Xu thuyền và động vật (mã th)

 11:13 20/05/2022
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.

***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
Đăng 20:54 19/01/2022 , cập nhật lần cuối 11:13 20/05/2022
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Bài viết đính kèm: 13
 20:55 19/01/2022
th1 - 1 Penny Ireland 1966 (#2022) - 100k.

th2 - Half Penny Australia 1951 (#5454) - 60k.

th3 - 1/2 Penny Isle of Man 1980 (#5454) - 50k. --> gạch.

th4 - 1 Cent Bermuda 1978 (#5454) - 40k.

th5 - 2 New Pence Isle of Man 1971 (#5454) - 40k. --> gạch.

th6 - 1 Tolar Slovenia 1999 (#5454) - 20k.

th7 - 1/2 Penny Ireland 1978 (#5454) - 20k.

th8 - 1 Penny Ireland 1990 (#5454) - 20k.

th9 - 5 Pence Ireland 1982 (#5454) - 30k.

th10 - 1 Lek Albania 1996 (#5454) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 20:56 19/01/2022
th11 - 1 Cent Ethiopia 1944 (#5454) - 60k.

th12 - 1 Centavo Mozambique 2006 (#5454) - 20k.

th13 - 2 Rufiyaa Maldives 2017 (#5454) - 60k.

th14 - 10 Pesos Chile 1974 (#5454) - 40k.

th15 - 1/2 Cent Liberia 1941 (#5454) - 70k.

th16 - 1/2 Cent Falkland Islands 1974 (#5454) - 150k.

th17 - 1 Cent Belize 1977 (Proof version) (#5454) - 150k. 
 
th18 - 1 Cent Tuvalu 1976 (#5454) - 200k.

th19 - 3000 CFA Francs Niger 2003 (#5454) - 300k.

th20 - 3000 CFA Francs Senegal 2003 (#5454) - 300k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 20:58 19/01/2022
th21 - 1500 CFA Francs Cote d'Ivoire ( Coast) (Bờ Biển Ngà) (#5454) - 250k.

th22 - 1500 CFA Francs Benin 2003 (#5454) - 250k.

th23 - 5 Pence St. Helena & Ascension 1984 (#5454) - 120k.

th24 - 2 Vatu Vanuatu 1983 (#5454) - 40k.

th25 - 5 Thebe Botswana 2007 (#5454) - 20k.

th26 - 10 Thebe Botswana 1998 (#5454) - 30k.

th27 - 50 Thebe Botswana 2001 (#5454) - 30k.

th28 - 5 Centavos Mozambique 2006 (#5454) - 20k.

th29 - 1 Cent Cayman Islands 1992 (#5454) - 20k.

th30 - 5 Pence Bailiwick of Guernsey 1992 (#5454) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:00 19/01/2022
th31 - 5 Pence Bailiwick of Guernsey 1999 (#5454) - 30k.
 

th32 - 20 Senti Tanzania 1979 (#5454) - 40k.

th33 - 100 Rupiah Indonesia 1998 (#5454) - 20k.

th34 - 50 Ngwee Zambia 2012 (#5454) - 20k.

th35 - 50 Deni Macedonia 1993 (#5454) - 20k.

th36 - 2 Cents Cyprus 1994 (#5454) - 20k.
 
th37 - 1 Kwacha Zambia 1992 (#5454) - 30k.

th38 - 2 Francs New Caledonia 2012 (#5454) - 40k.

th39 - 5 Francs New Caledonia 2003 (#5454) - 50k.

th40 - 25 Rupiah Indonesia 1971 (#5454) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:01 19/01/2022
th41 - 50 Rupiah Indonesia 1999 (#5454) - 10k.

th42 - 200 Rupiah Indonesia 2003 (#5454) - 20k.

th43 - 5 Rupiah Indonesia 1970 (#5454) - 50k.

th44 - 5 Laari Maldives Islands 2012 (#5454) - 10k.

th45 - 50 Shillings Somalia 2002 (#5454) - 30k.

th46 - 5 Francs Madagaska 1996 (#5454) - 60k.

th47 - 10 Lire Vatican 1973 (#5454) - 50k.

th48 - 10 Lire Vatican 1974 (#5454) - 50k.

th49 - 1 Peso Cuba 1981 (#5454) - 220k.

th50 - 5 Cents Cocos (Keeling) Islands 2004 (#5454) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:03 19/01/2022
th51 - 10 Cents Cocos (Keeling) Islands 2004 (#5454) - 100k.

th55 - 50 Cents Ethiopia (#5454) - 30k.

th56 - 20 Cents Singapore 1979 (#5454) - 30k.

th57 - 5 Cents Iceland 1981 (#5454) - 20k.

th58 - 10 Cents Iceland 1981 (#5454) - 20k.

th59 - 5 Cents Trinidad and Tobago 1977 (#5454) - 20k.

th60 - 1 Cent Bahamas Islands 1998 (#5454) - 10k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:04 19/01/2022
th61 - 25 Cents Cayman Islands 1982 (#5858) - 40k.

th62 - 25 Cents Cayman Islands 1987 (#5858) - 30k.

th63 - 25 Cents Cayman Islands 1999 (#5858) - 30k.

th64 - 25 Centimos Spain 1925 (#5858) - 200k.

th65 - 5 Escudos Portugal 1982 (#5858) - 20k.

th66 - 1 Penny Bailiwick of Guernsey 1998 (#5858) - 10k.

th67 - 1 Rupee Seychelles 1997 (#5858) - 20k.

th68 - 1 Sol Peru 1967 (#5858) - 50k.

th69 - 5 Pesos Uruguay 2011 (#5858) - 30k.

th70 - 20 Cents New Zealand 1975 (#5858) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:06 19/01/2022
th71 - 50 Pesos Colombia 2018 (#5858) - 20k.

th72 - 200 Pesos Colombia 2016 (#5858) - 30k.

th73 - 20 Senti Tanzania 1966 (#5858) - 20k.

th74 - 1 Dollar Namibia 1993 (#5858) - 20k.

th75 - 50 Rupiah Indonesia 1998 (#5858) - 20k.

th76 - 100 Rupiah Indonesia 1999 (#5858) - 20k.

th77 - 10 Sentimo Philippines 1987 (#5858) - 30k.

th78 - 10 Tolarjev Slovenia 1993 (#5858) - 30k.

th79 - 5 Lire Italy 1973 (#5858) - 20k.

th80 - 5 Francs Mali 1961 (#5858) - 60k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:14 19/01/2022
th81 - 1 Cent Bahamas Islands 1966 (#5858) - 20k.

th82 - 50 Shillings Somalia 2002 (#3838) - 30k.

th83 - 6 Pence Ireland 1947 (#5959) - 30k.

th84 - 5 Aurar Iceland 1981 (#5959) - 20k.

th85 - 1 Cent Trinidad and Tobago 1994 (#5959) - 20k.

th86 - 1 Cent Trinidad and Tobago 1994 (#5959) - 20k.

th87 - 1 Penny Ireland 1935 (#6161) - 100k.

th88 - 1 Penny Ireland 1946 (#6161) - 80k.

th89 - 1 Penny Ireland 1963 (#6161) - 60k.

th90 - 1 Penny Ireland 1964 (#6161) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:16 19/01/2022
th91 - 1 Penny Ireland 1965 (#6161) - 80k.

th92 - 1 Kina Papua New Guinea 2002 (#6262) - 60k.

th93 - 1 Penny Ireland 1966 (#6262) - 100k.

th94 - 10 Pesos Chile 1957 (xu nhôm) (#6262) - 60k.

th95 - 1 Cent Cook Islands 2003 (xu nhôm) (#6262) - 30k.

th96 - 10 Shillings Somaliland 2002 (#6363) - 40k.

th97 - 5 Cents Belize 1975 (Proof version) (#6363) - 180k.

th98 - 1 Dollar Barbados 2007 (#6363) - 40k.

th99 - 1/2 Cent Liberia 1941 (#6363) - 80k.

th100 - 5 Francs Burundi 2014 (xu nhôm) (#6464) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:17 19/01/2022
th101 - 5 Francs Burundi 2014 (xu nhôm) (#6464) - 30k.

th102 - 5 Francs Burundi 2014 (xu nhôm) (#6464) - 30k.

th103 - 5 Francs Burundi 2014 (xu nhôm) (#6464) - 30k.

th104 - 5 Francs Burundi 2014 (xu nhôm) (#6464) - 30k.

th105 - 5 Francs Burundi 2014 (xu nhôm) (#6464) - 30k.

th106 - 2 Rupees Nepal (#6464) - 30k.

th107 - 5 Mils Cyprus 1963 (#6464) - 50k.

th108 - 10 Cents Cocos (Keeling) Islands 2004 (#6464) - 100k.

th109 - 10 Cents Seychelles 1982 (#6464) - 50k.

th110 - 5 Dinars Algeria 2013 (African Elephant) (#6464) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:21 19/01/2022
th111 - 2 Ore Nauy 1962 (#6464) - 30k.

th112 - 2 Ore Nauy 1967 (#6464) - 30k.

th113 - 5 Ore Nauy 1967 (#6464) - 40k.

th114 - 50 Fils Kuwait (#6464) - 30k.

th115 - 100 Fils Kuwait (#6464) - 40k.

th116 - 1 Penny Gibraltar 2001 (#6464) - 30k.

th117 - 20 Cents Swaziland 2011 (#6464) - 30k.

th118 - 10 Soles Peru 1969 (#6464) - 100k.

th119 - 1 Centesimo Chile 1961 (#6464) - 40k.

th120 - 5 Centesimos Chile 1965 (#6464) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 21:23 19/01/2022
th121 - 1 Dollar Australia 1994 (#6464) - 30k.

th122 - 10 Stotinov 1993 (#6464) - 20k.

th123 - 1 Vatu Vanuatu 1990 (#6464) - 30k.

th124 - 10 Aurar Iceland 1981 (#6464) - 20k.

th125 - 2 Cents Cyprus 1994 (#6464) - 20k.

th126 - 25 Centimos Spain 1925 (#6464) - 200k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.