Xu Pháp và thuộc địa (mã f) - cập nhật xu mới 23/5

 09:30 29/06/2022
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.

***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:05 18/01/2022
f2 - 1 Franc Saint Pierre & Miquelon 1948 (#6666) - 350k.

f3 - 1 Franc Comoros 1964 (#6666) - 250k.

f4 - 10 Francs Pháp 1988 (#6666) - 150k.

f5 - 10 Francs Pháp 1983 (#6666) - 150k.

f6 - 10 Francs Pháp 1983 (#6666) - 150k.

f7 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1989 (Piedfort Proof version), 30g (#29) - 1500k.

f8 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1987, 15g (#29) - 500k. 

f9 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1987 (Piedfort Proof version), 30g (#29) - 1500k.

f10 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1987 (#35) - 500k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:05 18/01/2022
f11 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1986 (Piedfort Proof version, 30g) nguyên hộp (#88) - 1200k.

f12 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1992, 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#2) - 950k.

f13 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1993 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#2) - 950k.

f14 - Xu bạc 10 Francs Pháp 1996 (Silver Proof) (#29) - 790k.
 
f16 - Xu bạc 5 Francs Tunisie (#21) - 400k. 

f17 - Xu bạc 1.5 Euro Martinique 2004 (Proof) (ESSAI) 0.999 Silver (#72) - 1300k. 
 
f18 - Xu bạc 1½ Euro French Southern and Antarctic Lands 2004 (ESSAI), 0.999 Silver Proof (#72) - 1300k. 

f19 - Xu bạc 1½ Euro French Guiana 2004 (ESSAI), 0.999 Silver Proof (#72) - 1300k. 

f20 - Xu bạc 1½ Euro Pháp 2006, 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#72) - 900k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:08 18/01/2022
f21 - Xu bạc 10 Euro Pháp 2010, 0.9 Silver Proof, 22.2g, 37mm (#72) - 850k. 

f23 - 1 Franc Guadeloupe 1921 (#54) - 1200k.

f24 - 1 Franc French West Africa 1944 (#1) - 250k.

f26 - 5 Francs Togo 1956 (#54) - 600k. 

f27 - 1 Franc Cameroun 1926 (#30) - 300k.

f28 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#30) - 200k.

f29 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#30) - 200k.

f30 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#30) - 200k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:10 18/01/2022
f31 - 1 Franc Cameroun 1924 (#30) - 300k.

f34 - 25 Francs French West Africa 1956 (#96) - 150k.

f35 - 2 Francs Pháp 1997 (#3) - 120k.

f37 - 1 Centime Pháp 1962 (#34) - 20k. 

f38 - 1 Centime Pháp 1968 (#34) - 20k. 

f40 - 1 Cent Euro Pháp 2012 (#35) - 5k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:12 18/01/2022
f41 - 1 Centime Pháp 1968 (#73) - 20k.

f42 - 2 Francs Pháp 1995 (Louis Pasteur) (#28) - 60k.

f44 - 2 Francs Pháp 1997 (#89) - 120k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:18 18/01/2022
f52 - 5 Francs French Tunisie 1954 (#28) - 50k.

f53 - 50 Centimes Cameroun 1925 (#28) - 200k.

f54 - 1 Franc Tunisie 1941 (#95) - 50k.
 
f55 - 5 Centimes Pháp 1796 (LAN 5) (#51) - 350k.

f56 - 1 Centime Pháp 1797-1800, Mint A (xu đã được clean) (#51) - 180k.

f57 - 5 Centimes Pháp 1800 (LAN 8), Mint A (xu đã được clean) (#51) - 300k.

f58 - 10 Centimes Tunisie 1917 (#1) - 120k.

f59 - 50 Centimes French Equatorial Africa 1943 (#1) - 250k.

f60 - 50 Centimes French Equatorial Africa 1943 (#4) - 300k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:22 18/01/2022
f61 - 100 Francs French Afars & Issas 1970 (#3) - 380k.

f62 - 5 Centimes Pháp 1913 (#3) - 50k.

f63 - 1 Franc Pháp 1957 (xu nhôm) (#1) - 50k.

f64 - 1 Franc Pháp 1948 (xu nhôm) (#1) - 30k.

f65 - 20 Francs Madagascar 1953 (#1) - 130k.

f67 - 2 Francs Pháp 1958 (xu nhôm) (#12) - 40k. 

f68 - 20 Francs Pháp 1993, xu 3 lõi (Tri-metallic) (#12) - 140k.

f69 - 1 Franc Pháp 1957 (xu nhôm) (#12) - 40k. 

f70 - 1 Decime Pháp, Mint A (#12) - 350k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:26 18/01/2022
f71 - 1 Liard Pháp 1791 (#12) - 500k.

f72 - 10 Francs French-New Hebrides 1967 (#52) - 290k.

f73 - 10 Francs  French-New Hebrides 1975 (#19) - 290k.

f74 - 1 Centime Pháp 1920 (#19) - 60k.

f77 - 2 Francs Pháp 1943 (xu nhôm) (#19) - 30k.

f78 - 2 Cent Euro Pháp 1999 (#19) - 10k.
 
f79 - 1 Franc Tunisie 1945 (#19) - 50k.

f80 - 100 Francs French Afars & Issas 1975 (#23) - 300k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:27 18/01/2022
f81 - 2 Centimes Tunisie 1891 (#23) - 600k.

f82 - Bách phân chi nhất 1923 (#23) - 20k.

f83 - Bách phân chi nhất 1922 (#23) - 20k.

f86 - Bách phân chi nhất 1938 (#27) - 30k.

f87 - Bách phân chi nhất 1926 (#27) - 30k. 
 
f88 - 10 Centimes Tunisie 1904 (#27) - 100k.

f90 - 1 Franc Tunisie 1945 (#35) - 50k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:29 18/01/2022
f91 - 5 Francs Tunisie 1954 (#35) - 60k.

f92 - 10 Francs French Afars & Issas 1970, nguyên hộp (#35) - 490k.

f93 - 100 Francs French Afars & Issas 1970, nguyên hộp (#35) - 650k.

f94 - 1 Franc West African States 1975 (xu nhôm) (#3633) - 120k.

f95 - 1 Franc French West Africa 1948 (xu nhôm) (#3633) - 120k.
 
f96 - Bộ 3 xu Pháp, cùng năm 1943 (#52) - 90k.

f99 - Bộ 3 xu Algerie (#85) - 300k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:38 18/01/2022
f101 - 1 Centime Pháp 1913 (#3834) - 60k. 

f104 - Bộ 4 xu Madagaska (#11) - 550k.

f105 - 100 Francs Pháp 1955 (#4141) - 40k.

f108 - 1 Centime Pháp 1904 (#4141) - 60k.

f109 - 1 Centime Pháp 1908 (#4141) - 60k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:40 18/01/2022
f111 - 10 Francs French West Africa 1956 (#4340) - 70k.

f112 - 20 Francs French Somaliland 1952 (#4340) - 450k.

f113 - 10 Francs Polynesia 1975 (#4340) - 40k.

f114 - 20 Francs New Hebrides 1967 (#4340) - 210k.

f115 - 1/2 Cents Indochine 1936 (#4340) - 30k.

f116 - 1/2 Cents Indochine 1938 (#4340) - 30k.

f117 - 1/2 Cents Indochine 1935 (#4340) - 30k.

f118 - Bách phân chi nhất 1922 (#4340) - 30k.

f119 - Bộ 3 xu Pháp (#4343) - 100k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:42 18/01/2022
f121 - 1 Franc Madagascar 1943 (#30) - 600k.

f122 - Bộ 9 xu Pháp (#30) - 220k.

f123 - 2 Euro Pháp 2013 (#4545) - 100k.

f124 - 1/2 Cent Indochine 1939 (#4745) - 30k.

f125 - 10 Centimes Pháp 1941 (#5252) - 50k.

f126 - 5 Francs Pháp 1989 (#5252) - 70k. 
 
f127 - 1 Franc Pháp 1995 (#5252) - 90k.

f128 - 1 Franc Pháp 1996 (#5252) - 90k.

f129 - 1 Centime Pháp 1896, Mint A (#5252) - 280k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:43 18/01/2022
f131 - Bộ 3 xu Pháp (#5252) - 100k.

f132 - 5 Francs Comoros 1992 (#5352) - 200k. 

f133 - 10 Francs Pháp 1952 (#5352) - 30k.

f134 - 20 Centimes Indochine 1945 (#5352) - 20k.

f135 - 1 Centime Indochine 1941 (#5352) - 30k.

f136 - Bách phân chi nhất 1914 (#5352) - 30k.

f137 - Xu thẻ bài 1889 (#5352) - 80k.

f138 - Xu thẻ bài 18xx (#5352) - 50k.

f139 - Xu thẻ bài (#5352) - 40k.

f140 - Xu thẻ bài 188x (#5352) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:45 18/01/2022
f141 - Xu thẻ bài 188x (#5352) - 40k.

f143 - 5 Centimes Pháp 1934 (#5352) - 30k.
 
f144 - 5 Centimes Pháp 1935 (#5352) - 30k.

f145 - 5 Centimes Pháp 1936 (#5352) - 30k.

f146 - 10 Centimes Pháp 1918 (#5352) - 30k.

f147 - 10 Centimes Pháp 1919 (#5352) - 30k.

f148 - 10 Centimes Pháp 1920 (#5352) - 30k.

f149 - 10 Centimes Pháp 1921 (#5352) - 30k.

f150 - 10 Centimes Pháp 1923 (#5352) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:46 18/01/2022
f151 - 10 Centimes Pháp 1924 (#5352) - 30k.

f152 - 10 Centimes Pháp 1925 (#5352) - 30k.

f153 - 10 Centimes Pháp 1929 (#5352) - 30k.

f154 - 10 Centimes Pháp 1930 (#5352) - 30k.

f155 - 10 Centimes Pháp 1931 (#5352) - 30k.

f156 - 10 Centimes Pháp 1932 (#5352) - 30k.

f157 - 10 Centimes Pháp 1933 (#5352) - 30k.

f158 - 10 Centimes Pháp 1935 (#5352) - 30k.

f159 - 10 Centimes Pháp 1936 (#5352) - 30k.

f160 - 10 Centimes Pháp 1938 (#5352) - 30k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:47 18/01/2022
f162 - 10 Centimes Pháp 1939 (#5352) - 30k. 

f164 - 20 Cents Indochine 1939 (#5757) - 40k.

f165 - 1 Cent Indochine 1943 (#5757) - 40k.

f166 - 1 Cent Indochine (#5757) - 30k.

f167 - Xu thẻ bài 1889 (#5757) - 180k.

f168 - 1 Franc Pháp 1921 (#5757) - 30k.

f169 - 1 Franc Pháp 1922 (#5757) - 30k.

f170 - 1 Franc Pháp 1923 (#5757) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:49 18/01/2022
f171 - 1 Franc Pháp 1924 (#5757) - 30k.

f175 - 50 Centimes Pháp 1944 (#5757) - 30k.

f177 - 1 Franc Pháp 1942 (#5757) - 30k.

f178 - 1 Franc Pháp 1943 (#5757) - 30k.

f179 - 1 Franc Pháp 1944 (#5757) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:51 18/01/2022
f181 - 2 Francs Pháp 1944 (#5757) - 40k.

f182 - 1 Franc Pháp 1959 (#5757) - 30k.

f183 - 1 Franc Pháp 1945 (#5757) - 30k.

f184 - 1 Franc Pháp 1948 (#5757) - 30k.

f185 - 2 Francs Pháp 1947 (#5757) - 40k.

f186 - 2 Francs Pháp 1948 (#5757) - 40k.

f187 - 2 Francs Pháp 1950 (#5757) - 40k.

f188 - 5 Francs Pháp 1946 (xu nhôm) (#5757) - 40k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:52 18/01/2022
f191 - 1 Franc Pháp 1923 (Bon Pour) (#5757) - 40k.

f192 - 100 Francs Gabon 1982 (#5757) - 300k.

f193 - 100 Francs Congo 1971 (#5757) - 250k.

f194 - 1 Franc French Equatorial Africa 1948 (#5757) - 80k.

f195 - 1 Franc French Equatorial Africa 1948 (#5757) - 120k.

f196 - 1 Franc Cameroun 1948 (#5757) - 120k.

f197 - 2 Francs Comores 1964 (#5757) - 180k.

f199 - 2 Francs New Caledonia 1977 (#5757) - 50k.

f200 - 5 Francs New Caledonia 2003 (#5757) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:53 18/01/2022
f201 - 5 Francs French Polynesia 2004 (#5757) - 50k.

f204 - Bách phân chi nhất 1931 (#5757) - 80k.

f205 - Bách phân chi nhất 1922 (#5757) - 30k.

f206 - Bách phân chi nhất 1903 (#5757) - 60k.

f207 - Bách phân chi nhất 1922 (#5757) - 30k.

f208 - Xu thẻ bài 1889 (#5757) - 120k.

f209 - Xu thẻ bài 1887 (#5757) - 30k.

f210 - 5 Cents Indochine 1923 (#5757) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:56 18/01/2022
f211 - 5 Cents Indochine 1938 (#5757) - 30k.

f212 - 5 Cents Indochine 1939 (#5757) - 30k.

f213 - 10 Cents Indochine 1940 (#5757) - 30k.

f214 - 20 Cents Indochine 1945 (#5757) - 40k.

f215 - 5 Hào Việt Nam 1976 (#5757) - 10k.

f216 - 1/2 Cent Indochine 1935 (#5757) - 30k.

f217 - 1/2 Cent Indochine 1936 (#5757) - 30k.

f218 - 1/2 Cent Indochine 1938 (#5757) - 30k.

f219 - 1/2 Cent Indochine 1939 (#5757) - 30k.

f220 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1987 (#5858) - 550k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:58 18/01/2022
f221 - Bộ 3 xu Pháp (Bon Pour) (#5959) - 100k.

f222 - Bộ 3 xu Pháp (#5959) - 100k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 09:59 18/01/2022
f237 - 20 Centimes Pháp 1942 (#6060) - 50k.

f238 - 20 Centimes Pháp 1943 (#6060) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:00 18/01/2022
f241 - 10 Centimes Pháp 1941 (#6060) - 50k.

f242 - 10 Centimes Pháp 1941 (#6060) - 80k.

f244 - 2 Francs Pháp 1923 (#6060) - 40k.

f245 - 2 Francs Pháp 1924 (#6060) - 40k.

f246 - 2 Francs Pháp 1925 (#6060) - 40k. 

f248 - 2 Francs Pháp 1938 (#6060) - 40k.

f249 - 10 Francs Pháp 1951 (#6060) - 30k.

f250 - 10 Francs Pháp 1951-B (#6060) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:03 18/01/2022
f251 - 10 Francs Pháp 1952 (#6060) - 30k.

f252 - 10 Francs Pháp 1952-B (#6060) - 30k.

f253 - 10 Francs Pháp 1953 (#6060) - 30k.

f254 - 10 Francs Pháp 1953-B (#6060) - 30k.

f258 - 1 Franc Tunisie 1921 (#6060) - 50k.

f259 - 1 Franc Tunisie 1941 (#6060) - 50k.

f260 - 1 Franc Tunisie 1945 (#6060) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:04 18/01/2022
f261 - 10 Centimes Pháp 1854 (#6060) - 100k. 

f262 - 10 Centimes Pháp 1855 (#6060) - 100k.

f263 - 10 Centimes Pháp 1861 (#6060) - 30k.

f264 - 10 Centimes Pháp 1862 (#6060) - 100k.

f265 - 10 Centimes Pháp 1864 (#6060) - 30k.

f266 - 10 Centimes Pháp 1864 (#6060) - 50k.

f267 - 10 Centimes Pháp 1865 (#6060) - 30k.

f268 - 10 Centimes Pháp 1872 (#6060) - 200k.

f269 - 10 Centimes Pháp 1873 (#6060) - 30k.

f270 - 10 Centimes Pháp 1873 (#6060) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:05 18/01/2022
f271 - 10 Centimes Pháp 1881 (#6060) - 110k.

f272 - 10 Centimes Pháp 1898 (#6060) - 100k.

f273 - 10 Centimes Pháp 1898 (#6060) - 60k.

f274 - 10 Centimes Pháp 1899 (#6060) - 100k.

f275 - 10 Centimes Pháp 1902 (#6060) - 70k.

f276 - 10 Centimes Pháp 1903 (#6060) - 70k.

f278 - 10 Centimes Pháp 1907 (#6060) - 40k.

f279 - 10 Centimes Pháp 1913 (#6060) - 100k.

f280 - 10 Centimes Pháp 1914 (#6060) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:07 18/01/2022
f281 - 10 Centimes Pháp 1916 (#6060) - 80k.

f282 - 1 Decime Pháp (W) (#6060) - 600k.

f283 - 1 Decime Pháp (A) (#6060) - 800k.

f284 - 1 Decime Pháp (K) (#6060) - 600k.

f285 - 1 Decime Pháp (AA) (#6060) - 600k.
Các xu trên cạnh dày:

f289 - 1 Centime Pháp 1848 (#6161) - 350k.

f290 - 1 Decime Pháp (#6161) - 550k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:08 18/01/2022
f291 - 2 Sol Pháp 1792 (#6161) - 450k.

f292 - 1 Franc Madagascar 1958 (#6161) - 120k.

f293 - 1 Franc French Equatorial Africa 1948 (#6161) - 90k.

f294 - 2 Francs Cameroun 1948 (#6161) - 140k.

f295 - 5 Centimes Pháp 1912 (#6161) - 60k.

f296 - 2 Centimes Pháp 1862-K (#6161) - 200k.

f297 - 5 Centimes Pháp 1855-W (#6161) - 100k.

f298 - 1 Cent Bách Phân Chi Nhất 1938 (#6161) - 30k.

f299 - 1 Cent Bách Phân Chi Nhất 1898 (#6161) - 180k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:09 18/01/2022
f301 - 25 Francs French West Africa 1956 (#6161) - 140k.

f302 - 10 Francs French West Africa (and Togo) 1957 (#6161) - 120k.

f303 - 25 Francs French West Africa (and Togo) 1957 (#6161) - 150k.

f304 - 25 Francs Cameroun 1958 (#6161) - 180k.

f305 - Xu bạc 200 Francs French Morocco 1953 (#6161) - 400k.

f306 - Bộ 3 xu French West Africa (cùng năm 1956) (#6161) - 320k.

f310 - 1 Franc Pháp 1926 (Bon Pour) (#6161) - 190k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:11 18/01/2022
f311 - 10 Centimes Pháp 1941 (chữ MES có gạch) (#6161) - 50k.

f312 - 10 Centimes Pháp 1941 (#6161) - 50k. 

f313 - Xu bạc 100 Francs Pháp 1986, Silver Proof, nguyên hộp (#6363) - 900k.

f315 - Xu bạc 1 Franc Pháp 1869 (#6464) - 300k. 

f316 - Xu bạc 100 Francs French Morocco 1953 (#6464) - 200k.

f317 - Xu bạc 10 Euro Pháp 2010 (#6565) - 450k.

f319 - 2 Centimes Pháp 1878, Mint K (#6767) - 450k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:12 07/03/2022
f321 - 20 Centimes Pháp 1941 (#6767) - 50k.

f322 - 5 Franncs Pháp 1945 (xu nhôm) (#6767) - 40k. 

f323 - 5 Franncs Pháp 1946 (xu nhôm) (#6767) - 40k.

f324 - 5 Franncs Pháp 1949 (xu nhôm) (#6767) - 50k.

f325 - 25 Centimes Pháp 1932 (#6767) - 50k.

f326 - 25 Centimes Pháp 1917 (#6767) - 70k.

f327 - 25 Centimes Pháp 1914 (chữ MES có gạch) (#6767) - 150k. 

f330 - 10 Francs Pháp 1989 (#6767) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:13 07/03/2022
f331 - 10 Francs Pháp 1990 (#6767) - 30k.

f332 - 10 Francs Pháp 1991 (#6767) - 30k.

f333 - 10 Francs Pháp 1992 (#6767) - 30k.

f334 - 1 Centime Pháp 1970 (#6767) - 20k.

f335 - 5 Francs Pháp 1992 (#6767) - 70k.

f336 - 5 Francs Pháp 1994 (#6767) - 70k.

f337 - 5 Francs Pháp 1978 (#6767) - 30k.

f338 - 5 Francs Pháp 1975 (#6767) - 30k.

f339 - 5 Centimes Pháp 1854 (#6767) - 100k.

f340 - 10 Centimes Pháp 1855-A (#6767) - 190k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:14 07/03/2022
f342 - 10 Centimes Pháp 1855-BB (#6767) - 190k.

f343 - 10 Centimes Pháp 1863-K (#6767) - 120k.

f344 - 10 Centimes Pháp 1897-A (#6767) - 250k.

f345 - 1 Centime Pháp 1862-BB (#6767) - 400k. 

f347 - 10 Francs French Polynesia 1967 (#6767) - 30k.

f348 - 20 Francs French Polynesia 1986 (#6767) - 60k.
 
f349 - 1 Franc New Caledonia 1973 (xu nhôm) (#6767) - 50k.

f350 - 2 Francs New Caledonia 1973 (xu nhôm) (#6767) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:15 07/03/2022
f351 - 5 Francs French Polynesia 1965 (xu nhôm) (#6767) - 60k.

f352 - 1 Franc Equatorial African States 1969 (xu nhôm) (#6767) - 120k.

f353 - 5 Francs Equatorial African States 1970 (#6767) - 90k.

f354 - 100 Francs Tunisie 1950 (#6767) - 60k.

f355 - 1 Franc Comoros 1964 (#2022) - 320k.

f356 - 1 Franc St. Pierre & Miquelon 1948 (#2022) - 380k.

f357 - 2 Francs French Afars & Issas 1968, nguyên hộp (#2022) - 2000k.

f359 - Xu bạc 1 Franc Pháp 1918 (#6868) - 180k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 11:29 03/07/2022
f360 - Bộ 2 xu Cameroun (#6969) - 250k.

f361 - Lot 5 xu 2 Francs Pháp (#6969) - 300k.

f362 - Lot 4 xu 5 Francs Pháp (#6969) - 230k.

f363 - Bộ 3 xu Pháp (#6969) - 110k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Bản tin đã đăng lúc 09:04 18/01/2022
Cập nhật lần cuối 09:30 29/06/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.