FORT MC HENRY  - MỸ  .GIÁ 16K

XM1042 : 25 CENTS 2014D - CÔNG VIÊN GREAT SAND DUNES  - MỸ  .GIÁ 16K

XM1043 : 50 CENTS 1990D  - MỸ  .GIÁ 65K

XM1044 : 50 CENTS 1995P  - MỸ  .GIÁ 65K

XM1045 : 1 DOLLAR 1972D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM1046 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN KISATCHIE  - MỸ  .GIÁ 18K

XM1047 : 25 CENTS 2015D - CÔNG VIÊN SARATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K

XM1048 : 25 CENTS 2015P - CÔNG VIÊN BLUR RIDGE PARKWAYS - MỸ  .GIÁ 18K

XM1049 : 25 CENTS 20116P - CÔNG VIÊN HARPER PERRY - MỸ  .GIÁ 20K

XM1050 : 25 CENTS 2016D - CÔNG VIÊN CUMBERLAND GAP - MỸ  .GIÁ 20K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1051 : 25 CENTS 2017P - CÔNG VIÊN EFFIGY MOUNDS - MỸ  .GIÁ 25K

XM1052 : 25 CENTS 1999P - BANG CONNECTICUT  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1053 : 1 DOLLAR 1971  - MỸ  .GIÁ 160K

XM1054 : 1 DOLLAR 1971D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM1055 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K

XM1056 : 1 DOLLAR 1776 -1976D (VARIETY 1)  - MỸ  .GIÁ 300K

XM1057 : 1 DOLLAR 1974D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM1058 : SET 6 - 25 CENTS 2009P (UNC) - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI  - MỸ  .GIÁ 360K

XM1059 : 1 DOLLAR 1776 - 1976  - MỸ  .GIÁ 200K

XM1060 : 1 DOLLAR 1976 - 1976D  - MỸ  .GIÁ 200K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1061 : 1 DOLLAR 1977D  - MỸ  .GIÁ 160K

XM1062 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300K

XM1063 : 5 CENTS 1940S  - MỸ  .GIÁ 50K

XM1064 : 5 CENTS 1969S (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 70K

XM1065 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40K

XM1066 : 1 CENT 1972S  - MỸ  .GIÁ 35K

XM1067 : 10 CENTS 1963D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 100K

XM1068 : 10 CENTS 1964D - BẠC 0,9  - MỸ  .GIÁ 90K

XM1069 : 25 CENTS 1965  - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K

XM1070 : SET 33 XU - 25 CENTS 1965 ĐẾN 1998D (MINT MARK D)  - MỸ  .GIÁ 390K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1071 : 1 CENT 1936  - MỸ  .GIÁ 29K

XM1072 : 1 CENT 1935  - MỸ  .GIÁ 29K

XM1073 : 1 CENT 1958D  - MỸ  .GIÁ 28K

XM1074 : 25 CENTS 2009P - LẢNH THỔ HẢI NGOẠI DISTRICT OF COLUMBIA  - MỸ  .GÍA 35K

XM1075 : 5 CENTS 1943P - BẠC 0,35  - MỸ  .GIÁ 180K

XM1076 : 5 CENTS 1943S - BẠC 0,35  - MỸ  .GIÁ 180K

XM1077 : 5 CENTS 1944P - BẠC 0,35  - MỸ  .GIÁ 180K

XM1078 : 5 CENTS 1950 (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 300K

XM1079 : 5 CENTS 1969S (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 70K

XM1080 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1081 : 5 CENTS 1945P - BẠC 0,35  - MỸ  .GIÁ 180K

XM1082 : 1 CENT 1980  - MỸ  .GIÁ 9K

XM1083 : 1 CENT 1981  - MỸ  .GIÁ 6K

XM1084 : 1 CENT 1981D  - MỸ  .GIÁ 7K

XM1085 : 1 CENT 1973  - MỸ  .GIÁ 10K

XM1086 : 25 CENTS 1965 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K

XM1087 : 1 CENT 1976  - MỸ  .GIÁ 11K

XM1088 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12K

XM1089 : 1 CENT 1979  - MỸ  .GIÁ 11K

XM1090 : 1 CENT 1929  - MỸ  .GIÁ 31K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1091 : 1 CENT 1930  - MỸ  .GIÁ 29K

XM1092 : 1 CENT 1932 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200K

XM1093 : 1 CENT 1933 - HIẾM  - MỸ  .GIÁ 200K

XM1094 : 1 CENT 1934  - MỸ  .GIÁ 29K

XM1095 : 1 CENT 1978  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1096 : 1 CENT 1979D  - MỸ  .GIÁ 14K

XM1097 : 1 CENT 1973D  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1098 : 1 CENT 1978D  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1099 : 1 CENT 1973  - MỸ  .GIÁ 11K

XM1100 : 1 CENT 1970S  - MỸ  .GIÁ 25K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1101 : 1 CENT 1971S  - MỸ  .GIÁ 25K

XM1102 : 1 CENT 1972S - MỸ  .GIÁ 20K

XM1103 : 1 CENT 1973S  - MỸ  .GIÁ 20K

XM1104 : 1 CENT 1974S  - MỸ  .GIÁ 20K

XM1105 : 5 CENTS 1970S  - MỸ  .GIÁ 40K

XM1106 : 10 CENTS 1968S UNC (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 45K

XM1107 : 10 CENTS 1970S UNC (NĂM HIẾM)  - MỸ  .GIÁ 45K

XM1108 : 1 CENT 2015  - MỸ  .GIÁ 4K

XM1109 : 1 CENT 2016D  - MỸ  .GIÁ 4K

XM1110 : 1 CENT 2017P  - MỸ  .GIÁ 4K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1111 : 1 CENT 1979  - MỸ  .GIÁ 11K

XM1112 : 1 CENT 1993D  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1113 : 1 CENT 1996D  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1114 : 1 CENT 2004  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1115 : 1 CENT 2005  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1116 : 1 CENT 2011D  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1117 : 1 CENT 2012  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1118 : 1 CENT 2013  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1119 : 1 CENT 2014D  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1120 : 1 CENT 2015D  - MỸ  .GIÁ 5K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1121 : 1 CENT 2016  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1122 : 1 CENT 2017D  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1123 : 1 CENT 2007  - MỸ  .GIÁ 5K

XM1124 : 1 CENT 2018D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM1125 : 1 CENT 2004D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM1126 : 1 CENT 2001D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM1127 : 1 CENT 2018  - MỸ  .GIÁ 6K

XM1128 : 1 CENT 2003D  - MỸ  .GIÁ 6K

XM1129 : 1 CENT 1996  - MỸ  .GIÁ 6K

XM1130 : 1 CENT 1980  - MỸ  .GIÁ 6K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1131 : 1 CENT 2009D  - MỸ  .GIÁ 12K

XM1132 : 1 CENT 2019D  - MỸ  .GIÁ 12K

XM1133 : 10 CENTS 2019D  - MỸ  .GIÁ 10K

XM1134 : 5 CENTS 2019D  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1135 : 25 CENTS 1965 - NĂM HIẾM  - MỸ  .GIÁ 50K

XM1136 : 5 CENTS 1973  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1137 : 5 CENTS 1974  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1138 : 5 CENTS 1976  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1139 : 5 CENTS 1977  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1140 : 5 CENTS 1978  - MỸ  .GIÁ 15K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1141 : 5 CENTS 1979  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1142 : 10 CENTS 1966  - MỸ  .GIÁ 10K

XM1143 : 10 CENTS 1967  - MỸ  .GIÁ 10K

XM1144 : 10 CENTS 1970D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1145 : 10 CENTS 1971D  - MỸ  .GIÁ 10K

XM1146 : 10 CENTS 1973D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1147 : 10 CENTS 1974D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1148 : 10 CENTS 1976D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1149 : 10 CENTS 1977D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1150 : 10 CENTS 1978D  - MỸ  .GIÁ 8K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

1 DOLLAR 2022D  - MỸ  .GIÁ 120K

25 CENTS 2020D/ 2022D  - MỸ  .GIÁ 55K/ MỘT XU

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1151 : 10 CENTS 1979D  - MỸ  .GIÁ 8K

XM1152 : 5 CENTS 1964D  - MỸ  .GIÁ 15K

XM1153 : 25 CENTS 2000D - BANG  VIRGINA  - MỸ .GIÁ 13K

XM1154 : 25 CENTS 2000D - BANG  SOUTH CAROLINA - MỸ .GIÁ 13K

XM1155 : 25 CENTS 2000D - BANG  NEW HAMPSHIR - MỸ .GIÁ 13K

XM1156 : 25 CENTS 2000D - BANG  MASSACHUSETTER  - MỸ  .GIÁ 13K

XM1157 : 25 CENTS 2000D - BANG  OREGON  - MỸ .GIÁ 13K

XM1158 : 25 CENTS 2000D - BANG  NORTH  DAKOTA  - MỸ .GIÁ 13K

XM1159 : 25 CENTS 2000D - BANG  NEVADA - MỸ .GIÁ 13K

XM1160 : 25 CENTS 2012D  CÔNG VIÊN  DENALI  - MỸ .GIÁ 16K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XM1161 : 25 CENTS 2013D  CÔNG VIÊN  GREAT BASIN - MỸ .GIÁ 16K

XM1162 : 25 CENTS 2013D  CÔNG VIÊN  MOUNDS RUSHMORE - MỸ  .GIÁ 16K

XM1163 : 25 CENTS 2014D  CÔNG VIÊN  GREAT SAND DUNES  - MỸ    .GIÁ 16K

XM1164 : 25 CENTS 2014D  CÔNG VIÊN  ARCHES - MỸ  .GIÁ 16K

XM1165 : 25 CENTS 2015D  CÔNG VIÊN  BLUE RIDGE PARKWAYS    - MỸ  .GIÁ 18K

XM1166 : 25 CENTS 2015D  CÔNG VIÊN  KISATCHIE - MỸ .GIÁ 18K

XM1167 : 25 CENTS 2015D  CÔNG VIÊN  SAGATOGA  - MỸ  .GIÁ 18K

XM1168 : 25 CENTS 2016D  CÔNG VIÊN  HARPER FERRY - MỸ .GIÁ 20K

XM1169 : 25 CENTS 2016D  CÔNG VIÊN  CUMBERLAND GAP - MỸ     .GIÁ 20K

XM1170 : 25 CENTS 2017D  CÔNG VIÊN  EFFIGY MOUNDS  - MỸ .GIÁ 25K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

Góp ý
Đăng bởi: UAE Coin
Địa chỉ: 122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8, HCM
Ngày đăng tin: 18:18 13/07/2022
Ngày cập nhật: 08:32 05/12/2022
Báo cáo