Xu Đức và Notgeld (mã d) - cập nhật xu mới 20/7
TP HCM    1 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 9 năm trước
  ĐT: 090.828 xxxx
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Trang
1. STK: 0441000632462 - Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
2. STK: 117377529 - Ngân hàng Á Châu (ACB) TPHCM.
3. STK: 103871476624 - Ngân hàng Công Thương (VietinBank) TPHCM. 
4. Số điện thoại ví MoMo: 0908282524 

Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.

***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
08:46 05/T04/2021  
d1 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978, nguyên bìa và tem (#6666) - 230k.

d2 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1988, nguyên bìa và tem (#6666) - 250k. --> gạch.

d3 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990, nguyên bìa và tem (#6666) - 250k.

d4 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978, nguyên bìa và tem (#6666) - 230k.

d5 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990, nguyên bìa và tem (#6666) - 250k.

d6 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1989, nguyên bìa và tem (#6666) - 200k.

d7 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#44) - 120k.

d8 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.

d9 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.

d10 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.
d11 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.

d12 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 120k.

d13 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#42) - 120k.

d14 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#42) - 120k.

d15 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1935, Mark E (xu nhôm) (#52) - 80k.

d16 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1928 (#85) - 120k. 

d17 - Token Đức (#74) - 200k.

d18 - Token Đức (#74) - 250k.

d19 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1930, Mint A (#85) - 40k.

d20 - 50 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950, Mark A (#52) - 180k. 
d21 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1931 (#52) - 80k.

d22 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mark A (xu nhôm) (#52) - 60k.

d23 - 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1980 (#74) - 160k.

d24 - Token Đức (#74) - 50k.

d25 - 50 Franken Saarland 1954, nguyên hộp (#50) - 380k.

d26 - 100 Franken Saarland 1955, nguyên hộp (#50) - 380k.

d27 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#85) - 120k.

d28 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#85) - 120k.

d29 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.

d30 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.
d31 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#85) - 110k. 

d32 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.

d33 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.

d34 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#85) - 120k.

d35 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#85) - 120k.

d36 - Bộ 8 xu German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) (#10) - 300k. 

d37 - Bộ 4 xu German Weimar Republic (#50) - 300k.

d38 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950, xu nhôm (#91) - 30k.

d39 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1952, xu nhôm (#91) - 30k.

d40 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1952, xu nhôm (#91) - 30k.
d41 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#2) - 60k.

d42 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1948, xu nhôm (#91) - 30k.

d43 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mint J (#91) - 590k.

d44 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1928 (#91) - 120k.

d45 - 3 Mark German Weimar Republic 1922, Mint A, xu nhôm (#91) - 90k.

d46 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint J, xu nhôm (#91) - 60k.

d47 - 500 Mark German Weimar Republic  1923, Mint A, xu nhôm (#91) - 60k.

d48 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1968, xu nhôm (#91) - 20k.

d49 - 10 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1968, xu nhôm (#91) - 20k.

d50 - 2 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1975, xu nhôm (#91) - 40k.
d51 - 1 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1956, xu nhôm (#2) - 20k.

d52 - 2 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1957, xu nhôm (#2) - 30k.

d53 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1953, xu nhôm (#16) - 30k.

d54 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950, xu nhôm (#16) - 30k.

d55 - 1 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1977, xu nhôm (#16) - 30k.

d56 - 1 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1956, xu nhôm (#16) - 40k.

d57 - 20 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1986 (#16) - 40k.

d58 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1969 (#16) - 60k.

d59 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 150k. 

d60 - 100 Francs Saarland 1955 (#2) - 380k.
d61 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990 (#16) - 200k.

d62 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1927 (#2) - 120k.

d63 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1986 (#19) - 120k.

d64 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990 (#19) - 120k.

d65 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1975 (#19) - 120k.

d66 - 10 Pfennig German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1950 (#19) - 20k.

d67 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint D, xu nhôm (#19) - 50k.

d68 - Bộ 3 xu German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) (#3636) - 90k.

d69 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1983 (#3733) - 350k. 
 
d70 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1989 (#3733) - 110k.
d71 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1988 (#3733) - 110k.

d72 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1975 (#3733) - 110k.

d73 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1985 (#3733) - 110k.

d74 - 5 Mark Đức 1981 (#3933) - 200k.

d75 - 50 Pfennig East Germany 1950-A, nguyên hộp (#4444) - 200k.

d76 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978 (#30) - 200k.

d77 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1975 (#30) - 320k.

d78 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990 (#30) - 200k.

d79 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978 (#30) - 230k.

d80 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990, nguyên phong bì và tem (#30) - 250k.
d81 - Bộ 6 xu German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) (#35) - 190k.

d83 - 2 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1988, Mark J (#4747) - 150k.

d84 - 5 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1981, Mark J (#4747) - 200k.

d85 - 5 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1982, Mark F (#4747) - 200k.

d86 - 5 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mark A (#5050) - 50k.

d87 - 1 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1934 (#5050) - 250k.

d88 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#5050) - 200k.

d90 - Bộ 5 xu German Weimar Republic (#4848) - 700k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ