Xu Bồ Đào Nha và thuộc địa (mã p)

 08:27 03/07/2022
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.

***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:44 20/01/2022
p1 - 5 Patacas Macau-Portugal 1982 (#6666) - 200k.

p2 - 1.5 Euro Portugal 2010 (#6666) - 150k.

p3 - 2.5 Euro Portugal 2015 (#6666) - 160k.

p4 - 2.5 Euro Portugal 2011 (#6666) - 160k.

p5 - 2.5 Euro Portugal 2015 (#6666) - 160k.

p6 - 2.5 Euro Portugal 2010 (#6666) - 160k.

p7 - 2.5 Euro Portugal 2016 (#6666) - 160k.

p8 - 2.5 Euro Portugal 2008 (#6666) - 160k.

p9 - 2.5 Euro Portugal 2008 (#6666) - 160k.

p10 - 50 Avos Macau-Portugal 1978 (#6666) - 390k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:46 20/01/2022
p11 - 100 Escudos Portugal 1981 (#1) - 60k.

p12 - 100 Escudos Portugal 1986 (#1) - 80k.

p13 - 100 Escudos Azores-Portugal 1990 (#1) - 120k.

p14 - 100 Escudos Portugal 1985 (#1) - 60k.

p15 - 100 Escudos Portugal 1981 (#1) - 60k.

p16 - 200 Escudos Portugal 1991 (#1) - 80k.
  

p17 - 200 Escudos Portugal 1991 (#1) - 80k. 

p18 - 200 Escudos Portugal 1992 (#79) - 80k.

p19 - 200 Escudos Portugal 1992 (#79) - 80k.

p20 - 2 Cent Euro Portugal 2015 (#79) - 20k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:47 20/01/2022
p21 - 2 Cent Euro Portugal 2016 (#79) - 20k.
 

p22 - 30 Centavos Timor-Portugal 1958 (#1) - 140k.

p23 - 1 Escudo Timor-Portugal 1970 (#43) - 190k.

p24 - 1 Escudo Timor-Portugal 1970 (#43) - 150k. 

p25 - 10 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1962 (#43) - 70k. 

p26 - 2.5 Escudos Portugal 1977 (#43) - 30k.

p27 - 5 Escudos Guine-Portugal 1973 (#79) - 200k. 

p28 - 50 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1971 (#79) - 110k. 

p29 - 2.5 Escudos S.Tome E.Principe-Portugal 1962 (#79) - 90k. 

p30 - 20 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1929 (#79) - 250k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:49 20/01/2022
p31 - Xu bạc 10 Escudos Timor-Portugal 1964 (#77) - 380k. 

p32 - Bộ 4 xu Portugal (#45) - 120k.

p33 - Bộ 2 xu Madeira Islands (đảo của Portugal) 1981 (#45) - 380k.

p34 - Xu bạc 3 Escudos Timor-Portugal 1958 (#85) - 250k. 

p35 - 60 Centavos Timor-Portugal 1958 (#85) - 180k. 

p36 - 10 Centavos Guine-Portugal 1973 (xu nhôm) (#87) - 200k. 

p37 - 50 Centavos Guine-Portugal 1952 (#87) - 110k. 

p38 - 50 Centavos Mozambique-Portugal 1957 (#87) - 40k. 

p39 - 50 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#87) - 150k. 

p40 - 10 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#87) - 150k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:50 20/01/2022
p41 - 20 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#87) - 190k.

p42 - 10 Escudos Portugal 1987 (#87) - 30k.

p43 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#87) - 120k.

p44 - 100 Escudos Portugal 1990 (#87) - 60k.

p45 - 100 Escudos Portugal 1981 (#87) - 60k.

p46 - 200 Escudos Portugal 1992 (#87) - 80k.

p47 - 200 Escudos Portugal 1991 (#87) - 80k.

p48 - 200 Escudos Portugal 1991 (#87) - 80k.

p49 - 2.5 Escudos Portugal 1977 (#91) - 30k. 

p50 - 25 Escudos Portugal 1986 (#91) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:51 20/01/2022
p51 - 100 Escudos Portugal 1990 (#91) - 60k.

p52 - 100 Escudos Portugal 1990 (#91) - 60k.

p53 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#91) - 120k.

p54 - 200 Escudos Portugal 1991 (#91) - 80k.

p55 - 200 Escudos Portugal 1992 (#91) - 80k.

p56 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#92) - 120k.

p57 - 100 Escudos Portugal 1990 (#92) - 60k.

p58 - 100 Escudos Portugal 1981 (#92) - 60k.

p59 - 100 Escudos Portugal 1990 (#92) - 60k.

p60 - 200 Escudos Portugal 1998 (#92) - 90k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:52 20/01/2022
p61 - 200 Escudos Portugal 1992 (#92) - 80k.

p62 - 200 Escudos Portugal 1992 (#92) - 80k.

p63 - 200 Escudos Portugal 1991 (#92) - 80k.

p64 - 25 Escudos Portugal 1982 (#92) - 50k.

p65 - 10 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#97) - 120k.

p66 - 100 Escudos Portugal 1987 (#1)  - 60k.
 
p67 - 100 Escudos Portugal 1990 (#1)  - 60k.

p68 - 100 Escudos Portugal 1990 (#1)  - 60k.

p69 - 100 Escudos Portugal 1981 (#1)  - 60k.

p70 - 100 Escudos Portugal 1985 (#1)  - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:53 20/01/2022
p71 - 100 Escudos Portugal 1989 (#1)  - 60k.

p72 - 200 Escudos Portugal 1991 (#1) - 80k. 

p73 - 200 Escudos Portugal 1991 (#1) - 80k. 
 
p74 - 200 Escudos Portugal 1992 (#1) - 80k.

p75 - 200 Escudos Portugal 1992 (#1) - 80k.

p76 - 100 Escudos Portugal 1997 (#3) - 60k.

p77 - 25 Escudos Portugal 1980 (#2) - 40k.

p78 - 1 Escudos Timor-Portugal 1958 (#18) - 200k.

p79 - 100 Escudos Portugal 1990 (#23) - 60k.

p80 - 25 Escudos Portugal 1980 (#23) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:55 20/01/2022
p81 - 5 Escudos Portugal 1977 (#23) - 30k.

p82 - 1 Escudo Portugal 1990 (#23) - 20k.
 
p83 - 1 Escudo Portugal 1986 (#23) - 20k.

p84 - 1 Escudo Portugal 1961 (#23) - 40k.

p85 - 20 Centavos Portugal 1968 (#23) - 20k.

p86 - 20 Centavos Mozambique-Portugal 1974 (#23) - 40k.

p87 - 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1952 (#23) - 30k. 

p88 - 100 Escudos Portugal 1990 (#22) - 30k.

p89 - 50 Centavos Cabo Verde-Portugal 1968 (#23) - 200k. 

p90 - 25 Escudos Madeira Islands (đảo của Portugal) 1981 (#23) - 150k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:56 20/01/2022
p91 - 5 Avos Macau-Portugal 1967 (#23) - 40k. 

p92 - Xu bạc 5 Escudos Mozambique-Portugal 1960 (#28) - 160k. 

p93 - 10 Centavos Portugal 1959 (#23) - 20k.

p94 - 1 Escudo Portugal 2000 (#23) - 20k.

p95 - Xu bạc 5 Euro Portugal 2003 (#29) - 490k.

p96 - 50 Centavos Mozambique-Portugal 1973 (#32) - 40k.

p97 - 50 Centavos Mozambique-Portugal 1957 (#32) - 50k.

p98 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1962 (#32) - 80k.

p99 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1973 (#32) - 80k.

p100 - 5 Escudos Angola-Portugal 1972 (#32) - 90k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:57 20/01/2022
p101 - Bộ 2 xu Azores-Portugal 1980 (#32) - 350k.

p102 - 200 Escudos Portugal 1997 (#32) - 80k.

p103 - 5 Reis Portugal 1906 (#32) - 200k.

p104 - 1 Centavo Portugal 1917 (#32) - 150k.

p105 - 20 Escudos Angola-Portugal 1971 (#32) - 120k.

p106 - 20 Escudos Mozambique-Portugal 1971 (#32) - 120k. 

p107 - 20 Escudos S.Tome E.Principe-Portugal 1971 (#32) - 250k.

p108 - 1 Escudo Guine-Portugal 1946 (#32) - 250k.
 
p109 - 10 Centavos India-Portugal 1961 (#32) - 120k.

p110 - 10 Escudos Timor-Portugal 1970 (#32) - 250k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:01 20/01/2022
p111 - Xu bạc 10 Escudos Timor-Portugal 1964 (#32) - 380k.

p112 - 50 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#32) - 180k.

p113 - 5 Escudos Cabo Verde-Portugal 1968 (#32) - 190k.

p114 - 100 Escudos Portugal 1990 (#32) - 30k.

p115 - 5 Reis Portugal 1910 (#32) - 200k.
 

p116 - Bộ 8 xu Mozambique-Portugal (#34) - 480k.

p117 - 1 Escudo Portugal 1971 (#35) - 30k.

p118 - 20 Centavos Cabo Verde-Portugal 1930 (#35) - 200k.

p119 - 25 Escudos Azores-Portugal 1980 (#35) - 150k.

p120 - 100 Escudos Portugal 1988 (#35) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:02 20/01/2022
p121 - 200 Escudos Portugal 1994 (#4035) - 90k.

p122 - 200 Escudos Portugal 1998 (#4035) - 90k.

p123 - 1 Escudo Portugal 1990 (#4035) - 10k.

p124 - 5 Escudos Portugal 1992 (#4035) - 20k.

p125 - 50 Centavos Angola-Portugal 1950 (#4035) - 110k.
 
p126 - 1 Centavo Portugal 1918 (#4035) - 90k.

p127 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1945 (#4035) - 300k.

p128 - 20 Centavos Timor-Portugal 1970 (#4035) - 120k.

p129 - Xu bạc 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1950 (#4040) - 190k.

p130 - 200 Escudos Portugal 1992 (#4143) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:03 20/01/2022
p131 - 20 Centavos S.Tome E.Principe-Portugal 1971 (#4243) - 90k.

p132 - 1 Escudo Timor-Portugal 1970 (#4243) - 190k.

p133 - 1 Escudo Cabo Verde-Portugal 1930 (#4243) - 750k.

p134 - 50 Centavos Angola-Portugal 1961 (#4243) - 40k.
 
p135 - 1 Escudo Angola-Portugal 1965 (#4243) - 90k.

p136 - 10 Escudos Mozambique-Portugal 1968 (#4243) - 100k.

p137 - 100 Escudos Portugal 1999 (#4343) - 70k.

p138 - Xu bạc 20 Escudos Angola-Portugal 1955 (#4444) - 350k.

p139 - Xu bạc 5 Patacas Macau-Portugal 1971 (#4444) - 480k.

p140 - Bộ 2 xu Portugal, cùng năm 1959 (#30) - 180k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:04 20/01/2022
p141 - 1 Centavo Portugal 1918 (#4643) - 80k.

p142 - 5 Centavos Portugal 1927 (#4643) - 90k.

p143 - 5 Reis Portugal 1906 (#4643) - 150k.
 
p144 - 20 Reis Portugal 1891 (#4643) - 200k. 

p145 - 20 Reis Portugal 1883 (#4643) - 150k. 

p146 - Xu bạc 5 Euro Portugal 2003 (#4848) - 490k.

p147 - 50 Centavos Portugal 1956 (#5088) - 50k.

p148 - 1 Escudo Saint Thomas & Prince-Portugal 1971 (#5088) - 200k.
 

p149 - 100 Escudos Portugal 1989 (#5050) - 30k.

p150 - 5 Avos Macau-Portugal 1967 (#5151) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:06 20/01/2022
p151 - Xu bạc 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1942 (#5151) - 290k.
 
p152 - Bộ 7 xu Portugal (#5151) - 180k.

p153 - 5 Centavos Portugal 1923 (#5202) - 480k. 

p154 - 10 Centavos (2 Macutas) Angola-Portugal 1927 (#5202) - 300k. 

p155 - 50 Centavos Angola-Portugal 1957 (#5202) - 60k.

p156 - 1 Escudo Angola-Portugal 1972 (#5202) - 100k.

p157 - 10 Centavos Angola-Portugal 1949 (#5202) - 50k.

p158 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1936 (#5202) - 200k. 

p159 - 50 Escudos Portugal 1986 (#5555) - 30k.

p160 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1936 (#5555) - 200k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:10 20/01/2022
p161 - 20 Reis Portugal 1891 (#5555) - 80k.

p162 - 20 Reis Portugal 1892 (#5555) - 100k.

p163 - 200 Escudos Portugal 1992 (#5555) - 80k.

p164 - 200 Escudos Portugal 1995 (#5555) - 80k.

p165 - Xu bạc 50 Escudos Portugal 1970 (#5656) - 550k.

p166 - Xu bạc 2.5 Escudos Mozambique-Portugal 1950 (#5656) - 200k. 
 
p167 - 20 Centavos Portugal 1967 (#5757) - 20k.

p168 - 5 Reis Portugal (#5757) - 40k.

p169 - Xu bạc 50 Avos Timor-Portugal 1951 (#5757) - 400k.

p170 - Xu bạc 10 Escudos Cabo Verde-Portugal 1953 (#5757) - 650k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:15 20/01/2022
p171 - Xu bạc 5 Patacas Macau-Portugal 1952 (#5757) - 450k.

p172 - 100 Reis Portugal 1900 (#5757) - 80k.

p173 - 5 Reis Portugal 1899 (#5757) - 60k.

p174 - 10 Reis Portugal 1892 (#5757) - 60k.

p175 - 200 Escudos Portugal 1997 (#5959) - 90k.

p176 - 200 Escudos Portugal 2000 (#5959) - 100k.

p177 - 200 Escudos Portugal 1996 (#5959) - 90k.

p178 - 200 Escudos Portugal 1999 (#5959) - 110k.

p179 - 2.5 Escudos Portugal 1979 (#5959) - 20k.

p180 - 2.5 Escudos Portugal 1982 (#5959) - 20k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 16:02 20/01/2022
p181 - 2.5 Escudos Portugal 1984 (#5959) - 20k.

p182 - 2.5 Escudos Portugal 1985 (#5959) - 20k.

p183 - 5 Escudos Portugal 1981 (#5959) - 20k.

p184 - 5 Escudos Portugal 1982 (#5959) - 20k.

p185 - 5 Escudos Portugal 1983 (#5959) - 20k.

p186 - 5 Escudos Portugal 1984 (#5959) - 20k.

p187 - 5 Escudos Portugal 1985 (#5959) - 20k.

p188 - 5 Escudos Portugal 1986 (#5959) - 20k.

p189 - 10 Escudos Portugal 1971 (#5959) - 60k.

p190 - 10 Escudos Portugal 1973 (#5959) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 16:05 20/01/2022
p191 - 50 Avos Macau-Portugal 1982 (#5959) - 30k.

p192 - 50 Centavos Timor-Portugal 1970 (#5959) - 80k.

p193 - 2.5 Escudos Timor-Portugal 1970 (#5959) - 140k.

p194 - 5 Escudos Timor-Portugal 1970 (#5959) - 170k.

p195 - 10 Avos Macau-Portugal 1952 (xu có phủ 1 lớp keo) (#5959) - 50k.

p196 - 1 Pataca Macau-Portugal 1984 (#5959) - 50k.

p197 - 50 Centavos Angola-Portugal 1928 (#5959) - 290k.

p198 - 10 Centavos Mozambique-Portugal 1936 (#5959) - 300k.

p199 - 1 Escudo Mozambique-Portugal 1950 (#5959) - 100k.

p200 - 100 Escudos Portugal 1985 (#1) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 16:08 20/01/2022
p201 - 100 Escudos Portugal 1985 (#1)  - 60k.

p202 - 100 Escudos Azores-Portugal 1991 (#1)  - 120k. 

p203 - Bộ 4 xu Portugal (#6161) - 120k.

p204 - Xu bạc 50 Escudos Portugal 1968 (#6363) - 600k.

p205 - Xu bạc 50 Escudos Portugal 1969 (#6363) - 600k.

p206  - Bộ 2 xu Portugal (#6464) - 120k.

p207  - Bộ 3 xu Portugal (#6464) - 100k.

p208 - Lot 18 viên 100 Escudos Portugal (cùng mệnh giá nhưng khác hình) (#6565) - 1350k.

p209 - Bộ 3 xu Portugal (#5757) - 250k.

p210 - Bộ 3 xu Portugal (#5757) - 250k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:01 18/05/2022
p211 - 5 Escudos Portugal 1985 (xu token), xu nhôm, xu mini đường kính chỉ 8mm, nguyên bìa và tem (#2022) - 200k.

p212 - 25 Escudos Portugal 1982 (#6565) - 40k.

p213 - 5 Reis Portugal 1906 (#5757) - 60k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Bản tin đã đăng lúc 14:43 20/01/2022
Cập nhật lần cuối 08:27 03/07/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.