*Vui lòng nhắn tin hay điện thoại - Zalo số như trên -  cám ơn :
Vài tiền giấy - còn tiếp - Cám ơn !

MS2: Bộ tiền Myanmả  - 1.000 , 200, 50,20,5,1 - bao gửi 200 ngàn chuyển khoản- cod thêm 30 ngàn phí :MS3: Tiền các nước và tiền game - 40 ngàn 1 tờ ( chuyển khoản + thêm 10 ngàn phí gửi ; Cod 30 ngàn phí gửi ) :

MS4: Tờ xanh dương 1915 Mảk Đức - 180 ngàn ; tờ to Nam Tư 1941 , giá 250 ngàn - phí gửi như trên:

MMS5: 100 Mảk Đức 1908 , giá 300 ngàn ; Hungary 1946 tiền lạm phát 1 triệu , giá 300 ngàn :MS6: Tờ 10 Mảk Đức , 300 ngàn ; tờ 50 Serbia 1941 giá 200 ngàn :