Xu lẻ 1 (mã x) - cập nhật xu mới 3/7

 11:13 03/07/2022
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)

Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.

***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:23 23/01/2022
x3 - 50 Sen Cambodia 1959 (#6565) - 200k.

x4 - 100 Fils Bahrain (Proof) (#8) - 80k.

x5 - 100 Lire Sam Marino 1990 (#1) - 80k.

x6 - 5 Lei Romania 1942 (#7) - 70k.

x8 - 10 Dinara Jugoslavia 1938 (#16) - 80k. 

x9 - 1 Yuan China (#6666) - 90k.

x10 - 1 Rial Iran (FAO) (#6666) - 100k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:25 23/01/2022
x11 - 5 Milliemes Ai Cập (#19) - 50k.

x12 - 5 Milliemes Ai Cập (#20) - 70k.

x13 - 10 Cents Ethiopia 1944 (#21) - 90k.

x15 - 200 Pesetas Spain 1986 (#33) - 60k.

x16 - 200 Pesetas Spain 1990 (#67) - 90k. 

x17 - 50 Haleru Czechoslovakia 1947 (#83) - 50k.

x19 - 5 Drachmai Hy Lạp 1973 (#38) - 60k.

x20 - 5 Milliemes Ai Cập (#50) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:26 23/01/2022
x22 - 10 Drachmai Hy Lạp 1959 (#82) - 50k.

x23 - 50 Drachmai Hy Lạp 1994 (#56) - 50k.

x24 - 500 Drachmai Hy Lạp 2004 (#66) - 80k.

x25 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.

x26 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.

x27 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.

x28 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#38) - 80k.

x29 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#38) - 60k.
 
x30 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#38) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:27 23/01/2022
x31 - 5 Drachmai Hy Lạp 1930 (#76) - 100k.

x32 - 50 Drachmai Hy Lạp 1984 (#76) - 50k. 

x33 - 10 Zlotych Balan 1967 (#2) - 50k. 

x34 - 2 Zlote Balan 2004 (#50) - 60k.

x35 - 10 Rupees Sri Lanka 2013 (Matale District) (#82) - 50k.

x36 - 5 Lire Vatican 1974 (xu nhôm) (#71) - 40k.

x37 - 50 Lire Vatican 1977 (#71) - 80k.

x38 - 100 Lire Vatican 1957 (#71) - 90k.
 
x39 - 1 Dinar Jugoslavia 1938 (#41) - 50k.

x40 - 1/4 Rupee India 1954 (#77) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:28 23/01/2022
x41 - 2 Rupees India 1998 (#68) - 50k.

x42 - 5 Rupees India (#82) - 50k.

x43 - 25 Centavos Cuba 1988 (#41) - 90k. 

x44 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1982 (#88) - 100k. 

x45 - 10 Escudos Cabo Verde 1982 (#88) - 120k. 

x46 - 50 Centimos Costa Rica 1948 (#42) - 70k. 

x47 - 5 Cents Ethiopia 1944 (#81) - 80k. 

x48 - 10 Escudos Cabo Verde 1982 (#53) - 120k.

x49 - 1 Dirham United Arab Emirates (UAE) (#67) - 50k. 

x50 - 2 Rupees Sri Lanka 1981 (#72) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:29 23/01/2022
x51 - 5 Bani Romania 1954 (#74) - 50k.

x52 - 1 Groschen Áo 1930 (#71) - 50k.

x53 - 5 Cents Uganda 1966 (#79) - 50k.

x54 - 10 Cents Uganda 1968 (#79) - 60k.
 
x55 - 2 Francs Bỉ 1944 (#82) - 50k.

x56 - 1 Markka Phần Lan 1951 (Copper) (#82) - 50k.

x57 - 1 Markka Phần Lan 1944 (Iron) (#82) - 50k.

x58 - 1 Fil Iraq (#43) - 50k.

x59 - 5 Milliemes Ai Cập (#36) - 40k.

x60 - 10 Milliemes Ai Cập (#36) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:31 23/01/2022
x61 - 100 Lire Italy 1981 (#44) - 50k.

x62 - 100 Lire Italy 1974 (#44) - 50k.

x63 - 10 Prutah Israel (#84) - 60k. 

x64 - 5 Koruna Slovakia 1939 (#84) - 80k.
 
x65 - 5 Drachmai Hy Lạp 1954 (#2) - 50k.

x66 - 25 Centimes Luxembourg 1927 (#78) - 60k.

x67 - 25 Centimos Spain 1934 (#85) - 90k.

x68 - 10 Drachmai Hy Lạp 1968 (#85) - 50k.

x69 - 1 Cent Ethiopia 1944 (#69) - 90k.

x70 - 2 Baisa Oman (#86) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:32 23/01/2022
x71 - 5 Groszy Balan 1923 (#86) - 40k.

x72 - 10 Groszy Balan 1923 (#86) - 40k.

x73 - 20 Groszy Balan 1923 (#86) - 40k.

x74 - 20 Groszy Balan 1923 (#88) - 50k.

x75 - 1 Cents Ethiopia 1944 (#86) - 80k.

x76 - 5 Cents Ethiopia 1944 (#86) - 100k.

x77 - 2 Leva Bulgaria 1925 (#87) - 80k.

x78 - 100 Lire San Marino 1976 (#89) - 90k.

x79 - 200 Lire San Marino 1995 (#89) - 100k.

x80 - 50 Centimos Angola 2012 (#90) - 40k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:34 23/01/2022
x81 - 1 Kwanza Angola 2012 (#90) - 40k. 
 
x82 - 50 Halierov Slovakia 1943 (xu nhôm) (#41) - 150k.

x83 - 100 Lei Romania 1944 (#92) - 60k.

x84 - 50 Forint Hungary 2007 (#92) - 50k.

x85 - 5 Zaires Zaire 1987 (#90) - 50k.

x86 - 20 Stotinki Bulgaria 1917 (#90) - 80k.

x87 - 1 Drachma Hy Lạp 1926 (#90) - 60k.

x88 - 10 Lire Vatican 1952 (xu nhôm) (#93) - 50k.
 
x89 - 5 Lire Vatican 1970 (xu nhôm) (#93) - 40k. 

x90 - 50 Lire Vatican 1976 (#93) - 70k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:36 23/01/2022
x91 - 100 Lire Vatican 1959 (#93) - 90k. --> gạch.

x92 - 100 Lire Vatican 1956 (#93) - 90k.

x93 - 100 Lire Vatican 1955 (#93) - 90k.

x94 - 100 Lire Vatican 1961 (#93) - 90k.
 
x95 - 100 Lire San Marino 1990 (#93) - 80k.

x96 - 100 Lire San Marino 1975 (#93) - 80k.

x97 - 100 Lire San Marino 1979 (#93) - 80k.

x98 - 200 Lire San Marino 1995 (#93) - 90k. 

x99 - 200 Lire San Marino 1993 (#93) - 90k. 

x100 - 1 Rial Iran (#94) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:37 23/01/2022
x101 - 2 Rials Iran (#94) - 40k.

x102 - 5 Rials Iran (#94) - 40k.

x103 - 20 Rials Iran (#94) - 50k.
 
x104 - 10 Rials Iran (#94) - 50k.

x105 - 20 Rials Iran (#94) - 50k.

x106 - 1 Koruna Slovakia 1940 (#95) - 80k.

x107 - 1 Koruna Slovakia 1941 (#95) - 80k.

x108 - 5 Korun Slovakia 1939 (#95) - 90k.

x109 - 100 Lire Italy 1974 (#95) - 50k.

x110 - 1/2 Cent Sierra Leone 1964 (#29) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:38 23/01/2022
x111 - 10 Milliemes Libya (#95) - 50k. 

x112 - 10 Soles De Oro Peru 1972 (#88) - 120k. 
 
x113 - 100 Colones Costa Rica 2014 (#88) - 50k.

x114 - 250 Livres Liban 2012 (#88) - 40k.

x115 - 500 Livres Liban 2009 (#88) - 50k.

x116 - 1 Livre Liban 1975 (#88) - 50k.

x117 - 20 Centavos Chile 1941 (#95) - 80k.

x118 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1977 (#96) - 100k.

x119  - 1 Peso Uruguay 1978 (#96) - 80k. 
 
x120  - 100 Pesos Uruguay 1973 (#96) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:39 23/01/2022
x121  - 5 Pesos Bolivia 1976 (#96) - 60k. 

x122 - 5 Centimes Luxembourg 1930 (#97) - 80k.

x123 - 2 Centavos Argentina 1939 (#97) - 140k.

x124 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1977 (#97) - 110k.

x125 - 10 Escudos Cabo Verde  1982 (#97) - 130k.

x126 - 5 Centavos Peru 1960 (#98) - 50k.
 
x127 - 2 Leva Bulgaria 1976 (#1) - 120k.

x128 - 10 Pesetas Spain 1997 (#1) - 40k.

x129 - 50 Pesetas Spain 1997 (#1) - 50k.

x130 - 25 Centimos Spain 1927 (#1) - 70k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:41 23/01/2022
x131 - 200 Pesetas Spain 1986 (#2) - 50k.

x132 - 20 Seniti Tonga 1974 (#1) - 80k.

x133 - 20 Seniti Tonga 1967 (#1) - 90k.
 
x134 - 10 Centavos Mexico 1946 (#2) - 80k.

x135 - 5 Centavos Mexico 1950 (#2) - 60k.

x136 - 10 Pesos Mexico 1977 (#2) - 50k.

x137 - 100 Pesetas Spain 1995 (FAO) (#3) - 70k. 

x138 - 100 Pesetas Spain 1990 (#3) - 40k. 

x139 - 1 Sentimo Philippines 1975 (Proof version) (#5) - 120k.

x140 - 5 Francs Madagaska 1996 (#5) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:42 23/01/2022
x141 - 20 Francs Madagaska 1989 (#5) - 120k.

x142 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#5) - 50k.

x143 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#5) - 50k.

x144 - 20 Drachmai Hy Lạp 1973 (#5) - 60k.

x145 - 5 Drachmai Hy Lạp 1954 (#5) - 50k.

x146 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.

x147 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.

x148 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.

x149 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.

x150 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:43 23/01/2022
x151 - 500 Drachmai Hy Lạp 2000 (#5) - 70k.

x152 - 1/2 Sol Peru 1969 (#7) - 80k.
 
x153 - 25 Centimes Luxembourg 1927 (#6) - 60k.

x154 - 100 Lire San Marino 1990 (#7) - 80k.

x155 - 100 Lire San Marino 1979 (#7) - 80k.

x156 - 100 Lire San Marino 1972 (#7) - 80k.

x157 - 100 Lire San Marino 1977 (#7) - 80k.

x158 - 100 Lire San Marino 1985 (#7) - 80k.

x159 - 200 Lire San Marino 1993 (#7) - 100k.

x160 - 200 Lire San Marino 1995 (#7) - 100k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:44 23/01/2022
x161 - 10 Francs Monaco 1951 (#7) - 80k. 
 
x162 - 20 Francs Monaco 1950 (#7) - 100k.

x163 - 1 Franc Monaco (xu nhôm) (#7) - 60k.

x164 - 20 Francs Monaco 1947 (#7) - 200k. 

x165 - 10 Francs Monaco 1979 (#7) - 120k. 

x166 - 100 Francs Monaco 1956 (#7) - 200k.

x167 - 25 Centesimos Panama 1976 (Proof version) (#8) - 190k.

x168 - Token P.T.T 1937 (Chất liệu Kẽm) (#8) - 50k.

x169 - 1 Eyrir Iceland 1940 (#5) - 80k.

x170 - 1 Cent Sierra Leone 1964 (Proof version, có phủ keo) (#9) - 120k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:45 23/01/2022
x171 - 10 Cents Trinidad and Tobago 1974 (Proof version) (#9) - 90k.
 
x172 - 25 Cents Trinidad and Tobago 1976 (Proof version) (#9) - 110k.

x173 - 1 Franc Burundi 1976 (xu nhôm) (#9) - 80k.

x174 - 50 Groszy Balan 1938 (#9) - 120k.

x175 - 2 Francs Monaco 1982 (#9) - 100k.

x176 - India States (#10) - 60k.

x177 - 20 Kroner Đan Mạch 1994 (#10) - 70k.

x178 - 5 Centavos El Salvador 1967 (#10) - 40k.

x179 - 10 Centavos Nicaragua 1965 (#10) - 50k.

x180 - 25 Centavos Nicaragua 1972 (#10) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:46 23/01/2022
x181 - 1 Cordoba Nicaragua 1972 (#10) - 60k.

x182 - 1 Ore Thụy Điển 1947 (#11) - 50k.

x183 - 2 Lire Vatican 1961 (xu nhôm) (#11) - 50k.

x184 - 5 Lire Vatican 1961 (xu nhôm) (#11) - 60k.

x185 - 1 Cent Ethiopia 1936 (#12) - 60k.

x186 - 1 Groschen Áo 1927 (#12) - 50k.

x187 - 10 Ariary Madagaska 1978 (#12) - 80k.

x188 - 5 Cents Netherlands 1970 (#12) - 90k.
 
x189 - 5 Lire Vatican 1977 (xu nhôm) (#13) - 40k.

x190 - 1 Lire Vatican 1975 (xu nhôm) (#13) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:49 23/01/2022
x191 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#13) - 40k.

x192 - 20 Zlotych Ba Lan 1974 (#13) - 50k.

x193 - 5 Zaires Zaire 1987 (#14) - 50k.

x194 - 1 Eyrir Iceland 1940 (#14) - 50k.

x195 - 10 Cents Jamaica 1976 (Proof version) (#14) - 90k.
 
x196 - 5 Centesimos Panama 1929 (#14) - 80k.

x197 - 1 Kina Papua New Guinea 2004 (#15) - 60k.

x198 - 10 Zlotych Balan 1970 (#16) - 70k.

x199 - 10 Zlotych Balan 1969 (#16) - 70k.

x200 - 10 Zlotych Balan 1969 (#16) - 70k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 12:53 23/01/2022
x201 - 10 Zlotych Balan 1967 (#16) - 70k.

x202 - 20 Zlotych Balan 1980 (#16) - 80k.

x203 - 20 Zlotych Balan 1973 (#16) - 40k.

x204 - 20 Zlotych Balan 1978 (#16) - 70k.

x205 - 20 Zlotych Balan 1976 (#16) - 50k.

x206 - 50 Zlotych Balan 1981 (#16) - 100k.

x207 - 100 Zlotych Balan 1984 (#16) - 90k.

x208 - 1 Krone Đan Mạch 1946 (#17) - 50k.

x209 - Lot 2 xu 1 Franc Bỉ (Belgie 1996 và Belgique 1998) (#18) - 50k.

x210 - Lot 2 xu 20 Francs Bỉ (Belgie 1982 và Belgique 1980 (#18) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:12 23/01/2022
x211 - 5 Piastres Syria (#19) - 50k.

x212 - 10 Piastres Syria (#19) - 50k.

x213 - 10 Para Jugoslavia 1996 (#19) - 50k.

x214 - 10 Dinara Jugoslavia 1993 (#19) - 50k.

x215 - 100 Dinara Jugoslavia 1993 (#19) - 60k.

x216 - 10 Piastres Ai Cập 1972 (#20) - 40k.

x217 - India States (#20) - 70k.

x218 - 10 Rupees Sri Lanka 2013 (#21) - 50k.

x219 - 1/2 New Shequel Israel (#21) - 40k.

x220 - 10 Sheqalim Israel (#21) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:14 23/01/2022
x221 - 5 Afghanis Afghanistan (#21) - 50k.
 
x222 - 10 Cents Uganda 1968 (#21) - 60k.

x223 - 1 Centavo Cuba 1946 (#22) - 50k.

x224 - 1 Centavo Cuba 1953 (#22) - 50k.

x225 - 1 Centavo Cuba 1958 (#22) - 50k.

x226 - 5 Centavos Cuba 1920 (#22) - 80k.

x227 - 5 Centavos Mexico 1944 (#22) - 50k.

x228 - 1 Centavo Colombia 1952 (#22) - 50k.
 
x229 - 5 Centimos Venezuela 1938 (#22) - 60k.

x230 - 50 Haleru Czechoslovakia 1948 (#23) - 70k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:15 23/01/2022
x231 - 1 Cruzeiro Brasil 1972 (#24) - 50k.

x232 - 40 Para Turkey (#24) - 60k.

x233 - 50 Lwei Angola 1975 (#25) - 60k.

x235 - 2 Afghanis Afghanistan 1961 (#25) - 40k.

x236 - 5 Afghanis Afghanistan 1961 (#25) - 60k.

x237 - 1 Koruna Czechoslovakia 1922 (#26) - 50k. 
 
x238 - 5 Korun Czechoslovakia 1983 (#26) - 40k.

x239 - 20 Zlotych Balan 1975 (#26) - 60k.

x240 - 10 Cents Jamaica 1973 (Proof version) (#27) - 90k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:16 23/01/2022
x241 - 10 Cents Trinidad and Tobago 1978 (#27) - 50k.

x242 - 1 Krone Nauy 1956 (#27) - 50k.

x243 - 1 Sol Peru 1971 (#28) - 50k. 

x244 - 10 Centavos Dominican Republic 1973 (#29) - 50k.
 
x245 - 1 Centavo Dominican Republic 1979 (#32) - 50k.

x246 - 10 Centavos Dominican Republic 1978 (#32) - 50k.

x247 - 5 Centavos Dominican Republic 1979 (#32) - 60k.

x248 - 1 Peso Dominican Republic 1992 (#32) - 40k.

x249 - 20 Pesos Mexico 1982 (#1) - 50k.

x250 - 20 Pesos Mexico 1980 (#33) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:18 23/01/2022
x251 - 5 Meticais Mozambique 1982 (#33) - 50k.

x252 - 1 Ore Thụy Điển 1945 (#33) - 50k.

x253 - 5 Centavos Mexico 1942 (#34) - 120k.

x254 - 10 Centesimos Chile 1970 (#35) - 40k.
 
x255 - 1 Cent Netherlands 1913 (#35) - 50k. 

x256 - India States (#35) - 60k. 

x257 - 5 Mils Cyprus 1955 (#36) - 40k.

x258 - 1 Franc Monaco (#36) - 70k. 

x259 - 1 Franc Bỉ 1939 (#36) - 50k.

x260 - 10 Ore Đan Mạch 1941 (#36) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:20 23/01/2022
x261 - 10 Milliemes Ai Cập 1917 (#3636) - 50k. 

x262 - 10 Ariary Madagaska 1978 (#3636) - 60k.

x263 - 5 Piastres Syria 1971 (FAO) (#3737) - 50k.

x264 - 5 Piastres Ai Cập (#3838) - 80k.

x265 - 5 Piastres Ai Cập (#3838) - 80k.

x266 - 5 Piastres Ai Cập (#3838) - 40k.

x267 - 5 Bani Romania 1953 (#3838) - 40k.

x268 - 20 Lei Romania 1930 (#3838) - 180k.
 
x269 - 1 Penny Ghana 1958 (#3838) - 70k.

x270 - 6 Pence Ghana 1958 (#3838) - 100k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:21 23/01/2022
x271 - 2.5 Pesetas Spain 1953 (#3838) - 50k.

x272 - 10 Rappen Thụy Sĩ 1912 (#3838) - 50k.

x273 - 5 Centimos Costa Rica 1951 (3939) - 120k.

x274 - 2 Centesimos Uruguay 1943 (3939) - 110k.

x275 - 10 Qindarka Albania 1988 (xu nhôm) (#3939) - 60k.

x276 - 50 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#3939) - 90k.

x277 - 50 Qindarka Albania 1969 (xu nhôm) (#3939) - 110k.

x278 - 10 Centimes Luxembourg 1930 (#4040) - 50k.

x279 - 5 Stotinki Bulgaria 1912 (#4040) - 90k.

x280 - 1 Lev Bulgaria 1925 (#4040) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:22 23/01/2022
x281 - 2 Leva Bulgaria 1925 (#4040) - 40k.

x282 - 5 Seniti Tonga 1968 (#4141) - 80k.

x283 - 5 Dinars Algeria 1954 (#4141) - 80k.

x284 - 5 Centavos Chile 1928 (#4141) - 90k.

x285 - 1 Peso Chile 1933 (#4141) - 90k.

x286 - 500 Pesos Mexico (#4141) - 70k.

x287 - 5 Piastres Ai Cập (#4141) - 80k.

x288 - 2 Santimi Latvia 1939 (#4242) - 90k.

x289 - 50 Pul Afghanistan (#4242) - 60k.

x290 - 2 Ore Nauy 1946 (#4343) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:24 23/01/2022
x291 - 25 Centimos Costa Rica 1974 (#4343) - 40k.
 
x292 - 25 Centimos Costa Rica 1972 (#4343) - 50k.

x293 - 5 Centavos Argentina 1956, nguyên hộp (#4444) - 80k.

x294 - 5 Drachmai Hy Lạp 1930 (#4444) - 90k.

x295 - 50 Escudos Cabo Verde 1994 (#4444) - 110k.

x296 - 5 Soles Peru 1969 (#4444) - 60k.

x297 - 25 Centavos Dominican Republic 1976 (#30) - 100k.

x298 - 5 Rupees India 2010 (#30) - 40k.

x299 - 10 Piastres Ai Cập (#30) - 100k.

x300 - 20 Pesos Colombia 1988 (#4545) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:25 23/01/2022
x301 - 100 Livres Liban 2003 (#4646) - 50k.

x302 - 1 Dinar Algeria 2003 (#4646) - 50k.

x303 - 25 Cents Guyana 1967 (#4646) - 50k.
 
x304 - 2/10 Qirsh Ai Cập 1293/28 (1902) (#4848) - 80k.

x305 - 1 Millieme Ai Cập 1917 (#4848) - 60k.

x306 - 5 Centimes Bỉ 1904 (#4848) - 40k. 

x307 - 5 Centimes Bỉ 1925 (#4848) - 40k.

x308 - 10 Centimes Bỉ 1906 (#4848) - 50k.

x309 - 10 Centimes Bỉ 1923 (#4848) - 50k.

x310 - 5 Centimes Luxembourg 1930 (#4848) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:26 23/01/2022
x311 - 10 Centimes Luxembourg 1930 (#4848) - 80k.

x312 - 25 Centimes Luxembourg 1930 (#4848) - 120k.
 
x313 - 1/4 Balboa Panama 2016 (#4848) - 50k.

x314 - 1/2 Balboa Panama 2012 (#4848) - 80k.

x315 - 2 Ariary Madagaska 2003 (#4949) - 50k.

x316 - 10 Francs Comores 1992 (#4949) - 100k.

x317 - 1 Sol Peru 1967 (#4949) - 50k.

x318 - 20 Kwanzas Angola 1975 (#4949) - 60k.

x319 - 5 Cents Coscos (Keeling) Islands 2004 (#4949) - 80k.

x320 - 50 Milliemes Libya (#4949) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:28 23/01/2022
x321 - 20 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#5050) - 50k.
 
x322 - 50 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#5050) - 70k.

x323 - 1 Lek Albania 1996 (#5050) - 30k.

x324 - 10 Leke Albania 2013 (#5050) - 30k.

x325 - 2 Pesos Uruguay 1981 (#5050) - 60k.

x326 - 5 Cents Cocos (Keeling) Islands 2004 (#5050) - 80k.

x327 - 10 Cents Cocos (Keeling) Islands 2004 (#5050) - 120k.

x328 - 20 Centesimi Italy 1940 (#5050) - 40k.

x329 - 200 Lire Vatican 1978 (#8888) - 100k.

x330 - 50 Pul Afghanistan 1980 (#8888) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:29 23/01/2022
x331 - 5 Mils Cyprus 1979 (#8888) - 50k.

x332 - 25 Mils Cyprus 1963 (#8888) - 50k.

x333 - 2 Zlote Balan 2011 (#8888) - 60k.

x334 - 1 Peso Chile 1933 (#8888) - 120k.

x335 - 1 Centimo Paraguay 1950 (#8888) - 50k.

x336 - 250 Rials Iran (#8888) - 40k.

x337 - 10 Centesimi Italy 1941 (#8888) - 120k.
 
x338 - 1 Escudo Cabo Verde 1977 (#8888) - 90k.

x339 - 50 Drachmai Hy Lạp 1994 (#8888) - 50k.

x340 - 100 Drachmai Hy Lạp 1999 (#8888) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:31 23/01/2022
x341 - 500 Bolivares Venezuela 1998 (#8888) - 50k.

x342 - 5/10 Qirsh Ai Cập (#8888) - 50k.

x343 - 5 Sene Samoa I Sisifo 2000 (#3030) - 30k.

x344 - 10 Sene Samoa I Sisifo 1974 (#3030) - 70k.

x345 - 1 Centavo Cuba 1955 (#3030) - 80k.

x346 - 1 Centavo Cuba 1943 (#3030) - 90k.

x347 - 1 Centavo Cuba 1920 (#3030) - 100k.

x348 - 2 Paisa Pakistan 1964 (#3030) - 30k.

x349 - 5 Paisa Pakistan 1964 (#3030) - 50k.
 
x350 - 10 Paisa Pakistan 1964 (#3030) - 70k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:34 23/01/2022
x351 - 10 Centimos Paraguay 1953 (#3030) - 50k.

x352 - 1 Peso Chile 1956 (#3030) - 40k.

x353 - 50 Cents Jamaica 1975 (#3030) - 80k. 

x354 - 1 Dollar Jamaica 1990 (#3030) - 50k.

x355 - 50 Halalas Saudi Arabia 2016 (#3030) - 40k.

x356 - 5 Colones Costa Rica 1995 (#3030) - 30k.

x357 - 5 Pesos Bolivia 1978 (#3030) - 80k.

x358 - 1 Cruzado Brasil 1989 (#3030) - 90k.

x359 - 1 Ore Thụy Điển 1930 (#5050) - 50k.

x360 - 2 Ore Thụy Điển 1930 (#5050) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:35 23/01/2022
x361 - 25 Ore Thụy Điển 1946 (#5050) - 50k.

x362 - 5 Centavos Colombia 1959 (#5050) - 40k.

x363 - 1 Cent Netherlands 1901 (#5050) - 50k.

x364 - 1 Cent Netherlands 1922 (#5050) - 50k.

x365 - 1 Franc Monaco (xu nhôm) (#5050) - 60k.

x366 - 2 Francs Monaco (xu nhôm) (#5050) - 80k.

x367 - 1 Franc Monaco (#5050) - 80k.

x368 - 2 Francs Monaco (#5050) - 90k.

x369 - 100 Francs Monaco 1956 (#5050) - 200k.

x370 - 1 Markka Phần Lan 1942 (#5050) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:39 23/01/2022
x371 - 1 Markka Phần Lan 1944 (#5050) - 50k.

x372 - 1 Markka Phần Lan 1948 (#5050) - 50k.

x373 - 5 Markkaa Phần Lan 1946 (#5050) - 50k.

x374 - 5 Markkaa Phần Lan 1942 (#5050) - 70k.

x375 - 25 Pul Afghanistan (#5151) - 100k.

x376 - 50 Pul Afghanistan (#5151) - 120k.

x377 - 1 Millieme Ai Cập (#5151) - 40k.

x378 - 2 Milliemes Ai Cập (#5151) - 60k.

x379 - 10 Pruta Israel 1952 (xu nhôm) (#5151) - 50k.

x380 - 20 Centu Lithuania 1991 (#5151) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:42 23/01/2022
x381 - 1 Kurus Turkey 1948 (#5151) - 50k.

x382 - 1 Centimo Paraguay 1950 (#5151) - 50k.

x383 - 25 Centimos Paraguay 1953 (#5151) - 50k.

x384 - 2 Sene Samoa I Sisifo 1974 (#5151) - 80k.

x385 - 2½ Piastres Liban 1955 (#5151) - 60k.

x386 - 1 Eyrir Iceland 1940 (#5151) - 80k.

x387 - 2 Francs Bỉ 1944 (#5151) - 50k.

x388 - 20 Drachmai Hy Lạp 1973 (#5151) - 70k.

x389 - 1000 Pesos Mexico 1990 (#5151) - 80k.

x390 - 20 Centavos Mexico 1971 (#5151) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:44 23/01/2022
x391 - 1 Peso Dominican Republic 1992 (#5151) - 40k.

x392 - 1 Peso Colombia 1967 (#5151) - 80k.

x393 - 50 Sen Indonesia 1957 (#5151) - 50k.

x394 - 1 Franc Congo 2004 (#5353) - 50k.

x395 - 1 Franc Congo 2004 (#5353) - 50k.

x396 - 1 Franc Congo 2004 (#5353) - 50k.

x397 - 2 Rupees Sri Lanka 1981 (#5353) - 50k.

x398 - 1 Sol Peru 1974 (#5353) - 50k.

x399 - 1 Cent Netherland Antilles 1963 (#5353) - 50k.

x400 - 1 Ariary Madagaska 2004 (#5353) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:47 23/01/2022
x401 - 5 Fils Kingdom of Jordan (#5353) - 50k.

x402 - 25 Fils Kingdom of Jordan (#5353) - 80k.

x403 - 50 Fils Kingdom of Jordan (#5353) - 80k.

x404 - 10 Zlotych Balan 1982 (#5555) - 30k.
 
x405 - 10 Zlotych Balan 1960 (#5555) - 80k.

x406 - 20 Zlotych Balan 1977 (#5555) - 50k.

x407 - 20 Zlotych Balan 1974 (#5555) - 40k.

x408 - 1 Lira Italy 1940 (#5555) - 60k.

x409 - 1 Cent Netherland East Indies 1938 (#5656) - 50k.

x410 - 10 Centimos Costa Rica 1951 (#5656) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:49 23/01/2022
x411 - 5 Centavos Dominican Republic 1963 (#5656) - 50k. 

x412 - 5 Lirot Israel (#5757) - 50k.

x413 - 10 Sheqalim Israel (#5757) - 60k.

x414 - 10 Sheqalim Israel (#5757) - 40k.
 
x415 - 1 Prutah Israel (#5757) - 50k.

x416 - 10 Prutah Israel (#5757) - 40k.

x417 - 10 Prutah Israel (#5757) - 40k.

x418 - 10 Prutah Israel (#5757) - 50k.

x419 - 25 Prutah Israel (#5757) - 40k.

x420 - 50 Prutah Israel (#5757) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:50 23/01/2022
x421 - 100 Prutah Israel (#5757) - 80k.

x422 - 1 Lirah Israel (#5757) - 30k.

x423 - 200 Lire Italy 1980 (#5555) - 30k. 

x424 - 1 Rappen Thụy Sĩ 1941 (#5353) - 60k.

x425 - 5 Ore Đan Mạch 1928 (#5656) - 70k.

x426 - 5 Ore Nauy 1952 (#5656) - 50k.

x427 - 1 Cent Netherlands 1901 (#5656) - 100k.

x428 - 1 Heller Áo 1859-A (#5656) - 100k.

x429 - 1 Heller Áo 1895 (#5656) - 50k.

x430 - 2 Heller Áo 1910 (#5656) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:52 23/01/2022
x431 - 2 Filler Hungary 1938 (#5656) - 50k.

x432 - 1 Groschen Áo 1927 (#5656) - 50k.

x433 - 2 Groschen Áo 1925 (#5656) - 50k.

x434 - 1 Fil Iraq (#5656) - 100k.

x435 - 10 Ore Đan Mạch 1926 (#5656) - 50k.

x436 - 10 Ore Đan Mạch 1924 (#5656) - 50k.

x437 - 25 Ore Đan Mạch 1924 (#5656) - 50k.

x438 - 20 Centesimi Italy 1894 (#5656) - 90k. 

x439 - 1 Centavo Chile 1975 (xu nhôm) (#3030) - 50k.

x440 - 20 Rials Iran 1989 (#3030) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:53 23/01/2022
x441 - 2½ Piastres Liban 1955 (#3030) - 80k.

x442 - 1 Lev Bulgaria 1969 (#3030) - 50k.

x443 - 1 Gulden Netherlands 1980 (#3030) - 40k.

x444 - 2½ Gulden Netherlands 1980 (#3030) - 60k.

x445 - 2½ Gulden Netherlands 1979 (#3030) - 50k.

x446 - 1 Lire Vatican 1951 (xu nhôm) (#3030) - 90k.

x447 - 2 Francs Rwanda 1970 (xu nhôm) (#3030) - 50k.

x448 - 5 Yen Japan (#3030) - 50k.

x449 - 20 Haleru Bohemia and Moravia 1943 (#3030) - 90k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:56 23/01/2022
x451 - 20 Forint Hungary 2003 (#3030) - 60k.

x452 - 100 Lire Vatican 1961 (#3030) - 90k.

x453 - 5 Centavos Peru 1962 (#3030) - 60k.

x454 - 5 Cents Bhutan 1979 (#3030) - 50k.

x455 - 1 Pice Bhutan (#3030) - 80k.

x457 - 5 xu Việt Nam (#5959) - 40k.

x459 - 1 Đồng Việt Nam 1971 (FAO) (#5959) - 70k.

x460 - 20 Centesimi Italy 1919 (#5959) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:57 23/01/2022
x461 - 20 Centesimi Italy 1894 (#5959) - 90k.

x462 - 1 Lire Italy 1923 (#5959) - 80k.

x463 - 10 Centesimi Italy 1927 (#5959) - 40k.

x464 - 20 Centisimi Italy 1941 (#5959) - 50k.

x465 - 100 Lire Vatican 1955 (#5959) - 90k.

x466 - 100 Lire Vatican 1956 (#5959) - 90k.

x467 - 100 Lire Vatican 1957 (#5959) - 90k.

x468 - 100 Lire Vatican 1958 (#5959) - 90k.

x469 - 100 Lire Vatican 1959 (#5959) - 90k.

x470 - 100 Lire Vatican 1960 (#5959) - 90k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:58 23/01/2022
x471 - 100 Lire Vatican 1962 (#5959) - 90k.

x472 - 100 Lire Vatican 1965 (#5959) - 90k. —> gạch.

x473 - 100 Lire Vatican 1977 (#5959) - 90k.

x474 - 100 Lire Vatican 1979 (#5959) - 90k.

x475 - 100 Lire Vatican 1982 (#5959) - 90k.

x476 - 100 Lire Vatican 1983 (#5959) - 90k.

x477 - 100 Lire Vatican 1984 (#5959) - 90k.

x478 - 100 Lire Vatican 1985 (#5959) - 90k.

x479 - 100 Lire Vatican 1988 (#5959) - 90k.

x480 - 100 Lire Vatican 1989 (#5959) - 90k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:00 23/01/2022
x481 - 200 Lire San Marino 1993 (#5959) - 100k.

x482 - 200 Lire San Marino 1979 (#5959) - 100k.

x483 - 200 Lire San Marino 1980 (#5959) - 100k.

x484 - 200 Lire San Marino 1981 (#5959) - 100k.

x485 - 200 Lire San Marino 1989 (#5959) - 100k.

x486 - 200 Lire San Marino 1994 (#5959) - 100k.

x487 - 200 Lire San Marino 1995 (#5959) - 100k.

x488 - 200 Lire San Marino 1997 (#5959) - 100k.

x489 - 100 Rials Iran (#6060) - 50k.

x490 - 50 Centimos Costa Rica 1948 (#6060) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:01 23/01/2022
x491 - 1000 Pesos Mexico 1988 (#6060) - 50k.

x492 - 10 Shilingi Tanzania 1989 (#6060) - 50k.

x493 - 10 Piastres Ai Cập (#6060) - 60k.

x494 - 10 Dirhams Libya 1979 (#6060) - 80k.

x495 - 1 Piastre Libya 1952 (#6060) - 50k.

x496 - 1 Franc Monaco 1943 (xu nhôm) (#6060) - 60k.

x497 - 2 Francs Monaco 1943 (xu nhôm) (#6060) - 80k.

x498 - 5 Francs Monaco 1945 (xu nhôm) (#6060) - 100k.

x499 - 1 Franc Monaco 1945 (#6060) - 80k.

x500 - 10 Francs Monaco 1951 (#6060) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:04 23/01/2022
x501 - 1 Cent Netherlands 1878 (#6060) - 60k. 

x502 - 1 Cent Netherlands 1878 (#6060) - 80k. 

x503 - 1 Cent Netherland East Indies 1942-P (#6060) - 50k.

x504 - 1 Cent Netherlands 1942 (#6060) - 30k.

x505 - 10 Cents Netherlands 1942 (#6060) - 30k.

x506 - 1 Millieme Ai Cập 1917 (#6161) - 80k.

x507 - 1 Millieme Ai Cập 1917 (#6161) - 100k.

x508 - 1 Millieme Ai Cập (#6161) - 180k.

x509 - 2 Milliemes Ai Cập (#6161) - 100k.  

x510 - 5 Milliemes Ai Cập 1917 (#6161) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:05 23/01/2022
x511 - 50 Yen Japan (#6161) - 80k.

x512 - 1 Centavo Cuba 1943 (#6161) - 50k.

x513 - 1 Cruzeiro Brasil 1956 (#6161) - 60k.

x514 - 5 Ore Đan Mạch 1928 (#6161) - 60k.

x515 - 1 Cent Mexico 1906 (#6161) - 50k. 

x516 - 1 Cent Mexico 1937 (#6161) - 80k. 

x517 - 1 Cent Mexico 1946 (#6161) - 80k. 

x518 - 2.5 Escudos Cabo Verde 1977 (#6262) - 50k.

x519 - 50 Rials Iran (#6262) - 50k.

x520 - 25 Piastres Liban 1952 (#6262) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:07 23/01/2022
x521 - 1 Millieme Ai Cập (#6262) - 90k.

x522 - 10 Milliemes Ai Cập (#6262) - 50k.

x523 - 2 Piastres Libya (#6262) - 60k.

x524 - 5 Milliemes Libya (#6262) - 60k.

x525 - 1/2 Dinar Tunisia 1990 (#6262) - 50k.

x526 - 5 Kronor Nauy 1973 (#6262) - 50k.

x527 - 100 Halala Saudi Arabia (#6262) - 50k.

x528 - 25 Centimes Luxembourg 1927 (#6262) - 80k.

x529 - 25 Centimes Luxembourg 1947 (#6262) - 50k.

x530 - 25 Centimes Luxembourg 1967 (xu nhôm) (#6262) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:08 23/01/2022
x531 - 25 Centimes Luxembourg 1970 (xu nhôm) (#6262) - 40k.

x532 - 20 Zlotych Balan 1973 (#6262) - 40k.

x533 - 20 Zlotych Balan 1974 (#6262) - 80k.

x534 - 50 Zlotych Balan 1981 (#6262) - 80k.

x535 - 50 Zlotych Balan 1982 (#6262) - 80k.  

x536 - 50 Zlotych Balan 1981 (FAO) (#6262) - 80k.

x537 - 10 Soles Peru 1974 (#6262) - 80k.

x538 - 100 Soles Peru 1982 (#6262) - 60k.

x539 - 50 Drachmai Hy Lạp 1980 (#6262) - 50k. 

x540 - 1 Sen Japan (#6262) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:09 23/01/2022
x541 - 50000 Lira Turkey 1999 (xu nhôm) (#6262) - 50k. 

x542 - 1/2 Rupee Bhutan 1950 (#6363) - 90k.

x543 - 100 Fils Kingdom of Jordan 1962 (#6363) - 50k.

x544 - 1/2 Peso Dominican Republic 1987 (#6363) - 50k.

x545 - 100 Prutah Israel (#6363) - 50k.

x546 - 50 Rials Iran (#6363) - 40k.

x547 - 2000 Rials Iran (#6363) - 70k. 

x548 - 1/2 Dinar Tunisia 1990 (FAO) (#6363) - 60k.

x549 - 1 Livre Liban 1997 (#6363) - 50k.

x550 - 5 Dirhams Kingdom of Morocco 1975 (#6363) - 120k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:10 23/01/2022
x551 - 1 Lev Bulgaria 1969 (#6363) - 50k.

x552 - 10 Ghirsh Sudan (#6363) - 50k.

x553 - 20 Centavos Honduras 1967 (#6363) - 40k.

x554  - 10 Centavos Honduras 1980 (#6363) - 50k.

x555  - 10 Centavos Honduras 1956 (#6363) - 50k.

x556  - 5 Cents Haiti 1975 (FAO) (#6363) - 50k.

x557 - Lot 2 xu Netherlands, cùng năm 1980 (#64) - 100k.  

x558 - Bộ 2 xu Argentina 2017 (#4040) - 50k.

x559 - Bộ 2 xu Laos, cùng năm 1980 (#4040) - 40k.

x560 - 100 Lire Vatican 1976 (#6565) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 14:29 10/02/2022
x561 - 5 Centesimos Panama 1962 (#6565) - 80k.

x562 - 1 Centavo Colombia 1958 (#6565) - 60k.

x563 - 20 Centesimi Italy 1921 (#6565) - 80k.

x564 - 20 Ariary Madagaska 1999 (#6565) - 70k.

x565 - 5 Dinar Sudan (#6565) - 50k.

x566 - 25 Pesetas Spain 1937 (#6565) - 100k.

x567 - 25 Sen Indonesia 1952 (xu nhôm) (#6565) - 50k.

x568 - 50 Sen Indonesia 1961 (xu nhôm) (#6565) - 50k.

x570 - 10 Zlotych Balan 1970 (#6767) - 80k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 11:28 01/05/2022
x571 - 10 Zlotych Balan 1967 (#6767) - 80k. -->gạch.

x572 - 10 Zlotych Balan 1969 (#6767) - 80k.

x573 - 10 Zlotych Balan 1975 (#6767) - 40k.

x574 - 10 Zlotych Balan 1972 (#6767) - 70k.

x575 - 10 Zlotych Balan 1969 (#6767) - 80k.

x576 - 10 Zlotych Balan 1972 (#6767) - 60k.

x577 - 10 Zlotych Balan 1960 (#6767) - 60k.

x578 - 20 Zlotych Balan 1965 (#6767) - 50k.

x579 - 20 Zlotych Balan 1978 (#6767) - 60k.

x580 - 20 Zlotych Balan 1974 (#6767) - 50k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 11:30 01/05/2022
x581 - 20 Zlotych Balan 1980 (#6767) - 80k.

x582 - 20 Zlotych Balan 1975 (#6767) - 80k.

x583 - 20 Zlotych Balan 1974 (#6767) - 70k.

x584 - 20 Zlotych Balan 1978 (#6767) - 80k.

x590 - 100 Zlotych Balan 1985 (#6767) - 90k. --> gạch.

x591 - 100 Zlotych Balan 1988 (#6767) - 120k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:19 14/05/2022
x593 - 2 Rappen Thụy Sĩ 1951 (#6767) - 40k.

x594 - 1 Ore Đan Mạch 1928 (#6767) - 50k.

x595 - 1 Ore Đan Mạch 1929 (#6767) - 50k.

x596 - 1 Ore Đan Mạch 1930 (#6767) - 50k.

x597 - 2 Ore Đan Mạch 1928 (#6767) - 60k.

x598 - 2 Ore Đan Mạch 1929 (#6767) - 60k.

x599 - 2 Ore Đan Mạch 1931 (#6767) - 50k.

x600 - 2 Ore Đan Mạch 1936 (#6767) - 60k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:20 14/05/2022
x601 - 5 Ore Đan Mạch 1928 (#6767) - 60k.

x602 - 5 Ore Đan Mạch 1930 (#6767) - 70k.

x603 - 5 Ore Đan Mạch 1937 (#6767) - 60k.

x604 - 5 Ore Đan Mạch 1938 (#6767) - 60k.

x605 - 5 Ore Đan Mạch 1939 (#6767) - 70k.

x606 - 5 Ore Đan Mạch 1940 (#6767) - 50k.

x607 - 10 Ore Đan Mạch 1924 (#6767) - 40k.

x608 - 10 Ore Đan Mạch 1925 (#6767) - 40k.

x609 - 25 Ore Đan Mạch 1924 (#6767) - 50k.

x610 - 10 Shillings Áo 1991, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:15 18/05/2022
x611 - 1 Escudos Cabo Verde 1980, nguyên bìa và tem (#2022) - 120k.

x612 - 25 Pesetas Spain 1991, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.

x613 - 25 Pesetas Spain 1990, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.

x614 - 5 Francs Madagaskar 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.

x615 - 20 Centavos Bolivia 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 80k.

x616 - 5 Francs Central African States 1985, nguyên bìa và tem (#2022) - 100k.

x617 - 2 Cents South Africa 1989, nguyên bìa và tem (#2022) - 80k.

x618 - 5 Cents Cyprus 1988, nguyên bìa và tem (#2022) - 90k.

x619 - 1 Rappen Thụy Sĩ 1986, nguyên bìa và tem (#2022) - 80k.

x620 - 50 Baisa Oman, nguyên bìa và tem (#2022) - 110k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:18 18/05/2022
x621 - 20 Lire Vatican 1996 (#2022) - 80k.

x622 - 200 Lire Vatican (#2022) - 100k.

x623 - 100 Lire Vatican 1966 (#6565) - 90k.

x624 - 100 Lire Vatican 1967 (#6565) - 90k.

x625 - 100 Lire Vatican 1978 (#6565) - 90k.

x626 - 100 Lire Vatican 1979 (#6565) - 90k.

x627 - 100 Lire Vatican 1980 (#6565) - 90k.

x628 - 100 Lire Vatican 1981 (#6565) - 90k.

x629 - 100 Lire Vatican 1982 (#6565) - 90k.

x630 - 100 Lire Vatican 1984 (#6565) - 90k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:20 18/05/2022
x631 - 100 Lire Vatican 1985 (#6565) - 90k.

x632 - 100 Lire Vatican 1986 (#6565) - 90k.

x633 - 100 Lire Vatican 1987 (#6565) - 90k.

x634 - 100 Lire Vatican 1989 (#6565) - 90k.

x635 - 5 Milliemes Ai Cập 1975 (#6565) - 70k.

x636 - 10 Milliemes Ai Cập 1967 (#6565) - 120k.

x638 - 5 Piastres Ai Cập (UNICEF) (#6565) - 80k.

x639 - 10 Piastres Ai Cập (FAO) (#6565) - 100k.

x640 - 2 Baht Thailand 1995 (FAO) (#6565) - 60k. 
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 10:22 18/05/2022
x641 - 2 Centesimos Uruguay 1953 (#6565) - 50k.

x642 - 20 Centavos Mexico 1971 (#6565) - 80k.

x643 - 10 Zlotych Balan 1971 (#6868) - 70k.

x644 - 50 Zlotych Balan 1982 (#6868) - 80k.

x645 - 10 Zlotych Balan 1967 (#6868) - 70k. 

x646 - 50 Zlotych Balan 1981 (#6868) - 80k.

x647 - 100 Zlotych Balan 1984 (#6868) - 90k.

x648 - 100 Zlotych Balan 1988 (#6868) - 80k.

x649 - 500 Zlotych Balan 1989 (#6868) - 80k.

x650 - 500 Zlotych Balan 1989 (#6868) - 90k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:55 13/06/2022
x651 - 100 Yen Japan (#6868) - 100k.

x652 - 100 Yen Japan (#6868) - 120k.

x653 - 1/2 Sen Japan (#6868) - 50k.

x654 - 1 Sen Japan (#6868) - 60k.

x655 - 1 Sen Japan (#6868) - 80k.

x656 - 1 Sen Japan (#6868) - 80k.

x657 - 1 Sen Japan (#6868) - 50k.

x658 - 1 Sen Japan (#6868) - 80k.

x659 - 1 Sen Japan (#6868) - 100k.

x660 - 1 Sen Japan (#6868) - 30k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
 15:58 13/06/2022
x661 - 2 Sen Japan (#6868) - 120k.

x662 - 2 Sen Japan (#6868) - 120k.

x663 - 2 Sen Japan (#6868) - 120k.

x664 - 5 Sen Japan 1934 (#6868) - 90k.

x665 - 10 Sen Japan 1939 (#6868) - 90k.

x666 - 10 Sen Japan (#6868) - 50k.

x667 - 5 Sen Japan (#6868) - 60k.

x668 - 5 Chetrums Bhutan 1975 (xu nhôm) (#6969) - 50k.

x669 - 2 Kroner Đan Mạch 1956 (#6969) - 80k.

x700 - 1 Cash India States (xu mini), đường kính 10.8mm (#6969) - 90k.

x701 - 1 Centimo Paraguay 1950 (#6969) - 40k.
Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Bản tin đã đăng lúc 12:22 23/01/2022
Cập nhật lần cuối 11:13 03/07/2022
Đánh Giá - Nhận Xét:
Đánh giá của bạn:
DANH MỤC PHỐ
close
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
 • Quy chế hoạt động
 • Quy trình giải quyết tranh chấp
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
  Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
  Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
  Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.