Xu Nga (mã n)

 07:06 25/05/2022
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.

***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
Đăng 13:05 18/01/2022 , cập nhật lần cuối 07:06 25/05/2022
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Bài viết đính kèm: 13
 13:06 18/01/2022
n1 - 50 Roubles Russia 1994 (#6666) - 450k.

n2 - 1 Kopek Imperial Russia 1913 (#6666) - 200k. --> gạch.

n3 - 50 Roubles Russia 1993 (#6666) - 450k. 

n4 - 50 Roubles Russia 1994 (#6666) - 450k.

n5 - Xu bạc 5 Roubles Russia Soviet Union 1977 (#21) - 450k. 

n6 - Xu bạc 5 Roubles Russia Soviet Union 1980 (#21) - 450k. 

n7 - Xu bạc 5 Roubles Russia Soviet Union 1980 (#21) - 450k.

n8 - 1 Kopek Imperial Russia 1901 (#88) - 120k. 

n9 - 1 Kopek Imperial Russia 1906 (#88) - 120k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 13:07 18/01/2022
n12 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#91) - 70k. 

n13 - 1/2 Kopek Imperial Russia 1842 (#52) - 180k. 

n15 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1980 (#22) - 70k.

n16 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1987 (#22) - 80k.

n17 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1991 (#22) - 80k.
 
n18 - 10 Kopeks Russia 2008 (#52) - 10k. 

n19 - 1 Rouble Russia 1997 (#63) - 10k. 

n20 - 1 Rouble Russia 1992 (#70) - 20k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 13:08 18/01/2022
n21 - 1 Rouble Russia 1997 (#70) - 10k.

n22 - 1 Rouble Russia 1992 (#22) - 20k.

n23 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1982 (#22) - 20k.

n24 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1955 (#22) - 50k.

n25 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1987 (#22) - 20k.

n26 - 10 Kopeks Russia 1988 (#22) - 10k. 

n27 - 1 Rouble Russia 1997 (#22) - 20k.

n28 - 2 Roubles Russia 1997 (#22) - 20k.

n29 - 2 Kopeks Russia Soviet Union 1990 (#22) - 20k.

n30 - 5 Roubles Russia 2016 (#24) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 13:10 18/01/2022
n31 - 10 Roubles Russia 2016 (#24) - 30k.

n32 - 10 Roubles Russia 2011 (#24) - 30k.

n33 - Bộ 7 xu Russia (#5050) - 200k.

n34 - Bộ 8 xu Russia (#24) - 200k.

n35 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#24) - 70k.

n36 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#24) - 70k.

n37 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#24) - 80k.

n38 - 1 Denga (= 1/2 Kopek) Imperial Russia (#33) - 90k.

n39 - 1 Denga (= 1/2 Kopek) Imperial Russia 1747 (#33) - 90k.

n40 - 10 Roubles Russia Soviet Union 1991 (#3635) - 40k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 13:11 18/01/2022
n41 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1987 (#3639) - 80k.

n42 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#3639) - 70k.

n43 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#3639) - 70k.

n44 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#3639) - 80k.

n45 - 1 Kopek Imperial Russia 1909 (#4241) - 130k. 

n46 - 1 Kopek Imperial Russia 1911 (#4241) - 130k. 

n47 - 1 Kopek Imperial Russia 1915 (#4241) - 130k. 

n48 - 2 Kopeks Imperial Russia 1868 (#4241) - 180k. --> gạch.

n49 - 2 Roubles Russia 2012 (#4444) - 40k.
 
n50 - 10 Roubles Russia 2013 (#4444) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 13:12 18/01/2022
n51 - 10 Roubles Russia 2002 (#4444) - 50k.

n52 - 10 Roubles Russia 2014 (#4444) - 50k.

n53 - 10 Roubles Russia 2007 (#4444) - 50k.

n54 - 3 Roubles Russia Soviet Union 1991 (Proof version) (#4444) - 180k.

n55 - 10 Roubles Russia 2012 (#4545) - 30k.

n56 - 10 Roubles Russia 2012 (#4545) - 30k.

n57 - 10 Roubles Russia 2012 (#4545) - 30k.

n58 - 10 Roubles Russia 2014 (#4545) - 30k.

n59 - 10 Roubles Russia 2013 (#4545) - 30k.
 
n60 - 10 Roubles Russia 2014 (#4545) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:47 18/01/2022
n61 - 1/2 Kopek Imperial Russia 1899 (#4545) - 60k. 

n62 - 1 Kopek Imperial Russia 1841 (#4545) - 90k. 

n63 - Xu bạc 20 Kopeks Russia Soviet Union 1925 (#4646) - 250k. --> gạch.

n64 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1984 (#4848) - 20k.

n65 - 2 Kopeks Russia Soviet Union 1991 (#4848) - 20k.

n66 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1986 (#4848) - 20k.

n67 - 20 Kopeks Russia Soviet Union 1985 (#4848) - 20k.

n69 - 10 Roubles Russia 2005 (#5352) - 50k.

n70 - 10 Roubles Russia 2006 (#5352) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:49 18/01/2022
n71 - 10 Roubles Russia 2006 (#5352) - 50k.

n72 - 10 Roubles Russia 2006 (#5352) - 50k.

n73 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1971 (#5656) - 30k.

n74 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1969 (#5656) - 30k.

n75 - 1 Rouble Russia 2017 (#5757) - 20k.
 
n76 - 25 Roubles Russia 2018 (#5757) - 50k.

n77 - 25 Roubles Russia 2018 (#5757) - 50k.

n78 - 25 Roubles Russia 2018 (#5757) - 50k.

n79 - 1 Rouble Russia 1992 (#5757) - 280k.

n80 - 1 Rouble Russia Soviet Union (Proof version) 1989 (#5656) - 150k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:50 18/01/2022
n81 - 5 Kopeks Imperial Russia 1773 (#5656) - 480k.

n82 - 1 Rouble Russia 2014 (#5757) - 20k.

n83 - 10 Kopeks Russia Soviet Union 1991 (#5757) - 40k.

n84 - 5 Roubles Russia 1992 (#5757) - 20k.

n85 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#5757) - 50k.

n86 - Xu bạc 10 Kopeks Russia Soviet Union 1929 (#5757) - 160k. --> gạch.

n87 - 1 Kopek Imperial Russia 1842 (#5858) - 350k. 

n88 - 15 Kopeks Russia Soviet Union 1939 (#22) - 90k.

n89 - 3 Kopeks Russia Soviet Union 1940 (#22) - 90k.

n90 - 1 Kopek Imperial Russia 1877 (#5757) - 130k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:51 18/01/2022
n91 - 1 Kopek Imperial Russia 1903 (#5757) - 120k.

n92 - 3 Kopeks Imperial Russia 1912 (#5757) - 250k.

n93 - 5 Roubles Russia Soviet Union 1989 (#5858) - 250k.

n94 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1980 (#5858) - 80k.

n95 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#5858) - 80k.

n96 - 1 Kopek Russia Soviet Union 1970 (#5858) - 20k.

n97 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#6060) - 50k.

n98 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#6060) - 50k.

n99 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#6060) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:52 18/01/2022
n101 - 50 Kopeks Russia Soviet Union (#6060) - 40k.

n103 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1991 (#6160) - 100k.

n104 - 5 Roubles Russia Soviet Union 1991 (#6160) - 200k.

n105 - 2 Kopeks Imperial Russia (#6363) - 280k.

n106 - 5 Kopeks Imperial Russia 1831 (#6363) - 850k.

n107 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1978 (#6363) - 80k.

n108 - 10 Kopeks Russia 1991 (#6363) - 30k.

n109 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.

n110 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:54 18/01/2022
n111 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.

n112 - 50 Roubles Russia 1993 (#6363) - 290k.

n113 - 10 Roubles Russia 1992 (#6565) - 30k.

n114 - 20 Roubles Russia 1992 (#6565) - 30k.

n116 - 1 Rouble Russia Soviet Union (#6565) - 50k.

n117 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1980 (#6565) - 80k.

n118 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1977 (#6565) - 80k.

n119 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1979 (#6565) - 80k.

n120 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1989 (#6565) - 120k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:56 18/01/2022
n121 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1990 (#6565) - 120k.

n122 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1978 (#6565) - 80k.

n123 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1986 (#6565) - 90k.

n124 - 1 Rouble Russia Soviet Union 1980 (#6565) - 80k.
--------------------------------------
n120 - 20 Kopeks Russia Soviet Union 1967 (#6060) - 50k. --> gạch.

n131 - 5 Roubles Russia Soviet Union 1991 (#6160) - 200k. --> gạch.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.