Thích ○○○ 

Tiền mới. Có tất cả các mệnh giá từ 500 đồng đến 500.000 đồng

Đăng lúc 18:07 11/01/2019 ○ Cập nhật lúc 07:59 22/01/2019 ○ Đăng tại HCM
tienhuyen 6
Địa chỉ: tanphu - HCM
Điện thoại: 012227 

2 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 11:25 19/01/2019  ○○○
tienhuyen (6)
Địa chỉ: tanphu
Điện thoại: 012227 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
 
Còn 1 ít. Bán lẻ hoặc nguyên tép
Cập nhật lúc 08:26 18/01/2019  ○○○
tienhuyen (6)
Địa chỉ: tanphu
Điện thoại: 012227 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
2 usd nguyên tép
Báo cáo