Thích ○○○ 
Trang:  1 2  3  4 

Xu Đức - Mỹ - Nga (mã d)

Đăng lúc 19:37 10/03/2019 ○ Cập nhật lúc 10:03 20/04/2019 ○ Đăng tại HCM
Thu Trang 74
Địa chỉ: TPHCM - HCM
Điện thoại: 090.828 
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
Website: www.tiensuutam.net

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Trang
1. STK: 0441000632462 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM (chi nhánh Tân Bình).
2. STK: 117377529 - Ngân hàng Á Châu TPHCM (chi nhánh Tân Bình).

Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
Ghi chú
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Cập nhật lúc 10:07 17/04/2019  ○○○
d1 - Xu bạc 2 Mark German States 1876 (bang Prussia) (#83) - 550k.

d3 - Xu bạc 5 Mark German States 1876 (bang Hesse-Darmstadt) (#83) - 2900k.

d7 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1937, Mark E (#86) - 290k. --> gạch.

d8 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1937, Mark F (#86) - 290k. --> gạch.

d9 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1937, Mark G (#86) - 290k.

d10 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1937, Mark D (#86) - 290k.
Cập nhật lúc 10:08 17/04/2019  ○○○
d11 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1937, Mark D (#85) - 290k.

d12 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1937, Mark E (#85) - 290k.

d13 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1937, Mark F (#85) - 290k.

d14 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1938, Mark E (#85) - 290k.

d15 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1938, Mark D (#85) - 290k.

d16 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1939, Mark A (#85) - 290k.

d17 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức Quốc Xã) 1938, Mark F (#86) - 290k. --> gạch.

d18 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1967 (#86) - 300k.

d20 - 2 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1951 (#52) - 390k.
Cập nhật lúc 19:01 04/04/2019  ○○○
d21 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1935, Mark A (xu nhôm) (#52) - 80k.

d22 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1935, Mark E (xu nhôm) (#52) - 80k.

d23 - 1 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1935, Mark A (#52) - 150k.

d24 - 1 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1934, Mark A (#52) - 250k.

d25 - Xu bạc 2 Reichsmark German Weimar Republic 1926 (#34) - 550k. 

d26 - Medal bạc Đức (#30) - 250k.

d27 - Medal bạc Đức 1992 (#30) - 250k.

d28 - Medal bạc Đức 1974 (#34) - 800k.

d30 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974 (Immanuel Kant) (#8) - 250k.
Cập nhật lúc 17:57 14/04/2019  ○○○
d32 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1973 (Frankfurt Parliament) (#8) - 250k.

d33 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974 (Immanuel Kant) (#8) - 250k.

d34 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974 (#30) - 250k.

d35 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974, nguyên bìa (#50) - 300k.

d36 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1978, nguyên bìa (#50) - 300k.

d37 - Xu bạc 10 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1998, nguyên bìa (#50) - 420k.

d38 - Xu bạc 10 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1998 (#34) - 450k. 

d39 - 4 Reichspfennig German Weimar Republic 1932, Mint A (#85) - 350k.

d40 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1928 (#85) - 120k. 
Đăng lúc 19:52 10/03/2019  ○○○
d41 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1931, Mint E (#42) - 40k.

d42 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1931, Mint D (#42) - 40k.

d43 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1934, Mint E (#74) - 30k.

d44 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1935 (#16) - 40k.

d45 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1933, Mint A (#85) - 40k.

d46 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1934, Mint E (#85) - 40k.

d47 - 5 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mint G (#85) - 40k.

d48 - 5 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mint J (#85) - 40k.

d49 - 10 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mint A (#85) - 40k.

d50 - 10 Reichspfennig German Weimar Republic 1929, Mint A (#85) - 40k.
Cập nhật lúc 11:04 20/03/2019  ○○○
d51 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921, Mint A (#44) - 30k. 

d52 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921, Mint A (#85) - 30k.

d53 - 200 Mark German Weimar Republic 1923 (#85) - 60k.

d55 - 20 Franken Saarland 1954 (#85) - 100k.

d56 - 50 Pfennig German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1950, Mint A (#85) - 180k.

d58 - Token Đức (#74) - 200k.

d59 - Token Đức (#74) - 250k.

d60 - 5 Pfennig Notgel Đức 1918 (#85) - 30k.
Đăng lúc 19:59 10/03/2019  ○○○
d61 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1930, Mint A (#85) - 40k.

d62 - 5 Reichspfennig German Weimar Republic 1925, Mark D (#52) - 40k.

d63 - 5 Reichspfennig German Weimar Republic 1935, Mark F (#52) - 40k.

d64 - 10 Reichspfennig German Weimar Republic 1935, Mark D (#52) - 40k.

d65 - 50 Pfennig German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1950, Mark A (#52) - 120k. 

d66 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921, Mint A (xu nhôm) (#42) - 30k.

d67 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1931 (#52) - 80k.

d68 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mark A (xu nhôm) (#52) - 60k.

d69 - 1 Pesa German East Africa 1891 (#42) - 280k.

d70 - 2 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1989 (Proof version) (#85) - 150k.
Đăng lúc 20:00 10/03/2019  ○○○
d71 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 160k.

d72 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 100k.

d73 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1990 (#74) - 180k.

d74 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1990 (#74) - 180k. 

d75 - 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1980 (#74) - 160k.

d76 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1972 (#44) - 120k.

d77 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.

d78 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.

d79 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.

d80 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.
Đăng lúc 20:04 10/03/2019  ○○○
d81 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 120k.

d82 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1971 (#42) - 120k.

d83 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Dân Chủ Đức / Đông Đức) 1972 (#42) - 120k.

d84 - 10 Pfennig Notgel Đức (#44) - 90k.

d85 - 10 Pfennig Notgel Đức 1917 (#44) - 180k. 

d86 - 10 Pfennig Notgel Đức 1917 (#42) - 180k.

d87 - 25 Pfennig Notgel Đức 1921 (#74) - 190k.

d88 - Token Đức (#74) - 50k.

d89 - 50 Franken Saarland 1954, nguyên hộp (#50) - 380k.

d90 - 100 Franken Saarland 1955, nguyên hộp (#50) - 380k.
Trang:  1 2  3  4 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3  4 
Trang:  1 2  3  4 
Báo cáo