Thông tin mô tả
 

NGUYỄN MINH KHANH

ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DD :                                              0764683261

GMAIL :                                        uaecoin2019@gmail.com

SỐ TÀI KHOÀN :                          0071000658633

NGÂN HÀNG :                             VIETCOMBANK

CHI NHÁNH :                               29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH

SHIP :                                           25K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

COD :                                           35K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG     CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NÉU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.  


                               THANKS CÁC BẠN...


XC1 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC2 :  HỒNG ĐÚC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 130KXC3 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC4 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN -  NHÀ NGUYỄN .GIÁ 70KXC5 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:30 29/08/2022
Sửa bài

XC6 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35KXC7 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC8 : VĨNH THỌ THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 75KXC9 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC10 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:22 30/08/2022
Sửa bài

XC11 : QUANG THUẬN THÔNG BẢO - QUANG CAO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ  150KXC12 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC13 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC14 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC15 :  GIA KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ THANH  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 08:31 31/08/2022
Sửa bài

XC16 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC17 :  HỒNG ĐÚC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC18 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC19 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC20 : THÁI ĐỨC THÔNG BẢO  - TÂY SƠN  .GIÁ 150K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 10:19 31/08/2022
Sửa bài

XC21 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC22 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70KXC23 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - NHỎ RẤT MÕNG  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 20KXC24 : DIÊN NINH THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 170KXC25 : THÁI BÌNH THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. NHẬT /NGUYỆT  - MẠC CAO BẰNG  .GIÁ 250KXC26 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC27 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC28 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM (HIẾM) - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55KXC29 : THÁI BÌNH THÔNG BẢO  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 150KXC30 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


 11:20 31/08/2022
Sửa bài

XC31 :  GIA LONG THÔNG BẢO  - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC32 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC,33 : TƯỜNG PHÙ THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 35KXC34 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC35 :  CẢNH HƯNG TRỌNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 50K


XC76 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC77 :  GIA LONG THÔNG BẢO - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC78 :  GIA LONG THÔNG BẢO - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC79 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC80 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
XC82 :  KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 35KXC83 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC84 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC85 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC86 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN -THÔNG 2 CHẤM (HIẾM) - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55KXC87 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC88 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU.THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC89 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80KXC90 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC91 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC92 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC93 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC94 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70KXC95 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC96 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU.THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC97 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC98 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC99 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC100 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC101 :  CẢNH HƯNG THÔNG BẢO - BẢO GIẢN THỂ  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 45KXC102 : CẢNH HƯNG CỰ BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 20KXC103 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC104 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC105 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC106 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80KXC107 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC108 : CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - KẼM  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 70KXC109 :  CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 50KXC110 :  CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI  -  LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 55K    

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


XC111 : CẢNH THỊNH THÔNG BẢO  - TÂY SƠN  .GIÁ 25KXC112 : TƯỜNG PHÙ NGUYÊN BẢO  - MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 25KXC113 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC114 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC115 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC116 : DIÊN NINH THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 150KXC117 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC118 : QUANG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 100KXC119 : THIỆU BÌNH THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 70KXC120 : HỒNG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 120K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC121 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC122 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC123 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC124 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC125 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -XU LỚN - MẠNG XÒE - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC126 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC127 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC128 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC129 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC130 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC131 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC132 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXM133 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC134 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC135 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC136 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC137 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC138 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC139 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC140 :  HÁN NGUYÊN THÔNG BẢO  - TIỀN GIÁN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC141 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC142 :  QUANG TRUNG THÔNG BẢO  - TÂY SƠN  .GIÁ 30KXC143 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC144 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC145 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC146 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80KXC147 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC148 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÁ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC149 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC150 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 150K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC151 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65KXC152 :  :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45KXC153 : HỒNG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 120KXC154 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC155 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC156 : CẢNH HƯNG CỰ BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35KXC157 : CHIÊU THÔNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 50KXC158 : CHIÊU  THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 60KXC159 : THÁI ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. NGUYỆT  - TÂY SƠN  .GIÁ 200KXC160 :  : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K


     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC161 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC162 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC163 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC164 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC165 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


XC166 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC167 : CẢNH HƯNG TUYỀN BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35KXC168 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC169 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC170 :  GIA LONG THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC171 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC172... MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC173 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÁ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC174 :  QUANG TRUNG THÔNG BẢO - 4 TRĂNG ÚP VÀO  - TÂY SƠN  .GIÁ 40KXC175 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC176 :  GIA KHÁNH THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 40KXC177 :  KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO - HẬU. TRĂNG  - TRUNG QUỐC  .GIÁ  45KXC178 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC179 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 60KXC180 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC181 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC182 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 85KXC183 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO - LỔI KHUÔN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC184 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC185 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC186 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 150KXC187 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65KXC188 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC189 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC190 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC191 : THÁI BÌNH THÁNH BẢO  - MẠC HÀ TIÊN  .GIÁ 30KXC192 : THIÊN MINH THÔNG BẢO - KẼM  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 180KXC193 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 35KXC194 :  CẢNH HƯNG CỰ BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40KXC195 : CHIÊU THỐNG THÔNG BẢO - HẬU. TRUNG DƯỚI  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 60K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC196 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC197 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC198 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC199 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM -  HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC200 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC201 : GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC202 :  GIA LONG THÔNG BẢO -  NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30KXC203 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC204 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70KXC205 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC206 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC207 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -XU LỚN - THÔNG 2 CHẤM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC208 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC209 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC210 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC241 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55KXC242 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÁ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC243 :  GIA LONG THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45KXC244 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC245 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC216 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC217 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35KXC218 :  :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC219 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC220 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC221 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC222 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÁ NGUYỄN  .GIÁ 35KXC223 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC224 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC225 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC226 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K XC227 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC228 :  GIA LONG THÔNG BẢO -  NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30KXC229 :  QUANG TRUNG THÔNG BẢO - TỨ NGUYỆT ÚP VẢO  - TÂY SƠN  .GIÁ 40KXC230... ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC231 : MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC232 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC233 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75KXC234 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70KXC235 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC236 : TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC237 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC238 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC239 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K XC240 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC241 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55KXC242 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - KẼM  - NHÁ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC243 :  GIA LONG THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45KXC244 : THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC245 : DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC246 :  KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 30KXC247 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC248 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90KXC249 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC250 : ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC251 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC252 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC253 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - LỦNG LỔ - THÔNG 2 CHẤM - HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 25KXC254 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC255 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - HẬU THẬP VĂN   - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC256 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC257 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35KXC258 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50KXC259 : CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 30KXC260 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC261 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30KXC262 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40KXC263 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC264 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45KXC265 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC266 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40KXC267 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30KXC268 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 70KXC269 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 140KXC270 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KXC271 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC272 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65KXC273 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50KXC274 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100KXC275 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 20K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


XC276 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC277 :  QUANG TRUNG THÔNG BẢO - BIÊN RỘNG - TÂY SƠN  .GIÁ 35K

XC278 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC279 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65K

XC280 : BẢO ĐẠI THÔNG BẢO  - HẬU. THẤT PHÂN - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 

XC281 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K

XC282 : THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50K

XC283 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC284 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC285 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC286 : KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO - HẬU 2 NGUYỆT    - TRUNG QUỐC  .GIÁ 100K

XC287: NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO - BẢO 2 CHÂN THẲNG GẦN NHAU  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 60K

XC288 : QUANG TRUNG THÔNG BẢO  - HẬU TỨ NGUYỆT ÚP VÀO  - TÂY SƠN .GIÁ 40K

XC289 : KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO - HẬU. TRĂNG  - TRUNG QUỐC  .GIÁ  45K

XC290: CÀN LONG THÔNG BẢO – TRUNG QUỐC  .GIÁ 45K

    

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC291 :  DIÊN NINH THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 150K

XC292 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN - MẠNG XÒE - ĐẠI TỰ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC293 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC294 :  CẢNH HƯNG ĐẠI BẢO - LỔI KHUÔN  -  LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 65K

XC295 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC296 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC297 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC298 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC299 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC300 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC301 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC302 :  THÁI BÌNH THÔNG BẢO - KẼM  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 180K

XC303 :  THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - VIỆT NAM PHỎNG ĐÚC  .GIÁ 50K

XC304 :  CẢNH HƯNG TRỌNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40K

XC305 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC306 : CẢNH THỊNH THÔNG BẢO  - TÂY SƠN  .GIÁ 20K

XC307 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K

XC308 :  GIA LONG THÔNG BẢO   - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30K

XC309 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40K

XC310 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45K

XC311 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K

XC312 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC313 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC314 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN - MẠNG XÒE - ĐẠI TỰ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC315 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC316 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC317 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K

XC318 :  THÀNH THÁI THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC319 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45K

XC320 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC321 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC322 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC323 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ  40K

 XC324 :  QUANG TRUNG THÔNG BẢO - HẬU. 4 TRĂNG ÚP VÀO  - TÂY SON  .GIÁ 40K

XC325 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO  -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC326 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65K

XC327 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K

XC328 :  HỒNG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 70K

XC329 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC330 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC331 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75K

XC332 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC333 :  GIA KHÁNH THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 60K

XC334 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K

XC335 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC336 :  KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K

XC337 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC338 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC339 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75K

XC340 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN - LỔI KHUÔN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC341.1 :HÀM NGHI THÔNG BẢO (XU GIẢ)  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 200K

XC341 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65K

XC342 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 150K

XC343 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40K

XC344 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC345 :  CHÍNH HÒA THÔNG BẢO - KẼM  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 80K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC346 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K

XC347 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40K

XC348 : GIA LONG THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30K

XC349 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC350 :  CHÍNH HÒA THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 25K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC351 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC352 :  HỒ BẮC  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 120K

XC353 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55K

XC354 : .QUANG THUẬN THÔNG BẢO (QUANG CAO)  - LÊ SƠ  .GIÁ 100K

XC355 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 80K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC356 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K

XC357 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC358 : MINH MẠNG THÔNG BẢO - MẠNG XÒE - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC359. . BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75K

XC360 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 60K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC361 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC362 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - THÔNG 2 CHẤM - HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC363 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40K

XC364 : GIA LONG THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30K

XC365 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC366 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K                                                               

XC367 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K

XC368 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K

XC369 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC370 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC371 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K

XC372 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K

XC373 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC374.  :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K

XC375 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC376 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 20K

XC377 :  KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC378 :  CẢNH HƯNG CHÍ BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 15K

XC379 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC380 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC381 : CẢNH TỐNG THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 70K

XC382 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC383 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55K

XC384 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC385 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC386 : THÀNH THÁI THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC387 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC388 : KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K

XC389 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 35K

XC390 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC391 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 75K

XC392 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30K

XC393 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 35K

XC394 :  KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 30K

XC395 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC396 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC397 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40K

XC398 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 55K

XC399 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC400 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC401 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC402 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 30K

XC403 : GIA LONG THÔNG BẢO - HẬU. CHẤM TRÒN PHẢI  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 30K

XC404 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45K

XC405 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 45K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC406 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC407 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC408 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC409 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC410 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO  - HẬU. LỤC VĂN - THÔNG 2 CHẤM – HIẾM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 65K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC411 :  THIỆU TRỊ THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

XC412 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC413 :  ĐỒNG KHÁNH THÔNG BẢO  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 90K

XC414. . KHẢI ĐỊNH THÔNG BẢO - XU DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC415 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - DẬP MÁY  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC416 :  GIA LONG THÔNG BẢO - KẼM - HẬU. THẤT PHÂN  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 40K

XC417 :  MINH MẠNG THÔNG BẢO -  KẼM  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 45K

XC418 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC419 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU NHỎ  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 40K

XC420 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - XU LỚN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 50K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC421 :  TỰ ĐỨC THÔNG BẢO - HẬU. LỤC VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 25K

XC422 :  BẢO ĐẠI THÔNG BẢO - ĐÚC TAY  - NHÀ NGUYỄN .GIÁ 90K

XC423 :  DUY TÂN THÔNG BẢO - HẬU. THẬP VĂN  - NHÀ NGUYỄN  .GIÁ 100K

XC424 :  HỒNG ĐỨC THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 60K

XC425 :  THÁI BÌNH THÔNG BẢO - KẼM  - CHÚA NGUYỄN  .GIÁ 100K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

XC426 :  CẢNH HƯNG THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 40K

XC427 :  VỈNH THỌ THÔNG BẢO  - LÊ TRUNG HƯNG  .GIÁ 85K

XC428 :  QUANG THUẬN THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 55K

XC429 :  THIÊN THÁNH NGUYÊN BẢO  - TRUNG QUỐC  .GIÁ 40K

XC430 :  THÁI HÒA THÔNG BẢO  - LÊ SƠ  .GIÁ 60K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

Góp ý
Đăng bởi: UAE Coin
Địa chỉ: 122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8, HCM
Ngày đăng tin: 13:43 13/09/2022
Ngày cập nhật: 08:39 05/12/2022
Báo cáo