Xu Đức và Notgeld (mã d) - cập nhật xu mới 8/8

 09:24 09/08/2022
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.

***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:35 18/01/2022
d1 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978, nguyên bìa và tem (#6666) - 230k.

d2 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990, nguyên bìa và tem (#6666) - 250k.

d3 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1989, nguyên bìa và tem (#6666) - 200k.

d4 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#44) - 120k.

d5 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.

d6 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#74) - 120k.

d7 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.

d8 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#74) - 120k.

d9 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 120k.

d10 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#42) - 120k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:36 18/01/2022
d11 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#42) - 120k.

d12 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1935, Mark E (xu nhôm) (#52) - 80k.

d13 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1928 (#85) - 120k. 

d14 - Token Đức (#74) - 200k.

d15 - Token Đức (#74) - 250k.

d16 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1930, Mint A (#85) - 40k.

d17 - 50 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950, Mark A (#52) - 180k. 

d18 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1931 (#52) - 80k.

d19 - Token Đức (#74) - 50k. 

d20 - 50 Franken Saarland 1954, nguyên hộp (#50) - 380k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:37 18/01/2022
d21 - 100 Franken Saarland 1955, nguyên hộp (#50) - 380k.

d22 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#85) - 120k.

d23 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#85) - 120k.

d24 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.

d25 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.

d26 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#85) - 110k. 

d27 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.

d28 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#85) - 110k.

d29 - 20 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#85) - 120k.

d30 - Bộ 8 xu German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) (#10) - 300k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:38 18/01/2022
d32 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1952, xu nhôm (#91) - 30k. -->gạch.

d34 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mint J (#91) - 590k.

d35 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1928 (#91) - 120k.

d37 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint J, xu nhôm (#91) - 60k. --> gạch.

d38 - 500 Mark German Weimar Republic  1923, Mint A, xu nhôm (#91) - 60k. --> gạch.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:39 18/01/2022
d43 - 2 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1957, xu nhôm (#2) - 30k.

d44 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1953, xu nhôm (#16) - 30k.

d45 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950, xu nhôm (#16) - 30k. -->gạch.

d46 - 1 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1977, xu nhôm (#16) - 30k.

d47 - 1 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1956, xu nhôm (#16) - 40k. --> gạch.

d48 - 20 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1986 (#16) - 40k.

d49 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1969 (#16) - 60k.

d50 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#16) - 150k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:41 18/01/2022
d51 - 100 Francs Saarland 1955 (#2) - 380k.

d52 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990 (#16) - 200k.

d53 - 50 Reichspfennig German Weimar Republic 1927 (#2) - 120k.

d54 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1986 (#19) - 120k.

d55 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1975 (#19) - 120k.

d56 - 10 Pfennig German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1950 (#19) - 20k.

d57 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint D, xu nhôm (#19) - 50k. --> gạch.

d58 - Bộ 3 xu German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) (#3636) - 90k.

d59 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1983 (#3733) - 350k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:42 18/01/2022
d61 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1988 (#3733) - 110k.

d62 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1975 (#3733) - 110k.

d63 - 50 Pfennig East Germany 1950-A, nguyên hộp (#4444) - 200k. 

d64 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978 (#30) - 200k.

d65 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990 (#30) - 200k.

d66 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1978 (#30) - 230k.

d67 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1990, nguyên phong bì và tem (#30) - 250k.

d69 - 5 Mark German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1982, Mark F (#4747) - 200k.

d70 - 5 Reichspfennig German Weimar Republic 1924, Mark A (#5050) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:44 18/01/2022
d71 - 1 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1934 (#5050) - 250k.

d72 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#5050) - 200k.

d75 - Medal bạc Đức (#30) - 250k.

d77 - Medal bạc Đức 1974 (#34) - 800k.

d78 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974 (Immanuel Kant) (#8) - 250k.

d79 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974 (#30) - 250k.

d80 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974, Mark J (#15) - 250k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:45 18/01/2022
d81 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974, Mark D (#15) - 250k.

d82 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1974, Mark G (#15) - 250k.

d83 - Xu bạc 5 Mark West Germany (Tây Đức) 1973, Mark D (#15) - 250k.

d85 - Xu bạc 10 Mark Đức 1987 (#29) - 350k.

d86 - Xu bạc 10 Mark Đức 1988 (#29) - 350k.

d87 - Medal bạc Đức 2006, nguyên bìa (#33) - 350k.

d88 - Xu bạc 1 Mark German Weimar Republic 1925 (#35) - 680k.

d89 - Xu bạc 1 Mark German Weimar Republic 1924 (#95) - 600k.

d90 - Xu bạc 5 Mark Đức 1977 (Proof version) (#4040) - 300k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:46 18/01/2022
d91 - Xu bạc 5 Mark Đức 1975 (#4040) - 250k.

d92 - Xu bạc 10 Mark Đức 1972 (#4040) - 350k.

d93 - Xu bạc 10 Mark Đức 1972 (#4040) - 350k.

d94 - Xu bạc 10 Mark Đức 1972 (#4040) - 350k.

d95 - 10 Pfennig German Notgeld (#5352) - 200k.

d96 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1941, Mint A (#5252) - 40k.

d97 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938, Mint A (#5252) - 60k.

d98 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937, Mint A (#5252) - 60k.

d99 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937, Mint F (#5252) - 80k. 

d100 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939, Mint A (#5252) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:49 18/01/2022
d101 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937, Mint D (#5252) - 80k.

d102 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938, Mint A (#5252) - 80k. 

d103 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937, Mint A (#5252) - 80k.

d104 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938, Mint D (#5252) - 80k.

d105 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938, Mint E (#5252) - 100k.

d106 - 1 Pfenning German States (bang Prussia) 1868 (#5552) - 200k.

d107 - 2 Pfenninge German States (bang Prussia) 1868 (#5552) - 200k.

d108 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1940-D (#5552) - 180k.

d109 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1943-D (#5552) - 40k.

d110 - 10 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1942-A (#5552) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:50 18/01/2022
d111 - 10 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1941-B (#5552) - 50k.

d112 - 10 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1941-A (#5552) - 50k.

d113 - Xu bạc 1 Mark Đức 1904 (năm hơi hiếm) (#5858) - 450k. -->gạch.

d115 - 4 Reichspfennig German Weimar Republic 1932-D (#5858) - 390k.-->gạch.

d116 - 4 Reichspfennig German Weimar Republic 1932-J (#5858) - 450k.-->gạch.

d117 - 2 Pfenning German States (bang Baravia) 1866 (#5858) - 300k.-->gạch.

d118 - Notgeld Áo (#5858) - 190k.

d119 - Notgeld Đức 1918 (#5858) - 200k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:51 18/01/2022
d122 - 1 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924 (#6060) - 50k.

d123 - 1 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-D (#6060) - 40k.

d124 - 5 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1916 (#6060) - 60k.

d125 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1921 (#6060) - 70k.

d126 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1940-A (#6060) - 40k.

d127 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1942-A (#6060) - 40k.

d128 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1943-B (#6060) - 40k.

d129 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1943-G (#6060) - 40k.

d130 - 10 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1941-A (#6060) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:51 18/01/2022
d131 - 10 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1941-E (#6060) - 50k.

d132 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937-A (#6060) - 60k.

d133 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938-A (#6060) - 60k.

d134 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939-A (#6060) - 60k.

d135 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939-D (#6060) - 60k.

d136 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937-A (#6060) - 80k.

d137 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938-J (#6060) - 120k.

d138 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938-G (#6060) - 200k.

d139 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939-A (#6060) - 80k.

d140 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939-J (#6060) - 120k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:54 18/01/2022
d141 - 5 Rentenpfennig German Weimar Republic 1925-D (#6060) - 50k.

d142 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-F (#6060) - 100k.

d143 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-A (#6060) - 50k.

d144 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1925-E (#6060) - 50k.

d145 - 10 Rentenpfennig German Weimar Republic 1925-D (#6060) - 50k.

d146 - 50 Rentenpfennig German Weimar Republic 1924-A (#6060) - 490k.

d147 - Xu bạc 5 Mark Đức 1970 (#6161) - 350k. 

d148 - Xu bạc 5 Mark Đức 1968 (#6161) - 300k.

d149 - 2 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1977, xu nhôm (#6262) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:57 18/01/2022
d151 - 1 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1941, Mint F (#6262) - 40k.

d152 - 10 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1943 (#6262) - 50k.

d153 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939, Mint E, xu nhôm (#6262) - 250k.

d154 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1944, Mint F, xu nhôm (#6262) - 300k. 

d155 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1922 (#6262) - 40k.

d156 - 5 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1918 (#6262) - 50k. --> gạch.

d157 - 5 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1875 (#6262) - 50k. --> gạch.

d158 - 5 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1914 (#6262) - 50k. --> gạch.

d159 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1888 (#6262) - 50k. --> gạch.

d160 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1899 (#6262) - 50k. --> gạch.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:58 18/01/2022
d161 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1900 (#6262) - 50k. 

d162 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1902 (#6262) - 50k. 

d163 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1903 (#6262) - 50k. 

d164 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1905 (#6262) - 50k. 

d165 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1906 (#6262) - 50k. 

d166 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1907 (#6262) - 50k. 

d167 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1908 (#6262) - 50k. 

d168 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1913 (#6262) - 50k. 

d169 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1914 (#6262) - 50k. 

d170 - 10 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1915 (#6262) - 50k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:59 18/01/2022
d171 - 2 Pfennigi German States (bang Prussia) 1810 (#6363) - 200k.-->gạch.

d172 - 2 Pfenninge German States (bang Prussia) 1868 (#6363) - 220k.

d173 - 3 Pfenninge German States (bang Prussia) 1865 (#6363) - 250k.-->gạch.

d175 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1935, Mark E (xu nhôm) (#6363) - 50k.

d176 - 50 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1943, Mark B (xu nhôm) (#6363) - 50k.

d177 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint G, xu nhôm (#6363) - 60k. --> gạch.

d178 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint F, xu nhôm (#6363) - 60k. --> gạch.

d179 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1920. Mint A, xu nhôm (#6363) - 30k.

d180 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1920. Mint F, xu nhôm (#6363) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 18:03 18/01/2022
d181 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1920. Mint J, xu nhôm (#6363) - 30k.

d182 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921. Mint A, xu nhôm (#6363) - 30k.

d183 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921. Mint D, xu nhôm (#6363) - 30k.

d184 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1921. Mint F, xu nhôm (#6363) - 30k.

d185 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1922. Mint A, xu nhôm (#6363) - 30k.

d186 - 50 Pfennig German Weimar Republic 1922. Mint D, xu nhôm (#6363) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 18:04 18/01/2022
d192 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1886 (#6363) - 40k.

d193 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1887 (#6363) - 40k.

d194 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1891 (#6363) - 50k.

d195 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1892 (#6363) - 40k.

d196 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1895 (#6363) - 40k.

d197 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1901 (#6363) - 40k.

d198 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1910 (#6363) - 50k.

d199 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1911 (#6363) - 40k.

d200 - 1 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1913 (#6363) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 18:07 18/01/2022
d201 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1924-A (#6363) - 40k.

d202 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1925-A (#6363) - 40k.

d203 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1927-E (#6363) - 40k.

d204 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1928-D (#6363) - 40k.

d205 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1929-A (#6363) - 40k.

d206 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1930-A (#6363) - 40k.

d207 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1930-D (#6363) - 40k.

d208 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1931-A (#6363) - 40k.

d209 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1933-A (#6363) - 40k.

d210 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1934-A (#6363) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 18:20 18/01/2022
d211 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1935-A (#6363) - 40k.

d212 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1936-A (#6363) - 40k.

d214 - 2 Pfennig German Empire (Đế Quốc Đức) 1876 (#6363) - 50k.

d216 - 2 Reichspfennig German Weimar Republic 1924 (#6363) - 40k.

d217 - 2 Reichspfennig German Weimar Republic 1924-A (#6363) - 40k.

d218 - 1 Kreuzer German States (bang Nassau) 1856 (#6363) - 200k. -->gạch.

d220 - Xu bạc 1 Mark Germany 1892, Mint A (#6464) - 400k. -->gạch.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 18:30 18/01/2022
d221 - Xu bạc 1 Mark Germany 1903, Mint E (#6464) - 750k. -->gạch.

d222 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Prussia) 1914, Mint A (#6460) - 800k. -->gạch.

d223 - Bộ 3 xu Đức Quốc Xã (#5757) - 150k.

d224 - Lot 4 xu 50 Pfennig Đức (cùng năm 1922 nhưng khác Mint) (#5757) - 120k.

d225 - Xu bạc 1/6 Thaler German States (bang Prussia) 1817-B (#6767) - 590k. -->gạch.

d226 - 5 Mark Germany 1983 (100th anniversary of Karrl Marx's death) (#6767) - 250k. --> tạm gạch.

d227 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1989 (#6767) - 250k.

d228 - 5 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1971 (#6767) - 220k.

d229 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1976 (#6767) - 130k.

d230 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1973 (#6767) - 110k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:37 19/02/2022
d232 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1974 (#6767) - 110k.

d233 - 10 Mark German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1972 (#6767) - 130k.

d234 - 1 Reichsmark Germany 1934 (#6767) - 250k.

d236 - 2 Mark Germany 1977 (#6767) - 120k.

d237 - 2 Mark Germany 1970 (#6767) - 120k.

d238 - 2 Mark Germany 1973 (#6767) - 120k.

d239 - 25 Pfennig Germany 1910-D (#6767) - 280k.-->gạch.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 17:27 20/02/2022
d241 - 50 Reichspfennig Germany 1928 (#6767) - 120k.

d242 - 50 Pfennig Germany 1922-G (#6767) - 30k.

d243 - 50 Pfennig Germany 1922-A (#6767) - 30k.

d244 - 50 Pfennig Germany 1921-F (#6767) - 30k.

d245 - 1 Pfennig German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức) 1950 (#6767) - 40k.

d246 - 5 Pfennig German Federal Republic (CH Liên bang Đức / Tây Đức)  1981 (#6767) - 20k.

d247 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937-D (#6767) - 80k.

d248 - 2 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938-A (#6767) - 80k.

d249 - 10 Reichspfennig Nazi Germany (Đức quốc xã) 1945 (#6767) - 800k.

d250 - 10 Pfennig German Notgeld 1918 (#6767) - 200k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 06:42 23/02/2022
d251 - 3 Mark German Weimar Republic 1922-J (#6767) - 90k. --> gạch.

d253 - 200 Mark German Weimar Republic 1923-D (#6767) - 70k. --> gạch.

d254 - 500 Mark German Weimar Republic 1923-A (#6767) - 80k. --> gạch.

d255 - 1 Pfennig Germany Empire (Đế Quốc Đức) 1917 (#6767) - 60k.

d256 - 1 Pfennig Germany Empire (Đế Quốc Đức) 1892 (#6767) - 50k.

d258 - 1 Reichspfennig German Weimar Republic 1923-G (#6767) - 40k.

d259 - 2 Pfennig Germany Empire (Đế Quốc Đức) 1876 (#6767) - 80k.

d260 - 2 Pfennig Germany Empire (Đế Quốc Đức) 1906 (#6767) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 06:47 23/02/2022
d261 - 1 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1952 (#6767) - 30k. -->gạch.

d262 - 5 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1950 (#6767) - 30k. -->gạch.

d263 - 10 Pfennig German Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1949 (#6767) - 30k. -->gạch

d266 - 5 Mark Germany 1982, Proof version (#6767) - 380k.

d267 - 5 Mark Germany 1986, Proof version (#6767) - 380k.

d268 - 5 Mark Germany 1980, Proof version (#6767) - 380k.

d269 - 5 Mark Germany 1982, Proof version (#6767) - 380k.

d270 - 5 Mark Germany 1985, Proof version (#6767) - 380k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 11:26 01/05/2022
d272 - 5 Mark Germany 1983, Proof version (#6767) - 380k.

d273 - 5 Mark Germany 1979, Proof version (#6767) - 380k.

d274 - Xu bạc 10 Mark Germany 1995, nguyên bìa và tem (#2022) - 490k.

d275 - 5 Mark Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 300k.

d276 - 5 Mark Democratic Republic (CH Đức / Đông Đức) 1988, nguyên bìa và tem (#2022) - 300k. 

d277 - Xu bạc 5 Mark Đức 1976 (#2022) - 290k.

d278 - Xu bạc 5 Mark Đức 1975 (#2022) - 290k.

d279 - 5 Mark Đức 1981 (#2022) - 250k.

d280 - 5 Mark Đức 1984 (#2022) - 200k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:04 18/05/2022
d281 - 5 Mark Đức 1985 (#2022) - 200k.

d282 - 5 Mark Đức 1980 (#2022) - 200k.

d283 - 5 Mark Đức 1981 (#2022) - 200k.

d284 - 5 Mark Đức 1982 (#2022) - 200k.

d285 - 5 Mark Đức 1983 (#2022) - 200k.

d286 - 5 Pfennige German States (bang Mecklenburg-strelitz) 1872 (#2022) - 1100k. --> gạch.

d287 - 5 Pfennige German States (bang Mecklenburg-schwerin) 1872 (#2022) - 490k. --> gạch.

d288 - Xu bạc 5 Mark Germany 1965 (#6868) - 250k.

d289 - Xu bạc 5 Mark Germany 1975 (#6868) - 300k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:45 30/06/2022
d290 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937-G (#6969) - 290k. --> gạch.

d292 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1938-G (#6969) - 290k. --> gạch.

d294 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939-D (#6969) - 290k. --> gạch.

d295 - 5 Mark Germany 1983 (#7067) - 250k.

d296 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1936-D (#7171) - 450k.-->gạch.

d297 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937-F (#7171) - 290k.

d298 - Xu bạc 2 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1939-J (#7171) - 320k.

d299 - Xu bạc 5 Mark Đức 1976 (#7171) - 280k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 11:42 29/07/2022
d300 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k.

d301 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint F, xu nhôm (#7272) - 60k.

d302 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint F, xu nhôm (#7272) - 60k.

d303 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k.

d304 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k. --> gạch.

d305 - 200 Mark German Weimar Republic 1923, Mint G, xu nhôm (#7272) - 60k. --> gạch.

d306 - 500 Mark German Weimar Republic 1923, Mint A, xu nhôm (#7272) - 60k. --> gạch.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 20:14 31/07/2022
d309 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Wurttemberg) 1909 (#7272) - 880k. -->gạch.

d311 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Prussia) 1913 (#7272) - 850k. -->gạch.

d313 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Prussia) 1913 (#7272) - 850k. -->gạch.

d314 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Hamburg) 1909 (#7272) - 1100k. -->gạch.

d315 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Baden) 1912 (#7272) - 990k.-->gạch.

d316 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Saxony) 1912 (#7272) - 1100k.-->gạch.

d317 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Prussia) 1909 (#7272) - 850k.

d318 - Xu bạc 3 Mark German States (bang Prussia) 1913 (#7272) - 850k.

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 16:55 08/08/2022
d319 - Xu bạc 5 Mark German States (bang Prussia) 1876 (#7272) - 1500k.

d320 - Xu bạc 5 Mark German States (bang Prussia) 1914 (#7272) - 1800k. --> gạch.

d321 - Xu bạc 5 Mark German States (bang Prussia) 1907 (#7272) - 1500k.

d322 - Xu bạc 5 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937-J (#7272) - 600k. --> gạch.

d323 - Xu bạc 5 Reichsmark Nazi Germany (Đức quốc xã) 1937-D (#7272) - 620k. --> gạch.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Bản tin đã đăng lúc 17:33 18/01/2022
Cập nhật lần cuối 09:24 09/08/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.